Choď na obsah Choď na menu
 


Rodokmeň Vagaš

7. 4. 2012

•A1 Andrej Vagaš, pánsky šafár  a sedliak  ( nar. cca 1780 v  Ordzovianoch- zomr. 28. 4. 1859  v Štiavniku) manželka Zuzana Šavel ( nar.  18. 1. 1780 v Štiavniku– zomr. .................v Štiavniku) sobáš 26. 11. 1805 v Štiavniku

• B1 Andrej, sedliak ( nar. 13. 2. 1806 v Štiavniku – zomr. 26. 3. 1882 v Štiavniku)   manželka Katarína Dulovič-Terčák  ( nar. 24. 12. 1810 v Štiavniku – zomr. 27. 9. 1885 v Štiavniku)  manžel  sobáš  6. 2. 1832 v Štiavniku

•C1 Ján ( nar. 27. 4. 1833 v Štiavniku – zomr.................. v Štiavniku)

•C2 Jozef, sedliak ( nar. 20. 9. 1835 v Štiavniku- zomr. 5. 3. 1916  v Štiavniku) 1.  manželka Mária Kaňa ( nar.  16. 1. 1838 v Štiavniku - zomr. 20. 5. 1863 v Štiavniku) sobáš 24. 11. 1862 v Štiavniku 2.  manželka Katarína Petróci ( nar. 13. 9. 1843  v Štiavniku - zomr. 8. 4. 1885  v Štiavniku) sobáš 9. 11. 1864 v Štiavniku

•D1  Jozef, sedliak (nar. 28. 9. 1865  v Štiavniku- zomr.  4. 2. 1950 v Štiavniku ) manželka Mária Chripko ( nar.  8. 9. 1866 v Štiavniku – zomr.  4. 8. 1922 v Štiavniku)  sobáš 14. 11. 1887 v Štiavniku

•E1 Mária   ( nar. 2. 2. 1889  v Štiavniku - zomr. 1. 8. 1951 v USA ) manžel Jozef Hudzík-Imry ( nar. 19. 3. 1886  v Štiavniku – zomr. 7. 2. 1946  v USA) sobáš  2. 2. 1910 v Štiavniku

•E2 Ján   ( nar. 1894 v Štiavniku - zomr. 1980 v USA) manželka Mária Puchala ( nar. 1896 v ............ Štiavniku – zomr. 1..... v...............) sobáš  ................v............

•E3 Jozef, sedliak ( nar. 4. 8. 1896 v Štiavniku - zomr.  2. 3. 1972 v Štiavniku) 1. manželka Anna Kužma  ( nar. 26. 3. 1897 vo Vydrníku – zomr. 13. 6. 1941 v Štiavniku) sobáš 1920 vo Vydrníku 1. manželka Mária Hronec rod Gromovská  ( nar. 23. 6. 1899 vo Vydrníku – zomr. 31. 5. 1980 v Štiavniku) sobáš 7. 6. 1943 vo Vydrníku

•F1 Pavol   ( nar. 25. 1. 1922 v Štiavniku – zomr. 3. 1. 2006 v Štiavniku)  1. manželka   Katarína Dolák ( nar.. 25. 6. 1924 v Štiavniku – zomr. 1. 5. 1951 v Štiavniku) sobáš 21. 6. 1948  Štiavniku 2. manželka Mária Hudzík-Imry ( nar. 1923  v Štiavniku ) sobáš  24. 11. 1952 v Štiavniku

x•G1 Marta   ( nar. 1949 v Štiavniku – manžel Jozef Labis  ( nar. 1951  v ...............  sobáš ........................ v ..............

x•G2 Eva  ( nar.  1955  v Štiavniku - manžel Vojtech Mráz ( nar. ...............v ...............  sobáš ........................ v Štiavniku

•G3 Viliam ( nar.  1961 v Štiavniku  - manželka Mária Urbanová ( nar. 1962 v Spišskom Bystrom sobáš........ v Spišskom Bystrom

•H1 Lucia ( nar. 1983 v Štiavniku

•H2 Peter ( nar. 25. 4. 1989  v Štiavniku– zomr. 11. 7. 2006 v Štiavniku)

•H3 Viliam ( nar. ............v Štiavniku–

•G4 Pavol  ( nar. 1963  v Štiavniku –  manželka Mária Kostolanská ( nar. 1965 v................ sobáš........ v .....................

•H1 Katarína ( nar. 1989 v Štiavniku –

•H2 Anna   ( nar. 1990 v Štiavniku–

•H3 Mária  ( nar. 1992  v Štiavniku –  

x•G6 Peter, kňaz  ( nar. 1966  v Štiavniku kňaz ordinovaný

•F2  Mária  ( nar. 4. 8. 1924  v Štiavniku – zomr. 6. 4 . 2008 v Štiavniku) manžel Arpád Kostolný ( nar. 22. 9. 1922 v Strážoch. – zomr. 25. 4. 1987 v Štiavniku) sobáš 29. 9. 1956 v Štiavniku

•F3 Jozef  ( nar.  7. 11. 1925 v Štiavniku – zomr. 8. 7.  1975 v Štiavniku)

x•F4 Ján  ( nar. 11. 7. 1930  v Štiavniku – zomr. ................v Poprade)  manžel  Helena Schusterová( nar. 1935 v............ sobáš ...............v............

•G1 .Jana ( nar.  1956 v Poprade – manžel Peter Kubík ( nar. . 1954 v ........... sobáš ................. v ..........

•G2 Martin ( nar. 1959 v Poprade. – manželka Jarmila Močáková .( nar. 1962 v............. sobáš ................. v ..........

•H1 Jarmila  (nar. 1985 v ...........

•G3 Anton ( nar. 1968 v Poprade. – manželka Iveta Retejová (nar. 1969 ........ v ........... sobáš ................. v ..........

•H1 Róbert  (nar. 1990 v ...........

•H1 Lenka  (nar. 1991 v ...........

•F5 František  ( nar. 1933 v Štiavniku –   manžeka Mária Orčová ( nar. 1937 v Krásnej Hôrke –  sobáš  1971  v Krásnej Hôrke

•E4 Anna   ( nar. 2. 5. 1902 v Štiavniku - zomr.  7. 3. 1938 v Štiavniku) manžel Štefan Kostolník ( nar. 26. 7. 1900  v Štiavniku – zomr. 8. 1. 1953 v Štiavniku) sobáš  11. 2. 1924 v Štiavniku

•E5 Štefan   ( nar. 26. 7. 1909 v Štiavniku - zomr. 3. 4.  2000 v Štiavniku) manželka Anna Toman ( nar.  7. 4. 1909 v Štiavniku – zomr. 6. 11. 1986 v Štiavniku) sobáš  20. 6. 1932 v Štiavniku

•F1 Václav  ( nar.  1933 v Štiavniku -  manželka   Katarína Janík  ( nar. 1937 v Štiavniku   sobáš  8. 11. 1958 v Štiavniku

•G1  Mária   ( nar.   1959 v Štiavniku – manžel Miroslav Javorský z lyčanského  ( nar. 1957  v Štiavniku  sobáš ........................ v Štiavniku

•G2 Oľga   ( nar. 1960   v Štiavniku - manžel Jozef Rákoci ( nar. 1958 v Štiavniku.  sobáš ........................ v Štiavniku

•G3 Daniela ( nar.  1962  v Štiavniku  -

•G4 Ladislav  ( nar. 1965   v Štiavniku –  manželka Iveta Hopková ( nar.. 1969 v................ sobáš........ v Štiavniku

•H1 Lucia  ( nar. 1988 v Štiavniku –

•H2 Tomáš  ( nar. 1989 v Štiavniku–

•F2 Anna   ( nar.  1936 v Štiavniku -  manžel   Michal Adamek  ( nar. 1927 v Pohronská Polhora sobáš 12. 2. 1972 v Štiavniku

•F3 Veronika   ( nar. 19. 3. 1941 v Štiavniku – zomr. 20. 9. 1980 v Poprade -   manžel  Michal Jochman ( nar. 1937  v Štiavniku) sobáš ............ v Štiavniku

x•F4 Alojz ( nar. 1945  v Štiavniku –. manželka   Štefánia Dručková   ( nar. 1946 v............. sobáš ............ v ...........  

•G1  Vladimír ( nar. 1971  v...........

•G2  Radomír ( nar. 1975  v..............

•C3 Mária  ( nar. 17. 3. 1839 v Štiavniku – zomr. 20. 5. 1862 v Štiavniku)

•C4  Anna   ( nar.  15. 7. 1842  v Štiavniku – zomr. 30. 7. 1917 v Štiavniku)  manžel Pavol Javorský –Ondruško ( nar.  6. 7. 1839 v Štiavniku - zomr. 17. 1. 1883   v Štiavniku) sobáš 9. 11. 1864 v Štiavniku

• B2 Ján , sedliak ( nar. 24. 7. 1808 v Hozelci– zomr.  24. 8. 1860  v Štiavniku)   1. manželka Zuzana Mrava ( nar. 14. 11. 1817 v Štiavniku – zomr. ................... v Štiavniku)  manžel  sobáš  14. 11. 1836  v Štiavniku 1. manželka Mária Gašparík rod. ( nar. 1820 v Štiavniku – zomr. ................... v Štiavniku)  manžel  sobáš  12. 11. 1850  v Štiavniku

•C1 Ján, sedliak  ( nar. 24. 6. 1838  v Štiavniku – zomr. 17. 3. 1882 v Štiavniku)   manželka Alžbeta Martinko-Kubuš (nar. 9. 11. 1835 v Štiavniku - zomr. 19. 6. 1909 v Štiavniku )  sobáš 26. 11. 1856 v Štiavniku

•D1  Andrej, kňaz  prelát (nar.  30. 11. 1857 v Štiavniku- zomr.  16. 11. 1931 v Štiavniku )

•D2  Ján (nar.  4. 12. 1860 v Štiavniku- zomr.  ...............v Štiavniku )

•D3  Mária (nar. 1. 12. 1862  v Štiavniku- zomr.  ............... v Štiavniku )

•E1 Štefan Arpád , vojak  ( nar. 25. 11. 1884 v Štiavniku - zomr. 22. 5. 1953 v Štiavniku)

•D4  Katarína (nar. 4. 10. .1865  v Štiavniku- zomr.   .................v Štiavniku ) manžel  Jozef  Andreides ( nar.  1859 v Teplici – zomr.  ............ v.............)  sobáš 5. 2. 1887 v Štiavniku

x•D5   Anna (nar. 5. 1. 1874   v Štiavniku- zomr.  ....................v.............) manželka Karol Daniel ( nar.............. v......................... – zomr.  .......................v.............)  sobáš  ...............v Štiavniku

•C2 Mária ( nar. 3. 3. 1844 v Štiavniku- zomr. do 1850  vŠtiavniku)

•C3 Mária  ( nar. 22. 3. 1850 v Štiavniku – zomr.................. v Štiavniku)  manžel Michal Jaroš ( nar.  14. 9. 1848 v Štiavniku - zomr. 7. 1. 1929 v Štiavniku) sobáš 18. 11. 1870 v Štiavniku

• B3 Jozef ( nar. 1811 v Štiavniku – zomr. ............v Štiavniku)

• B4 Mária  ( nar. 23. 1. 1819 v Štiavniku – zomr. ............v Štiavniku)     

• B5 Zuzana ( nar. 12. 12. 1820 v Štiavniku – zomr. .3. 3. 1879 v Štiavniku)   manžel Jozef Javorský od Kuby ( nar. 14 .3. 1816 v Štiavniku