Choď na obsah Choď na menu
 


Rodokmeň Javorský všeobecne

2. 4. 2012

Michal Javorský

 

A1 Juraj Javorský ( nar. cca  ............ v Štiavniku- zomr. pred. 1759  v Štiavniku)  manželka  Katarína ............ ( nar. 1721 v ....................... – zomr. 2. 7. 1786 v Štiavniku) sobáš   ..........  v ...............

•B1 Pavol  ( nar. ...............  v Štiavniku- zomr.  zrejme po roku 1794 v Hranovnici)  1. manželka  Mária Kikta ( nar.1745 v Hranovnici – zomr. po roku 1794 v Hranovnici) sobáš 13. 11. 1767 v Štiavniku

• C1  Mária  ( nar. 18. 4. 1769 v Štiavniku – zomr. do r. 1781 v Štiavniku) 

• C2  Katarína ( nar. 1. 9. 1771 v Štiavniku – zomr. ......... v...............)

• C3  Anna  ( nar. 7. 3. 1774 v Štiavniku – zomr. ......... v ............)

• C4  Jakub  ( nar. 21. 7. 1776 v Štiavniku – zomr.6. 1. 1777 v Štiavniku)

• C5  Zuzana   ( nar.  28. 11. 1778  v Štiavniku – zomr. .............v..........)

• C6 Alžbeta  ( nar. 17. 5. 1780  v Štiavniku – zomr. .......... v .............)

• C7  Mária   ( nar.  29. 7. 1781  v Štiavniku – zomr. 15. 8. 1789  v Štiavniku)

• C8  Juraj   ( nar.  4. 4. 1783   v Štiavniku – zomr. ...........  v ..............)

• C9  Michal( nar.  23. 9. 1785   v Štiavniku – zomr. 16. 2. 1787 v Štiavniku)

• C10  Žofia  ( nar.  6. 1. 1788  v Štiavniku – zomr. ............v ..............)

• C11   Jozef ( nar.  6. 2. 1791  v Štiavniku – zomr. ............v ...............)

•B2 Andrej  ( nar. cca  1752 v Štiavniku- zomr. 22. 3. 1825 v Štiavniku)  manželka  Katarína Kikta ( nar. 1752 v Hranovnici – zomr. 3. 9. 1827 v Štiavniku) sobáš   1779   v Hranovnici

• C1 Mária   ( nar. 20. 7. 1780  v Štiavniku – zomr.  27. 12. 1792  v Štiavniku)

• C2 Pavol  ( nar. 18. 1. 1783  v Štiavniku – zomr. 5. 3. 1826 v Štiavniku) manželka Katarína Dulovičová-Šuster ( nar. 1. 11. 1785 v Štiavniku -  zomr. 31. 1. 1854  v Štiavniku) sobáš   18. 2. 1811 v Štiavniku Štiavniku   pozri  Javorský od Pali-Vencka

• C3 Jozef  ( nar. 16. 3. 1785  v Štiavniku – zomr. 6. 4. 1855 v Štiavniku) 1. manželka Mária Pavlík  ( nar. 1792  v Štiavniku -  zomr. ................ v Štiavniku) sobáš   11. 11. 1818   v Štiavniku 2. manželka Alžbeta Chripková č.d 8 ( nar. 2. 11. 1802 v Štiavniku -  zomr. ................ v Štiavniku) sobáš   4. 2. 1839  v Štiavniku Štiavniku   pozri  Javorský od Lavríka

• C4  Anna  ( nar. 8. 10. 1787 v Štiavniku – zomr. 7. 5. 1839 v Štiavniku) manžel Ján Hudzík- Biely ( nar. 16. 5. 1785 v Štiavniku -  zomr. .28. 2. 1832 v Štiavniku) sobáš   24. 11. 1817 v Štiavniku   

• C5  Ján, vojak   ( nar. 22. 6. 1790  v Štiavniku – zomr. 10. 12. 1837 v Štiavniku)

• C8 Mária  ( nar. 16. 3. 1795 v Štiavniku – zomr. 19. 1.  1795 v Štiavniku)

• C9  Mária  ( nar. 1. 2. 1797 v Štiavniku – zomr. ..............v Štiavniku) manžel  Jozef Kaňa  ( nar. 28. 1. 1801 v Štiavniku -  zomr. ............ v Štiavniku) sobáš   2. 5. 1825  v Štiavniku

• C10 Jakub    ( nar.  12. 7. 1799  v Štiavniku – zomr. .................. v Štiavniku) manželka  Katarína Sedmáková ( nar. 9. 9. 1804 v Štiavniku – zomr. ................ v Štiavniku) sobáš   2. 5. 1825 v Štiavniku pozri  Javorský od Ondruškov-starý richtár

• C11  Katarína    ( nar.  12. 10. 1801   v Štiavniku – zomr. 18. 9. 1802 v Štiavniku)   

•B3 Juraj  ( nar. ...............  v Štiavniku- zomr.  .......... v Hranovnici)   manželka  Anna Dulovič ........( nar. .............. v Štiavniku – zomr.............v Hranovnici) sobáš 2. 11. 1784 v Štiavniku

• C1  Martin     ( nar.  28. 10. 1785    v Štiavniku – zomr. 20. 12. 1785  v Štiavniku)

• C2  Michal     ( nar.  30. 7. 1786   v Štiavniku – zomr. ........... v ...............)

•B4 Katarína ( nar. ...............  v Štiavniku- zomr.  .......... v Štiavniku)   manžel Juraj Slivka ( nar. .............. v Štiavniku – zomr.............v Štiavniku ) sobáš 15. 11. 1767 v Štiavniku

•B5 Zuzana  ( nar. ...............  v Štiavniku- zomr.  .......... v Štiavniku)    manžel  Martin  Kikta ( nar. .............. v Štiavniku – zomr.............v Štiavniku) sobáš 10. 1 1776 v Štiavniku  

•B6 Anna  ( nar. ...............  v Štiavniku- zomr.  .......... v Štiavniku)  1.  manžel  Martin  Slivka z rýnku ( nar. .............. v Štiavniku – zomr.............v Štiavniku) sobáš 20. 10. 1782 v Štiavniku   2.  manžel  Ján  Slivka z rýnku ( nar. .............. v Štiavniku – zomr.............v Štiavniku ) sobáš 6. 11. 1788 v Štiavniku

 

•A2 Michal Javorský ( nar. .............. v Štiavniku- zomr. ......... v Štiavniku)  manželka  ........ ( nar. ............. v Štiavniku – zomr. ................ v Štiavniku) sobáš   ..............  v ............... 

•B1 Martin  ( nar. cca  1735-40 v Štiavniku- zomr. ........... v ................)  manželka  Mária Tatarka ( nar. ........v Štiavniku – zomr. ............ v .............) sobáš   .........  v Štiavniku

•C1 Katarína  ( nar. 31. 7. 1764 v Štiavniku- zomr.  14. 10. 1800 v Štiavniku) manžel  Juraj Kováč ( nar. 1769 v Hranovnici – zomr. ............. v ..............) sobáš   29. 11. 1795  v Štiavniku

•B2 Michal ( nar. cca  1740 v Štiavniku- zomr. 9. 11. 1822 v Štiavniku)  manželka  Mária Dulovičová  (Michalova) ( nar. 1741 v Štiavniku – zomr. 5. 4. 1821 v Štiavniku) sobáš   25. 11. 1764  v Štiavniku

•C1 Mária  ( nar. 10.9. 1765 v Štiavniku- zomr.  1766-7 v Štiavniku)

•C2 Mária  ( nar. 6. 8. 1767 v Štiavniku- zomr.  1844  v Štiavniku)  manželka  Jozef Sedmak ( nar. 1755 v Štiavniku – zomr. 21. 4. 1800 v Štiavniku) sobáš 8. 4. 1799 v Štiavniku

•C3 Katarína  ( nar. 1. 11. 1771 v Štiavniku- zomr.  24.6. 1772  v Štiavniku)

•C4  Ján  ( nar. 16.5.1773 v Štiavniku- – zomr. 22. 7. 1828 v Štiavniku) manželka  Mária Hrušovská ( nar.  1779  v Štiavniku – zomr. 22. 11. 1824 v Štiavniku) sobáš 18. 11. 1798 v Štiavniku    pozri  Javorský  od Cvanigovca-Vandraka a z Lyčanského a od Jaroša 

•C5 Katarína  ( nar. 1. 11. 1775 v Štiavniku- zomr.  16. 7. 1777 v Štiavniku)

•C6 Zuzana  ( nar. 25. 2. 1778 v Štiavniku- zomr.  24. 11. 1782 v Štiavniku )

•C7 Helena   ( nar. 1779 v Štiavniku- zomr.  15. 4. 1783 v Štiavniku

•C8 Alžbeta  ( nar. 8. 11. 1780 v Štiavniku- zomr.  .......... v ..............) 

•C9 Jozef  ( nar. 18.3. 1783  v Štiavniku- zomr.  22. 5. 1803 v Štiavniku

•C10 Juraj  ( nar. 8. 3. 1785 v Štiavniku- zomr.  15. 2. 1840 v Štiavniku)  manželka  Anna Hrušovská potom Jochmanová ( nar. 27. 6. 1792 v Štiavniku – zomr. 29 . 3. 1859  v  Štiavniku) sobáš 16. 11. 1812 v Štiavniku  pozri Javorský z lávky a od Katušky

•B3 Mária ( nar. cca  1740 v Štiavniku- zomr. .................. v Štiavniku)  manžel  Ján Petróci  ( nar. 1741 v Štiavniku – zomr. ............ v Štiavniku) sobáš   ............  v Štiavniku

 

•A3  Jakub Javorský ( nar. cca  1714 v Štiavniku- zomr. 9. 4. 1769  v Štiavniku)  manželka  Mária Kapusta ( nar. 1718 v .............. – zomr. 19. 3. 1798  v Štiavniku) sobáš   ......... v ............. 

•B1  Mária   ( nar. ................ v Štiavniku- zomr.  ............. v Štiavniku)  manžel Ján Šavel  ( nar. ........ v Štiavniku -  zomr. ................ v Štiavniku) sobáš   ............. v Štiavniku

•B2 Katarína   ( nar. 1734 ..... v Štiavniku- zomr.  26. 3. 1792 v Štiavniku)  manžel Ján Slivka Švider ( nar. .............. v Štiavniku -  zomr. ................ v Štiavniku) sobáš   5. 10. 1766 v Štiavniku

•B3 Žofia  ( nar. .......... v Štiavniku- zomr.  .................. v ..................)   manžel Juraj Meravý ( nar. .............. v Štiavniku -  zomr. ................ v ...........)  sobáš   4. 4. 1781 v Štiavniku

•B4 Anna  ( nar.  ............. v Štiavniku- zomr.  ............... v ............) manžel Juraj Malý ( nar. .............. v ............. -  zomr. ................ v........) sobáš   6. 11. 1774 v Štiavniku

•B5  Zuzana  ( nar. ................ v Štiavniku- zomr.  ............. v Štiavniku)  manžel Pavol Dulovič-Šuster ( nar. 1752 v Štiavniku -  zomr. ................ v Štiavniku) sobáš   6. 11. 1774 v Štiavniku

•B6  Alžbeta  ( nar. 1753 v Štiavniku- zomr.  26. 10. 1828 v Štiavniku)  manžel Andrej Dulovič šlachtic ( nar. 1753 v Štiavniku -  zomr. ................ v Sp. Kapituli) sobáš   12. 11. 1775 v Štiavniku

•B7 Jozef   ( nar. 1756  v Štiavniku- zomr.  19. 3. 1826 v Štiavniku) manželka 1 .  Mária  ............ ( nar. 1761  v .............. – zomr. 14. 3. 1789  v Štiavniku) sobáš 4. 4. 1781 v Štiavniku  2. manželka.  Anna Dolák  Terčák ( nar. 3. 4.  1769  v Štiavniku – zomr. 9.  2. 1835  v Štiavniku) sobáš  6. 7. 1789 v Štiavniku

• C1 Ján  ( nar. 16. 12. 1782 v Štiavniku – zomr. 30. 7. 1789   v Štiavniku)

 • C2 Martin ( nar. 27. 11. 1784 v Štiavniku – zomr. 28. 7. 1789   v Štiavniku)

 • C3 Jozef  ( nar. 16. 8. 1786 v Štiavniku – zomr. 2. 2. 1787   v Štiavniku)

• C5 Anna  ( nar. 29. 3. 1792  v Štiavniku – zomr. 19. 5. 1863 v Štiavniku) manžel Michal Jaroš ( nar. 27. 7. 1790  v Štiavniku -  zomr. 26. 4. 1867  v Štiavniku ) sobáš   22. 11. 1813 v Štiavniku

• C6 Eva   ( nar. 3. 10. 1796 v Štiavniku – zomr.  11. 3. 1797 v Štiavniku)

• C7 Alžbeta ( nar. 3. 10. 1796 v Štiavniku – zomr. 11. 3. 1797 v Štiavniku)

• C8 Zuzana  ( nar. 14. 2. 1798  v Štiavniku – zomr. 23. 10. 1845  v Štiavniku) manžel Juraj Slivka od ulici ( nar. 14. 4. 1795 v Štiavniku -  zomr. 5. 12. 1853 v Štiavniku) sobáš   10. 11. 1817 v Štiavniku

• C9 Alžbeta  ( nar. 8. 4. 1802 v Štiavniku – zomr. 9. 12. 1852   v Štiavniku) manžel Juraj Mrava ( nar. 27. 3. 1799 v Štiavniku -  zomr. 15.  5. 1854    v Štiavniku) sobáš   11. 11. 1822  v Štiavniku

• C10 Katarína  ( nar. 8. 4. 1802  v Štiavniku – zomr. 29. 5. 1802 v Štiavniku)

 • C11 Mária  ( nar. 18. 1. 1810 v Štiavniku – zomr. 1 .12. 1811  v Štiavniku)

•B8 Jakub   ( nar. 7. 2. 1765  v Štiavniku- zomr.  13. 3. 1829 v Štiavniku) manželka  Mária ....... ( nar.  1765  v  .................... – zomr. 20. 4. 1801  v Štiavniku) sobáš .............. v ..................

• C1 Mária ( nar. 10. 10. 1792 v Štiavniku – zomr. ............. v Štiavniku) manžel vd. Michal Šulík   ( nar. 18. 8. 1771 v Štiavniku – zomr.  .......... v  Štiavniku) sobáš 5. 11. 1810 v Štiavniku

• C2 Ján   ( nar. 11. 12. 1793  v Štiavniku – zomr.  13. 1. 1865  v Štiavniku) manželka Mária Šulík ...........  ( nar. 1794 v Štiavniku – zomr.  28. 1. 1855 v  Štiavniku) sobáš 15. 11. 1814 v Štiavniku   pozri  Javorský od Kuby

• C3  Jakub ( nar. 25. 3. 1797  v Štiavniku – zomr. ............. v ...............)

• C4  Alžbeta  ( nar. 15. 1. 1801 v Štiavniku – zomr. 4. 9. 1855  v Štiavniku) manžel Matej Dulovič- Kubičko   ( nar. 23. 2. 1793 v Štiavniku – zomr.  1. 7. 1863 v  Štiavniku) sobáš 12. 11. 1821  v Štiavniku