Choď na obsah Choď na menu
 


História Hudzíkovcov - Čierny od 1771-1856

15. 3. 2012

Hudzíkovci od 1771 do roku 1856

 

Z urbára z roku 1771 sa možno dozvedieť, že v Štiavniku boli štyri rodiny Hudzíkovcov. Prvá  rodina Jozefa Čierneho bývajúceho hore na Vyšnom konci.  Jozef bol poldvorový sedliak. Druhá rodina Imricha Bieleho bývajúceho v mieste, kde býva rodina Hudzík-Biely dodnes. Imrich bol taktiež poldvorový sedliak. V pôvodnom  rodičovskom dome zostali bývať  Jakub Biely a jeho švagriná Mária, vdova po Andrejovi. Spolu boli taktiež poldvorovými sedliakmi.

 

Z urbára vyplýva, že poldvorové sedliactvo činilo cca 24 bratislavských meríc rolí a 2 kosce lúk. Teda naši predkovia obhospodarovali cca 5 až 6 ha pôdy.

 

 

Jozef Čierny mal päť synov a dve dcéry a možnože aj viac. Týchto sedem máme však matrične zachytených.  V rodinnom dome zostal po smrti Jozefa syn Jakub, ktorý figuruje v daňových súpisoch aj ako daňovník a zrejme aj jeho starší brat Jozef. Možnou verziou je však, že starší brat Jozef býval u susedov Dulovičovcov-Ondruškovcov, kde sa oženil.  Syn Andrej sa priženil do rodiny Krivjansky a v roku 1800 je tam zapísaný ako daňovník na Nižnom konci približne, kde býva rodina Júliusa Nogu. O štvrtom synovi Štefanovi nemám bližšie informácie, zrejme sa dal naverbovať alebo zomrel  ako malý resp. v roku 1789, kedy zúrila epidemía červenej chrípky. Jeho úmrtie nie je zachytené  v matrike. Piaty syn Juraj zomrel ako malý. Staršia dcéra Anna  sa vydala za Jána Janečka zo Spišského Hrušova a zakladá rodinu Hrušovských v Štiavniku. Mladšia dcéra Mária sa vydala za vdovca Jána Martinka-Solára Falanga

 

Jakub Čierny (1761) si berie za ženu Katarínu, ktorej priezvisko zatiaľ nepoznám ( najskôr z Hranovnice) Sobáš totiž nebol vykonaný v Štiavniku.  Zomriera mladý v roku 1808. Vdova Katarína si berie hned rok na to Andreja Kováča

Jozef  Čierny ( cca 1757) si berie Máriu Jarošovú a mal dvoch synov Jozefa najml. (1785) a Pavla (1796).  Vo vyšnom dome dvora zostáva Jozef, ktorý zomiera v roku 1852 ako sedliak. Pavlovi sa zrejme moc  nedarilo a asi upadol v želiarsky, ak nie v čeladnícky stav. Zobral si Annu Lapšanskú, ktorá zrejme po vážnom pôrode zomrela v roku 1831. 

 

Od  roku 1835 do roku 1850  o vetve Hudzík Čierny ( t.j. Ondrik a Pajor), nemám dostatočné informácie. Úmrtie Jána ( 1791) Čierneho nie ani zaznamenané v štiavnickej matrike. Zomiera asi medzi rokmi 1835- 1839, pretože svojmu krsňatu Jozefovi Martinkovi od Jošteka už nebol za starostu pri svadbe dňa 19. 11. 1839. Po jeho smrti zrejme ¼-nové sedliactvo preberá jeho bratranec Jozef najml. (1785), ktorého syn Michal umiera ani nie 4 roky po svojej svadbe s Annou Slivkovou v roku 1843. Po smrti Jána vdova Katarína neskôr k predáva dom a to buď, že sa zvyšilo nedorozumenie obidvoma rodinami bývajúcimi v spoločnom dvore alebo strata živiteľa rodiny uviedla rodinu do finačnej núdze.

 

Z Jánových synov Jána ( 1820) a Martina (1830) sa stali siroti. V dospelosti vystupujú už iba ako želiari . Svoj dom č. 53 predali a resp. najpravdepodobnejšie vymenili s Michalom Šusterom, ktorý bol nevlastným synom Michala Hudzíka ( 1774)  od Imry. Michal Šuster si už ako vdovec berie v roku 1851 za ženu Annu Hudzíkovú dcéru Jozefa najml. ( 1785). Vo vedľajšom dome č. 54 bývala jej sestra Mária, ktorá od roku 1843  žije s Pavlom Šulíkom. Spolu s Máriou žije ich ďalšia sestra Zuzana, ktorá bola slobodná.  

 

V  dome, v ktorom býval Michal od Imry a neskôr Michal Šuster a ktorý mal zrejme spoločný dvor s domom kde býval Adam od Imry a neskôr Jakub od Imry, začína bývať Ján Čierny ml. (1820) so svojou ženou Zuzanou Petrociovou. Berú sa v roku 1845, pričom všetky ich štyri deti zomierajú malé. Sám  navyše mladý v roku 1855 ako 35 ročný zomiera. V tomto roku zomrelo v Štiavniku 95 ľudí na choleru,  viď Vencko Dejiny štiavnického opátstva  Sama Zuzana mala ešte po ňom dvoch mužov, ktorých obidvoch prežila.

 

Vdova Katarína  z Drongovca si z výmeny domu zrejme zakúpila dom pod cintorínom (zrejme dom dnešný - Javorský starý richtár) a tam bývala spolu aj s dcérou Máriou ( 1825) a so synom  Martinom (1830) V  tomto zomrela v roku 1860. Majiteľom tohto domu, ako vyplýva z predkomasačnej knihy z roku 1863, sa stal  Martin (1830) Zo sčítania ľudu z 1869 v uvedenom dome býva už Martinova prasesternica Mária Hudzíková (1841)-nemaželská dcéra Márie Hudzíkovej (1817) s rodinou, ktorá sa v roku 1868 vydala za Jozefa Šulíka. Dcéra Mária ( 1825) sa vydala za Jozefa Šulíka (1832) v roku 1862 a  zrejme sa z dediny odsťahovala.

 

Jánov syn Martin (nar. 1830) sa žení v roku 1856 so Zuzanou Slavkovskou (nar. 1832) a zakladá  vetvy Pajor a Ondrik a pomenovanie Hudzík od Čierneho sa používa už len výnimočne. Presťahoval sa opäť na Vyšný koniec do domu nevesty , kde Hudzíkovci bývajú dodnes.