Choď na obsah Choď na menu
 


Rodokmeň Chripko-záver

2. 4. 2012

•C7 Juraj  ( nar. 21. 4. 1807 v Štiavniku – zomr.  ...........v Štiavniku) 1.  manželka vd. Anna  Slivka rod. Šulík   ( nar. 1804 v Štiavniku - zomr. 24. 9. 1862 v Štiavniku)    sobáš  16. 1. 1832  v Štiavniku 2. manželka  vd. Mária Jarošová rod. Chripko Matiaško ( nar. 3. 12. 1816 v Štiavniku - zomr. .........v Štiavniku) sobáš  24. 2. 1868  v Štiavniku

•D1  Ján  (nar. 8. 1. 1833 v Štiavniku- zomr 14. 10. 1870 v Štiavniku ) manželka Alžbeta Martinko- Ondrik ( nar. 20. 11. 1836 v Štiavniku -  zomr. 22. 11. 1918 v Štiavniku) sobáš  24. 11. 1857 v Štiavniku  

•E1 Andrej   ( nar. 30. 11. 1858 v Štiavniku -  zomr. 31. 10. 1929 v Štiavniku) manželka Katarína Munczner ( nar. 10. 12. 1865 v Štiavniku -  zomr.  23. 3. 1936 v Štiavniku) sobáš  14. 11. 1887 v Štiavniku  

•F1 Ján   ( nar. 18. 11. 1888 v Štiavniku -  zomr. ..............v USA)

•F2 Jozef   ( nar. 10. 4. 1890 v Štiavniku -  zomr. 17. 7. 1971 v Štiavniku) manželka  Margita Časárová ( nar. .................. v Maďarsku -  zomr.  2. 12.  1962 v Štiavniku) sobáš  ............... v ............... 

•G1   Alexander( nar. ............. v ............... -  zomr.  ............ v ...............) -  manželka Šarlota Rybarčák ( nar. ................. v .......... zomr.........................v..........)-   sobáš  ........................ v ............

•H1 Rudolf (nar.   1945 v .............– manželka  ................   ( nar. .................. v .................-  zomr.  ............. v Milhosti) sobáš ............v............

•H1 .............  (nar.   1971 v Milhosti

•H2 .............  (nar. ............. v Milhosti

•H3 .............  (nar.   ......... v Milhosti

•H2 Marta (nar.  1951 v ........ – manžel .............  sobáš  ............v...........

•H3 Pavel ( nar.  1963 v .............– manželka Jozefína Košarova ( nar. .................. v .................-     sobáš ............v............ 

•H1 Jozefína  (nar.   1988 v Zamutove

•H2 Paulína  (nar. 1992 v Zamutove

•G2 Jozef ( nar.  1919 v Štiavniku -  zomr.  ............ v ............. -  manželka .............  ( nar. ................. v Štiavniku -   sobáš  ........................ v .......................   z

•G3   Ondrej ( nar. 4. 9. 1923 v Štiavniku -  zomr. .............. v Štiavniku) -  manželka Mária Petríková  ( nar. 1. 7. 1923 v Hranovnici -   sobáš  ........................ v Štiavniku  

•H1 Peter (nar.  1950 v Štiavniku –

•H2 ................ (nar. ........... v Štiavniku – manžel .............  sobáš  ............v...........

•H3 ................ ( nar. .................... v Štiavniku – manželka  ................   sobáš ............v............ 

•F3 Andrej   ( nar. 5. 5. 1892  v Štiavniku -  zomr. 29. 5. 1973 Štiavniku) manželka Johana Javorská od Kuby ( nar. 4. 10. 1895  v Štiavniku -  zomr.  17. 9. 1974 v Štiavniku) sobáš  8. 5. 1922 v Štiavniku  

•G1  Mária ( nar. 1924 v Štiavniku- zomr. . .... 2004 v Štiavniku)  -  manžel Andrej Sedmak ( nar. 1923  v Štiavniku - zomr. 12. 2. 1982 v Štiavniku)   sobáš  ........................ v Štiavniku

•G2  Andrej ( nar.  16. 11. 1925 v Štiavniku -zomr. ............v ..............) -  manželka ................ ( nar.  1928 v ......... -  sobáš  ........................ v .................

•G3 Marta ( nar.  1931  v Štiavniku -  manžel ............ Fifik  ( nar. ................. v Hrabušiciach -  sobáš  ........................ v Štiavniku  

•G4  Ladislav ( nar.  1933 v Štiavniku -  manželka Mária Fifiková ( nar. ................. v Hrabušiciach  ) sobáš  ........................ v Hrabušiciach

•H1 Mária (nar.  15. 8. 1958  Hrabušiciach – manžel  .............. Snopko ( nar. ................. v ........  ) sobáš  ........................ v Hrabušiciach

•H2 Milan (nar.  28. 12. 1960  Hrabušiciach – manželka Ľubica Aksteinerová ( nar. ................. v ........  ) sobáš  ........................ v ...........

•I1 Martin ( nar.  1986 v Hrabušiciach    

•F4 Štefan   ( nar. 8. 12. 1895 v Štiavniku -  zomr. I. SV na neznámom mieste)

•F5 Katarína   ( nar. 1901 v Štiavniku -  zomr. 15. 2. 1931  Štiavniku) manžel Jozef Šaveľ ( nar. 1. 2. 1895 v Štiavniku -  zomr. 3. 6. 1978 v Štiavniku) sobáš  .............. v Štiavniku  

•F6 Pavol ( nar. 2. 7. 1903 v Štiavniku -  zomr. 28. 12. 1990 v Štiavniku) 1. manželka Mária  Škariotská ( nar. 1903 v Štiavniku -  zomr.  9. 8. 1953 v Štiavniku) sobáš  25. 6. 1928 v Štiavniku  2. manželka Mária Berčo  ( nar. 1913 v Švábovciach -  zomr.  ............ v Štiavniku) sobáš  4. 2. 1956 v Švábovciach  

•G1  Mária ( nar. .............v Štiavniku - zomr. ........... v Poprade) -  manžel  Emil Lučivjansky ( nar. ............  v ............. zomr. ........... v Poprade) -  sobáš  ........................ v Štiavniku

•G2  Katarína ( nar. 1936 v Štiavniku -  manžel František Martinko Kubuš ( nar.  1928 v Štiavniku -  zomr. 19. 2.  2012  Štiavniku) sobáš  ........................ v Štiavniku

 •G3 Pavol ( nar. 1939 v Štiavniku - zomr. 2011 v Štiavniku) -  manželka Marta Maliňáková  ( nar. 1947 v Štiavniku -   sobáš  ........................ v Štiavniku  

•H1 Michal (nar.  1967 v Štiavniku – manželka  Svetlana..........  ( nar. ......... v .............. sobáš ..............v..........

•I1 ........... ( nar.  ............ v Kežmarku  

•H2 Silvester (nar.  1968 v Štiavniku – manželka Renáta Presperínová (nar. 1964 v ........  sobáš .................v  Kežmarku

•I1 Erika ( nar. 1990 v Kežmarku  

•H3  Anna (nar.  1971 v Štiavniku – manžel .............  ( nar. ......... v .............. sobáš ..............v. Štiavniku

•H4 Jozef ( nar. 1974 v Štiavniku  manželka  Alžbeta.............   ( nar. ......... v Abrahamovciach sobáš ..............v Abrahamovciach

 •I1 ........... ( nar.  ............ v ......... 

 •I2 ........... ( nar.  ............ v ..........  

•G4  František ( nar.  1942  v Štiavniku -  manželka Mária Rákociová ( nar.  1944 v Hozelci  sobáš  ................... v Hozelci

E2 Katarína  ( nar.  27. 11. 1860 v Štiavniku -  zomr. 3. 9. 1949 v Štiavniku) manžel Martin Martinko Dubňák ( nar.  14. 11. 1855  v Štiavniku -  zomr. 30. 10. 1931  v Štiavniku) sobáš  12. 11. 1878 v Štiavniku  

E3 Jozef  ( nar. 9. 3. 1863 v Štiavniku -  zomr. ................. v Štiavniku)  slobodný

E4 Ján   ( nar. 16. 7. 1865 v Štiavniku -  zomr. 1. 9. 1865 v Štiavniku)

E5 Mária   ( nar. 28. 11. 1866 v Štiavniku -  zomr. 4. 8. 1922  v Štiavniku)  manžel Jozef Vagaš ( nar. 1864 v Štiavniku -  zomr.  4. 2. 1950 v Štiavniku) sobáš  14. 11. 1887 v Štiavniku  

E6 Anna   ( nar. 22. 1. 1870 v Štiavniku -  zomr. 2. 6. 1941  v Štiavniku)  manžel Ján Jaroš ( nar. 6. 6. 1872 v Štiavniku -  zomr.  3. 2. 1942 v Štiavniku) sobáš  25. 1. 1897 v Štiavniku  

•D2  Pavol  (nar. 5. 6. 1835 v Štiavniku -  zomr. .................... v Štiavniku )

•D3  Martin  ( nar. 13. 10. 1840  v Štiavniku – zomr. 7. 6. 1841  v Štiavniku)

•D4  Martin  ( nar. 1. 11. 1842 v Štiavniku - zomr. ...................  v Štiavniku )1.  manželka Anna Jaroš ( nar. 6. 10. 1846 v Štiavniku -  zomr.  ............ v Štiavniku) sobáš  26. 2. 1869 v Štiavniku  2.  manželka Anna Maskulka ( nar. 1845 v Hranovnici -  zomr.  ............ v Štiavniku) sobáš  4. 8. 1896  v Hranovnici

E1 Mária   ( nar. 12. 11. 1869  v Štiavniku -  zomr.  1914-1918 v Štiavniku) manžel Ján Mrava ( nar. 10. 9. 1869 v Štiavniku -  zomr.  22. 5. 1935 v Štiavniku) sobáš  14. 11. 1892 v Štiavniku  

E2 Ján  ( nar. 14. 12. 1871  v Štiavniku -  zomr. ........... v USA) manželka Mária Slivka Kollega ( nar. 30. 8. 1879 v Štiavniku -  zomr.  ............ v USA) sobáš  11. 11. 1895 v Štiavniku  

E3 Martin ( nar. 10. 10. 1875  v Štiavniku -  zomr.11. 11. 1875 v Štiavniku) 

E4 Juraj   ( nar. 13. 9. 1877  v Štiavniku -  zomr. 13. 2. 1882 v Štiavniku) 

E5 Martin   ( nar. 8. 10. 1880 v Štiavniku -  zomr. 11. 1. 1935 v USA) manželka  Mária Martinko Dubňák ( nar. 19. 2. 1883 v Štiavniku -  zomr12. 3. 1967 v USA) sobáš  30. 5. 1904 v Štiavniku  

E6 Anna   ( nar. 27. 3. 1887 v Štiavniku -  zomr. 31. 3. 1883 v Štiavniku) 

E7 Jozef   ( nar. 7. 12. 1888 v Štiavniku -  zomr. 6. 7. 1982 v USA)  manželka  Johana Javorská( nar. 20. 3. 1888 vo Štvrtku -  zomr. 28. 2. 1948 v USA) sobáš  ................. v USA  

•D5  Michal  ( nar. 2. 10. 1845 v Štiavniku - zomr. 17. 2. 1931  v Štiavniku ) 1. manželka Anna Hudzík od Bieleho ( nar. 25. 7. 1851 v Štiavniku -  zomr.  ............ v Štiavniku) sobáš  26. 2. 1869 v Štiavniku 2 . manželka Katarína Šeleng ( nar. .......... v ........-  zomr.  pred 1931 v Štiavniku) sobáš  .......... v ...............    

•E1 Katarína   ( nar. 25. 9. 1870 v Štiavniku -  zomr. 10. 10. 1870 v Štiavniku) 

E2 Štefan  ( nar. 14.12. 1871 v Štiavniku -  zomr. 10. 4. 1873 v Štiavniku)  

E3 Ján ( nar. 2. 3. 1874 v Štiavniku -  zomr. I SV na neznámom mieste)  1. manželka Mária Dolák ( nar. 1880 v Štiavniku -  zomr. 1901 v Štiavniku) - sobáš  19. 11. 1899  v Štiavniku 2. manželka Mária Šulíková ................ ( nar. 1............. v Štiavniku -  zomr ..............v Sp. Teplici)  - sobáš  .................  v Štiavniku

•F1 Katarína ( nar. 1904  v  Štiavniku -  zomr. ..................v Kanade) manžel ................. ( nar. 1............. v ......... - sobáš  .................  v ............

•F2 Ondrej  ( nar.  1907  v  Štiavniku -  zomr. ..................v Kanade) manželka ................. ( nar. 1............. v ......... - sobáš  .................  v ............

•F3 Mária ( nar. 19.6. 1910 v Štiavniku -  zomr. .7. 10. 1968 v Sp. Teplici) manžel Štefan Bizub ( nar. 1............. v ......... – zomr. nezvestný) sobáš  .................  v Sp. Teplici

 •G1  Jozef ( nar. 20. 9. 1935 v Sp. Teplici -  zomr.  27. 7. 1992  v Sp. Teplici)

•F4 Ján ( nar. 12. 4. 1912 v Štiavniku -  zomr.  7. 3. 1977 v Sp Teplici) manžel  Mária Cervová ( nar. 24. 6. 1920 v Sp. Teplici -  zomr. 25.7. 2003 v Sp Teplici)  - sobáš 1939  v Sp. Teplici

•G1  Helena ( nar 16. 8. 1940 v Sp Teplici -  zomr. 19. 10. 2005 v Sp Teplici) manžel Jozef Cuník ( nar. 1937 v Sp Teplici sobáš  ........... v Sp Teplici

•G2 Miloš ( nar 1945 v Sp Teplici -  manželka Helena Dubcová ( nar. 1947 v ..............  sobáš  ........... v Sp Teplici

•H1 Miloš (nar.  1967  Sp Teplici – manželka  Dagmar Gáliková  ( nar. 1968 v .............. sobáš ..............v..........

•I1 ........... ( nar.  ............ v Sp Teplici  

•H2  Ján (nar.  ............. v Sp Teplici  

•G3 Ján ( nar .................. v Sp Teplici- zomr. ........................ v Sp Teplici)

•F5 Anna ( nar. 1913 v Štiavniku -  zomr. ......................) manžel ................. ( nar. 1............. v ......... - sobáš  .................  v ............

•F6 Michal ( nar. 1915 v Štiavniku -  zomr. ......................) manželka ................. ( nar. 1............. v Šp. Teplici - sobáš  .................  v ............

•G1  ................. ( nar .............. v Sp Teplici -  ) manžel ............ ( nar. ............ v ............... sobáš  ........... v Sp Teplici

•G2 Michal ( nar 1948 v Sp Teplici -  zomr.  2008 vo Svite) manželka Marta Pekárová ( nar. 1946 v ............... sobáš  ........... v ..............

•H1 Michal (nar.  1970 vo Svite – manželka  Jana.............  ( nar. ......... v .............. sobáš ..............v Batizovciach

•I1 Michal ( nar.  ............ v Batizovciach  

•H2  Andrea (nar.  ............. vo Svite  

•H3 Stanislav (nar.  ............  vo Svite – manželka  Denisa Guzmická ( nar. ......... v .............. sobáš ..............v Batizovciach

•I1 Tomáš ( nar.  ............ v ............. 

 •H4 Slavomír (nar.  1982 vo Svite – manželka  Zdena ........................  ( nar. ......... v .............. sobáš ..............v Batizovciach

•I1 Kristína ( nar.  ............ v ............  

E4 Štefan ( nar. 4. 6. 1876 v Štiavniku -  zomr. 17. 8. 1876 v Štiavniku) 

E5 Michal    ( nar. 4. 6. 1876 v Štiavniku -  zomr. 19. 8. 1876 v Štiavniku) 

E6 Mária   ( nar. 5.9. 1877 v Štiavniku -  zomr. pred. 1931 v Štiavniku) manžel Jozef Javorský Ondruško ( nar. 20. 5. 1875  v Štiavniku – zomr. 8.2. 1957 v Štiavniku) sobáš  11. 2. 1901 v Štiavniku  

E7 Michal   ( nar. 10. 8. 1881 v Štiavniku -  zomr. 1. 11. 1897 v Štiavniku) 

E8 Andrej  ( nar. 25. 9. 1885 v Štiavniku -  zomr. 25. 5. 1965 v Štiavniku)  manželka 1.Anna Petríková ( nar. ............. v Sp. Štvrtku  - zomr. 1922 v Štiavniku)    sobáš  .................  v Sp. Štvrtku 2. Anna Gromovská ( nar. ................ vo Vydrníku - zomr. 25. 3. 1968 v Štiavniku)  sobáš  ...................  v Štiavniku/ Vydrníku

•F1 Jozef  ( nar. 23. 3. 1911 v Štiavniku -  zomr.  25. 11. 1987 v Štiavniku) manželka 1. Justína Dunajská ( nar. 1............. v  Štiavniku - zomr. 1. 11. 1953 v Štiavniku)    sobáš  .................  v  Štiavniku 2. Alžbeta ................ ( nar. ................ v ........................ - zomr. 5. 11. 2002 v Štiavniku) sobáš  ...................  v Štiavniku

•G1  Mária ( nar............... v Štiavniku -  zomr. ............... v Štiavniku) manžel Bartolomej Odrobina ( nar. ................. v Štiavniku -  zomr.  15. 4. 1965  v Štiavniku) sobáš  ........... v Štiavniku

 •G2 Monika ( nar.  1942 v Štiavniku -  manžel Bartolomej Odrobina  ako vyššie  sobáš  ........................ v Štiavniku  

•G3   Marta ( nar.  1958 v Štiavniku - manžel ....................Bednarčík ( nar. ................. v ......... sobáš  ........................ v Štiavniku  

•F2  Andrej ( nar. 22. 2. 1914 v Štiavniku -  zomr. 17. 3. 1983 v Štiavniku)) manželka Mária Martinková Kubuš ( nar. 30. 7. 1920 v Štiavniku -  zomr.  5. 6. 1988 v Štiavniku) sobáš  16. 6. 1941 v Štiavniku  

•G1  Oľga ( nar. .................. v Štiavniku -  zomr. .................. v Štiavniku)

•G2  Stanislav ( nar. 1. 5. 1943 v Štiavniku -  zomr. 23. 9. 2005  v Kišovciach) manželka Pavla Genská ( nar.  17. 5. 1946  v ............... -  sobáš  ...................... v Kišovciach

•H1 Oľga  (nar.   1968   v Kišovciach - manžel Marián Kozemplik ( nar.  1965  v ............... -  sobáš  ...................... v Kišovciach

•H2 Stanislava  (nar.   1969   v Kišovciach - manžel Jozef Palguta ( nar.  1966  v Štiavniku  -  sobáš  ...................... v Kišovciach

•H3 Mária  (nar.   1970   v Kišovciach - manžel Pavol Spišák ( nar.  1966  v Kišovciach -  sobáš  ...................... v Kišovciach

•H4 Pavlína  (nar.   1972   v Kišovciach - manžel Stanislav Murín( nar.  1966  v ............... -  sobáš  ...................... v Kišovciach

•H5  Daniela  (nar.   1972   v Kišovciach - manžel Rudolf Dziadek ( nar.  1...  v ............... -  sobáš  ...................... v Kišovciach

•H6  Miroslava  (nar.   1980   v Kišovciach

•H7 Andrej  (nar.   1984   v Kišovciach

•H8 Jana ( nar.  1987    v Kišovciach           

•G3  Cyril ( nar. 9. 4. 1945 v Štiavniku -   zomr. 7. 9. 2011  v Michalovciach)  manželka Margita.......... ( nar.  ..............v............ -  zomr. 2007  v Michalovciach  )  sobáš  ...................... v ...........

•H1 Vladimír  (nar.   1969   v Michalovciach  kňaz  ordinovaný  1995  v Košiciach

•H2 Dagmara  (nar.  ....................   v Michalovciach  - manžel ............... ( nar.  .............  v ............... -  sobáš  ...................... v ...........

•H3 Renáta  (nar.  ....................   v Michalovciach  - manžel .............. ( nar.  ................ v ............... -  sobáš  ...................... v ...........

•H4 Tomáš   (nar.  ....................   v Michalovciach  ...........

•G4  Marta ( nar. 1947 v Štiavniku - manžel Rudlof Pešta ( nar.  ...............  v ............... -  sobáš  ...................... v ...........

•G5  Mária ( nar.  1948 v  Štiavniku -  manžel Ján Slodičák ( nar. 1940 v Štiavniku -  zomr.  1. 1. 2005 v Štiavniku) sobáš  ........................ v Štiavniku  

•G6   Marián ( nar. 1952 v Štiavniku -  zomr. 24. 5. 1993 v Štiavniku)

•G7   Jozef  ( nar.  1959 v Štiavniku -  manželka Viktória ............. ( nar. ................ v ....... -  zomr. 2009  vo Zvolene)    sobáš  ...................... v .................

•H1 Radek  (nar.    1986 vo Zvolene  

•H2 Jozef  (nar.  1983 vo Zvolene

•G8   Julián  ( nar. 1963 v Štiavniku -  zomr. 25. 10. 1992 v Štiavniku) manželka Renáta Jakubcová potom Bachledová  ( nar. 1969 v Štiavniku sobáš  ...................... v Štiavniku  

•H1 Gabriel  (nar.  1990  v Štiavniku –

•H2 Samuel  (nar.  1992  v Štiavniku - zomr. 11. 5. 1992 v Štiavniku)

•F3 Mária  ( nar. 23. 8. 1916  v Štiavniku -  zomr. 13. 1. 2002  v  Štvrtku) manžel Štefan Dunčko ( nar. 1............. v  Štvrtku - zomr. ....................... v Štvrtku) sobáš  .................  v  Štiavniku

•F4 Anna     ( nar. 7. 3. 1919 v Štiavniku -  zomr. 16.  8. 1999 v  Štvrtku) manžel František Dunčko ( nar. 1............. v  Štvrtku - zomr. .................... v Štvrtku) sobáš  .................  v  Štiavniku

•F5 Katarína ( nar. 19. 6. 1921 v Štiavniku -  zomr. 5. 2. 1990 v Ostrave) manžel .......... Chovanec ( nar. ................ v ............. -  zomr.  ............ v Ostrave) sobáš  ...................... v Štiavniku  

•F6  Ján ( nar. 23. 2. 1925  v Štiavniku -  zomr. 11. 4. 1990 v Poprade) manželka Anna Slivková od Gažičky ( nar.  1932 v Štiavniku - sobáš  ...................... v Štiavniku  

•G1  Eva ( nar. 1958 v Poprade - 

•G2  Karol ( nar.  1960 v  Poprade - 

•H1 Karol  (nar.   1983  v Martine

•H2 ..............  (nar.  ................  v Martine

•G3  Peter ( nar.  1966 v   Poprade -  manželka Mária Bukovinská ( nar.  1968 v ......... - sobáš  ...................... v ..........

•H1 Juraj  (nar.  1996  v Poprade

•H2 Martina  (nar.  1998  v Poprade 

•F7   Pavol ( nar.  12.7. 1926 v Štiavniku -  zomr. 13. 6. 1986 v Štiavniku) manželka Katarína Dulovičová od Kubička ( nar. ................ v Štiavniku -  zomr.31. 7. 1998 v Štiavniku) sobáš  ...................... v Štiavniku  

•G1  Amália ( nar.  1955 v Štiavniku - manžel Štefan Sýkora ( nar. ................ vo Vikartovciach -  sobáš  ...................... v Štiavniku  

•G2  Terézia ( nar.  1957  v Štiavniku -  manžel ...........Vírostek ( nar. ................ v ..................... -  sobáš  ...................... v Štiavniku  

•G3 Pavol ( nar. 1959  v Štiavniku - zomr. 10. 8. 1984 v Štiavniku) 

•G4  Oľga ( nar.  1960 v Štiavniku - manžel ..........Bendík ( nar. ................ v ...... -  sobáš ...................... v Štiavniku

•G5  Milan ( nar.  1963 v Štiavniku - 

•G6 Katarína ( nar.  1964 v Štiavniku - manžel ..........Orolín ( nar. ................ v ................ -  sobáš  ...................... v Štiavniku  

•G7 Ondrej  ( nar.  1966 v Štiavniku -  manželka Anna Škvarková ( nar.  1962 v ............. -  sobáš  ...................... v .............. 

•H1 ..............  (nar.  ..................  v .............

•H2 ..............  (nar.  ................  v ...............

•G8   Ľubomír  ( nar. 1972 v Štiavniku - 

•F8   Margita ( nar. 17. 2. 1929 v Štiavniku -  manžel Ján Martinko Kubuš ( nar. 21. 6. 1925 v Štiavniku -  zomr.  8. 8. 1984 v Štiavniku) sobáš  3. 2. 1947  v Štiavniku  

•F9   Terézia ( nar. 15. 10. 1931 v Štiavniku  - zomr. 8.6. 1992  v SNV) -  manžel Ľudovít Barabas ( nar. 1.... v .......... -  zomr.  ............ v SNV) sobáš  .................... v Štiavniku  

•F10   Johana  ( nar. ............. v Štiavniku -  zomr. 19. 5. 1965 v Štiavniku)

•F11   Cecília ( nar. 10. 4 1936 v Štiavniku - zomr.  2010 v Štiavniku) manžel František Pemčák ( nar. 2. 6. 1926 v Štiavniku -  zomr.  16. 2. 1988 v Štiavniku) sobáš  .................... v Štiavniku  

•F12   Ladislav  ( nar. 14. 7. 1941 v Štiavniku -  zomr. 15. 2. 1999 v Štiavniku)

E9 Jozef  ( nar. 28. 1. 1888  v Štiavniku -  zomr. 7.3. 1981 v Štiavniku)  manželka Mária Mravová ( nar. 1895 v Štiavniku – zomr.  14. 8. 1959 v Štiavniku)   sobáš 8. 7. 1913 v Štiavniku  

•F1 Ján    ( nar. 1914 v Štiavniku -  zomr. .....................v  ..........) manželka .................. ( nar. 1............. v v Štiavniku - sobáš  .................  v ..........

•G1  ................... ( nar............... v ............... manželka .................. ( nar. ................

•G2   ........... ( nar. .................. v ............... -  manžel .................. ( nar. ................ v ............... -  sobáš  ...................... v ..........

•F2 Jozef     ( nar. 18. 5. 1920 v Štiavniku -  zomr. 1. 4. 1993 v Štiavniku) manželka Katarína Slivková od Hrnčarovca ( nar. 23. 11. 1932  v Štiavniku - sobáš  .................  v Štiavniku

•G1   Alica ( nar.   1955 v Štiavniku -  manžel ................Klimek ( nar. ................ v ............... -  sobáš  ...................... v Štiavniku

•G2  Ľubomír ( nar.  1956 v Štiavniku manželka  Mária Pitoniaková ( nar.   1958 v Kišovciach -  sobáš  ...................... v Kišovciach

•H1  Ľubomír   (nar.  1981   v .................. .

•H2 ....................  (nar.  ....................   v ............... –

•H3 ........................  (nar.  ....................   v ................. -

•G3  Oliver ( nar. 1967 v Štiavniku -  manželka .................. ( nar. ................ v ............... -  sobáš  ...................... v ....................

•H1  .................   (nar.  .....   v .................. .

•H2 ....................  (nar.  ....................   v ...............

•F3 Štefan    ( nar. ................ v Štiavniku -  zomr. .....................v  ..........) manželka .................. ( nar. 1............. v v Štiavniku - sobáš  .................  v ..........

•F4 František    ( nar. 1929  v Štiavniku -  zomr. .....................v  ..........) manželka .................. ( nar. 1............. v v Štiavniku - sobáš  .................  v ..........

•G1  ................... ( nar............... v ............... manželka .................. ( nar. ................

•G2   ........... ( nar. .................. v ............... -  manžel .................. ( nar. ................ v ............... -  sobáš  ...................... v ..........

•G3  ............ ( nar. ............. v .............. -  manželka .................. ( nar. ................ v ............... -  sobáš  ...................... v ....................

•F5   Helena ( nar. 17. 11. 1933  v Štiavniku -  zomr. 18. 12. 1995 v Štiavniku) manžel František Cimermann ( nar. ................ v Primovciach -  zomr. 25. 4. 2004 v Štiavniku) sobáš  ...................... v Štiavniku  

•F6 Matej    ( nar. ................ v Štiavniku -  zomr. .....................v  ..........) manželka .................. ( nar. 1............. v v Štiavniku - sobáš  .................  v ..........

•G1  ................... ( nar............... v ............... manželka .................. ( nar. ................ v ............... -  sobáš  ...................... v ..........

•G2   ........... ( nar. .................. v ............... -  manžel .................. ( nar. ................ v ............... -  sobáš  ...................... v ..........

•G3  ............ ( nar. ............. v .............. -  manželka .................. ( nar. ................ v ............... -  sobáš  ...................... v ....................

E10 Anna   ( nar. 28. 6. 1890 v Štiavniku -  zomr. 12. 8. 1890 v Štiavniku)

E11 Štefan   ( nar. 28. 6. 1890 v Štiavniku -  zomr. 18. 8. 1890 v Štiavniku)

E12 Martin    ( nar. 21. 8. 1891 v Štiavniku -  zomr. I. SV na neznámom mieste) 

E13 Juraj   ( nar. 1. 4. 1894 v Štiavniku -  zomr. 24. 3. 1895 v Štiavniku)