Choď na obsah Choď na menu
 


Rodokmeň Chripko-úvod

10. 4. 2012

Martin Chripko ( 1707- 8. 11. 1773) a Anna Chripko ( 1712- 15. 12. 1790)

 

•A1 Juraj  Chripko ( nar. 1735 v Štiavniku- zomr. 8. 10. 1789 v Štiavniku) a manželka  Mária Gašparík (nar. 1742  v Štiavniku – zomr. 19. 4. 1801  v Štiavniku) sobáš 13. 11. 1763 v Štiavniku

•B1 Michal  ( nar. 15. 8. 1764 v Štiavniku- zomr. 5. 10. 1831  v Štiavniku )  manželka  Katarína  Jochman  Harenčár ( nar. 1769 v Štiavniku – zomr.    23. 9. 1811  v Štiavniku) sobáš 14. 1. 1793 v Štiavniku

• C1  Mária ( nar. 4. 2. 1793  v Štiavniku – zomr. 20. 2. 1793 v Štiavniku)

• C2 Anna   ( nar. 8. 4. 1794 v Štiavniku – zomr. 30. 11. 1794 v Štiavniku)

• C3 Mária  ( nar. 19. 10. 1796 v Štiavniku – zomr. ............. v  ................)  manžel Andrej Hudzik Čierny ( nar. 17. 8. 1802  v Štiavniku – zomr. .........  v ................) sobáš  13. 11. 1826 v Štiavniku

• C4 Jakub   ( nar. 12. 7. 1799 v Štiavniku – zomr. 23. 9. 1861 v Štiavniku) manželka vd.  Mária Lapšanská rod. Slivka-Cvaniga( nar.  24. 9. 1794   v Štiavniku– zomr.. 11. 8. 1852  v Štiavniku) sobáš  19. 10. 1829 v Štiavniku

•D1  Anna ( nar. 12. 10. 1830 v Štiavniku -  zomr.  2. 3. 1835 v Štiavniku)

•D2  Mária (nar. 20. 8. 1833  v Štiavniku– zomr. ............. v........)                                       

• C5 Pavol   ( nar. 13. 11. 1802 v Štiavniku – zomr.  ............. v Štiavniku) manželka vd. Helena Tatarka rod. Tkáč  ( nar. 1801 v Matejovciach - zomr.  12. 4. 1871 v Štiavniku)   sobáš  3. 11. 1842  v Štiavniku

•D1  Katarína  (nar. 12. 8. 1847 v Štiavniku -  zomr. 14. 8. 1869 v Štiavniku)

• C6 Martin   ( nar. 29. 10. 1804 v Štiavniku – zomr.  3. 1. 1812 v Štiavniku)

•C7 Juraj  ( nar. 21. 4. 1807 v Štiavniku – zomr.  ...........v Štiavniku) 1.  manželka vd. Anna  Slivka rod. Šulík   ( nar. 1804 v Štiavniku - zomr. 24. 9. 1862 v Štiavniku)    sobáš  16. 1. 1832  v Štiavniku 2. manželka  vd. Mária Jarošová rod. Chripko Matiaško ( nar. 3. 12. 1816 v Štiavniku - zomr. .........v Štiavniku) sobáš  24. 2. 1868  v Štiavniku pozri Chripko-záver

• C8 Michal  ( nar. 17. 9. 1810  v Štiavniku – zomr. 18. 12. 1863 v Štiavniku) manželka Mária Olexa ( nar. 1817 v Kubachoch -  zomr.  12. 9. 1854 v Štiavniku) sobáš 14. 11. 1839  v Štiavniku  

•D1  Ján ( nar. 20. 6. 1841 v Štiavniku - zomr. 13. 10. 1872  v Štiavniku ) manželka Katarína Vencko potom Regecová ( nar. 1846 v Štiavniku -  zomr.  ............ v ................) sobáš  7. 10. 1868  v Štiavniku  

•E1 Katarína  ( nar. 26. 4. 1869 v Štiavniku -  zomr. ...................... v .............) 

E2 Mária  ( nar. 9. 4. 1872 v Štiavniku -  zomr. ....................... v .............) 

•D2  Mária (nar. 28. 11. 1843  v Štiavniku - zomr. ..............  v Hranovnici ) manžel Ján Petrík (nar. ..............  v Hranovnici - zomr. ..............  v Hranovnici) sobáš  26. 3. 1873 v Štiavniku 

•B2 Mária  ( nar.  16. 9. 1766 v Štiavniku – zomr.  ..............v Štiavniku) manžel  Ján Spitzkop ( nar. .......... v .......  zomr.  ......... v Štiavniku) sobáš  26. 11. 1794   v Štiavniku                                                                                                                                                          

•B3  Martin  ( nar. 24. 9. 1768 v Štiavniku – zomr. 13. 3. 1770 v Štiavniku)

•B4 Anna  ( nar.  8. 2. 1771 v Štiavniku – zomr.  1833  v Štiavniku)

•B5 Ján  ( nar.  31. 5. 1773 v Štiavniku – zomr. 28. 1. 1801 v Štiavniku ) manželka Anna Šaveľ ( nar. 1774 v Štiavniku -  zomr.  ............ v Štiavniku) sobáš  21. 11. 1796  v Štiavniku  

• C1  Martin ( nar. 11. 10. 1797  v Štiavniku – zomr. ............ v ..............)

• C2 Adam   ( nar. 15. 1. 1800 v Štiavniku – zomr. 16. 8. 1800 v Štiavniku)

• C3 Ján  ( nar. 26. 6. 1801 v Štiavniku – zomr. ........... v ................) 1. manželka Mária Gulej ( nar. ............ v .............. -  zomr.  ............ v ................) sobáš  ................  v .............  

•D1  Ján (nar. 9. 2. 1826   v Štiavniku – zomr  do roku 1829  v Štiavniku)

•D2  Ján  (nar. 26. 10. 1829  v Štiavniku – zomr  do roku 1834 v Štiavniku)

•D3  Jozef   (nar. 23. 1. 1833   v Štiavniku – zomr 22. 7. 1833  v Štiavniku)

•D4  Ján (nar. 23. 7. 1834    v Štiavniku – zomr  .............. v ...................)

•D5 Jozef (nar. 5. 6. 1840    v Štiavniku – zomr  ................ v ...............)  

 

•A2 Martin  Chripko ( nar. ..........  v Štiavniku- zomr. .......... v Štiavniku)  manželka  Katarína Kravec ( nar. cca ........ v Štiavniku –zomr............ v Štiavniku) sobáš 13. 11. 1763 v Štiavniku

•B1 Michal  ( nar. 19. 8.  1764 v Štiavniku- zomr.  11. 5. 1795    v Štiavniku )   manželka Mária Noga potom Dulovič  ( nar.  ............... v Štiavniku – zomr...................  v Štiavniku)  sobáš  18. 11. 1793 v Štiavniku

 

•A3 Anna Chripko ( nar. 1746  v Štiavniku- zomr. 18. 6. 1784 v Štiavniku)  manžel  Juraj Šavel ( nar. 1742  v Štiavniku – zomr. ........... v Štiavniku) sobáš 9. 11. 1766 v Štiavniku

 

•A4 Tomáš  Chripko ( nar. 1750  v Štiavniku- zomr. 1. 9. 1836 v Štiavniku)  manželka  Katarína ........... ( nar. cca ........ v Štiavniku – zomr. ........... v Štiavniku) sobáš ............ v .....................

• B1  Martin  ( nar.  21. 10. 1783   v Štiavniku  – zomr.  21. 10. 1830  v Štiavniku)  manželka  Mária Humenská ( nar.  5. 9. 1783 v Štiavniku – zomr. ........... v Štiavniku) sobáš 22. 11. 1814 v Štiavniku

• C1  Tomáš  ( nar. 12. 12. 1815  v Štiavniku – zomr. 25. 1. 1873 v Štiavniku) manželka Anna Kollega ( nar. 16. 7. 1817 v Štiavniku -  zomr.  ............ v Štiavniku) sobáš  14. 11. 1836  v Štiavniku  

•D1  Ján ( nar. 14. 5. 1837  v Štiavniku - zomr. 20. 9. 1855 v Štiavniku )

•D2  Mária (nar. 30. 7. 1851   v Štiavniku - zomr. ..............  v Štiavniku ) manžel Martin Slivka Cvaniga (nar. 22. 10. 1844  v Štiavniku - zomr.  ............ v Štiavniku)  sobáš  14. 11. 1874 v Štiavniku 

• C2 Zuzana   ( nar. 16. 9. 1818 v Štiavniku – zomr. ........... v ...........)  

• C3 Katarína   ( nar. 3. 10. 1820 v Štiavniku – zomr. 16. 2. 1822 v Štiavniku)

• C4 Eva   ( nar. 3. 10. 1820 v Štiavniku – zomr. ................ v ..............)

• C5 Ján  ( nar. 1. 4. 1824  v Štiavniku – zomr. 6. 4. 1824  v Štiavniku)

• C6 Michal   ( nar. 6. 8. 1825 v Štiavniku – zomr. 1831 v Štiavniku)

• B2  Mária  ( nar.  5. 12.  1784  v Štiavniku   – zomr.  6. 7. 1785 v Štiavniku) 

• B3  Anna  ( nar.   4. 6. 1786   v  Štiavniku – zomr.  3. 9.  1791 v Štiavniku) 

• B4  Tomáš    ( nar.  12. 9.  1788 v  Štiavniku  – zomr.  21. 10. 1790 v Štiavniku) 

• B5  Tomáš  ( nar. 22. 2. 1791  v  Štiavniku   – zomr. 2. 9.  1791 v Štiavniku) 

B6  Mária  ( nar.  8. 6. 1792 v  Štiavniku   – zomr.  ........... v  Štiavniku)  manžel  vd. Jozef  Ilenčík ( nar. 1779  v Štiavniku – zomr. ........... v Štiavniku) sobáš  1. 10. 1833  v Štiavniku

• B7  Anna  ( nar.  5. 1. 1794 v  Štiavniku   – zomr.  30. 11. 1794  v Štiavniku) 

• B8  Anna  ( nar.  26. 7. 1795 v  Štiavniku    – zomr.  .......... v  Štiavniku)  manžel  Pavol Tatarka  ( nar. 1787  v Štiavniku – zomr. ........... v Štiavniku) sobáš 14. 4. 1823  v Štiavniku 

• B9  Katarína  ( nar.  4. 6. 1797 v  Štiavniku   – zomr.  po roku 1869 v Štiavniku)  manžel  vd. Ján Petrík ( nar. 1788  v Štiavniku – zomr. ........... v Štiavniku) sobáš  3. 11. 1836   v Štiavniku 

• B10  Alžbeta  ( nar.  4. 3. 1799 v  Štiavniku   – zomr.  30. 3.  1799 v Štiavniku) 

• B11  Jozef  ( nar.  18. 2. 1800 v  Štiavniku – zomr.  27. 4. 1840 v Štiavniku)  manželka  Anna Kaňa ( nar. 2. 3. 1805 v Štiavniku – zomr. ........... v Štiavniku) sobáš 23. 11. 1831  v Štiavniku 

• C1  Mária  ( nar. 17. 4. 1833  v Štiavniku – zomr. ................v Betlanovciach) manžel Ján Strojný ( nar. 18. 6. 1835 v Betlanovciach -  zomr.  ............ v Betlanovciach) sobáš  3. 2. 1857  v Štiavniku 

• C2 Katarína   ( nar. 15. 3. 1835 v Štiavniku – zomr.  12. 2. 1906 v Štiavniku)  manžel Pavol Martinko Falanga ( nar. 20. 12. 1834  v Štiavniku -  zomr.  12. 4. 1900 v Štiavniku) sobáš  21. 11. 1855  v Štiavniku  

• B12    Alžbeta ( nar.  2. 11. 1802  v  Štiavniku – zomr.  ....... v Štiavniku)  1. manžel  Jozef Slivka č 123 ( nar. 4. 1. 1801 v Štiavniku – zomr. 11. 10. 1831 v Štiavniku) sobáš 10. 11. 1828 v Štiavniku  2. manžel Jozef Javorský Pali   ( nar. cca ........ v Štiavniku – zomr. ........... v Štiavniku) sobáš 4. 2. 1839  Štiavniku

• B13   Žofia  ( nar.  1805   v  Štiavniku– zomr. 15. 12. 1806  v Štiavniku)