Choď na obsah Choď na menu
 


Rodokmeň Korheľ

7. 4. 2012

Rodina Korheľ pochádza z Vikartoviec. Do Štiavnika  prišli 50tich rokoch 19. stor. Korheľ bola zrejme prezývka  a pôvodné priezvisko Korheľovcov  bolo Bobák Toto priezvisko bolo rozšírené mimo Vikartoviec aj v Štrbe. Mimo Štiavnik sa Korheľovci sa neskôr rozšírili aj v Liptovskej Tepličke. V Štiavniku bývali v Kaštieli a tam aj pracovali. Do dediny prišli až po prvej svetovej vojne. Vdova Anna Korheľová rod. Kupská kúpila dom-Kaňovec od vdovy Kaňovej zhruba okolo roku 1927, kde dnes býva rodina Ladislava Korheľa.
 

•A1 Ján Bobák –Korheľ  ( nar. 1783 ???  vo Vikartovciach - zomr. ...... vo Vikartovciach) manželka  Žofia Strašný  ( nar. ...... vo Vikartovciach - zomr. ...... vo Vikartovciach)  sobáš ........... vo Vikartovciach

•B1  Michal  ( nar.  1813   vo Vikartovciach- zomr. ................v Liptovskej Tepličke) manželka Katarína Riška ( nar. ............. v Liptovskej Tepličke – zomr. ............. v Liptovskej Tepličke) sobáš ..................v Liptovskej Tepličke

•B2 Ján ( nar. 16. 1. 1816 vo Vikartovciach- zomr. ................vo Vikartovciach)

•B3 Mária  ( nar. 3. 4. 1817 vo Vikartovciach- zomr. do 1822 vo Vikartovciach)

•B4 Katarína ( nar. 4. 10. 1819 vo Vikartovciach- zomr. ................vo Vikartovciach) manžel Martin Hovan ( nar. ............. vo Vikartovciach – zomr. ............. v ....................) sobáš ....................vo Vikartovciach

•B5  Mária ( nar. 15. 9. 1822 vo Vikartovciach- zomr. ................vo Vikartovciach)

•B6  Juraj ( nar. 1828  vo Vikartovciach- zomr. ................v Liptovskéj Tepličke) manželka Anna Náhalka ( nar. ............. v Liptovskej Tepličke – zomr. ............. v Liptovskej Tepličke) sobáš ..................v Liptovskej Tepličke

•B7 Štefan  ( nar. 19. 8. 1836 vo Vikartovciach- zomr. 7. 3. 1910 v Štiavniku) manželka Katarína Gromada ( nar. 1829 vo Vikartovciach – zomr. 20. 11. 1895 v Štiavniku) sobáš  28. 6. 1859 v Štiavniku

• C1 Juraj, illeg  ( nar. 19.  4. 1851 vo Vikartovciach  – zomr. 20. 2. 1923 v Štiavniku ) 1. manželka Mária Maňák ( nar. ........ v ..................... – zomr. ...............v Štiavniku) sobáš 30. 2. 1882 v Štiavniku  2. manželka Mária Šimko ( nar. 8. 2. 1856 v Štiavniku  – zomr. 4. 2. 1900 v Štiavniku) sobáš 1890 v Štiavniku Štiavniku  3. manželka Katarína  Blaščák ( nar. 1846 v Dlhých Strážoch – zomr. 18. 12. 1923 v Štiavniku) sobáš .............v.............

•D1 Ján ( nar. 27. 12. 1882 v Štiavniku – zomr. .I. SV  na neznámom mieste) manželka Anna Kupská ( nar. 1889 v Ľubici – zomr. 6. 7 1977 v Štiavniku) sobáš 19. 11. 1906 v Štiavniku

•E1 František (nar.  2. 2. 1910 v Štiavniku- zomr. 22. 10. 1998 v Štiavniku) manželka Anna Špinerová ( nar.  15. 10. 1917 v Štiavniku  – zomr. 5. 11. 2003 v Štiavniku) sobáš  19. 9. 1942 v Štiavniku

•F1 Ladislav  ( nar.  1943 v Štiavniku -  manželka Mária Mlynarčíková  ( nar. 1947 v Štiavniku sobáš 22. 6. 1967 v Štiavniku

x•G1 ............. (nar. 19.. v Stiavniku– manžel ................ ( nar. ...............v ................. sobáš ................ v Stiavniku

•G2 Mária  (nar. 1973 v Stiavniku– manžel Ladislav Kacvinský ( nar. 19... v Hrabušiciach sobáš .........  v Stiavniku

x•G3 ............. (nar. ........... v Stiavniku– manžel ................ ( nar. ......... v ............. sobáš .............. v Stiavniku

x•F2  František ( nar. 1944  v Štiavniku –) manželka .................. ( nar. ..............v ................) sobáš ............ v ...............

•F3 Kristína Anna  ( nar. 1. 6. 1946  v Štiavniku - zomr. .............v Stiavniku)

•F4 Jozef   ( nar. 11. 3. 1948  v Štiavniku - zomr. 15. 6. 1948  v Stiavniku)

•F5  Stanislav ( nar.  19 49 v Štiavniku -  manželka Alžbeta Slivková - ( nar. 1948 v Štiavniku  -  sobáš 26. 8. 1972 v Stiavniku

•G1 Marcel (nar. 1974 v Stiavniku manželka  Monika Martinko-Jurko ( nar. 1978 v Stiavniku  sobáš 2000 v Stiavniku

•G2 Matúš ( nar. 1976 v Štiavniku  manželka Katarína Špinerová (nar. 1979 v Štiavniku sobáš  2003 v Štiavniku

•H1 Simona (nar. 2003 v Stiavniku

•H2 Damián ( nar. 2006 v Stiavniku

•G3 Jana  (nar. 4. 11.1979 v Štiavniku

•H1  Tereza (nar. 29. 6. 2012 v Stiavniku

x•F6 Vladimír ( nar.9. 12. 1950 v Štiavniku – zomr. ............v Kežmarku ) manželka Mária Dulovič-Kubičko ( nar. 1953 v Štiavniku -  sobáš 26. 5. 1973 v Štiavniku

•G1 ............. (nar. 19.. v Poprade– manžel ................ ( nar. ...............v ................. sobáš ................ v ................

•G2 ............  (nar. 1........v Poprade– manžel .............( nar. ................v.................  sobáš .........  v ...............

•G3 ............. (nar. ................v  Poprade–

x•F7 Martin ( nar. 1953  v Štiavniku – manželka ...................( nar. ................v...............  sobáš ................... v  .................

x•F8 Peter ( nar. 1955 v Štiavniku – manželka ...................( nar. ................v...............  sobáš ................... v ..................

•G1  Peter  (nar. 2. 4. 1986 v Poprade

•F9 Mária ( nar. 1962  v Štiavniku –  manžel Rudolf Šavel ( nar. 1957  v  Hranovnici-  sobáš  1981 v Štiavniku

•E2 Štefan ( nar. 14. 8. 1912 v Štiavniku- zomr. 11. 3. 1923  v  Štiavniku )

•E3 Joanna  (nar. 4. 6. 1914  v Štiavniku- zomr. 1950 v ČR ?? ) manžel ............. Pisarčík ( nar. ...............v  .............-  sobáš ................... v ...............

•D2 Mária ( nar. 3. 4. 1892 v Štiavniku – zomr................ v ................)

•D3 Katarína ( nar. 17. 9. 1896 v Štiavniku - zomr. 16. 7. 1971 v Štiavniku)   manžel Martin Janík ( nar. 17. 9. 1892 v Štiavniku – zomr. 14. 12. 1939 v Štiavniku) sobáš 15. 6. 1925 v Štiavniku

x• C2 Mária, illeg  ( nar. 1853 vo Vikartovciach – zomr. .................v...........) manžel Martin Chovan ( nar.  1851 vo Vikartovciach – zomr. ............. v..................) sobáš ........... v ........................

x• C3 Ján ( nar. 12. 5. 1859 v Štiavniku – zomr. ................ v Hranovnici)   1. manželka Anna Šavel ( nar. 1860 v Hranovnici  – zomr. 1904-5v Hranovnici) sobáš .................. v ...................  1. manželka Zuzana Svitaňl ( nar.............. v Hranovnici  – zomr. ........... v Hranovnici) sobáš .13. 11. 1905  v Hranovnici

•D1 Mária  ( nar. 17. 6. 1883 v Štiavniku – zomr. ................v ......................) manžel Pavol Bednár ( nar. 1884v Kubachoch– zomr. ...............v Štiavniku) sobáš 11. 9. 1905 v Hranovnici

•D2 Anna  ( nar. 2. 8. 1885 v Štiavniku – zomr. do 1914 v ......................) manžel Michal Dunajský ( nar. 1979 v Liptovskej Tepličke– zomr. 1929 v  Štiavniku) sobáš 11. 9. 1905 v Hranovnici

•D3 Ján ( nar. 25 .7. 1886 v Štiavniku – zomr. .do 1898 v ......................)

•D4 Katarína ( nar. 24. 6. 1888 v Štiavniku – zomr................ v ................)

•D5 Zuzana ( nar. 8. 5. 1892 v Štiavniku – zomr.  .................v.................)

•D6 Ján  ( nar. 11 .4. 1898 v Hranovnici – zomr. ................. v .............)

x• C4 Jana ( nar. 12. 5. 1859 v Štiavniku – zomr. ................ v Štiavniku)   manžel Juraj Kopčár ( nar. .............. v Hranovnici  – zomr. ..............v Štiavniku) sobáš  1 .2. 1886 v Štiavniku

• C5 Katarína  ( nar. 1863 v Štiavniku – zomr.  9. 10. 1873 v Štiavniku)

• C6 Michal ( nar. 1865 v Štiavniku – zomr. ...............v USA) manželka Mária Dulovič ( nar. 16. 12. 1867 v Štiavniku - zomr. ...............v USA) sobáš 1 .3 .1892  v Hranovnici   roku 1900 imigracia v USA

x• C7 Zuzana( nar. 1868 v Štiavniku – zomr. ................ v ................) manžel Michal Kopčar ( nar. ...................v Hranovnici- zomr.  10. 9. 1899 v Štiavniku) sobáš 9. 11. 1891 v Štiavniku

•D1 Ján ( nar. 8. 6. 1889 v Štiavniku – zomr.  ...........v..............)

• C8 Žofia ( nar. 15. 5. 1870 v Štiavniku – zomr. 20. 10. 1878 v Štiavniku)

• C9 Martin ( nar. 27. 10. 1872  v Štiavniku – zomr. ...............v Štiavniku)