Choď na obsah Choď na menu
 


Rodokmeň Chovan

7. 4. 2012

•A1 .......... Chovan ( nar. cca  ............v ............- zomr. ............ v ........)  manželka  ........... ( nar. ............. v ..........– zomr. ............. v ............) sobáš   ..........  v ..........

•B1 .......... ( nar. ......... v..........- zomr.  ............. v ..........) manželka  .......... ( nar. .......... v .......... – zomr. ............. v ..........) sobáš   ............ v ..........

                      • C1  Martin  ( nar. 1818 v .......... – zomr.23. 8. 1876 v Hranovnici) manželka  Katarína Slivka …………..  ( nar. 1830 v Štiavniku – zomr. ............. v  Hranovnici) sobáš  26. 5. 1851 v Hranovnici

    •D1  Jozef ( nar.18. 3. 1854 v Hranovnici -  zomr. .......... v Štiavniku) manželka Anna Palgutová ( nar. 23. 12. 1854 v Štiavniku -  zomr. 1. 4. 1929   v Štiavniku) sobáš   21. 11. 1877 v Štiavniku

                      •E1 Mária ( nar. 24. 9. 1878 v Hranovnici – zomr. 25. 1. 1879 v Hranovnici)

  •E2 Martin ( nar. 26. 10. 1880 v Štiavniku – zomr. 18. 11. 1962 v Štiavniku) manželka Katarína Palgutová ( nar. 2. 5. 1885 v Štiavniku -    zomr. 18. 1. 1961 v Štiavniku)   sobáš  5. 7. 1905 v Mahoning, USA

•F1  Ján  ( nar. 22. 6. 1906 v Štiavniku - zomr. 28. 1. 1974 v Štiavniku)

•F2 Martin  ( nar. 12. 11. 1908 v Štiavniku - zomr. 30. 1. 1930 v Štiavniku)

•F3 Mária  ( nar. 13. 2. 1915 v Štiavniku - zomr.30. 10. 1921 . v ......-......)

•F4 Jozef  ( nar. 26. 3. 1919 v Štiavniku - zomr. 8. 2. 2004 v Štiavniku) manžel   Mária Dulovičová-Ondruško  ( nar. 1. 10. 1926 v Štiavniku zomr. 25. 3. 2004 v Štiavniku)  sobáš  9. 2. 1946   v Štiavniku

  x•G1 Mária  ( nar. 1947 v Štiavniku, manželka  Milan Mrava ( nar. 1942 v Štiavniku – zomr. 2007 v Šmižanoch) sobáš   .......... v Štiavniku

  •G2 Jozef ( nar.  1948 v Štiavniku – manželka  .......... ( nar. .......... v Hranovnici –  sobáš   .......... v Hranovnici

•H1 Alica (nar.  1975 v Stiavniku

•H2 Jozef ( nar. 1979 v Stiavniku

  •G3 Peter ( nar. 1950 v Štiavniku – manželka  Katarína  Ivanová ( nar. .......... v Štiavniku  sobáš   .......... v Štiavniku

•H1 Petra (nar. 1979 v Stiavniku

•H2 Katarína ( nar. ..............v Stiavniku

  •G4 Katarína ( nar. 29. 4. 1950  v Štiavniku- zomr. 1. 7. 1950 v Štiavniku)

  x•G5 Cyril (nar.  .................  v Štiavniku - manželka  .......... ( nar. .......... v …………. – zomr. ............. v ………………) sobáš   .......... v ………….

•H1 .............. (nar. ..................v..............

•H2 ............( nar. ..................v..............

•H3 ............ (nar. ..................v..............

•H4 ................... ( nar. ..................v..............

  x•G6 Ján  ( nar. .................... v Štiavniku - manželka  .......... ( nar. .......... v ................. sobáš   .......... v ………….

•H1 .............. (nar. ..................v..............

•H2 ............( nar. ..................v..............

 x •G7 Magdaléna ( nar. …………v Štiavniku- manžel  Ladislav Štefko ( nar. .......... v ……………. sobáš   .......... v Štiavniku

 x •G8  Anna (nar.  .................  v Štiavniku manžel  Milan Sucháň  ( nar. .......... v …………..  sobáš   .......... v Štiavniku

 x •G9 Vladimír  ( nar. .................... v Štiavniku -  manželka  Jana Padová ( nar. .......... v ………………) sobáš   .......... v ……………….

•H1 Dominika (nar. 1987 v..............

•H2 Sebastián ( nar. 1991 v...............

   •D2  Martin ( nar. 11. 11. 1856 v Hranovnici -  zomr. .......... v .........) manželka ............ ( nar. ............ v ........., ………. zomr. ..........    v ............) sobáš   ........... v ............

    •D3  Mária ( nar.28. 11. 1858 v Hranovnici -  zomr. .......... v ...........) manžel ............ ( nar. .................. v .................. -  zomr. ..........    v ...............) sobáš   .................... v ..................