Choď na obsah Choď na menu
 


História Hudzíkovcov - Čierny od 1771-1856

15. 3. 2012

Hudzíkovci od 1771 do roku 1856

 

Z urbára z roku 1771 sa možno dozvedieť, že v Štiavniku boli štyri rodiny Hudzíkovcov. Prvá  rodina Jozefa Čierneho bývajúceho hore na Vyšnom konci.  Jozef bol poldvorový sedliak, ktorý bol v roku 1762 i richtárom. Druhá rodina Imricha Bieleho bývajúceho v mieste, kde býva rodina Hudzík-Biely dodnes. Imrich bol taktiež poldvorový sedliak. V pôvodnom  rodičovskom dvore zrejme už s dvoma domami zostali bývať  Jakub Biely a jeho švagriná Mária, vdova po Andrejovi. Spolu boli taktiež poldvorovými sedliakmi.

 

Z urbára vyplýva, že poldvorové sedliactvo sa pretvorilo na 3/4tinové  a činilo cca 24 uhorských jutár rolí a  lúk na   vozy sena. Teda naši predkovia obhospodarovali cca 11-12 ha pôdy.

 

Jozef Čierny mal päť synov a dve dcéry a možnože aj viac. Týchto sedem máme však matrične zachytených.  V rodinnom dome zostal po smrti Jozefa syn Jakub, ktorý figuruje v daňových súpisoch aj ako daňovník a zrejme aj jeho starší brat Jozef. Možnou verziou je však, že starší brat Jozef u Dulovičovcov, ktorí neskôr získali šlachtictvo, kde sa oženil.  Syn Andrej sa priženil do rodiny Krivjansky a v roku 1800 je tam zapísaný ako daňovník na Nižnom konci približne, kde býva rodina Slivka-Gažička. O štvrtom synovi Štefanovi nemám bližšie informácie, možno sa dal naverbovať alebo zomrel  ako malý resp. v roku 1789, kedy zúrila epidemía červenej chrípky. Jeho úmrtie nie je zachytené  v matrike. Piaty syn Juraj zomrel ako malý. Staršia dcéra Anna  sa vydala za Jána Janečka zo Spišského Hrušova a zakladá rodinu Hrušovských v Štiavniku. Mladšia dcéra Mária sa vydala za vdovca Jána Martinka-Solára Falanga. Ich manželstvo bolo bezdetné, no Ján mal dve  dcéry z prvého manželstva. Obaja manželia boli želiari a usudzujem že obe rodiny žili po roku 1789 v dome na Hôrke, kde dnes  je dom Jaroslava Mrkvicu. Rodina Hrušovský  existovala v Štiavniku do konca 19. stor.  a v nej sa dedilo murárske remeslo z otca na syna

 

Jakub Čierny (1761) si berie za ženu Katarínu( 1769), ktorej priezvisko zatiaľ nepoznám ( najskôr z Hranovnice) Sobáš totiž nebol vykonaný v Štiavniku.  Zomriera mladý v roku 1808. Vdova Katarína si berie hned rok na to Andreja Kováča( 1772), ktorý bol zrejme po matke vnukom Imricha Hudzíka Bieleho. Zrejme po svadbe tak odchádza bývať so svojim dvomi deťmi Jánom (1791) a Máriou(1798) do domu Hudzík-Biely na vyšnom konci  a dome zostáva len Jozef . resp ak tak nebýva prichádza tam bývať. Katarína už Andrejom Kováčom nemá deti. Po smrti Svojho strýka Jakuba Hudzíka Bieleho sa Andrej stáva gazdom  ako to vyplýva z daňových súpisov a to dokonca i pred Jakubovými synmi, ktorí už boli ženatý Michalom a Jánom

 

Jozef  Čierny ( cca 1757) si berie Máriu Dulovičovú, dcéru najbohatšieho sedliaka v Štiavniku Jozefa (1724-1794), ktorý býval v dome ,kde dnes býva rodina Michala Doláka. S ňou mal troch synov Jozefa najml. (1785) a Pavla (1796).  Vo vyšnom dome dvora zostáva Jozef, ktorý zomiera v roku 1852 ako sedliak. Pavlovi sa buď moc  nedarilo alebo možno bol slabomyseľný . Každopádne  upadol v želiarsky, ak nie v čeladnícky stav. Zobral si želiarku Annu Lapšanskú, ktorá zrejme po vážnom pôrode zomrela v roku 1831.  Ich deti boli pastiermi v rámci obce . Syn Ján (1830)  zomrel v roku 1869 ako slobodný  pastier v obecnej pastierni. Tretí syn Ján (1788) bol zrejme remeselníkom, ktorý odišiel do Stráž. Tam sa aj žení s Máriou Petrenčíkovou z Kubách.

 

Andrej Čierny (1763)

 

Deťom týchto troch synov ( Jakuba, Jozefa a Andreja )  sa darilo rôzne. Viac menej to záviselo od toho, či rodina mala pôdu a či ich rodičia nezomreli v mladom veku. Najlepšie bol na tom Jozef (1785) , ktorý si zobral Máriu Jarošovú dcéru krčmára a sedliaka Andreja Jaroša. Hoci podľa celokrajinského súpisu z roku  1828 sa im majetkovo darilo  a boli ešte stále 3/4 sedliakom, hoci väčšina z takýchto sa po zmene urbára z roku 1792  stal iba polovičnými a bola im odňatá pôda. Ich deťom sa až tak moc nedarilo.  Mária (1817) sa viackrát prespala a roku 1841 sa jej narodila dcéra Mária . Nakoniec si ju zobral želiar  Pavol Šulík s ktorým mala syna Pavla ( 1848 ), ktorí sa odsťahoval so svojou ženou An.......

 

 

a ešte . d  roku 1835 do roku 1850  o vetve Hudzík Čierny ( t.j. Ondrik a Pajor), nemám dostatočné informácie. Úmrtie Jána ( 1791) Čierneho nie ani zaznamenané v štiavnickej matrike. Zomiera asi medzi rokmi 1835- 1839, pretože svojmu krsňatu Jozefovi Martinkovi od Jošteka už nebol za starostu pri svadbe dňa 19. 11. 1839. Po jeho smrti zrejme ¼-nové sedliactvo preberá jeho bratranec Jozef najml. (1785), ktorého syn Michal umiera ani nie 4 roky po svojej svadbe s Annou Slivkovou v roku 1843. Po smrti Jána vdova Katarína neskôr k predáva dom a to buď, že sa zvyšilo nedorozumenie obidvoma rodinami bývajúcimi v spoločnom dvore alebo strata živiteľa rodiny uviedla rodinu do finačnej núdze.

 

Z Jánových synov Jána ( 1820) a Martina (1830) sa stali siroti. V dospelosti vystupujú už iba ako želiari . Svoj dom č. 53 predali a resp. najpravdepodobnejšie vymenili s Michalom Šusterom, ktorý bol nevlastným synom Michala Hudzíka ( 1774)  od Imry. Michal Šuster si už ako vdovec berie v roku 1851 za ženu Annu Hudzíkovú dcéru Jozefa najml. ( 1785). Vo vedľajšom dome č. 54 bývala jej sestra Mária, ktorá od roku 1843  žije s Pavlom Šulíkom. Spolu s Máriou žije ich ďalšia sestra Zuzana, ktorá bola slobodná.  

 

V  dome, v ktorom býval Michal od Imry a neskôr Michal Šuster a ktorý mal zrejme spoločný dvor s domom kde býval Adam od Imry a neskôr Jakub od Imry, začína bývať Ján Čierny ml. (1820) so svojou ženou Zuzanou Petrociovou. Berú sa v roku 1845, pričom všetky ich štyri deti zomierajú malé. Sám  navyše mladý v roku 1855 ako 35 ročný zomiera. V tomto roku zomrelo v Štiavniku 95 ľudí na choleru,  viď Vencko Dejiny štiavnického opátstva  Sama Zuzana mala ešte po ňom dvoch mužov, ktorých obidvoch prežila.

 

Vdova Katarína  z Drongovca si z výmeny domu zrejme zakúpila dom pod cintorínom (zrejme dom dnešný - Javorský starý richtár) a tam bývala spolu aj s dcérou Máriou ( 1825) a so synom  Martinom (1830) V  tomto zomrela v roku 1860. Majiteľom tohto domu, ako vyplýva z predkomasačnej knihy z roku 1863, sa stal  Martin (1830) Zo sčítania ľudu z 1869 v uvedenom dome býva už Martinova prasesternica Mária Hudzíková (1841)-nemaželská dcéra Márie Hudzíkovej (1817) s rodinou, ktorá sa v roku 1868 vydala za Jozefa Šulíka. Dcéra Mária ( 1825) sa vydala za Jozefa Šulíka (1832) v roku 1862 a  zrejme sa z dediny odsťahovala.

 

Jánov syn Martin (nar. 1830) sa žení v roku 1856 so Zuzanou Slavkovskou (nar. 1832) a zakladá  vetvy Pajor a Ondrik a pomenovanie Hudzík od Čierneho sa používa už len výnimočne. Presťahoval sa opäť na Vyšný koniec do domu nevesty , kde Hudzíkovci bývajú dodnes.