Choď na obsah Choď na menu
 


Rodokmeň Dulovič-Kubičko záver

16. 4. 2012

•D5  Ján  ( nar. 4. 7. 1835  v Štiavniku -  zomr. ................. v Štiavniku) 1. manželka Anna Slavkovská  ( nar. 16. 11. 1834  v   Štiavniku  -  zomr.  pred. 1883 v Štiavniku) sobáš   17. 11. 1858  v Štiavniku  2. manželka Mária Šuták  rod. Lukáčik   ( nar. 14. 4. 1832 v Štiavniku -  zomr.  ............ v Štiavniku) sobáš  28. 5. 1883  v Štiavniku

•E1 Ján  ( nar. 21. 1. 1860    v Štiavniku – zomr.  1946 v Štiavniku) manželka  Zuzana Slivka- Švider  ( nar. 27. 5. 1858  v Štiavniku – zomr. ............. v Štiavniku) sobáš   13. 9. 1882  v Štiavniku

•F1 Martin ( nar. 26. 10. 1883  v Štiavniku -  zomr. 23. 4. 1942 v Štiavniku)  manželka vd. Anna Lapšanská rod. Kapsdorferová  ( nar. 1888 v Hrabušiciach - zomr.  1935 v Štiavniku) sobáš  22. 1. 1923 v Štiavniku

•F2 Ondrej ( nar. 22. 11. 1886 v Štiavniku – zomr. 10. 4. 1951 v Štiavniku )  manželka Katarína Javorská od Kuby  ( nar. 1. 5. 1891   v Štiavniku - zomr. 29. 1. 1968  v Štiavniku )  sobáš  27. 11. 1911 v Štiavniku

•G1 Mária  (nar.  1912  v Stiavniku– zomr.  18. 11. 1939  v Stiavniku)  manžel Štefan Mrava  ( nar. 1911  v Stiavniku - zomr.    11. 8. 1972  v Stiavniku)    sobáš 1938  v Stiavniku

•G2 Katarína   ( nar. 30. 1. 1914 v Štiavniku – zomr  9. 11.  1991  v Štiavniku)  manžel Štefan Javorský - starý richtár (nar.   20. 3. 1910 v Youngstown, Ohio, USA -  zomr. 13. 11. 2007  v  Štiavniku) manželka) sobáš .   xx.  4. 1937 v Štiavniku

•G3 Anna    (nar. 17. 2. 1919 v Štiavniku – zomr. 3. 7. 2000  v Štiavniku)  manžel Pavol Javorský - starý richtár  (nar. 20. 4. 1915  v Štiavniku -  zomr 14. 7. 1965  v Štiavniku) sobáš  ................. v Stiavniku

•G4 Ján   ( nar. 1921 v Štiavniku – zomr. 1945    v II.SV )

•G5 Matej   ( nar. 1929 v Štiavniku – zomr. 18. 9. 2001    v Stiavniku)

•F3 Mária  ( nar. 13. 3. 1890   v Štiavniku - zomr. ............. v Stiavniku)

•F4 Ján  ( nar. 22. 5. 1894   v Štiavniku - zomr. 6. 1. 1970 v Stiavniku) manželka Katarína Slivková - Harenčarovca ( nar. 1899 v Stiavniku - zomr. 1929 v Stiavniku)   sobáš  23.6. 1919 v Stiavniku 

 •G1 Štefan (nar.  .................  v Stiavniku– zomr.   pred 1970 v Stiavniku)

•G2 Mária   ( nar.  1925 v Štiavniku – zomr.   28. 9. 1991  v Stiavniku)

 •G3 Andrej   (nar.  1929  v Stiavniku– zomr.   16. 7. 1967 v Stiavniku)

•F5 Jozef  ( nar.  10.3. 1898  v Štiavniku – zomr. 4. 11. 1980  v Štiavniku )  manželka Anna Sedmák  ( nar. 23. 5. 1903  v Štiavniku - zomr.  28.9. 1971  v Štiavniku )  sobáš  ................... v Štiavniku

•G1 František  (nar. 19. 5. 1926   v Stiavniku– zomr.  1. 3. 2009  v Stiavniku)  manželka  Mária Slivková od Kollegy   ( nar.   1930  v Štiavniku - sobáš  ................    v Stiavniku

•H1 Mária    (nar. 1953   v Stiavniku – manžel  ........... Korheľ  ( nar. .............. v Štiavniku - zomr.  ...........  v Kežmarku )     sobáš  .............     v Stiavniku

•H2 Eva   ( nar.  1954  v Stiavniku – manžel  ......... Ševčík   ( nar. ...........  v.................. sobáš   ................   v Stiavniku

•H3 Viera   (nar.   1958   v Stiavniku – manžel   ............... Hriňák  ( nar. .............. v ...........   sobáš  ..............      v Stiavniku

•G2 Mária    (nar.  1928  v Stiavniku– zomr.  27. 4. 2005   v Stiavniku)  manžel Štefan Palguta   ( nar. 1920  v Štiavniku -zomr.   23. 5. 2003  v Stiavniku)    sobáš .............  v Stiavniku

•G3 Anna   (nar.  18. 10. 1929   v Stiavniku zomr.  .. 3. 2012   v Stiavniku –  manžel Ján Šaveľ  ( nar. 6. 1. 1924 v Štiavniku – zomr. 23. 9. 1989 v Štiavniku)  sobáš ................. v Stiavniku

•G4 Ladislav    (nar.  1933  v Stiavniku–   manželka  Margita Dubovciová  ( nar. 1940 v.........    sobáš ...............    v ..............

•H1 Ladislav   (nar.  1962  v Stiavniku – manželka Cecília Doležalová  ( nar. 1962 v ...........   sobáš  ............    v ..............  

•I1 ..............( nar.  1988 vo Svite  ­- zomr. ..................    v Kišovciach)

•I2 ............... ( nar. 1992 vo Svite  ­-

•H2 Slávka   ( nar. 1969  v Stiavniku – manžel Stanislav Biskup  ( nar. ...........v Kišovciach    sobáš ..................  v  Stiavniku

•G5 Jozef  (nar.  17. 12. 1934  v Stiavniku– zomr.  13. 9. 1997  v ............)   manželka  Janka Marcinková ( nar. 1937  v ..........    sobáš ..........  v .......

•H1 Jana    (nar.  1963  v ............ – manžel Jiří Jarma  ( nar. 1963  v ...........   sobáš  .......   v ..............   

•H2 Jozef   ( nar. 1967  v ............. –  manželka Daniela Vincová  ( nar. 1967 v ...........   sobáš ............    v .............. 

•I1 Martin( nar.  1991 v............

•I2 Patrik ( nar. 1992 v ............... 

•I3 Lukáš ( nar.  2000 v ................   

•G6 Juraj  (nar.  1936  v Stiavniku–  manželka  Magdaléna Hozová  ( nar.  1939 v Stiavniku  sobáš  ..................  v Stiavniku

•H1 Marián    (nar.  ............  v Stiavniku - manželka.............  ( nar. .............. v ...........   sobáš          v ..............   

•H2 Magdaléna   ( nar. ............  v Stiavniku – 1. manžel Pavol Dlugoš   ( nar. ..........  vo Vlkovej   -  zomr.  16. 5. 2003  v Štiavniku) sobáš   ..........  v Štiavniku  2. manžel Pavol Javorský Vandrak  ( nar. 1............ v Štiavniku) sobáš  .........  v Štiavniku

•H3 Marcela   (nar.  ........  v Stiavniku - manžel Peter Pavol   ( nar. .............. v ...........   sobáš  ................    v ..............   

•G7 Katarína   (nar.  1938  v Stiavniku –  manžel Marcel Šaveľ  ( nar. 1933 v Stiavniku sobáš   ............     v Stiavniku

•G8 Anton    (nar.  1940   v Stiavniku – manželka ............  ( nar. ..........v........    sobáš            ............. v Betlanovciach

•H1 Antónia   (nar.  .........  v Stiavniku  - manžel. ............  ( nar. .............. v ...........   sobáš          v ..............   

•H2 Peter   ( nar. ............  v Stiavniku – manželka ..........   ( nar. ........... sobáš       v

•G9 Alžbeta  (nar.  1942  v Stiavniku–  manžel .......... Lučivjansky  ( nar. ............v ...........)    sobáš  .................    v Stiavniku

•G10 Peter   (nar.  1944  v Stiavniku– zomr. ..................  v Nižnej)  manželka  ...............  ( nar. ..............v.......... .)    sobáš ................    v .............

•H1 Peter   (nar.  1968  v Nižnej - manželka.............  ( nar. .............. v ...........   sobáš          v ..............   

•H2 Jozef ( nar. 1971 v  Nižnej–  manželka .............   ( nar. ..........  v ................ sobáš   ..........  v ...........

•H3 ..............   (nar.  ........  v ............... - manžel ...............   ( nar. .............. v ...........   sobáš  ................    v ..............   

•E2 Mária ( nar. 23. 1. 1864   v Štiavniku – zomr. 2. 8. 1869   v Štiavniku)

•E3 Jozef   (nar. 26. 3. 1866    v Štiavniku- zomr.  17. 4. 1872 v Štiavniku)

•E4 Martin  ( nar. 30. 4. 1870    v Štiavniku – zomr.  6. 9. 1942  v Štiavniku) manželka  Mária Lukáčik  ( nar. 1869 v Štiavniku – zomr. ............. v Štiavniku) sobáš   30. 11. 1893  v Štiavniku

•F1 Michal ( nar. 23. 9. 1894 v Štiavniku -  zomr. ........... v USA)  manželka Mária Liptai  ( nar. .............  v Hranovnici - zomr. ........... v USA) sobáš  ................... v ............

•F2 Mária ( nar. ................... v Štiavniku – zomr. ..........v USA)  manžel .............. Michlík  ( nar..1............v .......... zomr. ............. v USA) sobáš  ............................v ................

•F3 Anna ( nar.   ...............      v Štiavniku – zomr. ..........v USA)  manžel ................. Petruľa ( nar..1............v .......... zomr. ............. v USA)  sobáš  ............................v ................

•F4 Ján ( nar. .................    v Štiavniku – zomr. 4.3. 1977 v Štiavniku)  manželka Katarína ...........  ( nar. .............  v Gánociach -zomr. 16. 2. 1977 v Štiavniku) sobáš  ................... v ............

•G1 Katarína  (nar.  ............   v Stiavniku -  zomr. 31. 7. 1998 v Štiavniku)– manžel Pavol Chripko  ( nar. 12. 7. 1926 v Štiavniku -  zomr.  13. 6. 1986 v Štiavniku ) sobáš ...............   v Štiavniku

•G2 Maria  (nar.  ..........   v Stiavniku - zomr.  ................. v Štiavniku) – manžel  Albert Lapšansky  ( nar. ...................       zomr.   ..................    v Štiavniku ) sobáš ..............        v Štiavniku

•G3 Jozef ???  ( nar. ..........  v Štiavniku – manželka  .................   ( nar. .............. v Betlanoviach sobáš .....................    v Betlanovciach         

•G4 Stanislav  (nar.  ............   v Stiavniku – manželka  ..............  ( nar. ..................v...........    sobáš .................. v...................

•G5 Žofia (nar.  ...................   v Stiavniku – manžel  .............. Kukura ( nar. .................v ................ -   zomr. .............. v Štiavniku ) sobáš  .............. v Štiavniku

•F5 Pavol  ( nar.  1909 v Štiavniku  – zomr. 4. 5. 1994  v Štiavniku )  manželka Katarína Petróci ( nar. 8. 1. 1913 v Štiavniku -  zomr. 2. 6. 1992 v Štiavniku)  sobáš  .................... v Štiavniku

•G1 Stanislav  (nar.  1940   v Stiavniku – manželka ..............  ( nar. ..........v .........       sobáš  ......... v..........

•H1 Stanislav   (nar.  1976  v ..............– manželka .............  ( nar. .............. v ...........   sobáš  .........  v ..............   

•H2 Lenka   ( nar. 1981  v .................... – manžel ..........   ( nar. ...........v.......... sobáš  ..............   v ...........

•G2 Anna   ( nar. ............... v Štiavniku – manžel ...........  Gavalér  ( nar. ........... v.............. sobáš  ....................  v Stiavniku

•G3 Václav  ( nar. 1950  v Štiavniku – manželka  .................   ( nar. .............. vo Vydrníku    sobáš ................   vo Vydrníku         

•H1 Marek   (nar.  1974  vo Vydrníku – manželka Silvia  Sagulová ( nar. .............. vo Vydrníku   sobáš .....................   vo Vydrníku      

•I1 Martin ( nar. .........   vo Vydrníku

•I2 Marek    (nar. .........    vo Vydrníku       

•H2 Marcel   ( nar. 1976 vo Vydrníku  manželka ............ ...........( nar. .............. vo ...........   sobáš .....................   v............     

•I1 .............. ( nar. .........   vo Vydrníku

•I2.............   (nar. .........    vo Vydrníku