Choď na obsah Choď na menu
 


Rodokmeň Javorský Pali-Vencko

2. 4. 2012

• C2 Pavol  ( nar. 18. 1. 1783  v Štiavniku – zomr. 5. 3. 1826 v Štiavniku) manželka Katarína Dulovičová-Šuster ( nar. 1. 11. 1785 v Štiavniku -  zomr. 31. 1. 1854  v Štiavniku) sobáš   18. 2. 1811 v Štiavniku

•D1  Mária ( nar. 23. 11. 1811 v Štiavniku -  zomr. ............. v Štiavniku) manžel Jozef Sedmak ( nar. 3. 9. 1809  v Štiavniku -  zomr. ................... v Štiavniku) sobáš   10. 11. 1834  v Štiavniku

•D2  Anna ( nar. 31. 12. 1813 v Štiavniku -  zomr. 22. 6. 1815 v Štiavniku)

•D3  Ján ( nar. 7. 5. 1816 v Štiavniku -  zomr. ................. v Štiavniku)  manželka   Zuzana Mrava ( nar. 1817 v Štiavniku -  zomr.  do roku 1849  v Štiavniku) sobáš   22. 11. 1842 v Štiavniku  

•E1 Mária ( nar. 24. 3. 1846 v Štiavniku – zomr. ............... v .....................)  manžel Ján Pavla  ( nar. ....... v Gyogyos -  zomr. ................... v .............. sobáš  16. 11. 1874  v Štiavniku

•D4  Zuzana ( nar. 2. 11. 1818 v Štiavniku -  zomr. ................. v Štiavniku) 1. manžel Vincent Dikant  ( nar. 1828 v Teplici -  zomr. 15. 8. 1855 v Teplici) sobáš  14. 11. 1854 v Štiavniku  2. manžel Pavol Medla   ( nar. 1802 v  Štiavniku -  zomr. ................... v Štiavniku ) sobáš 7. 11. 1855  v Štiavniku

•E1 Mária ( nar. 30. 1.  1846 v Štiavniku – zomr. ............... v .....................)  manžel Ján Šavel   ( nar. 7. 1. 1840 v Hranovnici -  zomr. ................... v Štiavniku) sobáš  19. 5. 1864  v Štiavniku

•D5  Štefan ( nar. 27. 2. 1821 v Štiavniku -  zomr. 21. 3. 1870 v Štiavniku) manželka Mária Martinko- Falanga ( nar. 25. 1. 1823  v Štiavniku -  zomr. 24. 11. 1868  v Štiavniku) sobáš   26. 11. 1845 v Štiavniku

•E1 Mária (nar. 30. 7. 1847 v Štiavniku- zomr. ........... v Štiavniku) 1. manžel Martin Vencko ( nar. 18. 10. 1845 v Štiavniku -  zomr. pred 1883 v Štiavniku) sobáš   18.  11. 1874 v Štiavniku 2. manžel Ján Kaňa ( nar. 2. 4. 1843 v Štiavniku -  zomr. ................. v Štiavniku) sobáš   8. 5. 1883 v Štiavniku

•E2 Štefan (nar. 26. 12. 1848 v Štiavniku- zomr. 24. 3. 1910 v Štiavniku) manželka Katarína Lukáčik ( nar. 20. 8. 1847 v Štiavniku -  zomr. ................. v Štiavniku) sobáš   20. 11. 1872 v Štiavniku

•F1 Štefan ( nar. 18. 10. 1873  v Štiavniku -  zomr. 10. 1. 1940  v USA)  manželka Mária Petríková ( nar. 3. 3. 1881  v Jamníku -  zomr. 14. 4. 1948 v USA) sobáš   ........... v .............

•F2 Mária ( nar. 14. 2. 1876  v Štiavniku -  zomr. 28. 4. 1918  v USA)  manžel Ján Cihoň ( nar. 27. 3. 1870  v Štiavniku -  zomr. ....................v  USA) sobáš   5. 2. 1896 v Štiavniku

•F3  Zuzana ( nar. 11. 8. 1878  v Štiavniku - zomr. ...............  v USA)    manžel Ján Šteiner ( nar. ..............  v ................. -  zomr. ................. v   USA) sobáš   ........................ v ..........

•F4 Martin ( nar. 18. 9. 1880  v Štiavniku -  zomr. 22. 3. 1894 v Štiavniku) 

•F5 Katarína ( nar. 18. 10. 1883  v Štiavniku -  zomr. 30. 5. 1971 v Štiavniku)  manžel Michal Šimkovič ( nar. ..............  v ................. -  zomr. 25. 12. 1969 v Štiavniku) sobáš   19. 1. 1906  v Štiavniku

•F6  Ján Jozef  ( nar. 1. 11. 1885  v Štiavniku -  zomr. 9. 12. 1980  v USA)  manželka Katarína Leson ( nar. ..............  v ............ -  zomr. ....................v USA) sobáš   ........... v USA

•E3 Anna  ( nar. 18. 3. 1851 v Štiavniku – zomr. 17. 8. 1855 v Štiavniku)

•E4 Jozef  ( nar. 14. 3. 1853 v Štiavniku – zomr. .................. v Hozelci??) 1. manželka Mária Munczner ( nar. 3. 7. 1852 v Štiavniku -  zomr. ................. v ..............) sobáš   22. 11. 1876 v Štiavniku 2. manželka Mária Šavel ( nar. 1868 v Štiavniku -  zomr. ................. v ...............) sobáš   9. 9. 1897 v Štiavniku

•F1 Ján ( nar. 8. 7. 1883 v Štiavniku -  zomr. .......... v ................) 

•F2 Anna ( nar. 16. 10. 1887 v Hozelci -  zomr. ......... v USA)  manžel Juraj Omasta ( nar. 5. 4. 1888  v ....... -  zomr. 2. 5. 1968 v USA) sobáš  1912 v USA

•F3 Jozef ( nar. 19. 3. 1890 v Hozelci - zomr. 1. 5. 1964  v USA)  manželka Anna Turik (nar. 5. 3. 1900  v........ -  zomr. 7. 4. 1952 v USA) sobáš   22. 5. 1916 v USA

•E5 Katarína   ( nar. 11. 11. 1856 v Štiavniku – zomr. ............. v ......... )

•E6 Ján   ( nar. 30. 1. 1859 v Štiavniku – zomr.  29. 4. 1859 v Štiavniku)

•E7 Andrej   ( nar. 14. 3. 1860 v Štiavniku – zomr. ............... v ................)

•D6  Martin ( nar. 15. 9. 1823 v Štiavniku -  zomr. ...............v .............)

•D7  Michal ( nar. 15. 9. 1825 v Štiavniku -  zomr. ............... v Štiavniku) manželka Anna Dulovič Ondruško ( nar. 20. 6. 1824 v Štiavniku -  zomr. ................... v  Štiavniku) sobáš   17. 11. 1852 v Štiavniku

•E1 Mária (nar.  7. 12. 1854  v Štiavniku- zomr. 18. 8. 1922 v USA) manželka Alojz  Begala ( nar. 24. 6. 1854  v Štiavniku -  zomr. ................. v USA) sobáš  23. 1. 1878 v Štiavniku

•E2 Ján (nar. 6. 5. 1857 v Štiavniku- zomr. 19. 8. 1921 v Štiavniku) manželka Katarína Martinko-Šimunko ( nar. 25. 11. 1857 v Štiavniku -  zomr. 8. 5. 1940 v Štiavniku) sobáš   8. 11. 1881 v Štiavniku

•F1 Mária ( nar. 8. 1. 1883 v Štiavniku -  zomr. 20. 12. 1952 v USA)  manžel Michal Humenský ( nar. 1876 v Štiavniku -  zomr. 15. 10. 1961 v USA) sobáš  ..................... v Štiavniku

•F2 Martin  (nar. 1. 11. 1885 v Štiavniku- zomr.  8. 7. 1962 v Štiavniku) manželka  Anna Martinková-Dubňák ( nar. 28. 6. 1889  v Štiavniku -  zomr. 15. 10. 1961 v Štiavniku) sobáš 8. 11. 1909 v Štiavniku

•G1 Ján  (nar. 13. 7. 1910  v Štiavniku -  zomr.  ................. v ..........) – manželka ...................  ( nar. ................v...........-  zomr.  ................. v ..........)  sobáš ...................v....................

•H1  Anna  (nar.   1937  v ............. – manžel ........... Mlynarčík ( nar. ............ v......... sobáš  .............  v..........

•H2 Monika (nar.  1942  v................- manžel ... Bodnárik ( nar. ............. v ............  sobáš  .................. v ................

•H3 Ján (nar.   1946  v ............... manželka  ...........  ( nar.  ......... v .............  sobáš  ........... v ..........

•G2 Andrej ( nar. 27. 11. 1911 v Štiavniku - zomr. 1980 v .............)– manželka Justína Dulovičová -Terčak  ( nar.  2. 4. 1911 v Štiavniku – zomr. 2. 4. 1992 v.......) sobáš  22. 1. 1934 Štiavniku 

•H1 Magdaléna (nar.  1935  v Štiavniku – manžel ........... Fresser ( nar. ............ v.........- sobáš  .............  v..........

•H2 Vladimír (nar.  1936  v Štiavniku- manželka ............... ( nar. ............. v ............- sobáš  .................. v ................

•H3 Ľudmila (nar.   1939  v Štiavniku manžel ........... Bernát ( nar.  v .............- sobáš  ........... ..........

•H4 Mária  (nar.   1947  v Štiavniku manžel .................. Ujházy ( nar. ............. v ............- sobáš  ............... v Štiavniku

•G3Mária  ( nar. 13. 1. 1914 v Štiavniku – zomr. 4. 7. 2001 v Štiavniku  ) manžel Andrej Hoza  ( nar. 1. 12. 1909 v Štiavnikuzomr.  18. 11. 1976 v Štiavniku)  sobáš ............  v Štiavniku

podpodvetva od Vencka

•G4Martin ( nar. 15. 1. 1915   v Štiavniku - zomr. 28. 7. 1992  v Štiavniku)   manželka Helena Mravová ( nar. 3. 5. 1920  v Štiavniku -  zomr. 8. 5. 2010  v Štiavniku )     sobáš 26. 5. 1941  v Štiavniku

•H1 Jaroslav (nar.   1942  v Štiavniku - manželka Anna Zaliberová ( nar.  1948 vo Vydrníku- sobáš  26. 8. 1967  vo Vydrníku

•I1 Jana ( nar.  1968 v Štiavniku manžel Ľubomír Jurčo ( nar. 1967  v Poprade sobáš  .........  v ........

•I2 Róbert ( nar. 1969 v Štiavniku - manželka Nikoleta Rejničová ( nar.   1976  v Štiavniku- sobáš  .................. v Štiavniku

•J1 Jakub ( nar.  1995 v Štôle

•J2 Adam ( nar.  2004 v Štôle

•I3 Slavomír ( nar.  1971 v Štiavniku

•I4 Dominik ( nar.  1973 v Štiavniku

•H2 Tomáš (nar.   1946  v Štiavniku- manželka Eva Javorská - Kubuš ( nar.  1952 v Štiavniku- sobáš  .................. v Štiavniku

•I1 Radoslav ( nar. 1973 v Poprade manželka Dana Mravová ( nar.  1974 v Poprade- sobáš  .................. v Poprade

•J1 Tomáš ( nar.  1994 v Poprade

•J2 Denisa ( nar.  1999 v Poprade

•I2 Marek ( nar. 1976 v Poprade manželka ................ ( nar. .............. v ...............- sobáš  .................. v Starom Smokovci

•H3 Helena (nar.  1950  v Štiavniku - manžel Milan Adraššák ( nar.   1947 v .............- sobáš  ........... v Štiavniku

•H4 Mária (nar.   1953  v Štiavniku - manžel ........... Mencák ( nar.  1953 v Betlanovciach.- sobáš  ............... v Štiavniku

•H5 Martin (nar.   1955 v Štiavniku- manželka Viera Mlejová ( nar.  1958 v Bardejove sobáš  ............. v .............

•I1 Viera ( nar.  1983 v Bardejove

•I2 Martin ( nar.  1984 v Bardejove

•I3 Peter ( nar.  1986  v Bardejove

•H6 Anna (nar.   1960 v Štiavniku-  manžel Štefan Hudzík- Biely ( nar.  1954  v Štiavniku- sobáš  ............... v Štiavniku

•G5 Anna  (nar. 15. 5. 1917  v Štiavniku – manžel Milan Harnach  ( nar. ..............v  ............. sobáš  v Štiavniku

•H1 Milan (nar.   1952  v Štiavniku manželka  ...........  ( nar.  v .............   sobáš  ...........v ..........

•G7 Katarína ( nar. 15. 5. 1919  v Štiavniku - zomr. 2002 v Štiavniku) manžel Jozef Hudzík- Pajor ( nar.  1915 v Štiavniku zomr. 2001 v Štiavniku)  sobáš 26. 5. 1941 v Štiavniku 

•G8 Anton  ( nar. 11. 6. 1921 v Štiavniku - zomr. .............v............)  kňaz ordin. 15.9. 1946 v Nitre misionár SVD

•G9 Jozef  ( nar.  29.12. 1923   v Štiavniku - zomr. 11. 3. 2010 v Štiavniku)   manželka Katarína Koščák ( nar..............  v Štiavniku  sobáš  ...................   v Štiavniku

•H1 Cyril (nar.  1947  v Štiavniku - manželka Oľga Krojerová ( nar.  1950 v...........-   sobáš  ............ v  ..............

•I1 Rastislav ( nar. 1971 v Štiavniku - zomr.2.6. 1993 v Štiavniku) manželka Zuzana Slivková- Kolega ( nar. 1971 v Štiavniku - sobáš  .........  v Štiavniku

•I2 Roman ( nar. 1972 v Štiavniku - manželka ............. ( nar. .............. v ............ sobáš  .................. v ...........

•J1 ..........( nar. ............. v ...........

•J2 ........ ( nar. ........... v .........

•I3 Oľga ( nar.  1983 v Štiavniku manžel ............. ( nar. .............. v .............- sobáš  .................. v Štiavniku

•H3 Marta (nar.   1948  v Štiavniku manžel Pavol Barila ( nar.  1945 vo Vikartovciach  - sobáš  ...........v Štiavniku

•H4 Anna (nar.   1954  v Štiavniku manžel Pavol Vrbiar ( nar.  1953 v Kišovciach - sobáš  ............... v Štiavniku

•H5 Anton (nar.   1958 v Štiavniku- manželka Daniela Zakrevská ( nar. 1961 v ........... - sobáš  ............. v .............

•I1 ................ ( nar. ............... v .............

•I2 ............   ( nar. .............. v .............

•E3 Anna ( nar. 24. 12. 1859 v Štiavniku – zomr. 20. 3. 1948 v Štiavniku) manžel Ján Lavrík  ( nar. 27. 1. 1857  v Štiavniku -  zomr. 16. 12. 1932 v Štiavniku) sobáš   21. 11. 1883 v Štiavniku

•F1  Jozef  ( nar. 10.1.  1883 v Štiavniku -  zomr. 17. 1. 1883 v Štiavniku) 

•E4 Andrej (nar. 14. 5. 1863 v Štiavniku- zomr. 29. 2. 1941 v Štiavniku) manželka Mária Toman ( nar. 1869 v ..............-  zomr. 26. 1. 1935 v Štiavniku) sobáš   7. 11. 1888 v Štiavniku

•F1 Mária  (n ar. 1891 v Štiavniku- zomr.  .......... v USA)  manžel  Ján Slivka -Konfala ( nar.  12. 12. 1882    v Štiavniku -  zomr.  .......... v USA)   sobáš  13. 11. 1910  v Štiavniku

•F2 Anna  ( nar. 14. 7. 1895 v Štiavniku -  zomr. ...... v...........) manžel ........Husár ( nar.  ..........  v ........ - zomr. .......... v ..........) sobáš  ..................... v Štiavniku

•F3 Zuzana  ( nar. ............. v Štiavniku -  zomr. ...... v............ ) manžel .........Liška ( nar.  ...........  v .......... - zomr. ........... v ............)sobáš  ..................... v Štiavniku

•F4  Júlia  ( nar. 1905  v Štiavniku -  zomr. ...... v Štiavniku)  manžel Ján Slivka - Harenčarovca ( nar.  1904  v Štiavniku - zomr. 1948 v Štiavniku)    sobáš  ..................... v Štiavniku

•F5  Helena  ( nar. 1912  v Štiavniku -  zomr. ...... v Štiavniku)  manžel Martin Slivka - Gažička ( nar.  1906  v Štiavniku - zomr. 1997 v Štiavniku)    sobáš  ..................... v Štiavniku

•E5 Jozef (nar. 12. 2. 1867 v Štiavniku- zomr. 15. 6. 1941  v Štiavniku) manželka Anna Javorská ( nar. 13. 7. 1864 v Štiavniku -  zomr. ................. v Štiavniku) sobáš   20. 5. 1891 v Štiavniku

•F1 Anna  (nar. 1893 v Štiavniku- zomr. 1969 v  Štiavniku)  manžel Jozef Gánocy ( nar.    1883  v ............. -  zomr 1951 v Štiavniku) sobáš  8. 8. 1911  v Štiavniku

•F2 Jozef  (nar.  1902  v Štiavniku- zomr. ........... v USA) 

•D7  Andrej ( nar. 21. 11.  1828  v Štiavniku -  zomr. 18. 11. 1861 v Štiavniku) manželka  Zuzana Petróci ( nar. 1820 v Štiavniku -  zomr. .............. v Štiavniku) sobáš   4. 11. 1858 v Štiavniku

•E1 Štefan (nar. 27. 7. 1859 v Štiavniku -  zomr. ............... v ............... )  manželka  Žofia  ..............( nar. .......... v .............. -  zomr. ...............v .............) sobáš   .............. v ...............

•E2 Zuzana ( nar. 8. 2. 1862  v Štiavniku -  zomr. ................ v ............ )  manžel  Martin Slivka  ............. ( nar. 1866  v ........... -  zomr. ...............v ...........) sobáš   .............. v ................