Choď na obsah Choď na menu
 


Rodokmeň Šimkovič

25. 3. 2014

•C1  Jozef , ( nar. ............ v ............– zomr. ............ v ..............) manželka Mária Karabín ( nar. ............ v ........... – zomr. ............. v .............) sobáš  ........... v ...............

•D1 Michal, stolár a sedliak ( nar . 19. 9. 1882 v Jamníku -  zomr. 14. 2. 1972 v Štiavniku) manžel Katarína Javorská-Pali  (   nar. 18. 10. 1883 v Štiavniku -  zomr. 30. 5. 1971   v Štiavniku ) sobáš  15. 1. 1906   v Štiavniku

•E1 Ján,..............  ( nar . 27. 10. 1906 v Štiavniku -  zomr. 25. 12. 1969 v Štiavniku) manželka Františka Barabasová (   nar. 15. 12. 1911 vo Vydrniku -  zomr. 21. 5. 1990  v Štiavniku ) sobáš 1934  vo Vydrníku

x •F1 Mária Sidonia ( nar .  1935 v Štiavniku -  manžel Jozef Lajoš (   nar. 1931 v Spišskej Sobote -   sobáš  2. 4. 1956 v Štiavniku

x  •F2 Alojz Michal ( nar . 31. 8. 1936 v Štiavniku -  zomr. 24. 8. 2002 v Trnave)      

x  •F3 Monika Katarína ( nar . 1939 v Štiavniku -  manžel .............. (   nar. ..... ........ v ............. -  ) sobáš  .......... v ..........

•F4 Ján Štefan  ( nar . 1942 v Štiavniku -  manželka Elena Zentková (   nar.. 1947  v ............. -   sobáš  1965  v Betlanovciach

G1 Ľubomír  ( nar. 1966 v Štiavniku  -  manželka Dana Benko (   nar. 1968  v ............. -   sobáš  .......... v .......... div.

•G2 Anna   ( nar . 1968 v Štiavniku -  manžel Ľuboslav  Cvaniga (   nar. ..... ........ v Šuňave. -  zomr. ............    v ............. ) sobáš  .......... v ..........

G3 Viera  ( nar . 1971 v Štiavniku -  manžel ..........Dikant (   nar. ..... ........ v ............. -  ) sobáš  .......... v ..........

x •F5 Františka  ( nar . 5. 7. 1941 v Štiavniku. -  zomr. 25. 3. 1999 v Štiavniku) manžel Milan Gajan (   nar. 1939 v Betlanovciach -  ) sobáš  29. 7. 1961 v Štiavniku

x•F6 Ema Viktoria  ( nar . 1945 v Štiavniku -  manžel .............. (   nar. ..... ........ v ............. -  zomr. ............    v ............. ) sobáš  25. 4. 1966 v Starom Smokovci

x•E2 Jozef , rehoľný brat  ( nar . 1909 v Štiavniku -  zomr. ............. v Libanone )

•E3 Anton,..............  ( nar . 12. 6. 1912 v Štiavniku -  zomr. 8. 5. 1977 v Štiavniku),  manžel Mária Černická (   nar. ..... ........ v Hrabušiciach -  zomr. ............    v ............. ) sobáš  1937 v ..........

x •F1 Anna Mária  ( nar .. 1939 v Štiavniku -  manžel Richard Pierzicki (   nar. 16. 7. 1943 v Ľvove. -  zomr. ............    v ............. ) sobáš  12. 1. 1963 v Štiavniku.                         

•F2 Libuša  ( nar . 3. 5. 1940 v Hrabušiciach -  zomr. 23. 4. 2001 v Štiavniku) manžel Ladislav Martinko-Kubuš (   nar. 14. 2. 1935 v Štiavniku -  zomr. 22. 3. 2004    v Štiavniku ) sobáš  24. 10. 1959 v Štiavniku

•F3 Jozef ( nar . 19. 1. 1942 v Štiavniku -  zomr. .........v Hôrke) manželka Helena Pavliková (   nar. ..... ........ v Hôrke -   sobáš  .......... v Hôrke

•F4 Ladislav Jakub  ( nar . 25. 7. 1944 v Štiavniku -  zomr. 21. 9. 1944 v Štiavniku)

•F5 Katarína  ( nar . 17. 10. 1945  v Štiavniku -  zomr. 1. 11. 1945 v Štiavniku)

•F6 Rosalia  ( nar . 10. 8. 1948 v Štiavniku -  zomr. 14. 11. 1948 v Štiavniku)

•E4 dievčatko ( nar . 8. 3. 1914 v Štiavniku -  zomr. 8. 3. 1914 v Štiavniku

•E5 Mária ( nar . 17. 3. 1915 v Štiavniku -  zomr. 19. 3. 1982 v  Štiavniku)

•E6 Helena ( nar .3. 8. 1919 v Štiavniku -  zomr. 24. 11. 1980 v  Štiavniku) manžel Ján Martinko-Šimunko ( nar. 5. 3. 1916 v Štiavniku -  zomr. 1. 1. 1992  v Štiavniku ) sobáš  15. 6. 1942 v Štiavniku

 •E7 Michal, rehoľný kňaz  ( nar . 5. 2.1924 v Štiavniku -  zomr. .......... v Iraku) kňaz ordinovaný .....................

 •D2 Veronika ( nar . 22. 1. 1886 v Jamníku -  zomr. 6. 7. 1969 v Štiavniku) manžel Jozef Palguta (   nar. 14. 9. 1875 v Štiavniku -  zomr. 28. 11. 1963   v Štiavniku ) sobáš  .......... v ..........