Choď na obsah Choď na menu
 


Rodokmeň Chripko-Matiaško

2. 4. 2012

Matej Chripko ( 1696  - 10. 12. 1776) a Žofia  Chripko ( 1695 - 5. 7. 1778)

 

•A1 Ján Chripko  ( nar. cca 1718  v Štiavniku- zomr. po 1771 v Štiavniku) a manželka  Mária ................ (nar. ............. v ............. – zomr. ............. v Štiavniku) sobáš ............v.................

•B1 Michal ( nar cca 1740   v Štiavniku- zomr. 2. 10. 1814  v  Štiavniku )  1. manželka  Zuzana Slivka (Juraja) ( nar. 1751  v Štiavniku – zomr. 22. 2. 1792    v Štiavniku) sobáš 19. 11. 1769 v Štiavniku 2.  manželka  Alžbeta Orolín ( nar. .................. v Kubachoch – zomr. ........... v Štiavniku) sobáš  29. 5. 1792 v Kubachcoch

• C1  Michal ( nar. 24. 8. 1770  v Štiavniku – zomr. 2. 9. 1770  v Štiavniku)  

• C2  Mária ( nar. 3. 11. 1771   v Štiavniku – zomr. 14. 12. 1775 v Štiavniku)

• C3  Ján ( nar. 13. 1. 1774   v Štiavniku – zomr. 14. 1. 1774 v Štiavniku)

• C4  Anna ( nar. 11.  7. 1775    v Štiavniku – zomr. ......... v Štiavniku) manžel  Martin Begala ( nar. 30. 9. 1768 v Štiavniku -  zomr.  6. 7. 1815 v Štiavniku) sobáš  24. 1. 1793  v Štiavniku  

• C5  Jozef ( nar. 1. 3. 1778  v Štiavniku – zomr. do 1779 v Štiavniku)

• C6  Jozef ( nar. 12. 3. 1779 v Štiavniku – zomr. ............. v ...............)

• C7 Mária ( nar. 30. 9. 1781  v Štiavniku – zomr. 8.3. 1785  v Štiavniku)

• C8 Zuzana  ( nar. 4. 2. 1784   v Štiavniku – zomr. 7. 2. 1784   v Štiavniku)

• C9  Ján ( nar. 16. 5. 1785 v Štiavniku – zomr. 8. 7. 1830  v Štiavniku)  manželka  Katarína Neupauer ( nar. 1785 v ......... – zomr. 11. 9. 1831   v Štiavniku) sobáš ............... v .........  

•D1  Ján (nar. 24. 8. 1823   v Štiavniku – zomr  ................ v ..............)

•D2  Mária (nar. 22. 8. 1825 v Štiavniku – zomr  .................... v Štiavniku)   manžel  Štefan Šuták ( nar. 1............... v Štiavniku – zomr...................   v Štiavniku) sobáš 17. 11. 1847 v Štiavniku

•D3  Katarína (nar. 25. 10. 1827   v Štiavniku – zomr  .............. v .............)

•D4  Jozef  (nar. 10. 1. 1830   v Štiavniku – zomr  ................ v .................)

• C10  Jakub  ( nar. 25. 4. 1793  v Štiavniku – zomr.  8. 1. 1795  v Štiavniku)

• C11 Katarína   ( nar. 23. 12. 1795  v Štiavniku – zomr. ............ v Štiavniku)  manžel Adam Viktor  (nar. ..............  v .................. - zomr. ..............  v Štiavniku) sobáš  27. 1. 1823  v Štiavniku 

• C12 Tomáš   ( nar. 5. 12. 1797  v Štiavniku – zomr. ........... v ...............)

• C13  Michal  ( nar. 19. 5. 1799  v Štiavniku – zomr. ............ v ...........)

• C14 Jakub  ( nar. 6. 6. 1802   v Štiavniku – zomr. ..............  v ............)  

• B2 Ján ( nar.  cca 1744  v Štiavniku- zomr. 17. 4. 1814 v Štiavniku )  manželka  Zuzana Dulovič ( Michalova) ( nar. ............... v Štiavniku – zomr...................   v Štiavniku) sobáš 13. 11. 1768 v Štiavniku

• C1  Matej ( nar.  1768   v Štiavniku – zomr.  25. 5. 1792 v Štiavniku)

• C2  Mária ( nar.  ..7.  1769   v Štiavniku – zomr. 2. 9. 1769 v Štiavniku)

• C3  Mária ( nar.  14. 9. 1770  v Štiavniku – zomr.  11. 5. 1772 v Štiavniku)

• C4  Mária ( nar.  9. 2. 1773  v Štiavniku – zomr. pred 1807  v Štiavniku) manžel Tomáš Vencko ( nar.  ............... v Štiavniku – zomr...................   v Štiavniku)     sobáš 9. 11. 1801 v Štiavniku

• C5  Peter ( nar.  29. 6. 1775  v Štiavniku – zomr. 29. 6. 1775    v Štiavniku)

• C6  Michal ( nar. 29. 6. 1775  v Štiavniku – Štiavniku – zomr. 4. 2. 1840 v Štiavniku)  manželka Mária Meravá ( nar.  ............... v .............. – zomr...................   v Štiavniku)     sobáš 18. 11. 1799  v Letanovciach

•D1 Andrej ( nar. 4.11. 1804 v Štiavniku -  zomr.  do roku 1813 v Štiavniku)              

•D2 Jozef  (nar. 29. 1. 1807  v Štiavniku – zomr  6. 12. 1867 v Štiavniku) manželka Žofia Sedmak ( nar.  2. 10. 1810 v Štiavniku – zomr. 1. 12. 1857 v Štiavniku)  sobáš  30. 1. 1832 v Štiavniku

•E1  Ján  ( nar. 6. 8. 1833 v Štiavniku -  zomr. .............v  Štiavniku) manželka 1.  Mária Petrík ( nar. 1833   v Štvrtku -  zomr.  17. 7. 1873 v Štiavniku) sobáš  13. 11. 1859 v Štiavniku  2. Katarína Gánovská ( nar.  1837  v  Hadušovciach-  zomr.  ............ v Štiavniku) sobáš 4. 2. 1874 v Štiavniku  3. Anna Dulovič Kubičko ( nar.  10. 3. 1847   v Štiavniku  - zomr.  ............ v Štiavniku) sobáš 20. 1. 1875  v Štiavniku

•F1  Mária   ( nar. 27. 5. 1860 v Štiavniku -  zomr. .............. v Štiavniku) manžel Ján Pemčák ( nar. 14. 4. 1856 v Reľove-  zomr.  12. 4. 1944 v Štiavniku) sobáš  ............. v ............... 

•F2 Katarína   ( nar. 8. 11. 1862 v Štiavniku -  zomr. .............v  ................)

•F3 Jozef   ( nar. 4. 3. 1865 v Štiavniku -  zomr. 8. 7. 1865 v Štiavniku)  

•F4 Anna   ( nar. 7. 6. 1866 v Štiavniku -  zomr. 14. 2. 1868 v Štiavniku)   

•F5 Ján    ( nar. 4. 10. 1868 v Štiavniku -  zomr. 6. 12. 1868 v Štiavniku)  

•F6 Ján   ( nar. 8. 1.  1870 v Štiavniku -  zomr. ............... v USA) 1. manželka Katarína Kaňa  ( nar.  1881 v .......... – zomr.  .......... v Štiavniku)   sobáš  22. 11. 1899 v Štiavniku  2. manželka Amalia............  ( nar.  1881 v .......... – zomr.  ............ v USA)   sobáš  ........................ v ............  

•G1  Ján ( nar.  1902    v ............... - zomr.    ........v USA) 

•G2  František ( nar.  1906  v ............ – zomr. .......... v USA) 

•F7 Pavol    ( nar. 20. 6. 1872  v Štiavniku -  zomr. 27. 7. 1874  v Štiavniku)  

•E2 Mária  ( nar. 8. 6. 1836 v Štiavniku -  zomr. ............v Štiavniku) manžel Martin Kaňa ( nar. 10. 11. 1833  v Štiavniku -  zomr.  ............ v Štiavniku) sobáš  ............. v Štiavniku  

•E3 Jozef   ( nar. 19. 1. 1839 v Štiavniku -  zomr. ............v Štiavniku) manželka Mária Habovská ( nar. 11. 4. 1841 v Štiavniku -  zomr.  ............ v Štiavniku) sobáš  11. 11. 1868 v Štiavniku  

•F1  Mária   ( nar. 24. 4. 1870 v Štiavniku -  zomr. 13. 4. 1873 v Štiavniku)  

•F2 Katarína   ( nar. 19. 2. 1872 v Štiavniku -  zomr. ..............v ........)

•F3 Anna   ( nar. 30. 3. 1874 v Štiavniku -  zomr. ....................  v................)              

•G1  Anna ( nar. 3. 3. 1893 v Štiavniku -  zomr. 8. 3. 1895 v Štiavniku)     

•F4  Mária   ( nar. 19. 2. 1876 v Štiavniku -  zomr. 16. 11. 1920 v Štiavniku ) manželka Michal Bednárik ( nar.  .......... v Primovciach – zomr.  ........... v ..............)   sobáš  ........................ v  .............. 

•F5  Ján   ( nar.  18. 12. 1878 v Štiavniku -  zomr. 25. 11. 1941 v USA) -  manželka Anna Hlavčák resp.  Jakubčo ( nar.  1881 v .......... – zomr.  21. 8. 1946 v Štiavniku)   sobáš  ........................ v USA 

•G1  Mária ( nar.  1903 v .............– zomr.    ........v USA)  manžel  ..............  Hudáč ( nar.  ................v .......... – zomr.  ............ v USA)   sobáš  ........................ v ............  

•G2  Ján ( nar.  27. 7. 1905 v Pittsburgu – zomr. 30. 11. 1987 v Štiavniku)  manželka Alžbeta Martinková-Joštek ( nar.  19. 11. 1911 v Štiavniku - zomr. 16. 1. 1996 v Štiavniku)    sobáš  10. 11. 1930 v Štiavniku

•H1 Mária  (nar.  25.8. 1931 v Štiavniku -  zomr. 20. 3. 1932 v Štiavniku)

•H2 Anna  (nar.   1934 v Štiavniku – manžel  Michal Javorský od Cvanigovca ( nar.  24. 9. 1929  v Štiavniku – zomr.27. 7. 2005  v Štiavniku)    sobáš 15. 5. 1954 v Štiavniku

•H3 Štefan ( nar.    1936 v Štiavniku – manželka Terézia Hozová ( nar.  1939 v Štiavniku  sobáš 16. 5. 1958 v Štiavniku

•I1 Milan ( nar. 1960  v Štiavniku – manželka  Darina................. ( nar.  1963 v...................  sobáš .........v...........

•H1 Lucia  ( nar.   1988  v Poprade –

•H2  Martin  ( nar.   1990  v Poprade –

•I2 Štefan ( nar.   1961 v Štiavniku – manželka  Anna  Barilová  ( nar.  1961 vo Vikartovciach  sobáš..............vo Vikartovciach

•H1 Štefánia  ( nar.  ............ v Štiavniku –

•H2 Miroslava( nar.  ............ v Štiavniku –

•I3 ........... ( nar.  ............ v Štiavniku – manžel   .............Barabas ( nar. .............vo Vydrníku      sobáš  ...............  v Štiavniku

•H4 Pavol ( nar.   1940 v Štiavniku – manželka Oľga Slivková od Švidrika ( nar. 1944 v Štiavniku.  sobáš 25. 8. 1963 v Štiavniku

•I1 Iveta ( nar.  1964 v Štiavniku – manžel Marián Šavel ( nar.  1962 v Štiavniku  sobáš  ................. v Štiavniku

•I2 Monika ( nar.   1966 v Štiavniku – manžel Pavol Janík ( nar.  1962 v  Štiavniku  sobáš ................  v Štiavniku

•I3 Roman ( nar.  1973 v Štiavniku – manželka Zuzana Hudzíková od Pajora ( nar. 1980 v Poprade   sobáš  ............   v Štiavniku

•H1 Veronika ( nar.  ............ v Štiavniku   

•H5 Ján  ( nar.  1941 v Štiavniku – manželka Mária Potempová ( nar. 1946 v Letanovciach  sobáš ................... v Letanovciach

•I1 Daniela ( nar.  1965 v Štiavniku – manžel František Mrava  ( nar. 1966 v Štiavniku  sobáš ..............    v  Štiavniku

•I2 Mária  ( nar. 1971  v Štiavniku – manželka  Róbert Martinko od Kubuša ( nar. 1970  v Štiavniku   sobáš   8. 6. 1996 v Štiavniku

•I3 Roman ( nar.  1976 v Štiavniku – manželka Ivana Martinková od Kubuša ( nar. 1983 v Štiavniku     sobáš  ............  v Štiavniku

•H6 Ladislav ( nar.  5. 1. 1952 v Štiavniku – manželka Marta Smotrilová ( nar. 9. 6. 1956 v .............  sobáš..............v............

•I1 Martin ( nar.  1977 v Štiavniku – manželka .................. ( nar. .............v...................  sobáš

•I2 Tomáš ( nar.  1979 v Štiavniku – manželka  Martina Martinková ( nar. 1983 v Štiavniku  sobáš .............  v Štiavniku

•H1 Dávid  ( nar.  ............ v Poprade–

•H2 Matej ( nar.  ............ v Poprade–

•G3  Anna ( nar. 1907 v ............. - zomr.   23. 8. 1998 v Štiavniku)  manžel  Ján  Gajan ( nar.  1909 v Štiavniku – zomr.  2. 7. 1984 v Štiavniku)   sobáš  ........................ v Štiavniku 

 G4  Helena ( nar. 1909 v ........... – zomr..............v USA)

•D3  Jakub (nar. 24. 6. 1809  v Štiavniku – zomr  28. 1. 1812 v Štiavniku)

•D4  Andrej  (nar. 4. 12. 1813   v Štiavniku – zomr  .................... v ............)

•D5  Mária (nar. 3. 12. 1816 v Štiavniku – zomr  .................... v Štiavniku) 1. manžel Pavol Jaroš ( nar.  23. 8. 1814 v Štiavniku – zomr. pred 1868 v Štiavniku)  sobáš  20. 11. 1837 v Štiavniku) 2. manžel Juraj Chripko ( nar.  21. 4. 1807 v Štiavniku – zomr. ........... v Štiavniku)     sobáš  24. 2. 1868  v Štiavniku

• C7 Katarína ( nar. 16. 11. 1777  v Štiavniku – zomr.  21. 7. 1779 v Štiavniku)

• C8  Anna ( nar. 20. 7. 1780  v Štiavniku – zomr.  ...................v Štiavniku) manžel vd.  Tomáš Vencko ( nar.  ............... v Štiavniku – zomr...................   v Štiavniku)     sobáš 26. 10. 1807 v Štiavniku

 • C9  Zuzana ( nar. 19. 6. 1783   v Štiavniku – zomr. ..............  v Štiavniku) manžel Michal Javorský  Cvanigovca ( nar.  1781 v Štiavniku – zomr...................   v Štiavniku)     sobáš ............... v Štiavniku

• C10 Alžbeta  ( nar. 7. 1. 1789  v Štiavniku – zomr. ...........  v ...............)

 

•A2 Martin Chripko ( nar. 1726 v Štiavniku- zomr. 21. 7.  1771 v Štiavniku) a manželka  Mária .................  (nar. 1737 v .................i – zomr.  4. 12. 1809 v Štiavniku) sobáš ............ v Štiavniku

• B1 Ján ( nar.  cca 1760  v Štiavniku- zomr. ............... v Štiavniku )   manželka  Anna Hudzík ..........( nar. 1............... v Štiavniku – zomr...................   v Štiavniku) sobáš ..................  v .................

• C1  Martin ( nar. 11. 9. 1785  v Štiavniku – zomr. 21. 10. 1830 vŠtiavniku) 1. manželka  Zuzana Slavkovská ( nar. 1............... v ..............– zomr...................   v ..............) sobáš ............... v ................  2. manželka  Anna........... ( nar. 1800 v ..............– zomr. 1853  v Hranovnici) sobáš ............... v ................  

•D1  Ján (nar. 22. 12. 1812  v Štiavniku – zomr  22. 1. 1813 v Štiavniku)

•D2  Katarína (nar. 13. 4. 1814 v Štiavniku – zomr  .................... v ..............)

•D3  Anna (nar. 26. 5. 1816   v Štiavniku – zomr  20. 6. 1820  v Štiavniku)

•D4  Ján (nar. 18. 11. 1818   v Štiavniku – zomr  1853  v Hranovnici )

•D5  Štefan  (nar. 18. 11. 1818   v Štiavniku – zomr  do roku 1827 v Štiavniku )

•D6  Jozef (nar. 7. 2. 1821  v Štiavniku – zomr  .................... v ....................)

•D7  Zuzana (nar. 1. 12. 1822 v Štiavniku – zomr  .................... v ...............)

•E2 Štefan ( nar. 23. 5. 1843 v Štiavniku -  zomr. ............v ...............)

•D8 Anna (nar. 5. 3. 1824  v Štiavniku – zomr  ............ v Hranovnici)  manžel Ján Vibransky  ( nar.  1823 v Hranovnici – zomr...................   v Hranovnici)     sobáš ................. v Štiavniku

•D9  Štefan  (nar. 20. 8. 1827  v Štiavniku – zomr  .................... v ...............)

•B2 Tomáš  ( nar.  cca 1765  v Štiavniku- zomr.  2. 10. 1790 v Štiavniku )