Choď na obsah Choď na menu
 


Rodokmeň Hudzíkovcov počiatky

 

•A1 ............  Hudzík

 

Od Čierneho

•B1 Michal ( nar.  cca 1600 v Štiavniku   – zomr.  do. 1678 v Štiavniku) 

•C1 Michal ( nar.  cca 1630 v Štiavniku   – zomr.  po. 1678 v Štiavniku) 

• D1  .............  ( nar.    cca 1665  v Štiavniku zomr. medzi  1729- 1731 v Štiavniku)

• E1 ...........  ( nar.  cca ......... v Štiavniku zomr.  ......... v Štiavniku)   manžel Pavol Lipták  ( nar.   ....... v Štiavniku  - zomr. ...............  v Štiavniku) sobáš .......... v Štiavniku

• E2  Ján ( nar.    cca 1690 - 1700   v Štiavniku zomr.  1729- 1731 v Štiavniku)

• E3  Juraj ( nar.    cca 1690- 1700   v Štiavniku zomr.  1733- 1738 v Štiavniku) manželka .............Ševcová  ??? ( nar. 1... v ..........  - zomr. ...............  v Štiavniku) sobáš ..........   v Štiavniku

•F1 Jozef  ( nar. cca  1722/25 v Štiavniku - zomr. 2. 5. 1773 v Štiavniku)  manželka  Mária Kaňa ( nar. cca 1726 v Štiavniku – zomr. 29. 1. 1798 v Štiavniku) sobáš ..........   v Štiavniku

•G1 Anna ( nar. 1751 v Štiavniku - zomr. 26. 11. 1821  v Štiavniku   ) manžel  Ján Janečko  potom Hrušovský ( nar. cca 1747 v Hrušove – zomr. ............   v  Štiavniku) sobáš 12. 10. 1777  v Štiavniku 

•G2 Jozef  ( nar. cca 1757 v Štiavniku- zomr.  ............... v Štiavniku )  manželka  Mária Dulovičová-Ondruško ( nar. 1758 v Štiavniku – zomr. 9. 8. 1831   v Štiavniku) sobáš 20. 11. 1782 v Štiavniku

•G3 Juraj ( nar. cca 1759 v Štiavniku- zomr. 19. 7. 1762  v Štiavniku )

•G4 Jakub ( nar. cca 1761 – zomr. 1. 4. 1809 v Štiavniku) manželka  Katarína .....................( nar. ...........v .........-  zomr. ...........v Štiavniku) sobáš .....................v ................

•G5 Andrej ( nar. 4. 5. 1763 v Štiavniku – zomr. 28. 2. 1810 v Štiavniku)  manželka  Anna Krivjanska  ( nar. 12. 12. 1765  v Štiavniku – zomr. ............ v Štiavniku)  sobáš 30. 5. 1795 v Štiavniku

•G6  Štefan  ( nar. 15. 4. 1765 v Štiavniku - zomr..............   v .............    ) manželka  .....................( nar. ...........v Hranovnici -  zomr. ...........v ...............) sobáš .....................v..................

•G7 Mária  ( nar.  8. 4. 1767  v Štiavniku- zomr. .......... v Štiavniku )manžel Ján Martinko-Solár ( nar. 1762 v Štiavniku - zomr. ...........v Štiavniku) sobáš 19. 10. 1791 v Štiavniku

•B2 Andrej  ( nar.  cca 1610  v Štiavniku – zomr.  po. 1678 v Štiavniku) 

Od BIeleho

•B3 ...........  ( nar.  cca 1615 v Štiavniku   – zomr.  pred 1657  v Štiavniku) 

• C 1  Mikuláš ( nar.  cca 1640 v Štiavniku   – zomr.  pred 1700  v Štiavniku) 

• D1  Andrej (nar. cca  1665  v Štiavniku- zomr.  medzi 1715-1721 v Štiavniku) 

• E1   Andrej (nar. cca  1688  v Štiavniku- zomr.  pred rokom 1759 v Štiavniku)  Zuzana .............  ( nar.  1689 v .............. -  zomr. 23. 10.  1766 v Štiavniku)

•F1  Jakub ( nar. cca  1718  v Štiavniku- zomr. 16. 8.  1774 v Štiavniku)  manželka  Mária ............. ( nar. cca 1720 v Štiavniku – zomr. 21. 3. 1806 v Štiavniku) sobáš  ............  v Štiavniku

•G1  Mária ( nar.   1751  v Štiavniku- zomr. 18. 2. 1822 v Štiavniku)  manžel  Michal Habovský (nar. 1753 v Hranovnici  - zomr. 11.  7. 1799  v Štiavniku) sobáš  6. 11. 1774  v Štiavniku

•G2 Zuzana (nar.  cca 1755  v Štiavniku- zomr. ............v ................)    pozn. figuruje ako krstná matka Kataríny Mrenky   nar.  28. 6.  1778

•G3  Anna ( nar. 1758  v Štiavniku – zomr. 27 . 3. 1834  v Štiavniku) 1.  manžel  Andrej Fedor  (nar. ..........v Hranovnici    - zomr.  1780-1781 v Hranovnici ) sobáš  19.11. 1780 v Štiavniku 2 .  manžel  Michal Dulovič-Šimunov (nar. 1755 v Štiavniku- zomr. 4. 1810 v Štiavniku) sobáš  11. 11. 1781 v Štiavniku

• F2 Imrich  ( nar.  cca 1720-25 v Štiavniku zomr.  cca po roku 1792 v Štiavniku )  manželka Mária Sedmák  ( nar. cca 1729 v Štiavniku – zomr. 31. 3. 1795 v Štiavniku)  sobáš...........v  Štiavniku 

•G1 Mária  ( nar.  cca 1747   v Štiavniku -  zomr. 1776 v ..............) manžel  Michal Kováč ( nar. ....... v Podhradí – zomr. .......... v ................) sobáš  ......... v Podhradí ???

•G2 Pavol ( nar.  cca 1748  v Štiavniku -  zomr. 19. 8. 1804 v Štiavniku) manželka Katarína Šavelová (Adamova)( nar. cca 1748 v Štiavniku – zomr. 11. 3. 1808 v Štiavniku) sobáš  14. 11. 1773 v Štiavniku

•G3 Juraj ( nar. cca 1752 v Štiavniku- zomr. 1789 v Štiavniku) manželka Mária ........... (nar. ......... v ..........- zomr. ......... v .............) sobáš .............. v ................

•G4 Jakub ( nar. cca 1755 v Štiavniku- zomr. 9. 5. 1805 v Štiavniku) manželka Anna Ševčík Jakubova (nar. 1761 v Štiavniku - zomr. 19. 1. 1807 v Štiavniku) sobáš 5. 11. 1780 v Štiavniku

•F3 Šimon ( nar. cca 1725 v Štiavniku- zomr. pred 1762 v Štiavniku) manželka  Mária..........( nar. cca 1726 v ................ zomr. 1774 v Štiavniku) sobáš .................. v ................

•F4 Andrej  ( nar. cca  1728  v Štiavniku- zomr. 14. 9. 1767 v Štiavniku)  manželka  Anna ..............( nar. cca 1726 v Štiavniku  - zomr. 19. 12. 1790  v Štiavniku) sobáš  .................. v ................

•G1 Mária   ( nar. cca 1750-55  v Štiavniku- zomr.  ....... v .................)  manžel  Michal Haško ( nar. ............ v Ganovciach - zomr. ........ ..........v ...................)  sobáš...........v ............

•G2 Katarína  ( nar. cca 1750-55  v Štiavniku- zomr.  ....... v.........) 1. manžel  ............. Faško ( nar. ............ v Štiavniku – zomr. ..........v Štiavniku)  sobáš...........v............... 2. manžel Andrej Lukáčik ( nar. ............ v Nižnej Šuňave – zomr. ..........v Štiavniku) sobáš 14. 11. 1773 v Štiavniku