Choď na obsah Choď na menu
 


Rodokmeň Javorský z lávky a od Katušky

2. 4. 2012

•A2 Michal , sedliak ( nar. 1710 v Štiavniku- zomr. do 1750 v Štiavniku) manželka ........ Martinková- Solár ( nar. 1718 v Štiavniku – zomr. ................ v Štiavniku) sobáš .............. v ...............

•B1 Martin ( nar. cca 1740 v Štiavniku- zomr. do 1765 v ................) manželka Mária Tatarka potom Šulíková ( nar. 1742 v Štiavniku – zomr. ............ v Štiavniku) sobáš ......... v Štiavniku

•C1 Katarína ( nar. 31. 7. 1764 v Štiavniku-  zomr. 14. 10.  1800 v Štiavniku) manžel Juraj Kováč ( nar. 1769  v Hranovnici  – zomr. .................... v ...............) sobáš 9. 11. 1795 v Štiavniku

•B2 Michal, sedliak  ( nar. cca 1742 v Štiavniku- zomr. 9. 11. 1822 v Štiavniku) manželka Mária Dulovičová-Ondruško ( nar. 1741 v Štiavniku – zomr. 5. 4. 1821 v Štiavniku) sobáš 25. 11. 1764 v Štiavniku

•C1 Mária ( nar. 10.9. 1765 v Štiavniku- zomr. 1766-7 v Štiavniku)

•C2 Mária ( nar. 6. 8. 1767 v Štiavniku- zomr. 1844   v Štiavniku) manželka Jozef  Sedmak ( nar. 1755 v Štiavniku – zomr. 21. 4. 1800 v Štiavniku) sobáš 8. 4. 1799 v Štiavniku

•C3 Katarína ( nar. 1. 11. 1771 v Štiavniku- zomr. 24.6. 1772 v Štiavniku)

 •C4 Ján, sedliak  ( nar. 16.5. 1773 v Štiavniku-   zomr. 22. 7. 1828 v Štiavniku) manželka Mária Hrušovská ( nar. 1776  v .............. – zomr. 22. 11. 1824 v Štiavniku) sobáš 18. 11. 1798 v Štiavniku vetvy Vandrak, Cvanigovca, Jaroš a z Lyčanského

•C5 Katarína ( nar. 1. 11. 1775 v Štiavniku- zomr. 16. 7. 1777 v Štiavniku)

•C6 Zuzana ( nar. 25. 2. 1778 v Štiavniku- zomr. 24. 11. 1782 v Štiavniku )

•C7 Alžbeta ( nar. 8. 11. 1780 v Štiavniku- zomr. 15. 4. 1783 v Štiavniku) uvedená ako Helena

•C8 Jozef, sedliak  ( nar. 18.3. 1783 v Štiavniku- zomr. 22. 5. 1803 v Štiavniku)

•C9 Juraj, sedliak  ( nar. 8. 3. 1785 v Štiavniku- zomr. 15. 2. 1840 v Štiavniku) manželka Anna Hrušovská potom Jochmanová ( nar. 27. 6. 1792 v Štiavniku – zomr. 29 . 3. 1859 v Štiavniku) sobáš 16. 11. 1812 v Štiavniku

• D1 Martin ( nar. 12. 10. 1814 v Štiavniku – zomr. 23. 6. 1829 v Štiavniku)

Podvetva od Katušky

• D2 Ján,sedliak  ( nar. 14. 11. 1817 v Štiavniku –zomr. 23. 10. 1874 v Štiavniku) manželka Katarína Dulovičová z ringu ( nar. 26. 11. 1818 v Štiavniku – zomr.  26. 2. 1876 v Štiavniku) sobáš 8. 11. 1835 v Štiavniku

•E1 Ján ( nar. 15. 11. 1840 v Štiavniku- zomr. 10. 11. 1847  v Štiavniku)  

•E2 Katarína ( nar. 24. 11. 1842 v Štiavniku- zomr. 13. 9. 1879  v Štiavniku) manžel Štefan Dulovič Adamkov (nar. 15. 12. 1840 v Štiavniku - zomr. 31. 10. 1911 v Štiavniku ) sobáš 4. 2. 1863 v Štiavniku

•E3 Mária ( nar. 29. 7. 1846 v Štiavniku – zomr. 12. 6. 1919  v Štiavniku) manželka Ján Javorský z Lyčanského ( nar. 5. 12. 1841 v Štiavniku - zomr.  23. 2. 1906   v Štiavniku ) sobáš 3. 1. 1863 v Štiavniku

•E4 Zuzana ( nar. 25. 11. 1849 v Štiavniku- zomr. 4. 2. 1892 v Štiavniku) manžel Jakub Martinko Kubuš (nar. 19. 7. 1840 v Štiavniku - zomr. 2. 9. 1919 v Štiavniku ) sobáš 5. 2. 1866 v Štiavniku

•E5 Ján ( nar. 8. 6. 1851 v Štiavniku- zomr. 30. 7. 1851 v Štiavniku)

•E6 Jozef ( nar. 10. 7. 1852 v Štiavniku- zomr. 25. 2. 1863 v Štiavniku)

•E7 Ján, sedliak ( nar. 13. 10. 1854 v Štiavniku- zomr. 29. 10. 1924 v Štiavniku) manželka Katarína Javorská Ondruško ( nar. 28. 6. 1858 v Štiavniku – zomr.  6. 7. 1940 v Štiavniku) sobáš 21. 11. 1876 v Štiavniku

• F1 Katarína ( nar. 18. 10. 1877 v Štiavniku – zomr. 7. 4. 1881 v Štiavniku)

• F2 Mária ( nar. 7. 11. 1881 v Štiavniku – zomr. 4. 3. 1899 v Štiavniku)

• F3 Jozef ( nar. 18. 1. 1884 v Štiavniku – zomr. 5. 1. 1899 v Štiavniku)

• F4 Ján ( nar. 8. 6. 1886 v Štiavniku – zomr. 7. 12. 1887 v Štiavniku)

• F5 Ján, sedliak  ( nar. 3. 4. 1891 v Štiavniku – zomr. 4. 1. 1971 v Štiavniku) manželka Katarína Galovičová ( nar. 23. 4. 1896  vo Vydrníku - zomr.  6. 7. 1977 v Štiavniku) sobáš 1919  vo Vydrníku

x•G1 Ján ( nar. 21. 6. 1920 v Štiavniku - zomr. 11. 3. 2012 v Modrom Kameni) manželka Marta Mózerová ( nar. 31. 10. 1913 v Modrom Kameni - sobáš ......... v Modrom Kameni

•H1 Alena  (nar.  6. 6. 1950 v Modrom Kameni -  manžel Peter Eliáš ( nar. 20. 1. 1951  v Trnave - sobáš ......... v Modrom Kameni

•G2 Štefan ( nar. 9. 12. 1922 v Štiavniku - zomr. 25. 2. 2009 v Štiavniku) manželka Zuzana Bednáriková ( nar. 18. 6. 1926 v Štiavniku - zomr. 30. 9. 1991 v Štiavniku) sobáš 21. 2. 1946 v Štiavniku

•H1 Ján (nar. 6. 12. 1950 v Štiavniku-                     

•H2 Štefan ( nar. cca 1953 v Štiavniku – zomr. 3. 8. 1982 v Štiavniku) manželka  Eva ..................potom Dlugošová ( nar. .................. v Hrabušiciach - sobáš. 1980 v Hrabušiciach

•I1 Eva ( nar. 1981 v Štiavniku -

•H3 Jozef ( nar. 1955 v Štiavniku – manželka Ľudmila Badzíková ( nar. 1958 v Štiavniku - sobáš 1977 v Štiavniku

•I1 Zuzana ( nar. 1978 v Štiavniku - manžel Jozef Jendráľ ( nar. .................... v Hrabušiciach sobáš ................... v Štiavniku

•I2 Martina ( nar. 1979  v Štiavniku – manžel ...............( nar. .............. v .............. sobáš ....................

•I3 Jana ( nar. 1981 v Štiavniku - manžel ...............( nar. .............. v .............. sobáš .....................

•I4 Anna ( nar. 1..... v Štiavniku - manžel Marcel Dulovič-Terčák   ( nar. .................... v Štiavniku sobáš 19. 7. 2014  v Štiavniku

•G3 Irena ( nar. 1. 10. 1925 v Štiavniku - zomr. 26. 4. 2003 v Štiavniku) - manžel Štefan Hudzík Biely ( nar. 8. 9. 1923 v Štiavniku - zomr. 13. 2. 1996 v Štiavniku) sobáš 10. 5. 1948 v Štiavniku

•G4 Katarína ( nar. 28. 9. 1927 v Štiavniku - zomr. 10. 3. 2012 v Štiavniku) - manžel Štefan Rusiňák ( nar.  24. 10. 1918 v Markušovciach - zomr. 11. 1. 1999 v Štiavniku) sobáš 10. 11. 1945  v Štiavniku

•G5 Jolana ( nar. 12. 2. 1931 v Štiavniku –zomr. 2014 v Štiavniku)- manžel Ján Martinko Kubuš ( nar. 25. 7. 1923 v Štiavniku - zomr. 4. 7. 1988 v Štiavniku) sobáš 7. 8. 1948 v Štiavniku

x•G6 Jozef ( nar. 1935  v Štiavniku - manželka ............... ( nar. .............. v .......... sobáš ......... v ..............

•H1 Eva  (nar. ...........v .............. - manžel   ...................( nar. .................. v ............ - sobáš......... v .........                        

•H2 Peter ( nar....................v.............–  manželka   ..................................( nar. .................. v ............ - sobáš......... v .........

• F6 Katarína ( nar. 11. 8. 1894 v Štiavniku – zomr. 18. 11. 1960 v Štiavniku) manžel Jozef Vojtech Benčík ( nar. 1894 v ................- zomr. 8. 8. 1958 v Štiavniku ) sobáš 16. 6. 1919  v SNV

•E6 Anna ( nar. 3. 1. 1857 v Štiavniku- zomr. 16. 4. 1929 v Štiavniku) 1. manžel Martin Javorský od starého richtára ( nar. 13. 11. 1852 v Štiavniku - zomr.  1879-1880 v...............) sobáš 21. 11. 1876 v Štiavniku 2. manžel vd. Eduard Maličký ( nar.  1839 - zomr. do 1890 v ..............) sobáš 20. 5. 1880  v Štiavniku  3 . manžel vd. Jozef  Štefan Benčík ( nar. 6. 9. 1854 v Kišovciach - zomr. 3.3. 1930 v Štiavniku) sobáš 1890  v .................

•E7 Štefan, sedliak ( nar. 16. 6. 1861 v Štiavniku- zomr. 11. 2. 1888 v Štiavniku) manželka Alžbeta Javorská od Kuby potom Šutáková ( nar. 18. 11. 1856 v Štiavniku - zomr. 11. 5. 1902  v Štiavniku) sobáš 4. 11. 1884 v Štiavniku

• F1 Adam ( nar. 21. 10. 1885 v Štiavniku – zomr. 21. 10. 1885  v Štiavniku)

• F2 Ján ( nar. 26. 9. 1886 v Štiavniku – zomr. 20. 7. 1908 v Štiavniku)

Podvetva z lávky

• D3 Jozef , sedliak ( nar. 12. 3. 1820 v Štiavniku – zomr. 2. 8. 1870 v Štiavniku) manželka Mária Dulovičová z ringu ( nar. 17. 7. 1820 v Štiavniku - zomr. 18. 5. 1882 v Štiavniku) sobáš 9. 11. 1840 v Štiavniku

•E1 Martin ( nar. 12. 11. 1841 v Štiavniku - zomr. 26.1. 1849 v Štiavniku)

E2 Katarína ( nar. 15. 9. 1843 v Štiavniku - zomr. 22. 11. 1847 v Štiavniku)

•E3 Mária ( nar. 20. 9. 1845 v Štiavniku - zomr.  9. 1. 1847 v Štiavniku)

•E4 Ján ( nar. 25. 5. 1848 v Štiavniku - zomr.  26. 9. 1848 v Štiavniku )

•E5 Jozef, sedliak ( nar. 23. 6. 1850 v Štiavniku - zomr.  21. 1. 1918 v Štiavniku) manželka Mária Javorská Ondruško ( nar. 9. 3. 1856 v Štiavniku - zomr. 6. 5. 1939 v Štiavniku) sobáš 17. 11. 1874 v Štiavniku

•F1 Martin, sedliak (nar. 31. 11. 1875 v Štiavniku- zomr. 27. 7. 1946 v Štiavniku) manželka Katarína Slivka -Kollega ( nar.  12. 11. 1883  v Štiavniku - zomr. 3.8. 1993 v Štiavniku) sobáš  19. 11. 1900 v Štiavniku

•G1 Martin, sedliak  (nar. 6. 5. 1903 v Štiavniku- zomr. 17. 4.1976 v Štiavniku) manželka Mária Šutáková ( nar.  18. 8. 1905  v Štiavniku - zomr. 3.8. 1993 v Štiavniku) sobáš 17. 2. 1930 v Štiavniku

•G2 Ján (nar. 27. 3. 1905 v Štiavniku- zomr. 14. 3. 1982 v Štiavniku) manželka Mária Globinovská ( nar. 11. 8. 1909 v Štiavniku - zomr. 1. 9. 1979 v Štiavniku) sobáš 23. 10. 1933 v Štiavniku

•G3 Mária (nar. 10 3. 1908 v Štiavniku- zomr. 21. 1. 1996 v Štiavniku) manžel Štefan Šuták ( nar. 10. 4. 1896 v Štiavniku - zomr. 3. 2. 1979 v Štiavniku) sobáš 17. 2. 1930 v Štiavniku

x•G4 Jozef (nar. 1. 6. 1910 v Štiavniku - zomr. ...............v Štiavniku)

•G5 Katarina (nar. 1. 6. 1910 v Štiavniku - zomr. ...............v Štiavniku)

•G6 Jozef , poštár  ( nar. 18. 6. 1911 v Štiavniku - zomr. ................. v Stropkove) – manželka .................... ( nar. ................... ......... sobáš .............. v..........

•H1 ........... (nar................v.............– manžel .......................( nar. .............v.............. . sobáš ...................v...............

•G7 Štefan (nar. 30. 4. 1919 v Štiavniku- zomr. 19. 6. 1973 v Plešivci) slaboduchý

•G8 Katarína (nar. 1. 5. 1922 v Štiavniku- zomr.  8. 3. 1990  v Štiavniku manžel František Laubert ( nar. 23. 7. 1923 v Štiavniku - zomr. 15. 12. 1986 v Štiavniku) sobáš 14. 7. 1947 v Štiavniku

x•F2 Ján, notár ( nar. 5. 10. 1878 v Štiavniku – zomr. ............v Spišskom Podhradí ) manželka ............. ( nar. ........... v ........... - zomr. .......... v ............) sobáš .............. v ..........

•G1 Klára (nar. ................ v .........- zomr. ........... v ...............) manžel .......... .......... ( nar. ........... v ...........- zomr. ..... v ...........) sobáš .............. v ...........

•G2 .......  (nar. ................ v .........- zomr. ........... v ...............) manžel .......... .......... ( nar. ........... v ...........- zomr. ..... v ...........) sobáš .............. v ............

•F3 Jozef, sedliak ( nar. 10. 1. 1881 v Štiavniku – zomr. 15. 1. 1911 v USA) manželka Mária Javorská Ondruško ( nar. 19. 8. 1888 v Štiavniku - zomr. 1929 v..............) sobáš 7. 6. 1906  v Štiavniku    

•G1  Mária ( nar. 10. 8. 1910 v Štiavniku- zomr. .............v Bratislava) manžel Štefan Horváth ( nar. 5. 4. 1905 v Šp Belej - zomr. ............. v Bratislave) sobáš 18. 8. 1928 v Štiavniku

•F4 Andrej ( nar. 14. 10. 1883 v Štiavniku – zomr. 16. 11.1883 v Štiavniku)

•F5 Štefan,sedliak  ( nar. 28. 10. 1884 v Štiavniku – zomr. v I. SV na neznámom mieste) manželka Anna Doláková potom Šimčák ( nar. 4. 5. 1893 v Štiavniku – zomr. 26. 11. 1935 v Štiavniku)  sobáš 7. 6. 1909 v Štiavniku

•G1 Mária ( nar.  1. 10. 1911 v Štiavniku - zomr. 4. 2. 1992 v Štiavniku) manžel Jozef Hoza ( nar. 29. 3. 1906 v Štiavniku - zomr. 16. 10. 1944 v Štiavniku) sobáš  16. 6. 1930  v Štiavniku

•G2 Jozef ( nar. 27. 3. 1914 v Štiavniku - zomr. 18. 1. 1958 v Štiavniku) manželka Katarína Javorská z lyčanského ( nar. 5. 4. 1916  v Štiavniku - zomr. 28. 10. 2000 v Štiavniku) sobáš 30  .1. 1939 v Štiavniku

•H1 Vladimír (nar. 1939 v Štiavniku – manželka Mária Miškovská ( nar. 21. 3. 1944 v Kišovciach - zomr. ... 12. 2011 v Štiavniku) sobáš 20. 2. 1965 v Štiavniku

x•I1 Vladimír (nar. 1966 v Štiavniku manželka Ľudmila Kupčová ( nar. 1965 v................... sobáš ..........v.........

•J1 Patrícia (nar. ......... v Poprade

•J2 Jakub (nar. .......... v Poprade

•I2 Zuzana (nar. 1969 v Štiavniku manžel Peter Zamiška ( nar. ........... v Hrabušiciach sobáš ..........v Štiavniku

x•I3 Mária (nar. 1975 v Štiavniku manžel Miroslav Vaculčiak ( nar. .................... sobáš ..........v.........

x•H2 Vojtech ( nar. 6. 11. 1941 v Štiavniku -zomr. 2005 v Spišskej Novej Vsi)– manželka Mária Kréta ( nar. 20. 6. 1946 vo Vlkovej sobáš 1. 10. 1966 v Štivniku

•I1 Katarína (nar. ............ v Spišskej Novej Vsi - manžel ...................... ( nar. ............v............... sobáš ..........v.........

•I2 Eva (nar. ............... v Spišskej Novej Vsi – manžel Libor ........................... ( nar. ...........v............... sobáš 11. 9. 2010 v Košiciach

•I3 Peter (nar. ..................... v Spišskej Novej Vsi - manželka ................... ( nar. ...............v................. sobáš..........v.........

•J1 Matej (nar. ......... v Banskej Bystrici

•H3 Vít ( nar. 1948 v Štiavniku – manželka Helena Eštoková (nar.. 1957 Kišovciach sobáš .............. v ............

x•I1 Robert (nar. 1977 v Štiavniku - manželka Monika Kostková ( nar. 1972 v Poprade sobáš ..............v Poprade

•J1 Nikola (nar. ......... v Poprade

•I2 Júlia (nar. 1985 v Štiavniku

•I3 Kamila (nar. 1997 v Štiavniku

x•H4 Mária ( nar. 1950 v Štiavniku

•I1 Anna (nar. 1989 v Poprade

•I2 Juraj (nar. 1997 v Poprade

x•H5 Ján (nar. 1952 v Štiavniku - manželka Veronika Starinská ( nar. 1955 Malých Strážach sobáš 28. 2. 1976 v Štiavniku

•I1 Jozef (nar. 1976 v Poprade

•I2 Barbora (nar. 1983 v Poprade manžel Tomáš Czik ( nar. .................v ............. sobáš 2010 v Poprade

•I3 Veronika (nar. 1985 v Poprade

•F6 Mária ( nar. 23. 1. 1887 v Štiavniku – zomr. 20. 3. 1887 v Štiavniku)

•F7 Andrej, sedliak ( nar. 9. 10. 1888 v Štiavniku – zomr. 5. 8. 1934 v Štiavniku) manželka Mária Martinko Dubňak-Gay ( nar. 21. 11. 1892 v Štiavniku - zomr. 18. 3. 1941 v Štiavniku) sobáš 13. 11. 1912 v Štiavniku

•G1 Mária ( nar. 6. 9. 1914 v Štiavniku - zomr. 193?  v Štiavniku)

•G2 Andrej  Ján ( nar.  10. 5. 1916 v Štiavniku - zomr. ............. v Štiavniku)

•G3 Helena ( nar. 8. 8. 1920 v Štiavniku - zomr. 8. 4. 1938 v Štiavniku)

•G4 Jozef ( nar. 22. 10. 1922 v Štiavniku - zomr. 16. 11. 1998 v Štiavniku) manželka Anna Slivková - Cvaniga ( nar. 27. 10. 1927 v Štiavniku - zomr. 2010 v Štiavniku ) sobáš 28. 5. 1949 v Štiavniku

•G5 Štefan Emil  ( nar. 15. 7. 1926 v Štiavniku - zomr. 1. 3. 1928 v Štiavniku)

•G6 Štefan ( nar. 1929 v Štiavniku - manželka Anna Martinková - Kubuš ( nar. 1931 v Štiavniku sobáš 12. 7. 1952 v Štiavniku

x•H1 Miroslav (nar. 1953 v Stiavniku– manželka Jozefína Durcová ( nar. .........v .......... sobáš 25. 9. 1977 vo Veľkom Slavkove

•I1 ............ (nar. ............ v Michalovciach -

•I2 .............. (nar. ............ v Michalovciach -

•I3 .............. (nar. ............ v Michalovciach -

•I4 ............... (nar. ............ v Michalovciach -

x•H2 Marta ( nar. 1955 v Štiavniku – manžel Martin Krajči ( nar. ...............v .......... sobáš 13. 12. 1980 v Štiavniku

•H3 Alena ( nar.  1959 v Štiavniku – manžel Jozef Mičko ( nar. 1960 v Štiavniku   sobáš 7. 8. 1982 v Štiavniku

x•H4 Štefan ( nar. 1964 v Štiavniku- kňaz-rehoľníik františkán  ordin 24. 6. 1995 v Levoči

•H5 Marián ( nar. 1975 v Štiavniku - zomr. 1975 v Štiavniku)

•F8 František ( nar. 25. 7. 1891 v Štiavniku - zomr. 8. 4. 1893 v Štiavniku)

x•E6 Andrej,  masiar  (nar. 7. 7. 1852 v Štiavniku - zomr. ........... v Smižanoch) 1. manželka Anna Martinko Dubňak ( nar. 1859 v Štiavniku - zomr. do 1889  v Smižanoch) sobáš 24. 2. 1879 v Štiavniku 2. Maria Palguta ( nar. 1. 4. 1849 v Štiavniku - zomr. .............. v Šmižanoch) sobáš 3.2. 1890 v Štiavniku

•F1 Katarína ( nar. 24. 11. 1879 v Štiavniku – ................... v ................)

•F2 Ján ( nar. 18. 4. 1881 v Šmižanoch – ................... v ................)

•F3 Martin ( nar. 1. 10. 1882 v Šmižanoch – ................... v ................)

•F4  Štefan, masiar  ( nar. 27. 6. 1884  v Šmižanoch – 26.9. 1967  v SNV) manželka Anna Bader  ( nar. 1.8. 1895 v SNV - zomr. 8. 2. 1978 v ŠNV) sobáš .......... v ŠNV

•G1 Mária Magdaléna (nar. 18. 1. 1915  v ŠNV- zomr. 2. 11. 1991 v  SNV) manžel Jozef Smrček ( nar. 13. 10. 1899 v................. - zomr. 26. 10. 1965 v................) sobáš .............. v ..............

•G2 Edita  (nar. 1918  v SNV -  zomr.  11. 1.  1936  v SNV)

•G3 František  (nar. 27. 12. 1925 v SNV- zomr. 13. 8. 1960 v SNV)

•G4 Alžbeta  (nar. 6. 10. 1927  v ŠNV- zomr. 19. 6. 2005 v SNV) – manželka Alexander Hajdu  ( nar.  28. 11. 1923 v Levoči-  zomr. 6. 4. 2006 v SNV.)......... sobáš .............. v..........

•F5  Jozef  ( nar. 31. 1. 1886 v Šmižanoch – ................... v ................)

•F6 Andrej( nar.  1. 1. 1888 v Šmižanoch – do 1889 v ................)

•F7 Anna   ( nar. 10. 2. 1889 v Šmižanoch – ................... v ................)

•F8 Andrej  ( nar. 29. 10. 1890 v Šmižanoch – ................... v ................)

•F9 František ( nar.  1892 v Smižanoch  – ................... v ................)

•F10  Gustáv ( nar. 1895 v Smižanoch – ................... v ................)

•F11  Helena ( nar. 12. 4. 1897 v Štiavniku– ................... v ................)

•E7 Štefan ( nar. 12. 8. 1854 v Štiavniku - zomr. 18. 9. 1854 v Štiavniku)

•E8 Zuzana ( nar. 27. 12. 1856 v Štiavniku - zomr. 6. 2. 1886   v Štiavniku) manžel Ján Javorský-Kuby ( nar. 23. 1. 1853 v Štiavniku- zomr. 12. 11. 1888 v Štiavniku) sobáš 7. 6. 1877 v Štiavniku

• D4 Anna ( nar. 17. 4. 1822 v Štiavniku – zomr. .16. 5. 1885 v Štiavniku) manžel Štefan Jochman ( nar. 17. 12. 1820 v Štiavniku - zomr. 18. 9. 1864 v Štiavniku) sobáš 10. 11. 1840 v Štiavniku

• D5 Alžbeta ( nar. 20. 9. 1828 v Štiavniku – zomr. ......... v .............) manžel Jozef Martinko-Šimunko ( nar. 22. 1. 1825 v Štiavniku - zomr. 3. 1. 1868 v Štiavniku) sobáš 8. 11. 1847 v Štiavniku

x• D6 Štefan, sedliak  ( nar. 7. 5. 1833 v Štiavniku – zomr. 12. 4. 1894 v Švábovciach) manželka Katarína Šavel ( nar. 30. 12. 1833 vo Vydrníku - zomr. 27. 4. 1882 v Štiavniku) sobáš 28. 11. 1855 v Štiavniku

•E1 Katarína ( nar. 13. 4. 1854 v Štiavniku - zomr. 4. 1. 1926 v Štiavniku) 1. manžel Ján Muránsky ( nar. 2. 12. 1852 v Štiavniku - zomr. 2. 2. 1902 v  Štiavniku) sobáš 19. 2. 1878 v Štiavniku 2. manžel Ján Pavol Jochman ( nar. 14. 6. 1849 v Štiavniku – zomr. 2. 7. 1928 v Štiavniku)  sobáš 5. 7. 1905 v Štiavniku

x•E2 Mária ( nar. 27. 4. 1857 v Štiavniku - zomr. ...........v  Betlanovciach) manžel Jozef Durban ( nar. 1859 v Betlanovciach - zomr. ............v  Betlanovciach) sobáš 25. 6. 1889 v Štiavniku

x•E3 Juraj ( nar. 29. 3. 1861 v Štiavniku - zomr. ...........v .............) manžel Katarina Slivka Svider ( nar. 29. 3. 1861 v Štiavniku - zomr. ............v ............) sobáš 25. 7. 1883 v Štiavniku

•F1  Ján ( nar. 12. 5. 1885 v Štiavniku – ................... v ................) manžel Katarina Bednárik ( nar. ......... v ...................- zomr. ............v ............) sobáš 1914 v ..........

•F2  Štefan ( nar. 27. 10.  1887 v Strečne – ................... v ................)

•E4 Anna ( nar. 13. 6. 1863 v Štiavniku - zomr. 23. 6. 1863 v Štiavniku)

•E5 Anna ( nar. 13. 7. 1864 v Štiavniku - zomr. 9. 3. 1927  v  Štiavniku) manžel Jozef Javorský-Pali ( nar. 12. 2. 1867 v Štiavniku zomr. 15.6. 1941 v Štiavniku) sobáš 20. 5. 1891 v USA

•E6 Zuzana ( nar. 26. 5. 1867 v Štiavniku - zomr. 7. 8. 1946 v Štiavniku) manžel Ján Gaži č.d. 109 ( nar. 21. 1. 1868 v Štiavniku - zomr. 14. 2. 1941  v Štiavniku) sobáš 21. 11. 1892 v Štiavniku

•E7 Štefan ( nar. 24. 9. 1870 v Štiavniku - zomr. ............v ................ )

•E8 Ján ( nar. 8.12. 1873 v Štiavniku - zomr. 21. 12. 1873 v Štiavniku )