Choď na obsah Choď na menu
 


Rodokmeň Proner

7. 4. 2012

Rodina Proner pochádza z Vikartoviec. Do Štiavnika  prišli 30 tich rokoch 19. stor. Pronerovci boli kuriálnymi želiarmi, ktorí pracovali pre kaštiel. Na rozdiel od bírešov však bývali  v panských domčekoch na lyčanskom. 

 

•A1 Jozef Proner   ( nar. 1785 ???  vo ................ - zomr. ...... vo Vikartovciach) manželka  Katarína  Baran  ( nar. ...... vo Vikartovciach - zomr. ...... vo Vikartovciach)  sobáš ........... vo Vikartovciach

•B1  Ján ( nar.  20. 10. 1810   vo Vikartovciach- zomr. ................v  Štiavniku) manželka Katarína  Dručko potom  Mičko ( nar. 13. 10. 1805 v Štiavniku – zomr. ............. v Štiavniku) sobáš ..................v Štiavniku

C1 Ján  ( nar. 10. 5. 1835 v Štiavniku  – zomr. ............... v Štiavniku )

•B2  Michal  ( nar. 15. 9. 1813 vo Vikartovciach- zomr. do 1816 vo Vikartovciach)

•B3 Michal  ( nar.  31. 7. 1816 vo Vikartovciach- zomr................. vo Vikartovciach) manželka Katarína Drevko ( nar. ............ vo Vikartovciach – zomr. ............. v ....................) sobáš ........... vo Vikartovciach

C1 Anna   ( nar. 19. 4. 1849 vo Vikartovciach – zomr. ............... v................. )

C2 Jakub  ( nar. ................. vo Vikartovciach   – zomr. ............... v ................. )  manželka Mária Baran ( nar. ............ vo Vikartovciach – zomr. ............. v ....................) sobáš ........... vo Vikartovciach

•D1  Michal  ( nar. 12. 9. 1880 vo Vikartovciach – zomr. ...................v..................)

•D1  Katarína  ( nar. 21. 11. 1886 vo Vikartovciach – zomr. ...................v..................)

•B4 Jozef  ( nar. 31. 12. 1819 vo Vikartovciach- zomr.  21. 9. 1882 v Štiavniku) manželka  Anna Sugar  ( nar. 13. 10. 1816 v Štiavniku – zomr. 17. 3. 1884 v Štiavniku) sobáš  16. 11. 1841 v Štiavniku

• C1 Ján  ( nar. 21. 8. 1842 v Štiavniku  – zomr.  29. 9. 1867 v Štiavniku )

• C2 Jozef   ( nar. 1. 3. 1846 v Štiavniku  – zomr. 30. 4. 1910 v Štiavniku) manželka  Mária Šuták ( nar.  3. 8. 1848 v Štiavniku  – zomr. 8. 9. 1919  v Štiavniku) sobáš 19. 11. 1873 v Štiavniku

x•D1 Mária ( nar.   1875  v ............. .– zomr................ v Konseife) manžel  Jozef Remiáš ( nar.  1848 v Konseif  – zomr. ............. v Konseife) sobáš 6. 2. 1893 v Štiavniku

•D2 Katarína  ( nar.   15. 4. 1877 v Štiavniku – zomr................ v ..............)

•D3 Ján ( nar.   14. 5.  1879  v Štiavniku – zomr. 18. 4. 1888 v Štiavniku)

•D4 Anna ( nar.   19. 5. 1881 v Štiavniku – zomr. 10. 12. 1888 v Štiavniku)

•D5 Pavol  ( nar.  25. 6. 1884 v Štiavniku – zomr. I. SV  na neznámom mieste) manželka  Katarína Šulík potom  Laubert  ( nar. 9. 11. 1890 v Hrabušiciach – zomr. 5. 6. 1978 v Štiavniku) sobáš  1911 ? v Hrabušiciach

•E1 Štefan  (nar.6.  7. 1912 v Štiavniku- zomr.  26. 9. 1996 v Štiavniku ) manželka Katarína Hudzíková-Imry ( nar. 1916 v Štiavniku- zomr. 1. 1. 1984 v Štiavniku) sobáš  25. 1. 1943  v Štiavniku

•F1 Štefan  ( nar. 19... Štiavniku -  zomr. 15. 11. 2006 v Štiavniku ) manželka .........................( nar. ................v .............sobáš ............ v .................

•F2 Pavol ( nar. 1950 v Štiavniku – manželka Anna Martinko-Jošček ( nar. 1952 v Štiavniku sobáš ............ v ...............

•E2 Ján  (nar.  16. 4. 1914  v Štiavniku- zomr.  30. 1. 1982 v Štiavniku) manželka Zuzana Sarnovská ( nar. 1920 v Dedinkách  – zomr. 15. 10. 1994 v Štiavniku) sobáš  ....................v .................

•F1 Jozef  ( nar. 1947 v Štiavniku -  manželka  Maria Czetó ( nar. 1952 Malé Trakany..............v..............  sobáš 22. 4. 1972 v Štiavniku

•G1 ............. (nar. ........... v ..............

•G2 ............  (nar. .............v .............

•G3 ............. (nar. ........... v .............

•F2 Mária ( nar.  1949 v Štiavniku - manžel Andrej Guballa ( nar. 1946 v Piešťanoch sobáš 22. 8. 1970 v Stiavniku

•F3 František ( nar. 1953 v Štiavniku – manželka Anna Nogová  nar. 1957 v Kišovciach sobáš ............ v Šiavniku

•G1 Juraj (nar. 1978 v Stiavniku– manželka Katarína Mlynárová ( nar. ...............v Betlanovciach  sobáš ................ v Betlanovciach

•H1 ..............(nar. 2005 v Kišovciach

•H2 ............. ( nar. 2008 v Kišovciach

•H2 Barbora ( nar. 2013 v Kišovciach

•G2 Matúš  (nar. 1981 v Stiavniku– manželka ............. Pitoňáková  ( nar. ...............v Betlanovciach  sobáš ................ v Štiavniku

•G3 Martin (nar. ........... v Stiavniku

•F4 Peter ( nar. 1955 v Štiavniku- - zomr.  25. 2. 1955 v Štiavniku)

•F5 Ján ( nar. 1957 v Štiavniku -  manželka  Iveta ...............- ( nar. ..............v..............  -  sobáš ...............v ...............

•G1 Ivana (nar. 1989 v ................

•G2 Ján (nar. 1989 v ................

•D6  Zuzana ( nar.  2. 2. 1887 v Štiavniku – zomr. .................v............ )

•D7  Štefan ( nar.  25. 7. 1890 v Štiavniku – zomr. I. SV  na neznámom mieste )

• C3 Pavol ( nar. 26. 1. 1853  v Štiavniku – zomr. ................ v Štiavniku)  

• C4 Mária  ( nar.  2. 3. 1857 v Štiavniku – zomr. 29. 11. 1889 v Štiavniku)   manžel Pavol Humenský ( nar. 3. 12. 1850 v Štiavniku  – zomr. 1929 v Štiavniku) sobáš  30. 10. 1877 v Štiavniku

• C5 Štefan   ( nar. 28. 7. 1859 v Štiavniku – zomr. .8. 2. 1872 v Štiavniku)