Choď na obsah Choď na menu
 


Rodostrom Hudzik Pajor-Martin

 

 

•K9 Martin  ( nar. 13. 9. 1910 v Štiavniku-   zomr. 14. 4. 2007 v Štiavniku)  manželka Katarína Žifčáková ( nar. 5. 10. 1915 v Domaňovciach - zomr. 20. 11. 2005 v Štiavniku ) sobáš  31. 5. 1937 v Spišskom Hrušove 

•L1 Mária ( nar.  1938 v Štiavniku  - manžel Jozef Brosman  (nar. 16. 9. 1934  v Hranovnici – zomr.  20. 6. 2002 v Hranovnici) sobáš  29. 1. 1959 v  Štiavniku

•M1 Jozef (nar.  1960  v Hranovnici – manželka ........................... ( nar. ............. v Kravanoch - sobáš  ...........  v  Kravanoch

•N1 Jozef  ( nar. ...........  v Poprade

•M2  Štefan ( nar. 1962  v Hranovnici – manželka Klaudia ............  ( nar. ........vSeredi  -  sobáš 1986 v Hranovnici

•N1 Jakub ( nar.  1988  Štiavniku

•N2 Barbora   ( nar. ............   Štiavniku

•N3 Michal  ( nar. .............   v Seredi

•M3 Marta  (nar. 1965 v Hranovnici - manžel Rudolf Petruf  ( nar. .............  v Smižanoch - sobáš ............. v Hranovnici

•N1 ........... ( nar.  ............  v Hôrke  

•N2 ............( nar. .........   v Hôrke

•M4 Mária  (nar. 1965  v Hranovnici

•M5 Martin   (nar. 1970  v Hranovnici - manželka Gabriela Oravcová  ( nar. 19  v Hranovnici  - sobáš ........... v Hranovnici

•N1 .......... ( nar.  ..........  Hranovnici

•N2 ..............  ( nar. ........   Hranovnici

•N3 .............  ( nar. ........   Hranovnici

•L2 Peter ( nar. 1939 v Štiavniku  - manželka Anna Šramková ( nar. 27. 7 1943  v Kišovciach  -  zomr.  30. 9.  2011  v Poprade ) sobáš  17. 11. 1962 v Hôrke

•M1 Viera (nar.   1963 v Poprade – manžel František Gontkovsky ( nar. ............. v ............... - sobáš  13.  6. 1987  v  Poprade

•N1 ............ ( nar.  ...........  v Poprade

•N2 ..............  ( nar. ..........   v Poprade

•M2  Anna ( nar. 1967 v Poprade - manžel Anton Pospíšil  ( nar. 1965 v Poprade -  sobáš 1986 v Poprade  

•N1 Alexandra ( nar.  1987  v Poprade

•N2 Anton ( nar. ..............   v Poprade

•M3 Peter  (nar. 1969 v Poprade - manželka Mária Kukurová ( nar. 1970  v Šuňave - sobáš 16. 6. 1990 v Šuňave

•N1 Petra ( nar.  1991  v Poprade

•N2 Alexandra  ( nar. 1992   v Poprade

•M4 Katarína  (nar. 1980  v Poprade

                         •N1 Peter ( nar.  2013  v Poprade

•L3 Martin ( nar. 18. 4. 1942 v Štiavniku– zomr. 29. 6. 2007 v Bratislave) manželka Margita Žitňáková ( nar.  1947 v Rabči  sobáš  16. 4. 1966 v Štiavniku

•M1 Jaroslav (nar.  1967 v Štiavniku  manželka Gabriela Horváthova    ( nar. 1972  v Mokranciach   - sobáš  18. 11. 2006  v Poprade

•N1 Jaroslav  (nar. 2008 v Poprade

•M2 Martin ( nar.  1968 v Štiavniku - manželka Marta Popadičová ( nar.  1973 v Štiavniku- sobáš  25. 4. 1992 v Štiavniku

•N1 Martin ( nar. 1992 v Štiavniku

•N2 Štefan ( nar. 1993 v Štiavniku

•N3 Veronika ( nar. 2000 v Štiavniku

•M3 Ján ( nar. 1973 v Štiavniku - manželka Slávka Mičková ( nar. 1973 v Spišskej Novej Vsi- sobáš  23. 10. 1993  v Spišskej Novej Vsi

•N1  Jakub ( nar. 1995 v Spišskej Novej Vsi-

•N2 Ján ( nar. 1996 v Spišskej Novej Vsi-

•N3 Ema ( nar. 2005 v Primovciach

•M4 Vladimír ( nar. 1977 v Štiavniku - manželka Katarína Ferenčáková ( nar. 1977  v Štiavniku- sobáš  21. 6. 2003 v Štiavniku

•N1 Pavol (nar. 2007 v Štiavniku

•L4 Anna ( nar. 1945 v Štiavniku  - manžel Ján Raček  ( nar. 5.  6. 1940 v Hranovnici– zomr. 13. 7. 2007  vo Vyšných Hágoch) sobáš  1964 v Hranovnici

•M1 Jana  (nar.  1964  v Hranovnici – manžel  Ján Kikta ( nar. 1960 v Hranovnici - sobáš  30.7.1988  v Hranovnici

•N1 Marcel  ( nar. 1989  v Hranovnici

•N2 Soňa  ( nar. 1992  v Hranovnici

•M2  Milan  ( nar. 1967  v Hranovnici – manželka Miroslava Bugyiová  ( nar. 1974v Horné Trhovište  -  sobáš 27. 4. 1996v Hornom Trhovišti

•N1 Barbora ( nar.  1996 v Trnave

•N2 Martin   ( nar. 1998 v Michalovciach

•N3 Sebastián ( nar. 2007 v Kežmarku

•N4 Alexandra  ( nar. 2009 v Trnave

•M3 Katarína  (nar. 1979 v Hranovnici - manžel Jozef Milthotner  ( nar. 1978  v Poprade - sobáš 5. 6. 2004 v Hranovnici

•N1 Sára ( nar.  2008  v Bratislave

•N2 Patrik ( nar. 2010   v Bratislave

•L5  Helena ( nar. 1947 v Štiavniku -

•L6 Vladimír ( nar.1949 v Štiavniku manželka Anna Beňová ( nar. 1950 v Pohronskej Dúbrave) sobáš   1972 v Hronskej D úbrave

•M1 Róbert (nar.  1973 v Poprade – manželka Eva Liptáková ( nar.   1973 v Smižanoch sobáš  28. 3. 1995   v Smižanoch

•N1 Branislav ( nar. 1996 v Smižanoch

•N2  Ivana ( nar. 1998-9 v Smižanoch

•N3 Laura ( nar. 2004 v Smižanoch

•M2 Vladimíra ( nar. 1974 v Poprade - manžel Peter Gallovič  ( nar. 1972   v Poprade sobáš  11. 9. 1993  v Štiavniku

•N1  Jakub ( nar. ............... v Štiavniku

•N2 Gabriela( nar. ............... v Štiavniku

•M3 Zuzana ( nar. 1980 v Poprade  - manžel Roman Chripko – Matiaško ( nar. 1973 v Štiavniku  sobáš  12. 6. 1999  v Štiavniku

•N1  Veronika ( nar. 2003 v Štiavniku

•M4  Jana ( nar. 1985 v Poprade

•M5 Dávid (nar.  1987 v Štiavniku manželka Tatiana ......... ( nar. 1973 v Štiavniku  sobáš  16. 11. 2013  v SNV

•N1  Daniel ( nar. 2014 v SNV

•L7 Katarína  ( nar. 1955 v Štiavniku -

•L8 Štefan ( nar. 1961 v Štiavniku - manželka Marta Treľová ( nar. 1963 v Pavlovciach nad Uhom ) sobáš  29. 8. 1987 v Pavlovciach nad Uhom

•M1 Marek (nar.  1988 v Košiciach –

•M2 Martin ( nar.  1989 v Košiciach –

•M3 Filip (nar. 1995  v Košiciach –