Choď na obsah Choď na menu
 


Rodokmeň Bednárik I a II

27. 12. 2015

Rodokmeň rodiny Bednárik I

 

Ján Bednárik ( nar. 18. 5. 1760 v Kubachoch- zomr.  7. 4. 1821 v Štiavniku) manželka  Katarína  Balent  ( nar. 1760 v štiavniku- zomr. 6. 2. 1826 v Štiavniku  sobáš 26. 11. 1786 v Štiavniku

•A1 Michal    ( nar. 14. 9. 1788 v Štiavniku  - zomr. 15. 9. 1791 v Štiavniku)

•A2 Mária    ( nar. 13. 12. 1791 v Štiavniku  - zomr. ...... v ..............)

•A3 Anna     ( nar. 13. 4. 1795 v Štiavniku  - zomr. ...... v ..................)

•A4 Ján     ( nar. 10. 5. 1797 v Štiavniku  - zomr. 24. 9. 1828 v Štiavniku ) manželka  Zuzana Dulovič - Paľkov  ( narr. 30. 7. 1797 v Štiavniku – zomr. 28. 1. 1848 v Štiavniku)  sobáš  12. 11. 1821  v Štiavniku

•B1  Mária  ( nar.   24. 12. 1822 v Štiavniku – zomr. 29. 10. 1876 v Štiavniku)) manžel Jakub Humenský ( nar. 28. 4. 1817 v Štiavniku – zomr. 21. 10. 1862 v Štiavniku) sobáš 18. 11. 1839 v Štiavniku

•B2  Katarína ( nar.   1824  v Štiavniku – zomr. 18. 8. 1883 v Štiavniku)

•B3 Zuzana  ( nar.   6. 3. 1826   v Štiavniku – zomr. 11. 4. 1870  v Štiavniku ) manžel Ján  Skokan, mlynár   ( nar. ............ v Kubachoch  – zomr. ............. v ....................) sobáš 5. 11. 1856 v Štiavniku

x•B4 Anna  ( nar.   1. 1. 1828   v Štiavniku – zomr. ...............v Teplici )) manžel  Ignác Šebest   ( nar. ........... Sp. Teplici– zomr. ............. v Teplici) sobáš  22. 11. 1852 v Štiavniku

•A5 Katarína     ( nar12. 6. 1804 v Štiavniku  - zomr. po roku 1869 v Štiavniku ) 1. manžel  Jozef Slavkovský  ( nar. 8. 3. 1799  v Štiavniku – zomr. 8. 9. 1831 v Štiavniku) sobáš  ................. v Štiavniku 2. manžel  Jozef Kopnický  ( nar. 1790 vo Vydrníku – zomr.  4. 3. 1852 v Štiavniku) sobáš 2. 3, 1840 v Štiavniku

 

Rodokmeň rodiny Bednárik II

 

 

•B1  Michal ( nar.  1810   v Betlanovciach - zomr. 19. 12. 1889 v  Štiavniku) manželka Katarína  Zacher  ( nar. 1810   v Betlanovciach – zomr. ................   v Betlanovciach) sobáš .1831 .v  Betlanovciach

• C1 Mária   ( nar. 23. 9. 1832  v Betlanovciach  – zomr. ......... v Betlanovciach  )  pavol bednarčík mlynár

• C2 Katarína ( nar. 8. 2. 1835  v Betlanovciach  – zomr.  ............ v Betlanovciach   )

• C3 Ján  ( nar. 22. 3. 1839   v Betlanovciach  – zomr.  do 1841 v Betlanovciach  )

• C4 Ján  ( nar. 16. 5. 1841  v Betlanovciach  – zomr.  27. 8. 1907  v Štiavniku ) 1. manželka  Mária Ilenčík   ( nar. 3. 5. 1844 v Štiavniku – zomr. 3. 5. 1886 v Štiavniku) sobáš  12. 5. 1863 v Štiavniku 2. manželka   Mária Šulík zo záhrady  ( nar. 28. 1. 1864 v Štiavniku  – zomr.  po roku 1936 v SNV ??? v Štiavniku) sobáš 10. 11. 1886 v Štiavniku

•D1  Ján  ( nar.  28. 8. 1887  v Štiavniku – zomr. 18. 6. 1966  v Štiavniku ) manželka  Zuzana Martinko- Falanga  ( nar. 3. 8. 1894 v Štiavniku – zomr. 6. 9. 1967 v Štiavniku) sobáš  17. 11. 1913  v Štiavniku

•E1 Mária  (nar. 11. 10. 1914 v Štiavniku- zomr.  7. 4. 1981  v Štiavniku ) manžel Michal Slivka Kollega  (nar. 25. 9. 1912 v Stiavniku– zomr. 13. 11. 1983 v Štiavniku ) sobáš 4. 2. 1935  v Štiavniku

x•E2 Katarína  (nar. 7. 7. 1916 v Štiavniku- zomr.  ..................v Harichovciach ) manžel Pavol Šefčík  ( nar. 29. 1. 1907 v Harichovciach -  zomr.................v Harichovciach) sobáš  27. 10. 1937   v Štiavniku

x•E3 Anna   (nar. 30.  12. 1917 v Štiavniku- zomr.  ................v...............) manžel Štefan Pekarovič  ( nar. 25. 12. 1919 v Neštichu- zomr...........................v..............) sobáš  19. 2. 1944  v Štiavniku

•E4 Pavlína  (nar. 15. 2. 1923 v Štiavniku- zomr.  30. 1. 1924 v Štiavniku )

•E5 Andrej  (nar.  15. 11. 1924   v Štiavniku- zomr.  1. 2. 1968 v Štiavniku) manželka Agnesa Gorgiláková ( nar. 1928  v Smižanoch   – zomr. 19. 5. 2002  v Štiavniku) sobáš 3. 6. 1950 v Smižanoch

•F1  Anna   ( nar. 1951 v Štiavniku -

•F2 Katarína ( nar. 1952 v Štiavniku – zomr. ............. v Hozelci)manžel  Štefan Komara  (nar.  ........  v Hozelci sobáš  ..........v...........

•F3 Ján ( nar.. 1954 v Štiavniku – manželka  Anna Repková (nar.  1959  v .................. sobáš  21. 11. 1981  v Hrabušiciach

•G1 ............. (nar.................v............– manželka ................. ( nar. ...............v .............sobáš ................ v ..............

•H1 .............. (nar. .....v............

•H2 ............. ( nar. .............v..........

•G2...............  (nar. .............v............

•G3 ............... (nar. ........... v .............

•F4 Mária ( nar. 1956 v Štiavniku-

•F5  Eva ( nar. 1961  v Štiavniku-

•F6  Ondrej ( nar.. 1964  v Štiavniku -  manželka  Danka Liberdová  ( nar.  1965  v..............  -  sobáš 1986 vo Švábovciach div.

•G1  Marek  (nar. 1987 v ................

•G2 Veronika  (nar. 1989 v ................

•E6   Zuzana   (nar. 20. 7. 1926 v Štiavniku- zomr.  30. 9. 1991  v Štiavniku ) manžel  Štefan Javorský - Katuška  ( nar. 9. 12. 1922 v Štiavniku- zomr. 2013 v Štiavniku) sobáš  21. 2. 1949  v Štiavniku

•E7  Júlia  (nar. 20. 7. 1928  v Štiavniku- zomr. 29. 7. 2010  v Štiavniku ) slobodná

•E8  Ladislav  (nar. 24. 10. 1937 v Štiavniku- zomr.  10. 12. 1937 v Štiavniku )

•D2 Mária ( nar.   14. 10. 1890 v Štiavniku– zomr.. 14. 8. 1891 v Štiavniku)

•D3 Jozef ( nar.   14. 3. 1892  v Štiavniku – zomr. I. SV  na neznámom mieste )

•D4  Štefan ( nar.  11. 8. 1895  v Štiavniku – zomr. 26. 5. 1964. v  Štiavniku ) 1. manželka  Mária Mrava   (nar. 27. 10. 1901  v Štiavniku – zomr.  20. 7. 1926 v Štiavniku) sobáš  1. 8. 1921  v Štiavniku 2. manželka  Mária Štolc   ( nar.....................v........... – zomr. 1928  v Hranovnici) sobáš  1926  v Hranovnici  3. manželka  Anna Brandobur    ( nar. 29. 1. 1904 v Smižanoch – zomr. 30. 9. 1964  v Štiavniku) sobáš  1928   v Šmižanoch

x•E1  Jozef    (nar. 15. 8. 1922  v Štiavniku- zomr.  .................. ) manželka  ...................( nar. ..................v Harichovciach- . zomr. 2012 v Harichovciach)  sobáš 1948 v Harichovciach

•F1 Pavol ( nar. 1949 v Harichovciach - manželka  ...............  ( nar. ..............v..............  -  sobáš ...............v .............. 

•F2 Helena ( nar. 1955 v Harichovciach -  manžel  ............Hrušovský ( nar. .............. v Harichovciach   -  sobáš ...............v Harichovciach

x•E2 Mária  (nar. 2. 8. 1924 v Štiavniku- zomr.  .................v................ ) ..............

x•E3 Pavlína  (nar. 1929 v Štiavniku- manžel  Ján Šimko ( nar. 1923 v Spišských Vlachoch  sobáš  19. 2. 1949  v Štiavniku

•E4  Ladislav  (nar. 28.  11.  1930 v Štiavniku- zomr.  2. 10. 1931 v Štiavniku )

x•E5  Terezia (nar.  1932    v Štiavniku- zomr.  ...........v..............) manžel  ...................( nar. ..................v  ..................) sobáš  ............ v ....................

•E6   Jana    (nar.. 1934  v Štiavniku- manžel  Ján Kuľko  ( nar.  30. 8. 1928 v Spišských Vlachoch  - zomr. 21. 8. 1988 v Štiavniku) sobáš  24. 4. 1965  v Štiavniku

x•E7  Štefan   (nar. 1939   v Štiavniku- manžel  Ľudmila  Dulovič -Terčák  ( nar.. 1944 v Teplici  sobáš  1968  v Teplici

•F1  Róbert ( nar.  1970 v Teplici

•D5 Mária  ( nar.   4. 12. 1897  v Štiavniku – zomr. ............. v ŠNV ) manžel  Jozef Lebda  ( nar. ...................v SNV – zomr. .............v SNV) sobáš  9. 7. 1919  v Štiavniku

•D6  Katarína  nar. 13. 10. 1900 v Štiavniku – zomr. .................v............ )

• C5 Anna   ( nar. 2.  6. 1844  v Betlanovciach  – zomr.  do 1849  v Betlanovciach  )

• C6 Michal ( nar. 25. 10. 1846  v Betlanovciach  – zomr.  ............ v Betlanovciach   )

• C7 Anna   ( nar. 15. 10. 1849   v Betlanovciach  – zomr.  ..............v Betlanovciach 

• C8  Jozef    ( nar. 2. 3. 1851   v Betlanovciach  – zomr.  ...........v Betlanovciach  )

• C9 Žofia  ( nar. 1. 5. 1855  v Betlanovciach  – zomr.  ............ v Betlanovciach   )

•B2  Andrej ( nar.  1815   v Betlanovciach - zomr. 1843 v Betlanvciach manželka Mária Malučká  ( nar. 1815   v Betlanovciach – zomr. ................   v Betlanovciach) sobáš .1838.v  Betlanovciach

• C1 ...........   ( nar. ..................  v Betlanovciach  – zomr..............  v Betlanovciach  )

• C2 ............. ( nar. .................  v Betlanovciach  – zomr.  ............ v Betlanovciach   )

•B3 Pavol ( nar.  1818   v Betlanovciach - zomr. .............. v Betlanvciach manželka Katarína Žuchva  ( nar. 1815   v Betlanovciach – zomr. ................   v Betlanovciach) sobáš .1841 .v  Betlanovciach