Choď na obsah Choď na menu
 


Rodokmeň Dulovič-Terčak

2. 4. 2012

 

•A1 Jakub  Dulovič ( nar. cca  1721 v Štiavniku- zomr. 20. 11. 1765   v Štiavniku)  manželka  Anna Vencko  potom Martinko ( nar.  1725  v Štiavniku – zomr.  1. 1. 1791 v Štiavniku)   sobáš   ...........   v Štiavniku

•B1 Mária ( nar.  1749   v Štiavniku- zomr. ...........v Štiavniku)  manžel  Martin Klinga ( nar.  17.. v .........– zomr. ............. v Štiavniku) sobáš 22. 11. 1767   v Štiavniku

•B2 Pavol   ( nar. 1752  v Štiavniku- zomr.  5. 7. 1765 v Štiavniku)

Vetva Terčák

•B3 Juraj   ( nar. 1758  v Štiavniku- zomr. 28. 11. 1800 v Štiavniku)  manželka  vd. Mária Dolák rod. Dulovič  ( nar. 1750  v Štiavniku – zomr. 26. 3. 1828 v Štiavniku) sobáš 28. 4. 1776  v Štiavniku

•C1 Jozef    ( nar.  1. 5. 1778  v Štiavniku – zomr. 16. 3. 1828  v Štiavniku ) 1. manželka  ......................  ( nar. ........... v ............... – zomr. ............. v Štiavniku) sobáš .............v .......................  2. manželka  Katarína Slavkovská  ( nar. 1782 vo Vydrníku – zomr. ............. v Štiavniku) sobáš 18. 11. 1816 v Štiavniku

•D1  Katarína  ( nar. 1808   v Štiavniku –   zomr. ................ v Štiavniku) manžel  Andrej Vagaš    ( nar. 1806  v Štiavniku -  zomr.............  v  Štiavniku) sobáš   .............  v Štiavniku

•D2  Štefan ( nar. 22. 8. 1817  v Štiavniku –   zomr. 20. 2. 1864 v Štiavniku) manželka Katarína Dulovičová- Paľkov ( nar. 2. 12. 1811  v Štiavniku -  zomr. ................ v Štiavniku) sobáš   21. 11. 1836 v Štiavniku

•E1  Mária  ( nar. 15. 3. 1838 v Štiavniku – zomr. .................... v Štiavniku) manžel Jozef Sedmák  ( nar. 29. 3. 1836  v Štiavniku -  zomr. ................... v Štiavniku) sobáš   12. 11. 1862 v Štiavniku

•E2  Ján ( nar. 12. 1. 1840 v Štiavniku -  zomr. 6. 1. 1841 v Štiavniku)

•E3  Anna ( nar. 22. 5. 1842 v Štiavniku -  zomr. cca 1883 v Štiavniku) manžel Ján Kaňa  ( nar. 2. 4. 1843  v Štiavniku -  zomr. ................... v Štiavniku) sobáš   19. 11. 1867 v Štiavniku

•E4  Katarína ( nar. 2. 9. 1844 v Štiavniku -  zomr. 19. 9. 1844 v Štiavniku)

•E5  Jozef ( nar. 5. 3. 1846 v Štiavniku -  zomr.  ........... v Štiavniku) manželka Katarína Martinko-Joštek ( nar.  7. 8. 1848  v Štiavniku -  zomr. ................... v Štiavniku) sobáš   8. 11. 1869 v Štiavniku

•F1 Jozef ( nar. 3. 9. 1870 v Štiavniku – zomr. 23. 9. 1870 v Štiavniku)

•F2 Mária ( nar. 22. 3. 1872 v Štiavniku – zomr. ............. v Štiavniku)

•F3 Martin  (nar. 13. 11. 1874 v Štiavniku- zomr. 9. 1. 1942 v Štiavniku)  manželka Mária Dragoš ( nar. 1881 v Kravanoch -  zomr.  1951 v Štiavniku) sobáš   1902  v Kravanoch

•G1 Martin ( nar. 1903 v Štiavniku -  zomr. ........... v USA)  manželka ....... Doláková  ( nar. .............  v Kubachoch- zomr. ........... v USA) sobáš  ................... v Kubachoch

•G2 Jozef ( nar. 26. 8. 1905 v Štiavniku – zomr. 2. 8. 1974  v Štiavniku )  manželka Mária Keďová ( nar. 22. 2. 1910 v Štiavniku - zomr. 21. 8. 2006  v Štiavniku)  sobáš  .......................v Štiavniku

•H1 Jozef (nar.  1933 v Stiavniku-  zomr. 12. 9. 1992  v Štiavniku )  – manželka Mária  ............  ( nar. ................v Hranovnici       sobáš  .......... v Hranovnici

•I1 Jozef  (nar.  1957  v Stiavniku– manželka .............  ( nar. .............. v Hranovnici   sobáš  ............ v Hranovnici      

•I2 Mária  ( nar. 1960  v Štiavniku – manžel .......... Laskovský  ( nar. ...........v........ sobáš  ............. v Štiavniku

•I3 Ľubomíra  ( nar.  1964 v Štiavniku – manžel František Gura   ( nar. .......... v ......... sobáš .............. v Štiavniku   

•H2 František  ( nar. 22. 12. 1938  v Štiavniku – manželka ..................  ( nar. ......................... sobáš ............v........... 

•H3 Darina  ( nar.  27. 5.  1944 v Štiavniku – manžel Martin Mičko   ( nar. 1940 v Hranovnici       sobáš ............ v Štiavniku

•G3 Štefan ( nar.  1909 v Štiavniku - zomr. 4. 8.1989  v Štiavniku) manželka Žofia Jurgovská ( nar....................... v Strážoch-  zomr.  6. 10. 1981  v Štiavniku)  sobáš  ............................  v Strážoch

 •H1 Viktor  (nar.   19. 3. 1943  v Stiavniku– zomr.  22. 4. 2005 v Stiavniku)

•H2 Anton  ( nar. 1946 v Štiavniku – manželka Marta  ............ ( nar. ............ v Sp. Teplici  sobáš  ............... v Sp. Teplici

•I1 Martin  (nar.  1977  v Stiavniku–

•J1 .............. ( nar. .........   v .................

•I2 Anton  ( nar. 1979 v Štiavniku – manželka Maria  ............ ( nar. ............ v ............  sobáš  ............... v ..........

•J1 David ( nar. 2005 vo ..................

•I3 Marián  ( nar. ............... v Štiavniku – 

•I4 Marcel  ( nar. ............v Štiavniku –  

•G4 Andrej ( nar.  1911 v Štiavniku – zomr. ................ vo Francúzsku  )  manželka Regina ......... ( nar.  ........v Poľsku  – zomr. .............vo Francúzsku  ) sobáš  ............................ v .........

•G5 Anna ( nar.  1913 v Štiavniku  – zomr. v Štiavniku )  manžel Jozef Jochman ( nar.  1912 v Štiavniku  - zomr. 1954 v Štiavniku) sobáš  1932 v Štiavniku

•G6 Mária ( nar.  27. 7. 1918 v Štiavniku – zomr. ............ v Poprade )  manžel František Horváth ( nar............v.............  - zomr. ......... v Kvetnici) sobáš  ............................ v Štiavniku

•G7 Pavol ( nar.  23. 12. 1920 v Štiavniku – zomr. 17. 1. 2000 v Poprade  )  manželka Klára Regitková ( nar.  1923  v ...........  sobáš  ............................v ................

•H1 Verona (nar.  1947  v ......  – manželka ......... Comisso  ( nar. ................v .............      sobáš  .......... v ...............

•H2 Klára  (nar.  1951  v ......  – manželka ......... Repko  ( nar. ................v .............      sobáš  .......... v ...............

•H3 Gizela  (nar.  1959  v ......  – manželka ......... Puškáš  ( nar. ................v .............      sobáš  .......... v ...............

•G8 Ján  ( nar.  23. 1. 1923  v Štiavniku  – zomr. .............. v ............... )  manželka Žofia ........... ( nar....................... v Telgárte  sobáš  ............................v Telgátre

•H1 ........... ( nar. ............... v........... – manželka ....................... ( nar. ............ v ...........  sobáš  ............... v .................

•I1 .......... (nar.  ...........  v ...........

•I2 ............  ( nar. ...............v............ –

•H2 .............. ( nar. .......... v ................ –

•G9 Helena  ( nar.  3. 6. 1925  v Štiavniku – zomr. .............. v ............... )  manželka Anton Svitana ( nar. 5. 2. 1928 v ...............  sobáš  ............................v ..............

•F4 Jozef  (nar. 10. 3. 1877 v Štiavniku- zomr. 21. 7. 1960 v Štiavniku) manželka Zuzana Slivka- Kolega ( nar. 1881 v Štiavniku -  zomr.  31. 5. 1967 v Štiavniku) sobáš   19. 11. 1901  v Štiavniku

•G1 Katarína ( nar. 7. 11. 1903 v Štiavniku -  zomr. 24.2. 1991 v Štiavniku)  manžel Jozef Martinko- Cihoň  ( nar. 1.3. 1900 Youngstown -  zomr. 7.9. 1969 v Štiavniku) sobáš 6. 11. 1922 v Štiavniku 

•G2 Anna  ( nar. 23.8. 1910 v Štiavniku – zomr. 27. 2. 1991 v Štiavniku )  manžel Štefan Jurík ( nar. 1905  v Štiavniku - zomr. ................ v Štiavniku) sobáš ................. v Štiavniku 

•G3 Justína ( nar. 2.4. 1912 v Štiavniku – zomr. 2. 4. 1992 v........... )  manžel Andrej Javorský- Pali ( nar. 27. 11. 1911 v Štiavniku  - zomr.......... v........... ) sobáš  22. 1. 1934 Štiavniku 

•F5 Štefan  (nar. 17. 1. 1879 v Štiavniku- zomr. 11. 12.  1962 v Štiavniku) manželka Katarína Martinko-Falanga ( nar. 27. 3. 1885  v  Štiavniku -  zomr.  3. 10. 1977 v Štiavniku) sobáš  31. 1.  1904  v Štiavniku

•G1 Katarína ( nar. 8. 4. 1908 v Štiavniku -  zomr. 30. 3. 2003  v Štiavniku)  manžel  Štefan Slivka-Švidrik  ( nar. 17. 2. 1901  v Stiavniku– zomr. 30. 9. 1972 v Štiavniku) sobáš  ................... v Štiavniku

 •G2 Ján ( nar. 18. 4. 1909  v Štiavniku -  zomr.  15. 5. 1909 v Štiavniku) 

•G3 Mária ( nar.  21. 5. 1910  v Štiavniku – zomr. ......... v ............... )  manžel Andrej Šofranko ( nar............... v Štiavniku -  zomr. .............. v Štiavniku  sobáš  11. 11. 1931 vo Vitkovciach

•G4 Štefan ( nar. 8. 12. 1914 v Štiavniku -   zomr. .......  v Sp. Teplici)  manželka ............ ( nar....................... v Sp. Teplici-  zomr. .......  v Sp. Teplici)  sobáš  ............................v Sp. Teplici

•H1 Ľudmila (nar.  .................  v Sp. Teplici - manžel Štefan  Bednárik ( nar. ..........v Štiavniku  sobáš  ......... v Sp. Teplici

•G5 Anna ( nar.  8. 8. 1916 v Štiavniku – zomr. 24. 6. 2001 v Štiavniku)  manžel Jozef Martinko-Joštek ( nar. 5. 8. 1914 v Štiavniku - zomr. 11. 3. 1990  v Štiavniku  ) sobáš  10. 2. 1941  v Štiavniku

•G6 Helena ( nar.  26. 9. 1919 v Štiavniku 

•G7 Zuzana ( nar.  21. 4. 1921 v Štiavniku -  manžel Jána Bombara ( nar. 1919 v................-  zomr. 19. 3. 2001  v Štiavniku) sobáš  18. 2. 1946 v Štiavniku

•G8 Jozef  ( nar.  1923 v Štiavniku  - manželka Anna Ilenčíková ( nar. 16. 7. 1924 v Štiavniku  -   zomr. 22. 10.  2009 v Štiavniku)     sobáš  31. 5. 1948 v Štiavniku

•H1 Ladislav  (nar.   1949  v Stiavniku– manželka Mária Spišáková  ( nar. ................v Kišovciach sobáš  ............. v Kišovciach

•I1 Monika  (nar.  1975  v Stiavniku– manžel Martin Mrava  ( nar. 1979 v Štiavniku sobáš  ............. v Štiavniku

•I2 Ladislav  ( nar. 1976 v Štiavniku –

•I3 Klaudia  ( nar. ............... v Štiavniku – manžel .....................  ( nar. ..............v ............. sobáš  ................ v Štiavniku 

•I4 Kamil  ( nar. ............v Štiavniku –

•H2 Ľudmila  ( nar.  1955  v Štiavniku – manžel Anton Rozbory  ( nar. ...................v Betlanovciach  sobáš  ................ v Štiavniku 

•H3 Jozef  ( nar.  1962 v Štiavniku – manželka .....................   ( nar...............v Hranovnici   sobáš ................. v Hranovnici

•I1 ...........  (nar.  .............  v Hranovnici

•I2 ...........  ( nar. ................. v Hranovnici

•G9 Júlia  ( nar.  22. 5. 1926  v Štiavniku -  manžel Rudolf Rusiňák ( nar....................... v Markušovciach-  zomr.29. 5. 2001 v Štiavniku)  sobáš  10. 6. 1946 v Štiavniku

•F6 Ján ( nar. 21. 1. 1885 v Štiavniku – zomr. I. SV na neznámom mieste ) manželka Mária Sedmák ( nar. 1. 2. 1886   v  Štiavniku -  zomr.  ..... v USA ) sobáš  25. 1. 1910  v Štiavniku

•F7 Mária   ( nar. 16. 2. 1891 v Štiavniku – zomr. ..................v...........)

•E6  Katarína ( nar. 6. 2. 1848 v Štiavniku -  zomr. do roku 1852 v Štiavniku)

 •E7  Ján ( nar. 2. 7. 1849 v Štiavniku -  zomr. ................. v Štiavniku) manželka Anna Šulík z ulice ( nar.22. 5. 1852   v Štiavniku -  zomr. ................... v Štiavniku) sobáš   13. 11. 1872 v Štiavniku

•F1  Ján ( nar. 23. 1. 1874 v Štiavniku – zomr. 19. 2. 1943 v USA) manželka Mária ....... ( nar......... v ........... zomr. ......... v USA)   sobáš  ............................v ............

•F2 Štefan  (nar. 16. 7. 1875 v Štiavniku- zomr. 13. 12. 1875 v Štiavniku)

•F3 Martin  (nar. 7. 10. 1876 v Štiavniku- zomr. 9. 1. 1879 v Štiavniku)

•F4 Martin  (nar. 25. 9. 1881 v Štiavniku- zomr. 1966 v USA)  manželka Alžbeta Špak  ( nar. ......... v ...........-  zomr. .......... v USA) sobáš   ............ v USA

•G1 Ján ( nar. ........... v USA -

•G2 Mária ( nar. 1906 v USA -

•G3 Martin ( nar. 4. 11. 1907 v USA -

•F5 Pavol  (nar. 24. 5. 1883 v Štiavniku- zomr. 19. 1. 1951 v USA)  manželka Katarína Balúch ( nar. .......... v  ............ -  zomr.  1......... v USA) sobáš   3. 6. 1905  v USA

•G1 Pavol ( nar. 3. 7. 1905 v USA

•G2 Anna  ( nar. ..............v USA

•F6 Katarína  (nar. 18. 8. 1888 v Štiavniku- zomr. .........vUSA ) manžel ......... Koščo ( nar. .......... v  ............ -  zomr.  ......... v USA sobáš   .................... v USA

•E8  Katarína ( nar. 26. 6. 1852 v Štiavniku -  zomr. ................. v USA) manžel Jozef Mrava ( nar. 8. 2. 1846 v Štiavniku -  zomr. ................  v USA) sobáš   23. 11. 1874 v Štiavniku

•E9  Zuzana ( nar. 23. 5. 1855  v Štiavniku -  zomr. ................. v USA)

•C2 Mária   ( nar.  1. 2. 1781   v Štiavniku – zomr. .............  v ...........)