Choď na obsah Choď na menu
 


Rodokmeň Javorský od Kuby

2. 4. 2012

•A1  Jakub Javorský ( nar. cca  1714 v Štiavniku- zomr. 9. 4. 1769  v Štiavniku)  manželka  Mária Kapusta ( nar. 1718 v .............. – zomr. 19. 3. 1798  v Štiavniku) sobáš   ......... v .............

 

•B1  Mária   ( nar. ................ v Štiavniku- zomr.  ............. v Štiavniku)  manžel Ján Šavel  ( nar. ........ v Štiavniku -  zomr. ................ v Štiavniku) sobáš   ............. v Štiavniku

•B2 Katarína   ( nar. 1734 ..... v Štiavniku- zomr.  26. 3. 1792 v Štiavniku)  manžel Ján Slivka Švider ( nar. .............. v Štiavniku -  zomr. ................ v Štiavniku) sobáš   5. 10. 1766 v Štiavniku

•B3 Žofia  ( nar. .......... v Štiavniku- zomr.  .................. v Štiavniku)  1. manžel Juraj Meravý ( nar. .............. v Štiavniku -  zomr. ................ v Štiavniku) sobáš   ................. v Štiavniku 2. manžel Štefan Mrava ( nar. .............. v Štiavniku -  zomr. ................ v Štiavniku) sobáš   4. 4. 1781 v Štiavniku

•B4 Anna  ( nar.  ............. v Štiavniku- zomr.  ............... v ............) manžel Juraj Malý ( nar. .............. v ............. -  zomr. ................ v........) sobáš   6. 11. 1774 v Štiavniku

•B5  Zuzana  ( nar. ................ v Štiavniku- zomr.  ............. v Štiavniku)  manžel Pavol Dulovič Šuster ( nar. 1752 v Štiavniku -  zomr. ................ v Štiavniku) sobáš   6. 11. 1774 v Štiavniku

•B6  Alžbeta  ( nar. 1753 v Štiavniku- zomr.  26. 10. 1828 v Štiavniku)  manžel Andrej Dulovič šlachtic ( nar. 1753 v Štiavniku -  zomr. ................ v Sp. Kapituli) sobáš   12. 11. 1775 v Štiavniku

•B7 Jozef   ( nar. 1756  v Štiavniku- zomr.  19. 3. 1826 v Štiavniku) manželka 1 .  Mária  ............ ( nar. 1761  v .............. – zomr. 14. 3. 1789  v Štiavniku) sobáš 4. 4. 1781 v Štiavniku  2. manželka.  Anna Dolák  Terčák ( nar. 3. 4.  1769  v Štiavniku – zomr. 9.  2. 1835  v Štiavniku) sobáš  6. 7. 1789 v Štiavniku

• C1 Ján  ( nar. 16. 12. 1782 v Štiavniku – zomr. 30. 7. 1789   v Štiavniku)

 • C2 Martin ( nar. 27. 11. 1784 v Štiavniku – zomr. 28. 7. 1789   v Štiavniku)

 • C3 Jozef  ( nar. 16. 8. 1786 v Štiavniku – zomr. 2. 2. 1787   v Štiavniku)

• C5 Anna  ( nar. 29. 3. 1792  v Štiavniku – zomr. 19. 5. 1863 v Štiavniku) manžel Michal Jaroš ( nar. 27. 7. 1790  v Štiavniku -  zomr. 26. 4. 1867  v Štiavniku ) sobáš   22. 11. 1813 v Štiavniku

• C6 Eva   ( nar. 3. 10. 1796 v Štiavniku – zomr.  11. 3. 1797 v Štiavniku)

• C7 Alžbeta ( nar. 3. 10. 1796 v Štiavniku – zomr. 11. 3. 1797 v Štiavniku)

• C8 Zuzana  ( nar. 14. 2. 1798  v Štiavniku – zomr. 23. 10. 1845  v Štiavniku) manžel Juraj Slivka od ulici ( nar. 14. 4. 1795 v Štiavniku -  zomr. 5. 12. 1853 v Štiavniku) sobáš   10. 11. 1817 v Štiavniku

• C9 Alžbeta  ( nar. 8. 4. 1802 v Štiavniku – zomr. 9. 12. 1852   v Štiavniku) manžel Juraj Mrava ( nar. 27. 3. 1799 v Štiavniku -  zomr. 15.  5. 1854    v Štiavniku) sobáš   11. 11. 1822  v Štiavniku

• C10 Katarína  ( nar. 8. 4. 1802  v Štiavniku – zomr. 29. 5. 1802 v Štiavniku)

 • C11 Mária  ( nar. 18. 1. 1810 v Štiavniku – zomr. 1 .12. 1811  v Štiavniku)

•B8 Jakub   ( nar. 7. 2. 1765  v Štiavniku- zomr.  13. 3. 1829 v Štiavniku) manželka  Mária ....... ( nar.  1765  v  .................... – zomr. 20. 4. 1801  v Štiavniku) sobáš .............. v ..................

• C1 Mária ( nar. 10. 10. 1792 v Štiavniku – zomr. ............. v Štiavniku) manžel vd. Michal Šulík   ( nar. 18. 8. 1771 v Štiavniku – zomr.  .......... v  Štiavniku) sobáš 5. 11. 1810 v Štiavniku

• C2 Ján   ( nar. 11. 12. 1793  v Štiavniku – zomr.  13. 1. 1865  v Štiavniku) manželka Mária Šulík ...........  ( nar. 1794 v Štiavniku – zomr.  28. 1. 1855 v  Štiavniku) sobáš 15. 11. 1814 v Štiavniku

•D1  Ján  ( nar.  ... 3. 1815  v Štiavniku -  zomr.  28. 1. 1816 v Štiavniku)

•D2  Jozef  ( nar. 14. 3. 1816  v Štiavniku -  zomr. ..............  v Štiavniku) manželka Zuzana Vagaš ( nar. 12. 12. 1820  v Štiavniku – zomr.  ........... v  Štiavniku) sobáš 6. 11. 1837  v Štiavniku

•E1 Mária (nar.   28. 8. 1839   v Štiavniku- zomr. ..............  v Štiavniku)  manžel Andrej Munczner ( nar. 1834 v Štiavniku – zomr.  ......... v  Štiavniku) sobáš 7. 11. 1860   v Štiavniku          

•E2 Anna  (nar.   10. 10. 1841   v Štiavniku- zomr. ..............  v Štiavniku)  manžel Pavol Martinko z Drongovca   ( nar. 1840 v Štiavniku – zomr.  1870 v  Štiavniku) sobáš 8. 6. 1863  v Štiavniku        

•E3 Katarína  ( nar. 30. 5. 1844   v Štiavniku – zomr. ..............  v Štiavniku)  manžel Jozef Begala   ( nar. 23. 11. 1839 v Štiavniku – zomr.  ........... v  Štiavniku) sobáš 27. 10. 1868  v Štiavniku

•E4 Zuzana  ( nar. 14. 2. 1847   v Štiavniku – zomr. 7. 12. 1874  v Štiavniku)  manžel Ján Krivjansky   ( nar. 11. 5. 1851 v Štiavniku – zomr.  ........... v  .................) sobáš 28. 5. 1873  v Štiavniku

•E5 Jozef ( nar. 3. 2. 1850  v Štiavniku – zomr. 7. 10. 1928  v Štiavniku)  manželka Mária Martinko- Šimunko   ( nar. 24. 4. 1853 v Štiavniku – zomr.  ........... v  Štiavniku) sobáš 10. 11. 1874  v Štiavniku

•F1 Mária ( nar. 13. 8. 1875 v Štiavniku -  zomr. 12. 3. 1956  v USA)  manžel 1. Jozef Šulík ........ ( nar.  12. 9. 1874  v Štiavniku – zomr.  16. 10. 1910 v  USA) sobáš 16. 11. 1897   v Štiavniku 2. Ján Melek ( nar.  11. 11. 1872   v ........... – zomr.  2. 11. 1950  v  USA) sobáš 27. 5. 1912   v USA

•F2 Anna  ( nar. 6. 5. 1878 v Štiavniku -  zomr.  18. 5. 1950  v USA)  1. .... Šimkulák ( nar.  .............v ........... – zomr.  ...........  v  USA) sobáš ............   v ............. 2.  manžel Ján Humenský   ( nar. 20. 1. 1875 v Štiavniku – zomr.  25. 6. 1961  v  USA) sobáš .............  v ................

•F3 Jozef  ( nar. 6. 1. 1882  v Štiavniku -  zomr.  26. 10. 1967  v USA)  manželka Adolfia Hradická   ( nar.  28. 3. 1888 v Teplici – zomr.  13. 2. 1981 v  USA) sobáš 23. 1. 1906  v USA

•F4 Ján  ( nar. 25. 6. 1884 v Štiavniku -  zomr.  1. 4. 1962  v USA)  manželka Mária Hradická   ( nar.  ........... v Teplici – zomr.  ........... v  USA) sobáš 23. 1. 1906 v USA

•F5 Andrej  ( nar. 21. 9. 1888 v Štiavniku -  zomr.  9. 2. 1930  v USA)  manželka Anna Liptay   ( nar. ......... v ........... – zomr.  ........... v  USA) sobáš 1915  v USA

•F6 Katarína  ( nar. 1. 5. 1891  v Štiavniku -  zomr.  29. 1. 1968 v Štiavniku) manžel Andrej Dulovič od Kubička  ( nar. 22. 11. 1886 v Štiavniku – zomr. 16. 7. 1967 v Štiavniku ) sobáš 27. 11. 1911  v Štiavniku

•E6 Ján ( nar. 23. 1. 1853   v Štiavniku – zomr. ...............  v Štiavniku)  manželka Zuzana Javorská ( nar.  27. 12. 1856 v Štiavniku – zomr.  ........... v  Štiavniku) sobáš 5. 6. 1877  v Štiavniku

•F1 Katarína  ( nar. 10. 11. 1876  v Štiavniku -  zomr.  1. 7. 1956  v USA)  manžel Gabriel Jarošík   ( nar. 1877  v ...................... – zomr.  1957 v  USA) sobáš  1898  v USA

•F2  Ján  ( nar. 29. 5. 1879  v Štiavniku -  zomr.  18. 4. 1888  Štiavniku)

F3 Mária ( nar. 14. 11. 1885  v Štiavniku -  zomr.  19. 6. 1948  v USA)  manžel Martin Muránsky   ( nar.  12. 9. 1884 v Štiavniku – zomr.  1. 8. 1973 v  USA) sobáš 14. 8. 1905  v USA

•F4 Zuzana  ( nar. 28. 7. 1889 v Štiavniku -  zomr.  ..........  Štiavniku)  

•E7 Alžbeta ( nar. 18. 11. 1856   v Štiavniku – zomr. ...............  v ..................)  manžel  Štefan Javorský od Katušky   ( nar.  16. 6. 1861 v Štiavniku – zomr.  ...............v  Štiavniku) sobáš 4. 11. 1884  v Štiavniku 2. manžel  Ján Šuták   ( nar.  1862 v Štiavniku – zomr.  ...............v  ..............) sobáš 25. 10. 1893  v Štiavniku

•E8 Štefan ( nar. 25. 5. 1859   v Štiavniku – zomr. 27. 10. 1932  v Štiavniku)  manželka  Mária Gajan   ( nar.  31. 8. 1860  v Hranovnivci – zomr.  ........... v  Štiavniku) sobáš 11. 3. 1886  v Štiavniku

•F1 Ján ( nar. 5. 2. 1887 v Štiavniku -  zomr. 4. 12. 1969  v USA)  manželka Anna Puškár  ( nar.  1888  v ............. – zomr.  ............. v  USA) sobáš  7. 11. 1910   v USA

•F2 Mária ( nar. 29. 2. 1888 v Štiavniku -  zomr. 15. 7. 1957  v USA)  manžel Martin Strojný ( nar.  .............  v Betlanovciach – zomr.  ............. v  USA) sobáš ...............   v USA

•F3 Katarína  ( nar. 26. 12. 1889 v Štiavniku -  zomr.  28. 4. 1973  v USA)  manžel Steve Celec   ( nar. ......... v ............. – zomr.  ........... v  USA) sobáš ...............  v USA

•F4 Anna  ( nar. 27. 1. 1892 v Štiavniku -  zomr.  ..............  v USA)  manžel Michal Glozer   ( nar. ......... v ............. – zomr.  ........... v  USA) sobáš 25. 6. 1918  v USA

•F5 Zuzana  ( nar. 4. 10. 1895   v Štiavniku -  zomr.  .........  v .............)

•F6 Johana  ( nar. ................   v Štiavniku -  zomr.  19. 7. 1974  Štiavniku)  manžel Andrej Chripko   ( nar. 5. 5. 1892  v Štiavniku – zomr.  29. 5. 1973 v  Štiavniku) sobáš 8. 5. 1922  v Štiavniku

•F7 Andrej  ( nar. 26. 11. 1902  v Štiavniku -  zomr.  28. 9. 1974  v USA)  manželka Veronika Kafan   ( nar. 21. 6. 1905  v ........... – zomr.  13 2. 1987 v  USA) sobáš 16. 11. 1925  v USA

•E9 Andrej ( nar. 1. 9. 1862    v Štiavniku – zomr. 30. 8. 1877  v Štiavniku)  

•D3  Mária ( nar. 20. 8. 1818  v Štiavniku -  zomr.   18. 2. 1819 v Štiavniku)

•D4  Ján  ( nar.  29. 2. 1820 v Štiavniku -  zomr.  11.  4. 1820  v Štiavniku)

•D5  Mária  ( nar.  26. 2. 1821   v Štiavniku -  zomr. ............... vo  Štvrtku) manžel Jozef  Bajtoš ( nar. ...........vo Štvrtku     zomr. ............... vo Štvrtku)  sobáš 25. 10. 1842  v Štiavniku  

•D6  Ján  ( nar.  10. 2. 1824 v Štiavniku -  zomr.  do 1834  v Štiavniku)

•D7  Anna ( nar.  14. 1. 1827  v Štiavniku -  zomr. ............... v Štiavniku) manžel Jozef Palguta ( nar. 1824 v Kubachoch –   zomr. ............... v Štiavniku)  sobáš 11. 11. 1846 v Štiavniku

 •D8  Katarína ( nar.  1. 4. 1829   v Štiavniku -  zomr. ............... v Štiavniku) manžel  vd. Ján Javorský   Pali ??? ( nar. 7. 5. 1816 v Štiavniku –   zomr. ............... v Štiavniku)  sobáš 29. 11. 1848  v Štiavniku

•D9  Ján  ( nar.  13. 1. 1834 v Štiavniku -  zomr.  6. 5. 1835  v Štiavniku)

• C3  Jakub ( nar. 25. 3. 1797  v Štiavniku – zomr. ............. v ...............)

• C4  Alžbeta  ( nar. 15. 1. 1801 v Štiavniku – zomr. 4. 9. 1855  v Štiavniku) manžel Matej Dulovič- Kubičko   ( nar. 23. 2. 1793 v Štiavniku – zomr.  1. 7. 1863 v  Štiavniku) sobáš 12. 11. 1821  v Štiavniku