Choď na obsah Choď na menu
 


Rodokmeň Galovič

10. 4. 2012

 

•A1 .......... Galovič ( nar. cca  ............v ............- zomr. ............ v ........)  manželka  ........... ( nar. ............. v ..........– zomr. ............. v ............) sobáš   ..........  v .......... 

•B1 .......... ( nar. ......... v..........- zomr.  ............. v ..........) manželka  .......... ( nar. .......... v .......... – zomr. ............. v ..........) sobáš   ............ v .......... 

                      • C1  Martin  ( nar. 1799 v .......... – zomr.1. 4. 1882 v Hranovnici)  1.  manželka  Anna Liptay ( nar. 1800 v............. –  1830-1838 v Hranovnici) sobáš  14. 11. 1822 v Hranovnici 2.  manželka  Anna Svak ( nar. 1800 v............. –     zomr. 28. 7. 1855 v Hranovnici) sobáš  1830-1837  v Hranovnici 

 •D1  Mária ( nar 18. 2. 1823 v Hranovnici - zomr. ............v Hranovnici ) 1. manžel Ján  Staš  ( nar. .............. v Hranovnici -  zomr. ..........    v Hranovnici ) sobáš   1845 v Hranovnici 2. manžel Andrej Harhovský  ( nar. .............. v Hranovnici -  zomr. ..........    v Hranovnici ) sobáš   1855 v Hranovnici 

                                           •D2  Anna ( nar 9. 1. 1827 v Hranovnici– zomr. 31. 8. 1830 v Hranovnici) 

 

 •D3  Jakub ( nar 21. 7. 1830 v Hranovnici -  zomr. .......... v Hranovnici ) manželka Katarína Javorská od Kuby ( nar. 1. 4. 1829 v Štiavniku -  zomr. ..........    v Hranovnici ) sobáš   21. 1. 1856 v Štiavniku 

 

                      •E1 Jozef ( nar. 22. 1. 1857 v Hranovnici – zomr. 8. 10. 1858 v Hranovnici)  

•E2 Ján, kováč ( nar. 22. 1. 1857 v Hranovnici – zomr. ........... v Hranovnici) manželka Mária Raček ( nar. 1860  Hranovnici – zomr. ........... v Hranovnici )   sobáš  1880  v Hranovnici 

    •F1 Štefan Ján    ( nar. 21. 8. 1881 v Hranovnici -- zomr. ........... v Hranovnici   ) 

•F2 Mária   ( nar. 11. 11. 1883 Hranovnici -  - zomr. ........... v Hranovnici  ) 

•F3 Ján  Jozef ( nar. 9.  10. 1887 v Hranovnici - zomr. ............v Hranovnici ) 

•F4 Mária ( nar. 20. 8. 1889 v Hranovnici - zomr. ............v Hranovnici )   

•F5 Jozef František ( nar.  8. 3. 1891 v Hranovnici - zomr. ............v Hranovnici ) 

•F6  Martin  ( nar. 4. 11. 1894 v Hranovnici - zomr. ............v Hranovnici )  

                      •E3 Mária ( nar. 15. 4. 1859 v Hranovnici – zomr. ........... v Hranovnici) manžel Ján Palguta  ( nar. .................  Hranovnici – zomr. ........... v Hranovnici )   sobáš  ............  v Hranovnici 

                  •E4 Jozef, sedliak ( nar. 14. 8. 1862 v Hranovnici – zomr. ........... v Hranovnici) manželka Mária Benko ( nar. 1862  Hranovnici – zomr. ........... v Hranovnici )   sobáš  ................v Hranovnici 

    •F1 Mária   ( nar. 6. 1.  1886 v Štiavniku - zomr.  4. 4. 1961. v Štiavniku) manžel vd.   Martin Hudzík- Biely  ( nar. 4. 11. 1882 v Štiavniku - zomr. 30. 12. 1950.v Štiavniku)  sobáš  24. 6. 1914  v Štiavniku 

•F2  Jozef  Juraj( nar. 22. 8. 1888 v Hranovnici - zomr. ..............v Hranovnici ) manželka.....................  ( nar. ..........  Hranovnici – zomr. ........... v Hranovnici )   sobáš  ................v Hranovnici 

•F3 Anna (nar. 14. 6. 1891 v Hranovnici - zomr. ............v Hranovnici )   manžel .................... Gajan  ( nar. ............  Hranovnici – zomr. ........... v Hranovnici )   sobáš  ................v Hranovnici 

•F4 Ján Michal ( nar. 30. 9. 1894 v Hranovnici - zomr. ............v Hranovnici ) 

 

•F5 Zuzana ( nar. 5. 6. 1898 v Hranovnici - zomr. ............v Hranovnici ) .................... Kolba  ( nar. ............  Hranovnici – zomr. ........... v Hranovnici )   sobáš  ................v Hranovnici

 

 

 

 

•F4 Ján Michal ( nar. 30. 9. 1894 v Hranovnici - zomr. ............v Hranovnici )

 

 

 

 

•F6 Juraj  ( nar. 17. 2. 1900 v Hranovnici - zomr. ............v Hranovnici )

 

 

 

 

    •E5 Martin, šuster a sedliak ( nar. 3. 10. 1865 v Hranovnici – zomr. 1959 v Štiavniku) manželka Katarína Bednarčíková ( nar. 11. 3. 1869  v Betlanovciach -    zomr. 20. 4. 1929 v Štiavniku)   sobáš  14. 11. 1887 v Štiavniku

 

 

 

    •F1 Martin  ( nar. 1 11. 1888 v Štiavniku - zomr.  4. 12. 1896 v Štiavniku)

•F2 Jozef  ( nar. 19. . 1. 1890 v Štiavniku - zomr. ...............v Štiavniku  

•F3 Ján  Jozef ( nar. 16. 2. 1892 v Hranovnici - zomr. I. SV na neznámom mieste ) 

•F4 Jozef  ( nar. 23. 1. 1894 v Štiavniku - zomr. 17. 3. 1941 v Štiavniku) ) manžel   Mária Javorská-Ondruško   ( nar. 27. 11. 1906 v Štiavniku zomr. ............. v Štiavniku)  sobáš  10. 2. 1930  v Štiavniku  

  •G1 Marta ( nar. 1931 v Štiavniku – manžel  Ján Badzík ( nar. 26. 8. 1926 v Hrabušiciach – zomr. 14. 9. 1961 v Štiavniku) sobáš   10. 1. 1953 v Štiavniku 

  •G2 Katarína ( nar. 1934 v Štiavniku – manžel  Rudolf Šimčák ( nar.  1934 v Štiavniku – zomr. ............. v Štiavniku) sobáš   27. 8. 1960 v Štiavniku 

  •G3 Ladislav ( nar. 24. 7. 1936 v Štiavniku –zomr. 13. 2. 1939 v Štiavniku)  

•F5 Martin ( nar. 24. 10. 1896 v Štiavniku - zomr. 11. 12. 1896 v Štiavniku) 

 

x•F6 Mária ( nar. 4. 8. 1900 v Štiavniku - zomr. ............ v Hranovnici ) manžel  Martin Liptay ( nar. ................ v Hranovnici - zomr. ............. v Hranovnici)  sobáš  6. 2. 1930  v Hranovnici

 

 

 

  •F7 Pavol  ( nar. 22. 1. 1903 v Štiavniku - zomr. 7. 11. 1934 v Štiavniku) manžel   Zuzana Šuliková  potom .......? ( nar. 20. 7. 1905  v Hranovnici - zomr. ............. v Hranovnici)  sobáš  6. 2. 1930  v Hranovnici

 

 

 

     •G1 Jolana ( 1931 v Štiavniku – manžel  ................ Jakubec  ( nar. .......... v .............  sobáš   18. 7. 1954 v Hranovnici

 

 

 

     •G2 Mária ( nar. 15. 1. 1933 v Štiavniku –zomr. 25. 1 1933 v Štiavniku)

 

 

   •G3 Anna Paula ( nar. 8. 11. 1934 v Štiavniku – manžel  .................... ( nar. .......... v Štiavniku sobáš   .......... v ............. 

 

•F8 Katarína ( nar. 25. 1. 1905 v Štiavniku - zomr. 16. 11. 1997 v Štiavniku) manžel   Ján Petroci  ( nar. 4. 10. 1899 v Youngstown USA,  - zomr. 14. 10. 1970 v Štiavniku)  sobáš   10. 2. 1930   v Štiavniku                                                                                                         

 

 

  •F9 Štefan  ( nar. 2. 4. 1907 v Štiavniku - zomr. 9. 4. 1987 v Štiavniku) manžel   Anna Jochmanová  ( nar. 13. 12. 1909 v Štiavniku - zomr. 8. 6. 1983 v Štiavniku)  sobáš  5. 2. 1934   v Štiavniku

 

 

   •G1 Anastázia Terézia  ( nar.  1939 v Štiavniku, manžel  Ján Cimerman ( nar.  1937 v Hôrke sobáš   10. 10. 1959 v Štiavniku 

 

    •G2 Jozef ( nar.  1941 v Štiavniku – manželka Lídia Cimermanová ( nar. .......... v Hôrke. – zomr. 1. 3. 2003 v Štiavniku) sobáš   .......... v Štiavniku

 

 

 

                                                                                •D1 Štefan ( nar.. 1966 v Štiavniku) manželka ................. ( nar. .............. v ................) sobáš........... v ...............

 

 

 

•E1 ............(nar. ..............v Poprade

 

 

•E2 ............( nar. .............v Poprade

 

 

 

     •D2  Peter ( nar. 1970  v Štiavniku) manželka Helena Pištejová ( nar. ............ v ..............) sobáš   ............v ...............

 

 

 

•E1 ........... (nar. ............... v Štiavniku-                

 

 

 

•E2 ...............( nar. ............v Štiavniku

 

 

                          •D3 Pavol  ( nar. 1970  v Štiavniku) manželka Mária Lipajová ( nar. ........... v ................) sobáš ..................v .........

 

 

  •E1 ............. (nar. ...............v Štiavniku-               

 

 


•E2 ...............( nar. ............v Štiavniku –  

 

 

 

•E3  ..............  (nar. ..........v Štiavniku -                

 

 

 

•E4  ............( nar............  v Štiavniku                        

 

 

 

 

     •D4 Ondrej( nar. 1973  v Štiavniku) manželka Martina Iľašová( nar. .............. v ..............) sobáš........... v ...............

 

 

•E1 ............. (nar. ...............v Štiavniku-               

 

 

 

•E2 ...............( nar. ............v Štiavniku –                   

 

 

 

•E3  ..............  (nar. ..........v Štiavniku -                

 

 

 

 

•E4  ............( nar............  v Štiavniku                                                                           

 

 

 

•D5  Ján ( nar. 1977  v Štiavniku) manželka Katarína Kroláková ( nar. . 1976 . v ...............) sobáš   ............. v ...............

 

 

 

•E1 Ján  (nar. ...........v Štiavniku-         

 

 

 

•E2 ..........( nar. ...........v Štiavniku –    

 

 

 

•E3  ...........  (nar. ................v Štiavniku -             

 

 

 

 

•F10 Juraj  ( nar. 9. 4. 1910 v Štiavniku - zomr. 18. 6. 1976 v Štiavniku) ) manžel   Jolana Maldonyi  ( ...................... v ................... zomr. ............. v..............)  sobáš  ............  v ...............

 

 

 

 

  •G1Pavol ( nar. ...................v...............

 

 

 

 

•F11  Anna ( nar. 12. 1. 1913 v Štiavniku - zomr.  10. 9. 1921  v Štiavniku)

 

 

 

 

                                                                                       •E6 Jakub ( nar. 1. 7. 1870 v Hranovnici – zomr. 28. 9. 1873 v Hranovnici)

 

 

 

 

                                                 •D4 Anna ( nar 26. 9. 1832 v Hranovnici - zomr. ............v Hranovnici ) manžel Jozef Goldberger  ( nar. .............. v Hranovnici -  zomr. ..........    v Hranovnici) sobáš   1845 v Hranovnici

 

 

 

 

                                    •D5 Martin ( nar 9. 12. 1838 v Hranovnici - zomr. do 1874 ?? .v Hranovnici )  manželka  Mária Stolc  ( nar. .1846  v Hranovnici -  zomr. ..........    v Hranovnici) sobáš   1866 v Hranovnici

 

 

 

 

•E1 Martin  ( nar. 3. 10. 1867   v Hranovnici – zomr. ................. v Hranovnici)

 

 

•E2 Mária  ( nar. 20. 3. 1870 v Hranovnici – zomr. ........... v Hranovnici) manžel  Ján Uhrín  ( nar. 1867  Hranovnici – zomr. ........... v Hranovnici )   sobáš  4. 2. 1890  v Hranovnici     .

 

 

  • C2 Mária  ( nar. 1802 v .......... – zomr .............v Hranovnici) manželka  Martin Liptay ( nar. 1800 v............. –  zomr .............v Hranovnici  sobáš  ............  v ...............

 

 

 

 

  • C3  Josef  ( nar. 1804 v .......... – zomr.................. vo Vydrníku) manželka  Zuzana Gajan ( nar. 1800 v............. –   – zomr.................. vo Vydrníku  sobáš  ............  v ...............

 

 

 

 

  • C4  Pavol  ( nar. 1810 v .......... – zomr.............. vo Vydrníku ) manželka  Mária Kužma ( nar. 1800 v............. –   – zomr.................. vo Vydrníku        sobáš  ............  v ...............