Choď na obsah Choď na menu
 


Rodokmeň Dulovič- Šuster

16. 4. 2012

•A2 Martin Dulovič ( nar. 1720 v Štiavniku- zomr. 30. 4. 1796  v Štiavniku)  manželka  Zuzana Himiner  ( nar. 1722 v Štiavniku – zomr. 6. 8. 1789 v Štiavniku) sobáš   ...........  v Štiavniku

•B1 Mária ( nar. ..............  v Štiavniku- zomr.  ............... v Hranovnici)  1. manžel  Matej Uhrín ( nar. ............. v Hranovnici – zomr. ............. v Hranovnici) sobáš .........  v Štiavniku 2 . manžel  Pavol Roth ( nar. ............. v Hranovnici – zomr. ............. v Hranovnici) sobáš 6. 11. 1779  v Štiavniku

•B2 Pavol ( nar. 1752   v Štiavniku- zomr.  16. 3. 1827  v Štiavniku)  manželka  Zuzana Javorská-Kuby ( nar.  1751  v Štiavniku – zomr. 30. 4.1825  v Štiavniku) sobáš 6. 11. 1774  v Štiavniku

• C1 Mária  ( nar. 11. 11. 1775  v Štiavniku – zomr. 16. 5. 1779 v Štiavniku)

• C2 Zuzana  ( nar. 31. 5. 1778  v Štiavniku – zomr............ v Štiavniku)  manžel  Pavol Dulovič -Paľkov   ( nar. 6. 1. 1773 v Štiavniku- zomr.  25. 3. 1832 v Štiavniku) sobáš  1796  v Štiavniku

• C3 Martin ( nar. 31. 8. 1780 v Štiavniku – zomr.............. v .............. ) 

• C4 Ján ( nar. 17. 4. 1783  v Štiavniku – zomr. 30. 7. 1789 v Štiavniku)

• C5 Jakub ( nar. 17. 7. 1785 v Štiavniku – zomr. 16. 11. 1859  v Štiavniku) 1 manželka Mária Martinko Šimunko  ( nar. 28. 1. 1785  v Štiavniku – zomr. 4. 7. 1841  v Štiavniku) sobáš  4. 11. 1805 v Štiavniku  2. manželka Mária Martinko ( nar. 1801 vo Vydrníku -  zomr. 23. 9. 1861  v Štiavniku) sobáš   13. 9. 1841  v Štiavniku    

•D1  Ján  ( nar. 10. 5. 1806  v Štiavniku – zomr. .................  v ............. )

• C6 Andrej   ( nar.  27. 11. 1787 v Štiavniku – zomr. 16. 7. 1789 v Štiavniku)

• C7 Mária  ( nar. 17. 1. 1789  v Štiavniku – zomr. 25. 8. 1791  v Štiavniku)

• C8 Anna  ( nar. 14. 11. 1792  v Štiavniku – zomr.............. v Hranovnici)  manžel  vd. Martin Kikta  ( nar. 1772  v Hranovnici - zomr.  ............. v Hranovnici) sobáš 16. 4. 1810   v Štiavniku

• C9 Andrej  ( nar. 15. 11. 1795  v Štiavniku – zomr. 2. 1. 1796 v Štiavniku)

•B3 Zuzana( nar.  1756   v Štiavniku- zomr.  12. 10. 1777  v Štiavniku)  manžel  Pavol  Slivka z ulice ( nar. 1750 v Štiavniku – zomr. 25. 6. 1816  v Štiavniku) sobáš 17. 11. 1776 v Štiavniku 

•B4 Martin  ( nar.  1758-9  v Štiavniku- zomr.  1824   v Štiavniku)   manželka  Mária Dulovič  rod. Martinko-Šimunko  ( nar.  1760 v Štiavniku – zomr. 17. 7. 1800 v Štiavniku) sobáš 21. 11. 1779  v Štiavniku 

• C1 Mária  ( nar. 30. 5. 1780   v Štiavniku – zomr. 7. 7. 1780  v Štiavniku)

• C2 Ján ( nar. 12. 6. 1781   v Štiavniku – zomr. do roku 1798 v Štiavniku)

• C3 Katarína  ( nar. 1. 11. 1783   v Štiavniku – zomr. 3. 1. 1854  v Štiavniku)  manžel Pavol Javorský Pali ( nar. 18. 1. 1783  v Štiavniku – zomr. 5. 3. 1826 v Štiavniku) sobáš   18. 2. 1811 v Štiavniku

• C4 Štefan ( nar. 26. 12. 1785 v Štiavniku – zomr. 25. 3. 1786  v Štiavniku) 

• C5 Anna ( nar. 12. 6. 1787  v Štiavniku – zomr.  5. 8. 1789  v Štiavniku)

• C6 Martin    ( nar.  16. 10. 1791  v Štiavniku – zomr. 12. 1. 1792  v Štiavniku)

• C7 Jozef  ( nar. 10. 3. 1796   v Štiavniku – zomr.............. v .....................) 

• C8 Ján ( nar. 20. 3. 1798   v Štiavniku – zomr. 14. 4. 1845 resp  1. 12. 1862 v Štiavniku.)  1. manželka   Anna Rabovsky  ( nar. ...............  v ............– zomr. ................... v Štiavniku) sobáš ...............   v ................. 2. manželka   Anna Slivka  rod. .......  ( nar. 1798 v Štiavniku – zomr.13. 1. 1869  v Štiavniku) sobáš  7. 2. 1842   v Štiavniku

•D1  Ján  ( nar. 2. 1. 1826   v Štiavniku -  zomr. 28. 4. 1828  v Štiavniku)

•D2  Katarína   ( nar. 9. 12. 1828    v Štiavniku -  zomr. .............  v Štiavniku) manžel  Martin Roth   ( nar. 1825  v Hranovnici– zomr. ............. v Štiavniku) sobáš ................ v Štiavniku

•D3   Zuzana ( nar.  1837 v ............... -  zomr. .............  v Kubachoch)  manžel  Ján Urban   ( nar. 1834   v Kubachoch– zomr. ............. v Kubachoch) sobáš 4. 2. 1863   v Štiavniku

•B5 Michal   ( nar.  ................   v Štiavniku- zomr. .......................  v Štiavniku) manželka  Anna Hudzík  Biely  ( nar. 1758  v Štiavniku – zomr. 27 . 3. 1834  v Štiavniku) sobáš  11. 11. 1781 v Štiavniku 

•C1 Mária    ( nar.  11. 3 . 1783  v Štiavniku – zomr. 5. 9. 1783  v Štiavniku )  

•C2  Mária   ( nar.  20. 3. 1785   v Štiavniku – zomr. .............  v Štiavniku)  manžel  Jakub Kováč    ( nar.  1780  v Štiavniku – zomr. ............. v Štiavniku) sobáš  25. 2. 1805  v Štiavniku 

•C3  Katarína  ( nar.  8. 11. 1789 v Štiavniku – zomr. .............  v Štiavniku) manžel  Jozef Petroci   ( nar.  1784  v Štiavniku – zomr. ............. v Štiavniku.) sobáš  19. 11. 1805   v Štiavniku 

• C4 Jakub  ( nar. 18. 7. 1792   v Štiavniku – zomr. do roku 1796  v Štiavniku)

  C5 Anna  ( nar. 29. 12. 1796  v Štiavniku – zomr. .............. v ................)  

• C6 Jakub  ( nar. 1. 7. 1799 v Štiavniku – zomr. 8. 9. 1807  v Štiavniku)  

• C7  Zuzana  ( nar. 28. 11. 1803   v Štiavniku – zomr..........  v Betlanovciach) manžel  Michal Kušnierik  ( nar. 1805 v Betlanovciach – zomr. ............. v Betlanovciach) sobáš  17. 11. 1830  v Štiavniku