Choď na obsah Choď na menu
 


Rodokmeň Hoza

10. 4. 2012

•A1 Michal Hoza ( nar. cca  1823 v Tepličke , zomr. ............ v ........) 1. manželka  Katarína Laszlay ( nar. 21. 12. 1824 v Iliašovciach – zomr. 8. 4. 1886 v Harichovciach) sobáš   8. 2. 1849  v Harichovciach, 2. manželka Zuzana Kominiyar (Neuwirt ) sobáš   11. 5. 1896  v Harichovciach

•B1 Michal ( nar. 1849 v Tepličke- zomr.  ............. v . Harichovciach) manželka  Mária  Ševčíková ( nar. 19. 6. 1851 v Harichovciach – zomr. ............. v  Harichovciach) sobáš   14. 11. 1870 v Harichovciach

 • C1  Mária  ( nar. 20. 6. 1872 v Harichovciach – zomr........... v .............) manžel Jakub Kominyar ( nar. ............ v ............  ) sobáš  3. 8. 1891  v Harichovciach

• C2 Ján ( nar. 3. 12. 1877 v Harichovciach  – zomr. 8. 3. 1934 v Štiavniku.) manželka Katarína Mravová ( nar. 22. 9. 1884  v Štiavniku -  zomr.26. 4. 1977 v Štiavniku) sobáš  3. 2. 1903 v Štiavniku

•D1  Ján ( nar. 3. 11. 1903 v Harichovciach -  zomr.) manželka Katarína Mravová ( nar. 28. 2. 1906 v Štiavniku -  zomr.18. 2. 1950 v Štiavniku) sobáš  8. 11.  1906 v Štiavniku  2. manželka vd . Žofia Javorská rod. Matejová ( nar. 17. 10. 1907 v Hranovnici - zomr. 31. 12. 1994 v Štiavniku ) sobáš 12. 5. 1952 v Štiavniku

x•E1  Mária ( nar. 1927 v Štiavniku) manžel Jozef Valuš ( nar.   1925 v Hranovnici  ) sobáš  21. 5. 1949  v Štiavniku

•E2  Marta ( nar. 28. 5. 1932 v Štiavniku -  zomr. 8. 5. 1933 v Štiavniku)

 •E3 Anna ( nar. 1934 v Štiavniku) manžel Cyril Martinko-Cihoň  ( nar. 8. 6. 1933 v Štiavniku – zomr. 17. 7. 2009 v Štiavniku ) sobáš  21. 5. 1956  v Štiavniku

x •E4  Václav ( nar. 13. 4. 1936 v Štiavniku. -   manželka ................( nar. .............v ............) sobáš  ...... .... v ................

•F1 Stanislav  ( nar.  1958 v Štiavniku ) manželka ......................( nar. .............. v ............... ) sobáš ............  v ...........

•F2 Miroslav  ( nar.  1963  v Štiavniku ) manželka ......................( nar. .............. v ............... ) sobáš ............  v ...........

•E5 Vincent ( nar. 1942 v Štiavniku ) manžel Anna Peštová( nar. 1941 v Sliepkovciach ) sobáš  23. 11. 1963  v Štiavniku

•F1 Alica ( nar.  1964 v Štiavniku ) manžel ......................( nar. .............. v ............... ) sobáš ............  v ............

•F2 Viktor ( nar. 1968  v Štiavniku .) 1. manželka ......................( nar. .............. v ............... ) sobáš ............  v ............  2. manželka ......................( nar. .............. v ............... ) sobáš ............  v ............

  •G1 ................( nar. ..................v...........

  •G2 ............... ( nar. ...................v...........

  •G3  Viktória ( nar. 1993 v Štiavniku –

   •G4  Roland  ( nar. 2000-1  v Štiavniku –

                        •D2 Jozef ( nar.26. 3. 1906 v Štiavniku -  zomr. 16. 10. 1944) manželka Mária Javorská z lávky  ( nar. 1. 10. 1911 v Štiavniku -  zomr. 4. 2. 1999 v Štiavniku) sobáš  16. 6. 1930  v Štiavniku

•E1  Ladislav Štefan ( nar. 18. 8. 1931 v Štiavniku -  zomr. 4. 9. 1931 v Štiavniku)

                                                      •E2  Jozef ( nar. 1933 v Štiavniku-  zomr................. v ...............) manžel Mária Mišeková ( nar. 1933 v Krompachoch ) sobáš 5. 5. 1956  v Štiavniku

•F1 .............. ( nar. ............... v Štiavniku .) manžel ......................( nar. .............. v ............... ) sobáš ............  v ...........

•F2..............  ( nar. ............... v Štiavniku .) manžel ......................( nar. .............. v ............... ) sobáš ............  v ...........

•F3 ..............  ( nar. ............... v Štiavniku .) manžel......................( nar. .............. v ............... ) sobáš ............  v ...........

•F4 ...............  ( nar. ............... v Štiavniku .) manželka ......................( nar. .............. v ............... ) sobáš ............  v ...........

•E3 Mária ( nar. . 1935 v Štiavniku ) manžel Pavol Pemčák ( nar. 15. 1. 1930 v Štiavniku ) sobáš  4. 5. 1957  v Štiavniku

•E4  Magdaléna ( nar.  1939 v Štiavniku) manžel Juraj Dulovič Kubičko  ( nar.  1936 v Štiavniku ) sobáš  25. 6. 1960  v Štiavniku

x •E5  Anna ( nar. 1944 v Štiavniku) manžel František Cihoň ( nar.3. 12. 1932  v Poprade ) sobáš  8. 2. 1964  v Štiavniku

     x•D3  Štefan ( nar.  4. 12. 1907 v Štiavniku -  zomr................vo Svite) manželka Anna Kostolníková ( nar. 23. 1. 1910 v Štiavniku -  zomr................. vo Svite) sobáš  16. 6. 1930 v Štiavniku

•E1  Agata Anna ( nar. 51933 v Štiavniku -  zomr...................v.............)

•E2 Vladimír ( nar. 6. 4. 1936 v Štiavniku – zomr. 13. 4. 1936 v Štiavniku)

•E3 Marta ( nar. 1938 v Štiavniku ) manžel ..............( nar. ............ v ............ ) sobáš  .............. v ...............

         •D4  Andrej ( nar.  1. 12. 1909 v Štiavniku -  zomr.18. 11. 1976  v Štiavniku) manželka Mária Javorská ( nar. 13. 1. 1914 v Štiavniku -  zomr 4. 7. 2001 v Štiavniku.) sobáš  22. 1. 1934 v Štiavniku

 •E1  Cecília ( nar. 1. 11. 1934 v Štiavniku -  zomr. 11. 7. 1992 v Štiavniku) ) manžel Viktor Hrkeľ( nar. 14. 10. 1928 vo Vavrečke  – zomr. 21. 1. 2013 v Štiavniku ) sobáš  9. 2. 1957  v Štiavniku

 •E2  Mária ( nar. 1936 v Štiavniku -   manžel Vladimír Pemčák( nar. 1934 v Štiavniku ) sobáš  19. 10. 1957  v Štiavniku                                        

 x•E4  Agnesa ( nar.. 1938 v Štiavniku  -  manžel Ladislav Baláž ( nar. 1935 v Smižanoch ) sobáš  11. 1. 1958 v Štiavniku   

 •E4  Terézia ( nar. 1939 v Štiavniku -  manžel Štefan Chripko ( nar.  1936 v Štiavniku.) sobáš  16. 5. 1959 v Štiavnik

 x•E5  Anna ( nar.  1943 v Štiavniku - manžel František Justh ( nar. .......... v ................) sobáš  ............... v Štiavniku

                           •E6  Marta ( nar. 1950 v Štiavniku. - manžel Štefan Tomáš ( nar. 1950 v Hrabušiciach.) sobáš  28. 4. 1973 v Štiavniku

                                      x•D5 Pavol ( nar.  30. 11. 1913 v Štiavniku -  zomr........ v ...........) manželka Emília Šebestová ( nar. .......... v Ružomberku -  zomr....... v........) sobáš  ............... v ...............

     •E1  Peter ( nar. 1946 v Štiavniku ) manžel Anna Laurenčíková.( nar. .............. v ............... ) sobáš 19. 8. 1969 v Muránskej Dlhej Lúke    

    x•D6  Katarína( nar. 24. 11. 1920 v Štiavniku -  zomr............. v ................) manžel Augustín Holmok ( nar. 5. 10. 1914 vo Švedlári - zomr............. v ................)) sobáš  15- 1. 1940 v Štiavniku

                                      •D7 František ( nar.1. 1. 1924 v Štiavniku - zomr. 2006 v Kežmarku ) manželka ...........( nar. .......... v .......... -  zomr....... v........) sobáš  ............... v ...............

                                                                    •E1  Peter ( nar.  .......... v ..............)

                                                  •D8  Marta ( nar. 1. 1. 1924 v Štiavniku -  zomr............. v Štiavniku)

• C3  Jozef  (nar. 10. 10. 1879 – zomr.............. v ...........) ................) manželka Mária Kominyar ( nar. ............... v ............ -  zomr................. v........) sobáš  .......... v Harichovciach

 • C4 Anna  ( nar. 27. 4. 1882 v Harichovciach – zomr. 23. 8. 1966 v Štiavniku) manžel Ján Mrava ( nar. 29. 4. 1876 v Štiavniku -zomr. 4. 7. 1966 v Štiavniku) sobáš   .......... v Harichovciach

• C5 Matej  ( nar. 26. 5. 1884 v Harichovciach – zomr. ................v .............)

• C6 Zuzana  ( nar. 7. 8. 1886 v Harichovciach – zomr. ............ v ............)

• C7 Juliána ( nar. 22. 8. 1888 v Harichovciach – zomr. ............ v ............)

                  • C7 Michal  ( nar. 2. 9. 1890 v Harichovciach – zomr. 2. 9. 1890 v Harichovciach )

• C8 Štefan  ( nar. 21. 3. 1892 v Harichovciach – zomr. 14. 3. 1893 v Harichovciach )

• C9 Štefan  ( nar. 2. 3. 1894 v Harichovciach – zomr. 18. 4. 1894 v Harichovciach )

•B2 Mária ( nar. 1857  v Tepličke- zomr.  ............. v ..............) manžel  .................. ( nar........... v ........... – zomr. .......... v .................) sobáš   ....................... v ................

        •B3 Katarína ( nar. 1860 v Tepličke- zomr.  ............. v ..............) manžel Jozef Konyak ( nar............ v ......... – zomr. ......... v.............. ) sobáš   1. 2. 1875 v Harichovciach

•B4 Jozef ( nar. 1866 v Tepličke- zomr.  ............. v ..............) manželka  Mária Kominyar ( nar...........v ............. – zomr. .............. v .................) sobáš  18. 7. 1887 v Harichovciach  

Harichovciach

•D1  Jozef ( nar. 31. 7. 1888 v Harichovciach -  zomr.6. 1. 1890 v Harichovciach)

•D2 Mária ( nar. 27. 4. 1890 v Harichovciach -  zomr.......................)

                                      •D3  Jozef ( nar.  11. 3. 1892 v Harichovciach -  zomr....................)

                                                 •D4  Ján ( nar.  1. 1. 1894 v Harichovciach -  zomr.30. 4 1894 vHarichovciach)

                                     •D5 Štefan ( nar.  6. 4. 1895 v Harichovciach -  zomr....................)

            •B5 Anna ( nar. 1869 v Harichovciach- zomr.  ............. v ..............) manželka  Ján Murdzák ( nar........... v ............ – zomr. ....... v ..............) sobáš 25. 1. 1883 v Harichovciach

             •B6 Štefan ( nar. 5. 5. 1870 v Harichovciach- zomr.  ............. v ..............)