Choď na obsah Choď na menu
 


Rodokmeň Jaroš

2. 4. 2012

Jurčo Jaroš   a  Mária Cvaniga

 

•A1 Michal Jaroš  ( nar. 1713   v ...........- zomr.  30. 7. 1763 v Štiavniku) manželka  ................. ( nar.  ........ v ........... – zomr. ........ v Štiavniku) sobáš   ........... v ...............

• B1 Mária ( nar. ..........  v Štiavniku- zomr.  ............. v Štiavniku) manžel  Vavrinec Kováč ( nar.  ........ v ........... – zomr. ........ v Štiavniku) sobáš   16. 11. 1766 v Štiavniku

• B2 Martin  ( nar. ..............v Štiavniku – zomr. .............. v Štiavniku)  manželka Žofia ............ ( nar........... v ............. - zomr. ..............  v  Štiavniku ) sobáš  ............................ v .............

•C1  Alžbeta ( nar.  14. 11. 1781  v Štiavniku -  zomr. 16. 1. 1863 v  Štiavniku) manžel Jakub Martinko Kubuš ( nar. 28. 4. 1776  v  Štiavniku -  zomr. 24. 2. 1833 v Štiavniku) sobáš   16. 11. 1803 v Štiavniku

•C2 Mária  ( nar.  10. 2. 1786  v Štiavniku – zomr.  .......... v  Štiavniku) manžel Michal Šulík  ( nar. 1781  v  Štiavniku -  zomr. ................ v Štiavniku) sobáš   16. 11. 1813 v Štiavniku

•C3  Žofia  ( nar. 20. 3. 1789 v Štiavniku – zomr.  .......... v ..........)

 

•A2 Mária Jaroš ( nar.  1717  v .............. – zomr. 15. 11. 1797  v Štiavniku) manželka  Jakub Dulovič - Kubičko (nar. 1717  v Štiavniku- zomr. 19. 8. 1788  v Štiavniku) sobáš   ........... v ...............

 

•A3 Martin  Jaroš ( nar.  cca 1720-5  v ............- zomr.  ............. v Štiavniku) manželka  Anna Kolorovič ( nar. 1733  v Kubachoch – zomr. 18. 2. 1780  v Štiavniku) sobáš   19. 11. 1752  v Kubachoch

• B1 Ján   ( nar. 1753 v Štiavniku – zomr.   27. 4. 1828  v Štiavniku )

• B2 Andrej   ( nar. 1756 v Štiavniku – zomr.   14. 3. 1834    v Štiavniku) manželka Anna Šulík ......... ( nar. 1765  v Štiavniku - zomr. 22. 4. 1844   v  Štiavniku ) sobáš  5. 11. 1786  v Štiavniku

•C1 Žofia ( nar. 5. 1. 1786 v Štiavniku – zomr.  8.4. 1798  v  Štiavniku)

•C2  Mária  ( nar. 30. 8. 1787  v Štiavniku – zomr.  21. 10. 1854  v Štiavniku) manžel   Jozef Hudzik Čierny  ( nar. 30. 8.  1785  v Štiavniku -  zomr. 31. 5. 1852  v Štiavniku) sobáš   18. 11. 1811  v Štiavniku

•C3  Tomáš  ( nar.  10. 12. 1788 v Štiavniku – zomr.  15. 10 1789  v  Štiavniku)

•C4  Michal ( nar. 27. 1. 1790 v Štiavniku -  zomr. 26. 4. 1867  v Štiavniku) manželka Anna Javorská od Kuby ( nar.  29. 3. 1792  v Štiavniku -  zomr. 19. 5. 1863  v Štiavniku) sobáš   22. 11. 1813   v Štiavniku

•D1 Mária  (nar.  14. 9. 1814 v Štiavniku -  zomr. pred 1819 v Štiavniku)

•D2 Ján  ( nar. 21. 3. 1817  v Štiavniku – zomr. ..............  v  Štiavniku)

•D3 Mária  ( nar. 14. 10. 1819 v Štiavniku – zomr. ......... v  Štiavniku) 1. manžel ........... .... ( nar. ........... v Jánovciach -  zomr. ................    v........) sobáš   ................. v Štiavniku 2. manžel Ján Dubrinsky ( nar. ........... v Levoči -  zomr. ................    v........) sobáš   ..............  v .............

•D4 Anna  (nar.  15. 11.  1822 v Štiavniku- zomr. ............. v Štiavniku) 1. manžel Štefan Begala ( nar. 19. 8. 1822 v Štiavniku -  zomr. 9.3. 1857  v Štiavniku) sobáš   22. 11. 1843    v Štiavniku 2. manžel Štefan Slivka Liptačkin ( nar. 10. 8. 1834 v Štiavniku -  zomr. 25. 9. 1870  v Štiavniku) sobáš   8. 6. 1857  v Štiavniku

•D5 Katarína  (nar.  1. 4. 1826  v Štiavniku- zomr.  18. 7. 1898  v Štiavniku) 1. manžel Ján Javorský z Lyčanského ( nar. 28. 5. 1824  v Štiavniku -  zomr. 13. 9. 1851 v  Štiavniku) sobáš   15. 11. 1848  v Štiavniku 2. manžel Martin Martinko Dubňák ( nar. 2. 10. 1826 v Štiavniku -  zomr. 10. 6. 1891 v Štiavniku) sobáš   18. 11. 1851  v Štiavniku

•D6 Alžbeta  ( nar.  1. 6. 1826 v Štiavniku – zomr. ......... v  Štiavniku)  manžel Ján Vandrak ( .............. v Štiavniku  -  zomr. 1873 v Štiavniku) sobáš   3. 2. 1845   v Štiavniku

•D7 Michal  (nar.  12. 8. 1834 v Štiavniku- zomr. ......... v Štiavniku)

•D8  Zuzana  (nar.  19. 10. 1836  v Štiavniku- zomr. .......... v Štiavniku) manžel Michal Dolák  ( nar. 7. 8.  1836  v Štiavniku -  zomr. 1903 v  Štiavniku) sobáš   24. 11. 1862  v Štiavniku

•C5 Anna ( nar. 2. 4. 1792  v Štiavniku -  zomr. 1832 v Hranovnici) manžel Michal Hudzík – Čierny  ( nar. 17...  v Hranovnici-  zomr. ......... v  .................) sobáš   pred rokom  1820  v Hranovnici

•C6 Jozef   ( nar. 29. 1. 1794  v Štiavniku -  zomr.  5. 3. 1855 v Štiavniku)  manželka Mária Dulovič  ( nar.  ..................  v ...........-  zomr. .................  v Štiavniku) sobáš   15, 11. 1824  v tiavniku  manželka Anna Vandrak  ( nar.  ..................  v ...........-  zomr. .................  v Štiavniku) sobáš   ................   v .................

•D1 Jozef   ( nar. ............... v ........... – zomr. ............. v Štiavniku) manželka Anna Dunčko ( nar.  .............  vo Štvrtku -  zomr.........  v Štiavniku) sobáš   .............  vo Štvrtku

•E1 Michal ( nar.   14. 9. 1848  v Štiavniku – zomr. 1930  v Štiavniku) manželka Mária Vagaš ( nar. 1839  v Štiavniku - zomr. ........... v Štiavniku) sobáš  18. 11. 1870 v Štiavniku

•F1  Mária   ( nar. 27. 12. 1870 v Štiavniku - zomr.  ......... v USA)

•G1 Jozef  (nar.  12. 4. 1892   v Stiavniku zomr.  6. 11. 1893  v Štiavniku)

•F2 Ján  (nar.  6. 6. 1872  v Stiavniku - zomr.  3. 2. 1944  v Štiavniku) – manželka Anna Chripko   ( nar.  22. 1. 1870 -  zomr. 2. 6. 1941 v Štiavniku) sobáš  25. 1. 1897  v Štiavniku

•G1 Ján  (nar.  1901  v Stiavniku zomr.  1. 5. 1976 v Štiavniku) – manželka Anna Lukáčik   ( nar.  1901  v Štiavniku-  zomr.  11.6.  1978 v Štiavniku) sobáš  ..........  v Štiavniku

•H1 Ján  (nar.  1928  v Štiavniku - zomr.  21. 12. 1991 v Štiavniku) – manželka Mária Chovancová   ( nar.  19.... v Ondreji    sobáš  ........... v........

•H2 Mária  (nar.  1930   v Štiavniku - zomr.  2. 10. 1987 v Štiavniku) – manžel Jozef  Humenský   ( nar.  1927 v Štiavniku - zomr.  30. 5. 1983 v Štiavniku ) sobáš  ....... v Štiavniku

•H3 Jozef ( nar. 1932 v Štiavniku – manželka .........   ( nar.  19.... v ......... .sobáš  ........... v........

•H4 Anna ( nar.   1936 v Štiavniku– manžel Michal Kalafut  ( nar.  1935 v Rudňanoch sobáš  ........  v Štiavniku

•H5 .......... ( nar.  ........ v Štiavniku- zomr............v Rudňanoch) – manžel ......... Kandráč  ( nar.  ......... v .......... sobáš  ........  v Štiavniku

•H6 Pavol ( nar. 20. 3. 1941 v Štiavniku - zomr.  1. 7.  2005 v Štiavniku) – manželka Anna Reiberger  ( nar.  1944 v ............. sobáš  ........  v ............

•I1 ............ (nar.  196.  v Štiavniku manžel .........  ( nar.  ......... v .......... sobáš  ........  v Štiavniku

•I2 Pavol  ( nar.   1966 v Štiavniku manželka .........   ( nar.  19.... v ..........sobáš  ........... v........

•J1 ............ (nar.  19..  v .......

•J2 Pavol (nar.  19..  v .......

•J3 ............ (nar.  19..  v .......

 •G2 Jozef  ( nar. 1903 v Štiavniku - zomr.  1........ v Poprade) – manželka Božena ..  ( nar.  ......... v ..........  zomr.  1........ v Poprade)  sobáš ..........  v .............

•H1 Jaroslav (nar.  1927  v ........

•H2 Anton ( nar. 1934  v ........... 

•H3 Helena ( nar.  1..... v .......... – manžel  ........ Krejcer  ( nar. ..............v ............. sobáš ..........v ..............

•H4 Emil ( nar. 1943  v ........... 

•G3 Katarína ( nar. 19.......  v Štiavniku - zomr. .......... vo Vydrníku )– manžel Štefan Kužma  ( nar. .......... vo Vydrníku - zomr. .......... vo Vydrníku ) sobáš  .........  v Štiavniku

•G4 Anna ( nar. 1909  v Štiavniku - zomr. 1993 v Štiavniku)– 1. manžel Štefan Kostolník  ( nar. 1900 v Štiavniku-  zomr.  1953 v Štiavniku) sobáš  .........  v Štiavniku 2. manžel vd. Jozef Slivka Švidrik  ( nar. 1895 v Štiavniku-  zomr.  1974 v Štiavniku) sobáš  .........  v Štiavniku

•G5 Štefan  ( nar. 1911  v Štiavniku zomr.  30. 11. 1991 v Štiavniku) – manželka Alžbeta Antalová  ( nar. 1.......  v ............. zomr.  17. 2. 1983 v Štiavniku sobáš ..........   v.........

•H1 Anna (nar.   1933 v Štiavniku manžel .............Žudel  ( nar. 1.......  v Smižanoch sobáš ..........   v.........

•H2 Jozef (nar.  1937  v Štiavniku manželka .................  ( nar. 1.......  v ............. sobáš ..........   v.........

•H3 Alžbeta( nar.  1939  v Štiavniku manžel .............Šuba  ( nar. 1.......  v Smižanoch sobáš ..........   v.........

•H4 Štefan ( nar.  23. 6. 1940 v Štiavniku - zomr.  21. 5. 2003  v .......... ) – manželka .................  ( nar. 1.......  v ............. sobáš ..........   v.........

•I1 Štefan (nar.  19..  v ....

•I2 Iveta  ( nar.  19.. v ..........

•I3 Mária (nar.  19.  ........

•I4 Kornélia  ( nar.  19.. v ..........

•H5 Milan ( nar.   1941  v Štiavniku manželka .................  ( nar. 1.......  v ............. sobáš ..........   v.........

•H6 Agáta ( nar.  1943 v Štiavniku

•H7 Marta ( nar. 1945  v Štiavniku - manžel  Ján Šavel  ( nar. ..............v Hranovnici  sobáš .......... v Štiavniku

•H8 Alojz ( nar. 1950  v Štiavniku –  zomr.  9. 5. 1998  v Hôrke) – manželka .................  ( nar. 1.......  v ............. sobáš ..........   v.........

•I1 Peter (nar.  1976  v ....

•I2 Alojz  ( nar.  1977 v ..........

•I3 Ivana (nar.  1983 v ........ manžel  ...................  ( nar. ..............v ...........  sobáš .......... v .............

•I4 Stanislava ( nar.  1985 v ..........

•H9 František ( nar.  1..... v Štiavniku - zomr.  11. 10. 1974 v Štiavniku)

•G6 Mária  ( nar. 19.. v Štiavniku – zomr.  ......... v USA)

•F3 Anna  ( nar. 20. 5. 1873  v Štiavniku zomr.  do 1875  v Štiavniku)

•F4 Anna  ( nar.  26. 5. 1875  v Štiavniku zomr.  ........  v USA)

•F5 Pavol  ( nar. 7. 1. 1877 v Štiavniku zomr.  23. 6. 1878  v Štiavniku)

•E2 Anna ( nar.   6. 10. 1850 v Štiavniku – ............. v Štiavniku)  manžel Martin Chripko ( nar. 1 . 11. 1842  v Štiavniku - zomr. ........... v Štiavniku) sobáš  26. 2. 1869  v Štiavniku

•D2 Štefan  ( nar. 20. 10. 1828  v Štiavniku – zomr. ............. v ................)

•C7 Pavol  ( nar.  3. 1. 1798  v Štiavniku – zomr.  15. 7. 1800 v  Štiavniku)

•C8 Ján  ( nar. 30. 1. 1800 v Štiavniku – zomr.  30. 3. 1800 v  Štiavniku)

•C9 Žofia   ( nar. 30. 3. 1801  v Štiavniku -  zomr. 1. 9. 1855  v  Štiavniku ) 1. manžel Ján Martinko Dubňák  ( nar. 6. 11. 1801   v Štiavniku -  zomr. 31. 10. 1853  v  Štiavniku) sobáš   24. 11. 1824  v Štiavniku

•C10 Zuzana  ( nar.  12. 6. 1803 v Štiavniku – zomr.  ........... v  ...............) birm 1824

•C11 Andrej   ( nar. 21. 1 . 1805 v Štiavniku – zomr.  .......... v  ................)

•C12 Jakub   ( nar. 11. 5. 1807 v Štiavniku – zomr.  25. 9. 1808  v  Štiavniku)

•C13 Katarína   ( nar. 1810  v Štiavniku – zomr.  12. 4. 1812  v  Štiavniku)

•C14  Pavol  ( nar. 23. 8. 1814 v Štiavniku -  zomr. pred. 1868  v Štiavniku) manželka Mária Chripko od Matiaška ( nar.  3. 12. 1816  v Štiavniku -  zomr.  pred 1869  v Štiavniku) sobáš   20. 11. 1837  v Štiavniku

•D1 Mária  (nar.  22. 8. 1839 v Štiavniku- zomr. 6. 4.  1842 v  Štiavniku)

•D2 Ján   ( nar. 21. 4. 1842  v Štiavniku – zomr. 12. 11. 1848  v  Štiavniku)

•D3 Jozef ( nar. 29. 8. 1844  v Štiavniku – zomr.  3. 12. 1851  v Štiavniku)

• B2  Žofia   ( nar. ..........  v Štiavniku – zomr.    ............   v Štiavniku) manželka Martin Šulík.............. ( nar. ........... v Štiavniku - zomr. ...........   v  Štiavniku ) sobáš  20. 11. 1791  v Štiavniku

• B3 Anna  ( nar. 6. 7. 1763   v Štiavniku – zomr.    ............   v Štiavniku) manželka Jozef Šulík ........  ( nar. ........... v Štiavniku - zomr. ...........   v  Štiavniku ) sobáš  5. 11. 1786  v Štiavniku)

• B4  Ján  resp. Juraj ( nar. 24. 6. 1765  v Štiavniku – zomr. 11. 6. 1766  v Štiavniku)

• B5 Martin   ( nar. 22. 5. 1768 v Štiavniku – zomr.    28. 5. 1768  v Štiavniku)

• B6 Jozef   ( nar. 6. 3. 1770 v Štiavniku – zomr.    21. 11. 1771  v Štiavniku)