Choď na obsah Choď na menu
 


Rodokmeň Javorský-Vandrak-z Cvanigovca

18. 4. 2012

•A2 Michal , sedliak ( nar. 1710 v Štiavniku- zomr. do 1750 v Štiavniku) manželka ........ Martinková- Solár ( nar. 1718 v Štiavniku – zomr. ................ v Štiavniku) sobáš .............. v ...............

•B1 Martin ( nar. cca 1740 v Štiavniku- zomr. do 1765 v ................) manželka Mária Tatarka potom Šulíková ( nar. 1742 v Štiavniku – zomr. ............ v Štiavniku) sobáš ......... v Štiavniku

•C1 Katarína ( nar. 31. 7. 1764 v Štiavniku-  zomr. 14. 10.  1800 v Štiavniku) manžel Juraj Kováč ( nar. 1769  v Hranovnici  – zomr. .................... v ...............) sobáš 9. 11. 1795 v Štiavniku

•B2 Michal, sedliak  ( nar. cca 1742 v Štiavniku- zomr. 9. 11. 1822 v Štiavniku) manželka Mária Dulovičová-Ondruško ( nar. 1741 v Štiavniku – zomr. 5. 4. 1821 v Štiavniku) sobáš 25. 11. 1764 v Štiavniku

•C1 Mária ( nar. 10.9. 1765 v Štiavniku- zomr. 1766-7 v Štiavniku)

•C2 Mária ( nar. 6. 8. 1767 v Štiavniku- zomr. 1844   v Štiavniku) manželka Jozef  Sedmak ( nar. 1755 v Štiavniku – zomr. 21. 4. 1800 v Štiavniku) sobáš 8. 4. 1799 v Štiavniku

      •C3 Katarína ( nar. 1. 11. 1771 v Štiavniku- zomr. 24.6. 1772 v Štiavniku)

 •C4 Ján, sedliak  ( nar. 16.5. 1773 v Štiavniku-   zomr. 22. 7. 1828 v Štiavniku) manželka Mária Hrušovská ( nar. 1776  v .............. – zomr. 22. 11. 1824 v Štiavniku) sobáš 18. 11. 1798 v Štiavniku

•D1  Andrej  ( nar. 29. 11. 1799 v Štiavniku -  zomr. 29. 8. 1831 v Štiavniku) manželka Katarína Begala potom Martinko a potom Slivka ( nar. 15. 8. 1806 v Štiavniku – zomr................. v Štiavniku) sobáš 22. 11. 1824 v Štiavniku

•E1 Ján ( nar. 3.8. 1826 v Štiavniku – zomr. 9. 12. 1870 v  Štiavniku) manželka  Katarína Dolák ( nar. 25. 11. 1826  v Štiavniku – zomr..................v Štiavniku) sobáš 10. 11. 1846 v Štiavniku

•F1 Mária ( nar. 9. 4. 1849  v Štiavniku -  zomr.  1913  v Štiavniku)  1. manžel Ján Kaňa ( nar. 6. 9. 1843  v Štiavniku -  zomr. 1. 9. 1871 v Štiavniku) sobáš 13. 11. 1866 v Štiavniku 2. manžel Ján Jochman ( nar. 1849  v Štiavniku -  zomr. 1927 v Štiavniku) sobáš 29. 10. 1872 v Štiavniku

Vetva Vandrak

•F2 Ján ( nar. 6. 4. 1852  v Štiavniku -  zomr. 18.4. 1928  v Štiavniku)  manželka Mária Hudzíková Biely ( nar. 7. 8. 1858  v Štiavniku -  zomr. 1903 v Štiavniku) sobáš 31. 1. 1877 v Štiavniku

•G1 Ján  (nar.  9. 12. 1877  v Štiavniku – zomr. 20. 12. 1877  v Štiavniku) 

•G2 Mária  ( nar.  12. 7. 1879 v Štiavniku-  zomr. 3. 2. 1956 v Štiavniku)  – manžel  Juraj Martinko Šimunko-Jurko  ( nar. 13. 4. 1872 v Štiavniku – zomr. 15. 5. 1945 v Štiavniku) sobáš  14. 2. 1898 v Štiavniku

•G3 Štefan  ( nar. 17. 8. 1882  v Štiavniku – zomr. 11. 10. 1882  v Štiavniku) 

•G4 Ján  ( nar. 19. 4. 1885   v Štiavniku - zomr. I. SV na neznámom mieste)   manželka Zuzana Budická potom Ilenčíková ( nar. 18. 5. 1893 v Hranovnici- zomr. 17. 1. 1971 v Štiavniku) sobáš  6. 11. 1911    v Hranovnici

•H1 Štefan  (nar.  22. 4. 1914  v Štiavniku – zomr.  21. 2. 1989  v Štiavniku)  – manželka Mária Štolc ( nar. 1914 vHranovnici– zomr. 6. 1. 1989  v Štiavniku)   sobáš  ..............  v Hranovnici

•I1 Mária  (nar.  v Štiavniku - manžel Pavol Dolák ( nar. 1926 v Štiavniku – zomr. ..............  v Štiavniku)  -  sobáš  ..............  v Štiavniku

•I2 Stanislav ( nar. 1938 v Štiavniku -  manželka .................. ( nar. .............. v ................- sobáš  .................. v .....................

•I3 Ladislav ( nar. 1945 v Štiavniku - manželka .................. ( nar. .............. v ................- sobáš  .................. v ...................

•I4 Štefan ( nar.  1948  v Štiavniku -  manželka Viera Kapalová ( nar.  1948 v ................- sobáš  .................. v ............

•G5 Katarína  ( nar.  15. 8. 1889 v Štiavniku - zomr. 16. 5. 1971 v  USA)  – manžel  František Palguta  ( nar. 4. 11. 1887 v Štiavniku – zomr. 23. 5. 1976 v USA)  sobáš 29. 4. 1912 v Štiavniku

•G6 Jozef  ( nar. 6. 1. 1894 v Štiavniku - zomr. 29. 3. 1968 v Štiavniku) manželka  Anna Martinková - Joštek ( nar. 26. 10. 1899 v Štiavniku - zomr. 22.2. 1983 v Štiavniku)  sobáš  10. 2. 1919 v Štiavniku 

•H1 Ján   (nar.  14. 4. 1922  v Štiavniku - zomr. 27. 11. 1999 v Štiavniku) – manželka Mária Hudzík - Ondrik ( nar. 1927 v Štiavniku - sobáš  ..............  v Štiavniku

•I1 Martin (nar.  1952  v Štiavniku -

•I2 Ján  (nar.  1954  v Štiavniku -

•I3 Vladimír  (nar.  1957  v Štiavniku -

•I4 Stanislav ( nar. 1959 v Štiavniku - manželka Mária Baranová ( nar. 1962 v Kišovciach- sobáš  .................. v Kišovciach

•J1 Stanislav ( nar. .............. v Kišovciach

•J2 .................... ( nar. .............. v Kišovciach

•I5 Štefan ( nar.. 1959 v Štiavniku- manželka Mária Liptáková ( nar. 1960 v ............. sobáš  .................. v .....................

•J1...................... ( nar. .............. v ............

•J2 ....................... ( nar. .............. v .........

•H2 Jozef   (nar.  1924  v Štiavniku – manželka Mária Janíková ( nar. 1928  v Štiavniku sobáš  6. 2. 1950  v Štiavniku

•I1 Mária (nar.  .................  v Štiavniku – zomr. 28. 5. 1982 v....... ) manžel  .............. Depta  ( nar. .............. v ...............- sobáš  ............ v Štiavniku

•I2 Marcel  (nar.   1953  v Štiavniku - manželka Valéria Martinková - Kubuš ( nar. 1959 v Štiavniku- sobáš  ................ v Štiavniku

•J1 Lukáš ( nar. .............. v Štiavniku

•J2 Marek ( nar. .............. v Štiavniku

•J3 Marcel ( nar. .............. v Štiavniku

•I3 Pavol ( nar. .............. v Štiavniku manželka Magdaléna Dlugošová – Dulovič-Kubičko ( nar. .............. v Štiavniku- sobáš  .................. v Štiavniku

•I4 Jozef   (nar.  1958  v Štiavniku - manželka Katarína Katrušková ( nar. 1960 v ................ sobáš  .................. v ..............

•J1 ................. ( nar. .............. v Štiavniku

•J2 .................... ( nar. .............. v Štiavniku

•J3 ...................... ( nar. .............. v Štiavniku

•I5 Julián ( nar. .............. v Štiavniku manželka Andrea Gajanová ( nar. 1974 v Štiavniku- sobáš  .................. v Štiavniku

•J1 Samuel( nar. .............. v Hranovnici

•J2 Matúš ( nar. .............. v Hranovnici

•I6 Katarína ( nar. .............. v Štiavniku manžel .................. ( nar. .............. v ..............- sobáš  .................. v Štiavniku

•I7 Anton ( nar. 1970 v Štiavniku manželka Ľuboslava Liptáková ( nar. 1975 v ..............- sobáš  .................. v .....................

•J1 .................... ( nar. .............. v ............

•J2 .................... ( nar. .............. v .........

•H3 Martin   (nar.  30. 10.  1928  v Štiavniku – zomr. 6. 2. 1944 v Štiavniku)

•H4 Peter  (nar.  27. 6. 1936  v Štiavniku –  zomr. 19.9. 2001  v Štiavniku)

•G7 Štefan  ( nar.  17. 5. 1896 v Štiavniku - zomr. .............v Štiavniku)

Vetva od Cvanigovca

•F3 Andrej ( nar. 26. 1. 1855  v Štiavniku -  zomr.  30. 9. 1928  v Štiavniku)  manželka Anna Javorská- Ondruško ( nar.  19. 7. 1862 v Štiavniku -  zomr. .......... v Štiavniku) sobáš 15. 2. 1881  v Štiavniku

•G1 Ján  (nar.  9. 1. 1882  v Štiavniku – zomr. I. SV na neznámom mieste )   Mária Budická   ( nar. .........v Hranovnici- zomr. 29. 3. 1968 v Štiavniku)  sobáš. .......  v Hranovnici

•H1 Andrej   (nar.  16. 11. 1908  v Štiavniku - zomr. 25. 11. 1982 v  Štiavniku )

•H2 Mária   (nar.  11. 8. 1913  v Štiavniku - zomr. 31. 1. 1998 v Štiavniku) – manžel Jozef Mlynarčík ( nar. ............. v Štiavniku - zomr. ........ v Štiavniku)  sobáš  ..............  v Štiavniku

•G2 Jozef  ( nar.  19. 3. 1884  v Štiavniku- zomr. 3. 9. 1971 v  Štiavniku)  1. manželka Katarína Mrava   ( nar. 8. 10. 1893 v Štiavniku - zomr. .......... v Štiavniku) sobáš  14. 11. 1911 v Štiavniku 2. Mária Budická  ( nar. .........v Hranovnici - zomr. .29. 3. 1968 v Štiavniku)  sobáš  4.  2. 1920  v Štiavniku

•H1 Mária   (nar.  1912  v Štiavniku - zomr. ................ v  .................)

•H2 Jozef   (nar.  18. 1. 1914  v Štiavniku - zomr. 20. 11. 2003 v Štiavniku) – manželka Katarína Sedmáková ( nar. 14. 4. 1913 v Štaivniku - zomr. 15. 7. 2002  v Štiavniku)  sobáš  ..............  v Štiavniku

•I1 Andrej (nar.  1941  v Štiavniku - manželka  Veronika Slivková Kollega  ( nar. 1943 v Štiavniku- sobáš  ..............  v ............

•I2 Mária  (nar.  1945  v Štiavniku  manžel  .......... Andráš  ( nar. 1......... v .............- sobáš  ..............  v Štiavniku 

•I3 Anna  (nar.  ...............  v Štiavniku - zomr. 22. 5. 2002 v Štiavniku) -1.  manžel  .......... Goleňa  ( nar. 1......... v .............  sobáš  ..............  v .......  2. manžel  Ján Mlynarčík  ( nar. 1950 v Štiavniku- zomr. 2010 v Štiavniku) sobáš  ..............  v Štiavniku 

•J1 Maroš   (nar. 1978  v Poprade

•I4 Amália ( nar. 1950 v Štiavniku manžel  .......... ............  ( nar. 1......... v .............-  sobáš  ..............  v Štiavniku 

•H3 Anna    (nar.  1920  v Štiavniku – manžel  .......... Lukáč ( nar. ...............   v ................. sobáš  ..............  v Štiavniku

•H4 Katarína  (nar.  1923 v Štiavniku –

•H5 Ján   (nar.   1931  v Štiavniku– manželka Anna Jakubcová  ( nar. ...............   v Hrabušiciach - zomr. 8. 12. 2000  v Štiavniku) sobáš  ..............  v Štiavniku

•I1 .................. (nar.  1967 v Štiavniku - manžel ...........  ( nar. ...............    sobáš  ..............  

•I2 Radoslav   (nar.  1971 v Štiavniku  manželka ...........  ( nar. ...............    sobáš  ..............  v ..........

•I3 Marcel    (nar. 1973  v Štiavniku manželka Valéria Momčeková  ( nar. 1974 v...............   sobáš  ..............  v ..........

•I4 .............. ( nar. .............. v Štiavniku

•G3 Mária  ( nar. 24. 5. 1887  v Štiavniku – zomr. 14. 9. 1889  v Štiavniku) 

•G4 Anna   ( nar. 3. 3. 1889   v Štiavniku - zomr 18. 12. 1889  v Štiavniku) 

•G5 Katarína  (nar.  19. 10. 1890 v Štiavniku - zomr ...............  vo Vrútkach)  manžel  ................ Polančík ( nar. ............ vo Vrútkach  - zomr. ............... vo Vrútkach) sobáš .............  v ............

•G6 Mária  ( nar. 30. 1. 1893   v Štiavniku zomr. 11.5. 1982 v Štiavniku)  manžel  Ján Hudzík- Ondrik ( nar. 22. 5. 1890 v Štiavniku - zomr. 15. 10. 1974 v Štiavniku) sobáš 11. 8. 1919  v Štiavniku 

•G7 Terézia  ( nar.  1. 1. 1896 v Štiavniku - zomr ...............  v Štiavniku) 

•G8 Anna  ( nar. ................   v Štiavniku zomr. ................. v Prešove)  manžel  .....................Hvoz ( nar. ............ v ......... - zomr. ................. v Prešove) sobáš .............  v ........

•G9 Andrej  ( nar. 1901   v Štiavniku- zomr. 31. 7. 1983 v Štiavniku) manželka Mária Slivková- Kolegy ( nar. 4. 2. 1909 v Štiavniku - zomr. 26. 7. 1994 v Štiavniku)  sobáš   ..............  v Štiavniku 

•H1 Július   (nar.  14. 2. 1928  v Štiavniku - zomr. 23. 9. 1998 v Štiavniku) – manželka  Ľudmila Martančíková ( nar. 16.8. 1935 v Štiavniku- zomr. 27. 9. 1998 v Štiavniku)  sobáš  ..............  v Štiavniku

•I1 Miroslav (nar.  1956  v Štiavniku manželka   Marta Bobková ( nar. ................. vo Vydrníku  sobáš ............  vo Vydrníku 

•J1 Miroslav ( nar. 1978 v Štiavniku

•J2 Lucia  ( nar. .............. v Štiavniku - manžel   ............ ............. ( nar. ................. v Betlanovciach  sobáš........   v Štiavniku 

•J3 Ľubomír ( nar. .............. v Štiavniku

•I2 Rastislav (nar.  5 1959  v Štiavniku manželka  Helena Kočišová ( nar.  1962 vo ..........  sobáš ...........    vo .......... 

•J1 Tomáš ( nar. ........ v Štiavniku

•J2 Slávka  ( nar. ......... v Štiavniku   

•I3 Ľudmila   (nar.  ...............  v Štiavniku manžel   Vladimír Vantroba ( nar. ................. vo ...........  sobáš  ..............  v Štiavniku

•H2 Michal   (nar.  24.9. 1929  v Štiavniku - zomr. 27. 4. 2005 v Štiavniku) – manželka Anna Chripková Matiaško ( nar. 1934  v Štaivniku  sobáš  ..............  v Štiavniku

•I1 .................. (nar.  .................  v Štiavniku - manžel  ............ Kaňuk ( nar. ................. v .................  sobáš  ............          v Štiavniku 

•I2 Milan (nar.  1957   v Štiavniku  -

•I3 Róbert   (nar.  1962  v Štiavniku - manželka   Denisa Šimšajová ( nar. 1970 v ........ sobáš .................  v ............ 

•J1 ................. ( nar. .............. v .........

•J2 ................. ( nar. .............. v .........

•I4 Michal ( nar.  1964 v Štiavniku manželka   Jana Zavacká ( nar. 1966 v ........ sobáš .................. vo Vernári 

•J1 Michaela ( nar. .............. v Štiavniku - manžel   ............ ............. ( nar. ................. v .............  sobáš   .............. v Štiavniku 

•J2 ................. ( nar. .............. v Štiavniku

•J3 Michal ( nar. .............. v Štiavniku

•I5 Valentín ( nar. 1970 v Štiavniku-  manželka  Jana Pitoňáková ( nar. 1975 v Kišovciach sobáš ...............    v Kišovciach

•J1 Ján ( nar. 1991  v Štiavniku

•J2 Martina ( nar. 1993 v Štiavniku

•J3 Viktória ( nar. .............. v Štiavniku

•J4 Natália ( nar. .............. v Štiavniku

•H3 František    (nar.  1935  v Štiavniku – zomr. 2. 12. 1952 v Štiavniku)

•H4 Mária  (nar.  1938 v Štiavniku – manžel   .. ....... Frátrik ( nar. .............v ........... -  sobáš ................... v Štiavniku

•H5 Marián   (nar.  11. 8. 1947   v Štiavniku– zomr. 9. 12. 2009 v Štiavniku)

•H6 František    (nar.  1952   v Štiavniku– manželka  ............ Kusková ( nar. ............. v Kišovciach- zomr. ........ v Štiavniku  sobáš  ..............  v Kišovciach

•I1 Zuzana  (nar.  1976  v Štiavniku - – manžel   .............. ( nar. ................. v ........

•I2 Katarína (nar.  1977  v Štiavniku  – manžel   .............. ( nar. ................. v ........

•I3 Andrej   (nar.  1980  v Štiavniku - manželka   Emília Olexová ( nar.  1983 v Spišskom Bystrom

•J1 .................. (nar.  ...........  v Štiavniku 

•E2 Štefan (nar. 4. 7. 1829 v Štiavniku- zomr. 13. 11. 1841 v Štiavniku)