Choď na obsah Choď na menu
 


Vývoj pobytu rodín v Štiavniku

Uvedený vývoj pobytu rodín som vyhotovil na základe súpisov, ktoré sa vykonali v obci v priebehu jeho vývoja. Keďže súpisy sa vykonávali podľa poradia domov a jeho hláv, bolo možné z týchto súpisov vyvodiť, ktorá rodina kde bývala, resp. kam sa v rámci dediny presúvala. Tu sú dokumenty z ktorých som vychádzal. Niektoré  z nich so zverejnil  vo fotoalbume tejto stránky.

k  roku 1657 : Prvý známy spísaný urbár k štiavnickému panstvu, zdroj : Maďarský krajinský archív

www.arcanum.mol.hu

k roku 1673 : Druhý známy spísaný urbár k štiavnickému panstvu, zdroj : Maďarský krajinský archív

k roku 1678: Daňový súpis,  zdroj : Maďarský krajinský archív

k roku 1700: Daňový súpis, zdroj : Štátny oblastný archív Levoča, fond Spišská župa

k roku 1707: Daňový- dikálny súpis, zdroj : Štátny oblastný archív Levoča, fond Spišská župa

k roku 1715: Celohouhorský daňový súpis, zdroj : Maďarský krajinský archív

k rokom 1722,1729,1731, 1733,1738 : Daňový súpis, zdroj : Štátny oblastný archív Levoča, fond Spišská župa

k  rokom 1759,1761,1764, 1769 : Daňový súpis resp súpis obyvateľstva spišskej župy , zdroj : Štátny oblastný archív Levoča, fond Spišská župa

k roku  1771 : Urbár Spišský Štiavnik, Štátny oblastný archív Levoča, fond Spišská župa

k rokom 1787,1789, 1800, 1808, 1816 : Daňový súpis, zdroj : Štátny oblastný archív Levoča, fond Spišská župa

k roku 1828 : regnikolárny súpis : zdroj Štátny oblastný archív Levoča, fond Spišská župa

roku 1864, 1869 : predkomasačná kniha, prvé sčítanie ľudu Uhorska : zdroj Štátny oblastný archív Levoča

Pobyt rodín v 20. stor. som robil podľa svojich skromných poznatkov, a preto by som poprosi,l ak niekto vie doplniť prázne kolónky, nech mi napíše na mail.

 

Príspevky

Lyčanské - Hlavná v 20. stor.

7. 4. 2013

 

Lyčanské - Hlavná v 19. stor.

7. 4. 2013

 

Lyčanské - Hlavná v 18. stor.

7. 4. 2013

 

Lyčanské - Hlavná v 17. stor.

7. 4. 2013

 

Rýnok a Hôrka v 20. stor.

7. 4. 2013

 

Rýnok a Hôrka v 19. stor.

7. 4. 2013

 

Rýnok a Hôrka v 18. stor.

7. 4. 2013

 

Rýnok a Hôrka v 17. stor.

7. 4. 2013

 

Vyšný konec- Mlynská ulica v 20. stor.

6. 4. 2013

 

Vyšný konec- Mlynská ulica v 19. stor.

6. 4. 2013