Choď na obsah Choď na menu
 


Rodokmeň Hudzík-Čierny I

•B1 Michal ( nar.  cca 1600 v Štiavniku   – zomr.  do r. 1678 v Štiavniku) 

•C1 Michal ( nar.  cca 1630 v Štiavniku   – zomr.  po r. 1678 v Štiavniku) 

• D1  Ján  ( nar.    cca 1665   v Štiavniku zomr. do r. 1700 v Štiavniku) 

• E1 XY??  ( nar.  cca 1690-9 v Štiavniku zomr.  ......... v Štiavniku   manžel Pavol Lipták  ( nar.   ....... v Štiavniku  - zomr. ...............  v Štiavniku) sobáš ..........   v Štiavniku

• E2  Ján ( nar.    cca 1690-9   v Štiavniku zomr.  1729-1731 v Štiavniku)

• E3  Juraj ( nar.    cca 1690-9   v Štiavniku zomr.  1731-1733 v Štiavniku) manželka ............. Ševcová   ( nar. 1... v ..........  - zomr. ...............  v Štiavniku) sobáš ..........   v Štiavniku

•F1 Jozef , sedliak ( nar. cca  1725/30 v Štiavniku - zomr. 2. 5. 1773 v Štiavniku)  manželka  Mária Kaňa ( nar. cca 1732 v Štiavniku – zomr. 29. 1. 1798 v Štiavniku) sobáš 1750  v Štiavniku

•G1 Anna ( nar. 1751  v Štiavniku zomr. 26. 11. 1821  v Štiavniku )  manžel  Ján Janečko  potom Hrušovský ( nar.  8. 6. 1745 v Hrušove – zomr. ............   v  Štiavniku) sobáš 12. 10. 1777  v Štiavniku

x• H1  Michal Hudzík potom Hrušovský  ( nar. 29. 9. 1774   v  Štiavniku – zomr.  20. 1. 1838  v  Štiavniku )  manželka  Katarína Šubert  (nar.   1776 v Hrabušiciach – zomr. 30. 1. 1843 v Štiavniku) sobáš  5. 11. 1796 v Hrabušiciach 

•G3 Jozef , sedliak  ( nar. 1757 v Štiavniku- zomr.  1823-5??  v Štiavniku resp. v Strážoch  )  manželka  Mária Dulovič  ( nar. 6. 1. 1765 v Štiavniku – zomr. 9. 8. 1831   v Štiavniku) sobáš 20. 11. 1782 v Štiavniku

• H1  Mária ( nar. 24. 10. 1783 v Štiavniku – zomr.     4. 2. 1785 v Štiavniku)

• H2  Jozef, sedliak  ( nar. 30. 8. 1785 v Štiavniku – zomr. 31. 5. 1852 v Štiavniku) manželka Mária Jaroš ( nar. 30. 8. 1787 v Štiavniku -  zomr. 21. 10. 1854 v Štiavniku) sobáš   18. 11. 1811 v Štiavniku 3 stupeň

•I1  Mária (nar. 2. 2. 1817  v Štiavniku – zomr. 6. 10. 1873 v Štiavniku) manžel Pavol Šulík  (nar. 1816 v Štiavniku  - zomr.  23. 11. 1875 v Štiavniku v chudobinci) sobáš 15. 11. 1843 v Štiavniku

•J1 Mária  (nar.  3. 5. 1835 v  Štiavniku - zomr.  do roku 1841 v Štiavniku)

•J2 Mária  (nar.  20. 8. 1841  v  Štiavniku - zomr.  7.  5. 1901 v Štiavniku) manžel vd.  Jozef Šulík Jončík ( nar. 6. 3. 1836 v Štiavniku  - zomr. 4. 12. 1905 v Štiavniku)  sobáš  20. 5. 1868  v Štiavniku

•K1 Ján, želiar  a tesár (nar. 24. 12. 1865 v Gánovciach – zomr.  1. 10. 1910 v Štiavniku)  manželka  Mária Pribilinec,husiarka (nar. 6. 4. 1864   v Spišskej Teplici – zomr. ...........v USA) sobáš  24. 1. 1888 v Teplici           

•L1 Anna    ( nar.  28. 4. 1889 v Teplici -  zomr. ..........  v ............)  .................

•L2 Ján  ( nar. 5.  4. 1891 v Teplici - zomr.  3. 7. 1891 v Teplici )

•L3 Ján  ( nar. 26. 6. 1892 v Teplici - zomr. I SV na neznámom mieste )

•L4 Katarína  ( nar. 20. 1. 1895  v Teplici  -  zomr. 4. 6. 1895 v Teplici )

•L5  Jozefína Katarína  ( nar. 11. 3. 1898  v Štiavniku -  zomr. 9. 8. 1898  v Štiavniku )

•L5  Jozefína  ( nar. 3. 2. 1900  v Štiavniku -  zomr. ..........  v ............ )

x•L6 Pavol, robotník ( nar. 3. 7. 1901  v Štiavniku -  zomr. medzi 1930-1940 ???.............v............ ) manželka Katarína Čudek potom Žilinčík ???? ( nar. 1900  v Hranovnici- zomr. .........v...........). sobáš 1920 v Hranovnici

•M1 Pavol  (nar.  6. 11. 1921 v Štiavniku- zomr. do r. 1931 v Hranovnici )

•M2 Mária   (nar.  ............... v Hranovnici- zomr. .............. v ............... )

•M3 Magdaléna   (nar.  ............ v Hranovnici - zomr. ........... v ............. )

•M4 Margita  (nar.  1935 v Hranovnici- zomr. 1935 v Hranovnici )

•L7  Jozef ( nar.  22. 7. 1904 v Štiavniku –  zomr.   ........v.........     )

x•L8 Zuzana   ( nar. 30. 11. 1905 v Štiavniku –  zomr.   ........v.........     ) manžel Andrej Grofčík ( nar. .......... v ...........- zomr.........v...........). sobáš 18. 2. 1957 v Poprade

•L9  Terézia  ( nar. 13. 4. 1907  v Štiavniku -  zomr. 29. 3. 1909 v Štiavniku)                     

•L10  Štefan  ( nar. 29. 5. 1909  v Štiavniku -  zomr. ................. v USA ) manželka  Anna Šimanská ( nar. 1908. v ...........- zomr.........v USA.). sobáš ...............v USA   

•M1 Francis   (nar.  1939 v USA - zomr. ...............v...............)

•L11  Juliana  ( nar. 20. 3. 1911 v Štiavniku –zomr. 7. 9. 1911 v Štiavniku)

•I2  Jozef ( nar. 19. 11. 1818 v Štiavniku -  zomr. 16. 3. 1820 v Štiavniku)

•I3  Anna ( nar.  24. 1.  1821 v Štiavniku -  zomr. 17. 10. 1857   v Štiavniku) manžel vd. Michal Šuster ( nar. 1811 v Betlanovciach - zomr. 8. 5. 1884 v  Štiavniku)  sobáš 8. 1. 1851 v Štiavniku

•I4  Zuzana (nar. 5. 4. 1824 v Štiavniku -   zomr.  13. 11. 1862 v Štiavniku) slobodná

•I5  Ján (nar. 6. 4. 1827 v Štiavniku -  zomr.  8. 8. 1831 v Štiavniku)

x• H3 Ján, ............ ( nar. 10. 4. 1788 v Štiavniku – zomr. 28. 2. 1836 v Strážoch) manželka  Mária Petrenčík ( nar.  11. 1. 1786 v Kravanoch -  zomr. ................ v ................. ) sobáš  31. 10. 1814 v Strážoch 

•I1  Ján (nar. 28. 12. 1815  v Štrážoch - zomr.  .................v............)

•I2  Martin,.......... (nar. 1817-20 v .............. -  zomr. ............v Košiciach) Katarína Raček ???

• H4 Anna (nar. 19. 5. 1790 v Štiavniku- zomr. 3. 7. 1791   v Štiavniku)

• H5 Juraj (nar. 14. 4. 1793 v Štiavniku -  zomr. 4. 11. 1795 v Štiavniku

• H6 Pavol, ..........  ( nar. 24. 2. 1796 v Štiavniku – zomr. 4. 9. 1839 v Štiavniku)  1. manželka  Anna Lapšanská ( nar. 3. 3. 1795 v Štiavniku -  zomr. 21. 5. 1831 v Štiavniku ) sobáš  14. 11. 1825 v Štiavniku   1. manželka   Anna Martinko potom Ilenčík ( nar. ................v............ -  zomr. ................ v Štiavniku ) sobáš  ...............v..........  

•I1  Anna (nar. 30. 5. 1826 v Štiavniku- zomr. 26. 10. 1879  v Štiavniku )  manžel Pavol Strojný ( nar. 1809 v  Betlanovciach  - zomr.  17. 2. 1884 v Štiavniku)  sobáš  19. 1. 1853 v Štiavniku

•I2  Zuzana (nar. 23. 12. 1827 v Štiavniku -  zomr. 3. 9. 1829 v Štiavniku )

•I3 Alžbeta ( nar. 29. 9. 1829 v Štiavniku – zomr. 27. 9. 1900  v Štiavniku  ) manžel Ján Sicár ( nar. 1828 vo Vikartovciach  - zomr. 12. 9. 1878 v Štiavniku)  sobáš  18. 11. 1851 v Štiavniku

•I4  Ján ( nar. 16. 5. 1831 v Štiavniku - zomr. 16. 5. 1831  v Štiavniku )

•I5  Ján, pastier  ( nar. 18. 5. 1834 v Štiavniku -  zomr. 14. 11. 1869  v Štiavniku )

•G4  Juraj  ( nar. 1759 v Štiavniku – zomr. 19. 7. 1762 v Štiavniku)

•G5  Jakub, sedliak  ( nar. cca 1761 – zomr. 1. 4. 1809 v Štiavniku) manželka  Katarína ................... potom  Kováč  ( nar. 1769  v Hranovnici -  zomr.   16. 8. 1831 v Štiavniku ) sobáš  1789 v Hranovnici ???

• H1 Ján, sedliak ( nar. 29. 5. 1791 v Štiavniku - zomr. 29. 9. 1835 v Strážoch) manželka Katarína Martinková  ........... ( nar. 16. 10. 1794 v Štiavniku -  zomr. 5. 8. 1860 v Štiavniku)  sobáš  7. 11. 1816 v Štiavniku

•I1  Martin (nar. 12. 10. 1817 v Štiavniku -  zomr. 29. 5. 1819 v Štiavniku)

•I2 Ján, želiar  ( nar. 3. 3. 1820 v Štiavniku – zomr. 3 . 10. 1848  v Štiavniku) 

•I3 Juraj ( nar. 22. 4. 1822 v Štiavniku -  zomr. 1. 9.1822 v Štiavniku)

•I4 Mária (nar. 13. 2. 1825 v Štiavniku -  zomr. 30. 11.  1867 v Štiavniku) manžel Jozef Šulík – Jončík ( nar. 6. 3. 1836  v Štiavniku - zomr. 4. 12. 1905 v  Štiavniku)  sobáš  26. 11. 1862  v Štiavniku

J1 Martin ( nar. 7. 7. 1854 v Štiavniku -  zomr. 19. 12. 1856 v Štiavniku) 

•I5 Martin, sedliak  (nar. 1. 11. 1830 v Štiavniku -  zomr. 20. 1. 1894 v Štiavniku) manželka Katarína Slavkovská   ( nar. 28. 11. 1832 v Štiavniku -  zomr. 24. 5.  1904 v Štiavniku)  sobáš  26. 11. 1856  v Štiavniku

•J1 Mária ( nar. 14. 3. 1858 v Štiavniku -  zomr. 26. 9. 1865 v Štiavniku)

•J2 Andrej, sedliak ( nar. 29. 11. 1862 v Štiavniku -  zomr. 2. 4. 1918 v Štiavniku)1. manželka Katarína Martinková – Ondrik ( nar. 1. 10. 1867 v Štiavniku -  zomr. 18. 6. 1885 v Štiavniku) sobáš  17. 11. 1884 v Štiavniku 2. manželka Mária Martinková – Ondrik ( nar. 23. 9. 1869  v Štiavniku -  zomr.  2.  6. 1940 v Štiavniku) sobáš  23. 11. 1887 v Štiavniku

J3 Ján ( nar.  27. 5. 1866  v Štiavniku -  zomr. 28. 4. 1868 v Štiavniku) 

J4 Martin, sedliak  ( nar. 18. 6. 1869 v Štiavniku -  zomr. 8. 1. 1954 v Štiavniku)  manželka Mária Martinková – Joštek  ( nar.  17. 8. 1875 v Štiavniku -  zomr. 19. 9. 1966 v Štiavniku) sobáš  13. 11. 1893 v Štiavniku

•I6 Anna (nar. 3. 7. 1833 v Štiavniku-  zomr.   7. 2. 1837  v  Štiavniku)         

• H2 Jakub ( nar. 7. 7. 1793 v Štiavniku – zomr. .......... v Štiavniku)

x• H3 Mária ( nar. 10. 5. 1798 v Štiavniku – zomr. po roku 1840  v Kravanoch )    manžel  Michal Urban Olejár ( nar. 1798  v Kravanoch– zomr.  po roku 1840 v Kravanoch)  sobáš 1. 6. 1828 v Štiavniku    

•I1  Jakub (nar. 8. 7. 1827 v Štiavniku– zomr.  8. 7. 1827   v Štiavniku )   

•G6 Andrej, sedliak  ( nar. 4. 5. 1763 v Štiavniku – zomr. 28. 2. 1810 v Štiavniku)  manželka  Anna Krivjanska  ( nar. 12. 12. 1765  v Štiavniku – zomr. ............ v ................ ??)  sobáš 30. 5. 1795 v Štiavniku

• H1   Jakub ( nar. 6. 7. 1794 v Štiavniku – zomr. 6. 1. 1796   v Štiavniku )

x• H2  Michal, szekeli ( nar. 28. 6. 1795 v Štiavniku – zomr.  11. 11. 1847 v  Stiavniku ) 1. manželka  Anna Jaroš ( nar. 2. 4. 1792 v Štiavniku resp.1792  Hranovnica– zomr. 20. 4. 1832 v Hranovnici)  sobáš 1817 v Hranovnici 2. manželka  Anna Jurčík potom ???   (nar. 1797 v Hranovnici  -  zomr. 21.5. 1845 v Hranovnici ) sobáš 25. 5. 1832 v Hranovnici  3. manželka  vd. Máruia Riš rod. Hudzík –Biely ( nar.  20. 8. 1806 v Štiavniku - zomr. 16. 5. 1853 v  Štiavniku)   sobáš 1. 6. 1828 v Štiavniku                       

x •I1 Andrej  (nar. 1818  v Hranovnici – zomr. ...............   v .........) b. 1832 v Hranovniaci

•I2  Mária (nar. 1820 v Hranovnici – zomr. 25. 7. 1823   v Hranovnici)

x•I3 Anna (nar. 9. 6. 1822  v Hranovnici – zomr. .............   v Hranovnici )

x•I4 Michal, circularius remenár  č.d. 32 (nar. 7. 9. 1824  v Hranovnici – zomr. .............  v Krásnohorskom Podhradí  ) 1. manžel Alžbeta Bartok ( nar.  ....................v  Krásnohorskom Podhradí  - zomr. 1858  v Krásnohorskom Podhradí  sobáš  1850  v Krásnohorskom Podhradí 2. manžel vd. Mária Malatinský ( nar.  1821 v Krásnohorskom Podhradí  -zomr. ...................... v Krásnohorskom Podhradí)   sobáš  3. 2. 1858  v Krásnohorskom Podhradí

• J1 Mária ( nar.  1852  v  Krásnohorskom Podhradí  -zomr.  ................. v  Krásnohorskom Podhradí  )   manžel  Ján  Čatlošo ( nar.  1848 v  Krásnohorskom Podhradí  -zomr. ................. v  Krásnohorskom Podhradí  )  sobáš  1870 v Krásnohorskom Podhradí    

• J2  Gašpar    ( nar.  6. 1. 1858 v  Krásnohorskom Podhradí  -zomr. ...................... v Krásnohorskom Podhradí  )

• J3 Andrej Hudzick, baník  ( nar.  28. 11. 1859  v  Krásnohorskom Podhradí  -zomr. 7. 4. 1937 v USA)   manželka  Mária Sabo ( nar.  .................  Krásnohorskom Podhradí  -zomr. ...................... v USA)  sobáš  ............... v Krásnohorskom Podhradí    

•K1 Júlia ( nar.  26. 9. 1882 v  Krásnohorskom Podhradí  -zomr. ...................... v Krásnohorskom Podhradí  )

•K2 Ilona ( nar.  15. 12. 1886 v  Krásnohorskom Podhradí  -zomr. ...................... v Krásnohorskom Podhradí  ) 

•K3 Ján  ( nar.  27. 1. 1889 v  Krásnohorskom Podhradí  -zomr. ...................... v USA  ) manželka Alžbeta Timko ( nar.  1890 v....................  -  zomr. ...................... v USA  ) sobáš  4. 11. 1911  v USA

•L1  Mary   (nar.   1913  v USA- zomr. ............. v USA)  

•L2  John   (nar.  3. 7. 1916  v USA- zomr. 29. 6. 1988  v USA)  manželka Mabel Severrenne Malkus ( nar. 1910 v USA -  zomr. ...............v  USA) sobáš  19. 5. 1950 v USA

 •K4 Andrej ( nar.  3. 10. 1893  v  Krásnohorskom Podhradí  -zomr. máj 1982  v USA  )  manželka Mária Crilley ( nar. 1897 v USA -  zomr. ...............v  USA) sobáš  1.5. 1916  v USA

•L1  Margaret   (nar.   1918  v USA- zomr. ............. v USA)   manžel Gauch

•L2  Irena   (nar.  1921  v USA- zomr.. ............. v USA)  )  manžel  Lawman

•L3 Andrew    (nar.  5. 9. 1926  v USA-  zomr. 2. 11.  1993  v USA)   manželka  ...   Florenc ( nar. ............v USA  -  zomr. ...................... v USA  ) sobáš  .................v  USA

                               •K3  Ronald ( nar. 18. 9. 1953 v USA -   zomr. 14. 4. 2012  v USA)

                      http://www.indianagazette.com/news/obituaries/hudzick,128630/

•L4 Róbert   (nar.  1937 USA-

•K5 Stefan ( nar.  20. 8. 1900 v USA  - zomr. .marec 1975 v USA  )  manželka Mária ................ ( nar. 1905 v USA  -  zomr. ...................... v USA  ) sobáš  .................v  USA

•L1 Števe  (nar.  29. 8. 1928  v USA- zomr.. 7. 10. 2010 v USA)   manželka Emma................ ( nar.  29. 4. 1928 v USA  -  zomr. 31. 10. 2005 v USA  ) sobáš  .................v  USA

                                              http://www.punxsutawneyspirit.com/content/steve-j-hudzick-jr-82

• J4 Barbora  ( nar.  15. 5. 1862  v  Krásnohorskom Podhradí  - zomr. ................... v Krásnohorskom Podhradí ) manžel  Jozef Breznay ( nar.   1860  Krásnohorskom Podhradí  -zomr. ......................  v Krásnohorskom Podhradí )  sobáš  1882  v Krásnohorskom Podhradí     

•I5 Mária (nar. 1. 7. 1827  v Hranovnici – zomr. 8. 8. 1827   v Hranovnici   )

•I6 Štefan (nar. 19. 8. 1828   v Hranovnici – zomr.  ?? 1831  v Hranovnici   ) 

•I7 Žofia  (nar. 21. 3. 1833   v Hranovnici – zomr .............  v Hranovnici   ) 

•I8 Jakub ( nar.   28. 4. 1835  v Štiavniku -  zomr.    3. 1. 1837  v   Štiavniku)

•I9 Martin ( nar.   13. 10. 1841  v Štiavniku -  zomr.   13. 10.  1841  v   Štiavniku)

• H3  Mária ( nar. 15. 7. 1797 v Štiavniku – zomr.  23. 5. 1799   v Štiavniku)               

x• H4  Anna ( nar. 4. 4. 1800 v Štiavniku – zomr.  po roku 1844 v SNV )    manžel  Juraj Breuer (nar. 5. 4. 1804 v Harichovciach  – zomr. po roku 1844  v .................)  sobáš 1830 v SNV 

x• H5  Andrej,  szekely  sluha   ( nar. 17. 8. 1802 v Štiavniku – zomr.  5. 3. 1845 v Ondreji   )   manželka  Mária Chripková ( nar. 19. 10. 1796 v Štiavniku – zomr 6. 2  1847 v Štiavniku )  sobáš 13. 11. 1826 v Štiavniku 

•I1 Mária  (nar. 24. 1. 1828 vo Vydrníku- zomr.  11. 2. 1828 vo Vydrníku)

•I2 Pavol, sluha  (nar. 24. 1. 1832  v Štiavniku- zomr. 29. 8. 1863 v Primovciach)

• H6  Žofia ( nar. 18. 6. 1805 v Štiavniku – zomr. 22. 9. 1807  v Štiavniku)

•G7  Štefan  ( nar.15. 4. 1765 v Štiavniku - zomr..............   v ............. )   vojak ????

•G8  Mária  ( nar. 8. 4. 1767 v Štiavniku zomr.  18. 8. 1831   v  Štiavniku) manžel  vd. Ján  Martinko-Solár   ( nar. cca 1755  v Štiavniku – zomr.  25. 6. 1821 v Štiavniku )  sobáš 16. 10. 1791 v Štiavniku