Choď na obsah Choď na menu
 


Rodokmeň Pemčák

7. 4. 2012

Adalbert Pempczak ( nar. 1820 v Reľove, zomr. ...... v .......)  manželka  Žofia Dudzák ( nar. 1821 v Reľove– zomr. ..........v ............) sobáš   ........  v Reľove

•A1 Andrej ( nar. 1853 v Reľove, zomr. ............. v .............)

•A2 Ján ( nar. 14. 4. 1856 v Reľove- zomr. 12. 4. 1944 v Štiavniku) manželka  Mária Chripko-Matiaško ( nar. 27. 5. 1860 v Štiavniku – zomr. 13. 10. 1927 v Štiavniku) sobáš   26. 1. 1881 v Štiavniku

•B1 Mária ( nar. 1882  v Štiavniku- zomr.  ................... v  USA) manžel  ……………. Funčura ( nar...................v..................– zomr. ............... v USA) sobáš   ...................v...........

•B2 Žofia ( nar. 1884  v Štiavniku- zomr.  ................... v USA) manžel  ……………… Gurnik ( nar. ...................v..................– zomr. ............... v  USA) sobáš   ...................v...........

•B3 Katarína ( nar. 30. 9. 1887  v Štiavniku- zomr.  .............. v USA) manžel  ……….. Marečák ( nar. ...................v.................. – zomr. ............... v USA) sobáš   ...................v...........

•B4 Anna ( nar. 5. 11. 1889  v Štiavniku- zomr.  ................... v USA)  manžel  …………. Lúčka ( nar. ...................v..................– zomr. ............... v  USA) sobáš   ...................v...........

x•B5 Zuzana ( nar. 23. 6. 1892  v Štiavniku- zomr.  ................... v …………..) manžel  Štefan Petrenčík ( nar. 1888 v Hranovnici – zomr. ............... v ................) sobáš   14. 6. 1909 v Štiavniku

•B6 Ján ( nar. 24. 5. 1895 v Štiavniku- zomr. 24- 5. 1968 v Štiavniku) manželka  Anna Martinko-Cihoň ( nar. 6. 5. 1904 v Štiavniku – zomr. 15. 9. 1984 v Štiavniku) sobáš   11. 2. 1924 v Štiavniku

• C1 Ján  ( nar. 25. 2. 1925 v Štiavniku- zomr. 8. 4. 1973 v Štiavniku) manžel  Anna Chovancová ( nar. 6. 3. 1928 v Hôrke – zomr. 1. 7. 2012 v Štiavniku)  sobáš   ............. v ..............

•D1  Terézia ( nar.  1950 v Štiavniku) manžel Ján Bombara ( nar.  1950 v Štiavniku) sobáš   12. 2. 1972 v Štiavniku

•D2  Anna ( nar. 1954 v Štiavniku) manžel František Popadič ( nar. 24. 12. 1953 v Štiavniku -zomr.   2012   v Štiavniku) sobáš   15. 11. 1975 v Štiavniku

x•D3 Helena ( nar.  1957  v Štiavniku) manžel ............ Antaš ( nar. .............. v ..............) sobáš........... v Štiavniku

                                    •D4  Ján ( nar. 1959  v Štiavniku) manželka Adela Odsedková ( nar. ........... v ..............) sobáš ..................v ...............

•E1  Lenka  (nar. .1982 v Štiavniku-    

•F1 Tomáš  ( nar 2004   v Štiavniku)

•F2 Patrik  ( nar.  2007 v  Štiavniku)

•E2 Róbert ( nar.  1983 v Štiavniku    manželka Júlia Vajsová ( nar.  1986 v ..............) sobáš ..................v Hôrke

•F1 Róbert  ( nar. 2009   v Hôrke

•F2 Richard  ( nar. 3. 6. 2010  v  Hôrke       

•E3  ...........  (nar. 1985 v Štiavniku

•E4 ............ (nar.  1987 v Štiavniku-    

•E5  Ján ( nar. ..............v Štiavniku                                 

•E6  Dominik (nar. ..............v Štiavniku

•E7   Dávid........... (nar. ...............v Štiavniku-    

•E8 .............( nar. ..............v Štiavniku                            

•D5 Mária ( nar.  1962 v Štiavniku) manžel ............. Antaš ( nar. .............. v ................) sobáš........... v Štiavniku

•D6 Stanislav ( nar.19. 7. 1968 v Štiavniku – zomr. 8. 11. 2012 v Štiavniku)

• C2 František  ( nar. 2. 6. 1926 v Štiavniku- zomr.  16. 2. 1988 v Štiavniku) manžel  Cecília Chripko ( nar. 10. 4. 1936 v Štiavniku – zomr15. 12. 2009 v Štiavniku) sobáš  16. 10. 1954 v Štiavniku

x•D1 Mária ( nar.   1955  v Štiavniku) manžel ......... Viro ( nar. .............. v ................) sobáš........... v Štiavniku                   

 •D2  Miroslav ( nar. 31. /. 1956 v Štiavniku – zomr. 25. 5. 2005 v Štiavniku)

x•D3  Monika ( nar.  1958 v Štiavniku) manžel ………Kelnner( nar. ...............v ................. - sobáš   ..........v Štiavniku

•D4 Oľga  (  nar. nar.   1960 Štiavniku –

 x•D5 Eva  ( nar. 1961 v Štiavniku) manžel ..............Egreši  ( nar. .............. v ..............) sobáš........... v Štiavniku

•D6 Margita ( nar. 1964 v Štiavniku) manžel Pavol Kostolanský( nar. .............. v ................) sobáš........... v Štiavniku  

x•D7 Marta  ( nar. 1966 v Štiavniku) manžel ……….. Kuboši  ( nar. .............. v ................) sobáš........... v Štiavniku  

                                    •D8 Cecília ( nar. 1967 v Štiavniku -

 •D9  Martin ( nar.  1969 v Štiavniku) manželka Blanka Nováková ( nar. ……….v Hôrke) sobáš ..................v  Hôrke

•E1 ............ (nar. ...............v Štiavniku-    

•E2 Martin ( nar. ..............v Štiavniku                            

•E3  ...........  (nar. .......v Štiavniku

•D10 Alojza ( nar.  1971  v Štiavniku -

                x• C3 Julius  ( nar. 24. 1. 1928 v Štiavniku- zomr.  ............... v ................) manželka  Anna Vitkaj ( nar.  1939 v ............... – zomr. ............... v ..................)  sobáš   27. 5. 1962 v Štiavniku

                        x • C4 Štefan  ( nar. 15. 1. 1930 v Štiavniku – zomr. …………….. v .............) manželka Mária Slobodníková ( nar. 1935 v ............... – zomr. ............... v ..................)  sobáš   ……………v……….

• C5 Ladislav  ( nar. 15. 10. 1932 v Štiavniku- zomr.  12. 10. 1978 v Štiavniku) manžel  Jolana Slivková-Švidrik ( nar. 27. 8. 1933 v Štiavniku – zomr. 27. 9. 2007 v Štiavniku) sobáš   10. 1. 1953 v Štiavniku

                       •D1 František ( nar. 9. 3. 1953 v Štiavniku – zomr. 18. 9. 1977 v Štiavniku)

•D2  Lýdia   ( nar. 1956 v Štiavniku –  manžel ............Kovalčík ( nar. .............. v ..............) sobáš........... v ……….

x•D3 Ema ( nar. 1958 v Štiavniku rádova sestra–      

•D4 Ladislav ( nar  1960 v Štiavniku zomr.  .. 3. 2014 v Štiavniku)  – manželka Žofia Kukurová ( nar. 1979  v Štiavniku sobáš ........... v Štiavniku

•E1 Kristián (nar. ............... v Štiavniku-        

• C6 Irena Anna ( nar. 1936 v Štiavniku) manžel  Pavol Martinko-Kubuš ( nar. 22. 2. 1930 v Štiavniku – zomr. 1. 4. 1994 v Štiavniku)  sobáš 16. 10. 1954   v Štiavniku

•B7 Štefan ( nar. 2. 7. 1897  v Štiavniku- zomr. 1977 v Štiavniku)

•B8 Michal ( nar. 30. 4. 1899 v Štiavniku- zomr. 12. 10. 1978 v Štiavniku) manželka  Helena Martinko-Joštek ( nar. 22. 9. 1904 v Štiavniku – zomr. 14. 12. 1992 v Štiavniku) sobáš 14. 2. 1927 v Štiavniku

               • C1 Marta  ( nar. 29. 7. 1928 v Štiavniku – zomr. 16. 4. 1968 v Šťiavniku)

• C2 Pavol  ( nar. 15. 1. 1930 v Štiavniku- zomr. 30. 4. 2000 v Štiavniku) manželka  Mária Hozová ( nar.  1935 v Śtiavniku) sobáš   4. 5. 1957 v Štiavniku

•D1  Viliam ( nar.  1957 v Štiavniku ) manželka Mária Pacigová( nar.  1960 v Hôrke) sobáš  ............. v Hôrke

•E1 ............ (nar. ...............v Štiavniku-    

•E2  Viliam ( nar. ..............v Štiavniku                           

•E3  ...........  (nar. .......v Štiavniku

•D2  Mária ( nar.  1960  v Štiavniku) manžel Milan  Klein ( nar. ........... v ...........) sobáš   ........... v Štiavniku

x•D3  ........... ( nar...  1962  v Štiavniku) manžel ................... ( nar. ............ v ........... ) sobáš  ........... v .............

•D4  Pavol ( nar.   1964 v Štiavniku) manželka ................. ( nar. ............. v Hôrke  sobáš  ............. v Hôrke

•E1 ............ (nar. ...............v Štiavniku-   manžel ……………..( nar. ........... v ...........) sobáš   ........... v Štiavniku

•E2 ..............( nar. ..............v Štiavniku                           

•E3  ...........  (nar. .2008 v Štiavniku

•E3  Pavol   (nar. 2008 v Štiavniku

• C3 Michal Vladimír (nar.  1934 v Štiavniku) manželka Mária Hozová (nar.  1936 v Štiavniku) sobáš 19. 10. 1957 v Štiavniku

•D1  Ľudmila ( nar.  1958 v Štiavniku) manžel Kondrat Števček ( nar. 1953 v Štiavniku) sobáš   24. 7. 1976 v Štiavniku

x•D2 …………. ( nar................. v Štiavniku) manželka ....................( nar.. ....................... .v..................) sobáš   ................v.................

• C4 Bernard  ( nar. 1941 v Štiavniku) manželka  Františka Tomášová ( nar. 1946 v Hrabušiciach) sobáš   23. 10. 1965 v Štiavniku

•D1  Eva ( nar. 1966. v Štiavniku) manžel ………….. Tarda  ( nar. ........... v ...........) sobáš   ........... v Štiavniku

•D2  Jaroslav ( nar. 1971  v Štiavniku ) manželka Iveta Blahovská ( nar.  1975 v ...........) sobáš   ........... v ……………

•E1 ............ (nar. ...............v Štiavniku-    

•E2 ............( nar. ..............v Štiavniku    

x•D3 Jozef ( nar. 1979 v Štiavniku ) manželka  ……………..( nar. ........... v ...........) sobáš   ........... v ………………….

               • C5 Stanislav  ( nar. 10. 8. 1946. v Štiavniku – zomr. 2. 11. 1947 v Šťiavniku)

•B9 Pavol ( nar. 25. 6. 1901  v Štiavniku- zomr.  4. 7. 1901 v Štiavniku)

•B10 Helena ( nar. 21. 7. 1906  v Štiavniku- zomr.  18. 6. 1907 v Štiavniku)

•A3 Žofia ( nar. 1858 v Reľove, zomr. ............. v .............)

•A4 Jozef ( nar. 1863 v Reľove, zomr. ............. v .............)