Choď na obsah Choď na menu
 


Rodokmeň Dulovič z Ringu

15. 4. 2012

•A1 Jakub  Dulovič ( nar. cca  1721 v Štiavniku- zomr. 20. 11. 1765   v Štiavniku)  manželka  Anna Vencko  potom Martinko ( nar.  1725  v Štiavniku – zomr.  1. 1. 1791 v Štiavniku)   sobáš   ...........   v Štiavniku

•B1 Mária ( nar.  1749   v Štiavniku- zomr. ...........v Štiavniku)  manžel  Martin Klinga ( nar.  17.. v .........– zomr. ............. v Štiavniku) sobáš 22. 11. 1767   v Štiavniku

•B2 Pavol   ( nar. 1752  v Štiavniku- zomr.  5. 7. 1765 v Štiavniku)

•B3 Juraj   ( nar. 1758  v Štiavniku- zomr. 28. 11. 1800 v Štiavniku)  manželka  vd. Mária Dolák rod. Dulovič  ( nar. 1750  v Štiavniku – zomr. 26. 3. 1828 v Štiavniku) sobáš 28. 4. 1776  v Štiavniku

•C1 Jozef    ( nar.  1. 5. 1778  v Štiavniku – zomr. 16. 3. 1828  v Štiavniku ) 1. manželka  ......................  ( nar. ........... v ............... – zomr. ............. v Štiavniku) sobáš .............v .......................  2. manželka  Katarína Slavkovská  ( nar. 1782 vo Vydrníku – zomr. ............. v Štiavniku) sobáš 18. 11. 1816 v Štiavniku pozri Dulovič Terčák 

Z ringu

•B4 Michal    ( nar.  1760    v Štiavniku- zomr.   31. 8. 1831  Štiavniku) 1.   manželka  Anna Šaveľ  ( nar............. v Štiavniku – zomr. ............. v Štiavniku) sobáš 2. 11. 1784  v Štiavniku    2.   manželka  Mária Bobko  ( nar. 1760  vo Vydrníku  – zomr. ............. v Štiavniku) sobáš 10. 11. 1794    v Štiavniku

•C1  Ján   ( nar.  22. 3. 1786  v Štiavniku – zomr. 10. 4. 1787   v Štiavniku)

•C2  Andrej ( nar.  30. 10. 1794   v Štiavniku – zomr. .............   v ............)

•C3 Martin   ( nar. 1. 10. 1797  v Štiavniku – zomr. 13. 1. 1868 v Štiavniku ) manželka  Zuzana Šavel  ( nar. 1796 v Hranovnici – zomr. ............. v Štiavniku) sobáš 19. 11. 1817  v Štiavniku

•D1  Katarína  ( nar. 26. 11. 1818  v Štiavniku – zomr. .................  v Štiavniku)  manžel  Ján Javorský Katuška   ( nar. cca 1816   v Štiavniku -  zomr. ................  v  Štiavniku) sobáš   8. 11. 1835  v Štiavniku

•D2  Mária ( nar. 17. 7. 1820  v Štiavniku -  zomr. .............  v Štiavniku) manžel  Jozef Javorský    ( nar. 12. 3. 1820  v Štiavniku -  zomr. 2. 8. 1870  v  Štiavniku) sobáš   9. 11. 1840   v Štiavniku

•D3 Zuzana  ( nar. 18. 12. 1824  v Štiavniku – zomr.  20. 12. 1825  v Štiavniku)

•D4  Martin   ( nar. 8. 11. 1825   v Štiavniku -  zomr. ............... v  Štiavniku ) 1.  manželka  Anna Kolba   ( nar. ............. v Hranovnici – zomr. do roku 1888  v Štiavniku) sobáš ................v Hranovnici 2.  manželka  Žofia Vencko ič rod . Martinko-Ondrik ( nar. ............. v Štiavniku – zomr. ............. v Štiavniku) sobáš 14. 5. 1888   v Štiavniku

•E1  Jozef ( nar. 13. 8. 1846   v Štiavniku – zomr.  1902  v Štiavniku) manželka  Mária Dulovič  Adamkov     ( nar. 1. 5. 1850   v Štiavniku -  zomr. 1902   v  Štiavniku) sobáš 13. 2. 1866  v Štiavniku

•F1 Mária ( nar. 9. 10. 1867  v Štiavniku -  zomr. .......  v ...............) 

•F2  Anna  ( nar. 8. 6. 1870   v Štiavniku -  zomr.  18. 10. 1885 v Štiavniku) 

•F3 Zuzana Hermína  ( nar.  26. 4. 1873   v Štiavniku – zomr. ......... v ............... ) 

•F4 Katarína Viktória  ( nar. 3. 3. 1875  v Štiavniku -   zomr. .......  v ...............)  manžel  Ján Kukura     ( nar. 1860  v Štiavniku -  zomr. .........  v  ...............) sobáš   30. 5. 1892  v Štiavniku

•F5 František ( nar.  11. 8. 1877  v Štiavniku – zomr. ................ v .............) 

•F6 Zuzana Viktória  ( nar.  24. 4. 1884 v Štiavniku  – zomr. .......  v ...............)  manžel  Mikuláš  Černota      ( nar. ......... v ........... -  zomr. ..................  v  .................) sobáš   21. 1. 1902   v Štiavniku

•E2 Ján   ( nar. 6. 12. 1847 v Štiavniku – zomr. ............. v .............) manželka  Helena Čáska     ( nar. ...............  v Nitre  -  zomr..............  v  .................) sobáš   12. 10. 1878  v Nitra

•E3  Martin ( nar.  1849    v Štiavniku – zomr.  2. 1. 1852  v Štiavniku)

•D5   Zuzana  ( nar. 18. 10. 1830  v Štiavniku -  zomr. ............  v Štiavniku) manžel  Jozef Dolák    ( nar. 22. 2. 1829   v Štiavniku -  zomr.............  v  Štiavniku) sobáš   1850  v Štiavniku

•D6  Anna  ( nar. 5. 7. 1835   v Štiavniku -  zomr. .............  v ............)

•B5 Jozef  ( nar. 2. 3 . 1765  v Štiavniku- zomr. ......... v Štiavniku) manželka  Katarína  Hadida  ( nar............. v Kubachoch – zomr. ............. v Štiavniku) sobáš 2. 11. 1784  v Štiavniku   

•C1 Jozef     ( nar. 5. 2. 1788 v Štiavniku – zomr. ..............  v ..................)

•C2 Ján  ( nar.  8. 2. 1790 v Štiavniku – zomr. do roku 1793   vŠtiavniku )

•C3 Ján  ( nar.  1793  v Štiavniku – zomr.  9. 1. 1795 v Štiavniku )

•C4 Mária   ( nar.  26.5. 1805  v Štiavniku – zomr. .............  v Štiavniku ) manžel  Matej Martinko-Kubuš ( nar. 10. 2. 1804  v Štiavniku – zomr. 19. 2. 1863 v  Štiavniku) sobáš   22. 11. 1824  v Štiavniku

•C5  Katarína  ( nar.  24. 12. 1810  v Štiavniku – zomr. 3. 3. 1811  vŠtiavniku ) 

 

•A2 Jozef  Dulovič ( nar. 1726 v Štiavniku- zomr. 30. 12. 1790   v Štiavniku)  manželka  Eva Oravec  ( nar. 1724  v ............– zomr. 24. 11. 1793 v Štiavniku) sobáš   ...............   v ..................

•B1 Andrej   ( nar. 1755 v Štiavniku- zomr.. 25. 3. 1832  v Sp. Kapitule)  manželka  Alžbeta Javorská Kuby  ( nar. 1753  v Štiavniku – zomr. 26. 10. 1828  v Štiavniku) sobáš 12. 11. 1775    v Štiavniku 

• C1 Jozef   ( nar. 12. 2. 1777    v Štiavniku – zomr. 26. 11. 1788 v Štiavniku)

• C2 Pavol  ( nar. 3. 1. 1779   v Štiavniku – zomr. ................ . v Štiavniku)  manželka  Mária.........    ( nar. ...........    v ................. -  zomr.............  v  .....................) sobáš   .............  v ..................

•D1 Katarína  ( nar. 8. 4.  1803   v Štiavniku -  zomr. .............  v Štiavniku)

• C3 Jakub  ( nar. 1. 5. 1781 v Štiavniku – zomr.............. v Sp. Kapitule )  kňaz ordinovaný

• C4 Anna  ( nar. 12. 2. 1783    v Štiavniku – zomr.do 1785  v Štiavniku)

• C5  Anna ( nar.  14. 3. 1785 v Štiavniku – zomr.............. v ...........) manželka  Andrej Kolba    ( nar. ...........    v Teplici -  zomr.............  v  .....................) sobáš   4. 11. 1805     v Štiavniku 

• C6 Andrej   ( nar. 26. 1. 1787    v Štiavniku – zomr............. v ..................)

• C7  Jozef  ( nar. 13. 2. 1789  v Štiavniku – zomr.............. v ...............)

• C8 Zuzana  ( nar. 11. 1. 1791   v Štiavniku – zomr. 28. 6. 1791  v Štiavniku)

• C9  Martin  ( nar.  22. 11. 1792 v Štiavniku – zomr.............. v ............)

• C10  Ján ( nar. 8. 6. 1795    v Štiavniku – zomr............. v ..................)

• C11  Zuzana  ( nar. 18. 8. 1797  v Štiavniku – zomr.............. v ...............)

•B2 Ján    ( nar.  1758  v Štiavniku- zomr. 20. 3. 1824 Štiavniku) manželka   Mária Hanzel  ( nar. 1760 v ..................... – zomr. 9. 11. 1827  v Štiavniku) sobáš 2 . 11. 1784  v Štiavniku

•C1 Pavol     ( nar.  22. 1. 1787  v Štiavniku – zomr.  5. 12. 1789    v Štiavniku )

•C2 Mária     ( nar.   27. 11. 1788 v Štiavniku – zomr.  ...........    v Levoči  ) 1. manžel   Jakub Vertmuller  ( nar. ............  v Levoči– zomr. .......  v .............) sobáš 13. 10. 1832    v Štiavniku 2. manžel   Anton Springer  ( nar. .1768   v Levoči– zomr. .......  v .............) sobáš .................    v Štiavniku

•C3 Jozef      ( nar.  12. 3. 1791   v Štiavniku – zomr. 20. 9. 1791  v Štiavniku )

•C4  Ján      ( nar.  12. 7. 1792   v Štiavniku – zomr.  do roku 1806  v Štiavniku )

•C5  Zuzana      ( nar.  1. 4. 1797    v Štiavniku – zomr.  16. 8. 1831 v Štiavniku )  manžel   Ján Slivka z rýnku  ( nar. 7. 7. 1791  v Štiavniku – zomr.    8. 8. 1841  v Štiavniku) sobáš 21. 11. 1814   v Štiavniku

•C6 Pavol     ( nar.  6. 1. 1800   v Štiavniku – zomr. . ................    v............. )

•C7  Anna       ( nar.  2. 5. 1804   v Štiavniku – zomr. ......................   v Štiavniku ) manžel   Jozef Šuták   ( nar. 1798  v Hranovnici– zomr.14. 3. 1851  v Štiavniku) sobáš  13. 11.  1822   v Štiavniku

•C8  Ján     ( nar.  13. 10. 1806    v Štiavniku – zomr. . ................    v Štiavniku)   manželka   Anna Červenka   ( nar. ............. v ............– zomr. ............. v Štiavniku) sobáš ............   v ................

•D1  Jozef  ( nar. 28. 2. 1828   v Štiavniku -  zomr. ............  v Budíne ) manželka  ...............    ( nar. .....................    v ................-  zomr.............  v  ...................) sobáš   ................  v ..............

•E1 Ján   ( nar. .............. v ..............– zomr. ............. v Štiavniku) kňaz ordinovaný............ v Rožňave

•C9  Juraj      ( nar.  23. 4. 1809   v Štiavniku – zomr.  21. 10. 1825  v Štiavniku )

•B3 Martin  ( nar..cca 1760 v Štiavniku- zomr.  ................. v Štiavniku)  Mária Martinko ...............  ( nar. 1760 v Štiavniku – zomr. 1800 v Štiavniku) sobáš  13. 11 1788  v Štiavniku

•B4 Katarína  ( nar. 1762  v Štiavniku- zomr. 13. 3. 1764 v Štiavniku) 

•B4 Mária   ( nar. 6. 1. 1765  v Štiavniku- zomr. ...............  v ....................) 

•B4 Anna    ( nar. 16.11. 1766  v Štiavniku- zomr. ............vo Kubachoch)  manžel  Juraj Petrula  ( nar. ............... vo Kubachoch  – zomr.............. vo Kubachoch   ) sobáš  23. 10. 1788  v Kubachoch

•B5 Zuzana ( nar. 10.  8. 1768 v Štiavniku- zomr. 28. 7. 1774  v Štiavniku) 

•B6 Jozef    ( nar. 2. 12. 1770  v Štiavniku- zomr. 29. 12. 1770 v Štiavniku) 

•B7 Matej   ( nar.11. 2.1772   v Štiavniku- zomr. 11. 2.1772  v Štiavniku) 

•B8 Jozef  ( nar. 9. 1776  v Štiavniku- zomr. 10. 10. 1776  v Štiavniku)