Choď na obsah Choď na menu
 


Rodokmeň Javorský z Lyčanského,od Jaroša

18. 4. 2012

•A2 Michal , sedliak ( nar. 1710 v Štiavniku- zomr. do 1750 v Štiavniku) manželka ........ Martinková- Solár ( nar. 1718 v Štiavniku – zomr. ................ v Štiavniku) sobáš .............. v ...............

•B1 Martin ( nar. cca 1740 v Štiavniku- zomr. do 1765 v ................) manželka Mária Tatarka potom Šulíková ( nar. 1742 v Štiavniku – zomr. ............ v Štiavniku) sobáš ......... v Štiavniku

•C1 Katarína ( nar. 31. 7. 1764 v Štiavniku-  zomr. 14. 10.  1800 v Štiavniku) manžel Juraj Kováč ( nar. 1769  v Hranovnici  – zomr. .................... v ...............) sobáš 9. 11. 1795 v Štiavniku

•B2 Michal, sedliak  ( nar. cca 1742 v Štiavniku- zomr. 9. 11. 1822 v Štiavniku) manželka Mária Dulovičová-Ondruško ( nar. 1741 v Štiavniku – zomr. 5. 4. 1821 v Štiavniku) sobáš 25. 11. 1764 v Štiavniku

•C1 Mária ( nar. 10.9. 1765 v Štiavniku- zomr. 1766-7 v Štiavniku)

•C2 Mária ( nar. 6. 8. 1767 v Štiavniku- zomr. 1844  v Štiavniku) manželka Jozef  Sedmak ( nar. 1755 v Štiavniku – zomr. 21. 4. 1800 v Štiavniku) sobáš 8. 4. 1799 v Štiavniku 

•C3 Katarína ( nar. 1. 11. 1771 v Štiavniku- zomr. 24.6. 1772 v Štiavniku)

 •C4 Ján, sedliak  ( nar. 16.5. 1773 v Štiavniku-   zomr. 22. 7. 1828 v Štiavniku) manželka Mária Hrušovská ( nar. 1776  v .............. – zomr. 22. 11. 1824 v Štiavniku) sobáš 18. 11. 1798 v Štiavniku

Vetva z Vandrak- z Cvanigovca

•D1  Andrej  ( nar. 29. 11. 1799 v Štiavniku -  zomr. 29. 8. 1831 v Štiavniku) manželka Katarína Begala potom Martinko a potom Slivka ( nar. 15. 8. 1806 v Štiavniku – zomr................. v Štiavniku) sobáš 22. 11. 1824 v Štiavniku pozri Javorský Vandrak- z Cvanigovca

•D2 Ján ( nar. 18. 2. 1802 v Štiavniku - zomr. 6. 1. 1803 v Štiavniku)

•D3 Mária ( nar. 1804 v ..................... - zomr. 7. 4. 1852 v Štiavniku) 1. manžel Michal Šoltýs ( nar. 1803 v Hranovnici - zomr. 1831  v Štiavniku) sobáš 15. 10. 1830 v Štiavniku  2. manžel Juraj Čuja, murár  ( nar. 1814 v Veľbachoch  - zomr.  23. 11. 1858 v Štiavniku) sobáš 18. 11. 1833 v Štiavniku

•D4 Jozef, mäsiar ( nar. 19. 2. 1807 v Štiavniku - zomr. 1843-184??? v Štvrtku???)1. manželka vd. Katarína Šulík rod. Filinská ( nar. 1815 v Iliašovciach - zomr. 1841-1843 vo Štvrtku ) sobáš   26. 11. 1835 Štvrtku 2. manželka Mária Novotný  potom ........... ( nar. .............. vo Štvrtku  - zomr. .................. vo Štvrtku ) sobáš   1841-43 Štvrtku

•E1 Jozef  (nar. 28. 1. 1838 v Štvrtku - zomr.............v Štvrtku)

•E2 Mária ( nar. 20. 8. 1839 v Štvrtku  – zomr. do 1841  v Štvrtku )         

•E3 Mária ( nar. 17. 8. 1841 v Štvrtku  – zomr................v...............) – manžel ....................... ( nar...................v..............– zomr. ............v...............) sobáš .................v Štiavniku

•E4 Augustin Martin( nar. 27. 9. 1843 v Štvrtku  – zomr................v...............)

Vetva z Lyčanského

•D5  Michal ( nar. 19. 9. 1809 v Štiavniku -  zomr. .............. v Štiavniku) manželka Mária Slivka II. nezaradené ( nar. 7. 12. 1804 v Štiavniku -  zomr. ................... v Štiavniku) sobáš   18. 11. 1833 v Štiavniku

•E1 Mária (nar. 29. 3. 1834  v Štiavniku- zomr.  16. 7. 1850  v  Štiavniku)

•E2 Martin  ( nar. 17. 11. 1838  v Štiavniku – zomr.  30. 10. 1847  v  Štiavniku)       

•E3 Ján   ( nar. 5. 12. 1841  v Štiavniku – zomr. ............... v Štiavniku) manželka Mária Javorská od Katušky ( nar. 29. 7. 1846   v  Štiavniku -  zomr. ..................  v Štiavniku ) sobáš   3. 1. 1863 v Štiavniku

•F1 Mária ( nar. 11. 6. 1864  v Štiavniku - zomr.  22. 12. 1872  v  Štiavniku)

•F2 Zuzana  ( nar. 1. 12 . 1866  v Štiavniku - zomr.  6. 1. 1943  v  Štiavniku) manžel Štefan Jochman  ( nar. 1861 v  Štiavniku -  zomr. ..................  v Štiavniku) sobáš   9.  2. 1885 v Štiavniku

•F3  Ján Andrej ( nar. 4. 10. 1875   v Štiavniku -  zomr. 1927 v Štiavniku ) -  manželka Anna Hudzíková- Biely  ( nar. .8. 3. 1880  v Štiavniku -  zomr. 5. 6. 1954  v Štiavniku) sobáš   13.11. 1899 v Štiavniku

•G1 Mária  ( nar. 1902  v Štiavniku – zomr. 13. 2. 1980  v Štiavniku) – manžel Martin Dolák    ( nar.   6. 2. 1898 v Štiavniku – zomr. 26. 3. 1950 v Štiavniku)   sobáš  26. 6. 1922 v Štiavniku

•G2 Anna   ( nar. 28. 12. 1904   v Štiavniku - zomr 10. 12. 1978 v Štiavniku)   – manžel František Martinko Kubuš   ( nar. 3. 3. 1899 v Štiavniku - zomr. 17. 8. 1983 v Štiavniku) sobáš  .................. v Štiavniku

•G3 Ján ( nar. 21. 6.  1907  v Štiavniku – zomr. ................  v Šmižanoch) manželka Anna ...................   ( nar. .............v...........- zomr. .......... v Šmižanoch) sobáš  ...............v Smižanoch

•H1 Jozef    (nar.  1946  v Smižanoch manželka Mária Šoltís   ( nar. 1948  v........... sobáš  ...............v Smižanoch

•I1 Márián (nar.  1971   v Smižanoch

•I2 ............... (nar.  ...........   v Smižanoch

•H2 Terézia    (nar.  ............  v Smižanoch

•H3 František    (nar.  1950   v Šmižanoch manželka Alžbeta Zavadská   ( nar.  1950  v........... sobáš  ...............v ............

•G4 Ondrej  ( nar. 16. 11. 1908   v Štiavniku - zomr . 25.2. 1982  v Štiavniku)  manželka Janka Martinková- Joštek    ( nar. 5. 9. 1909 v Štiavniku - zomr. 1. 10. 2002 v Štiavniku) sobáš  ............. v Štiavniku

•H1 Daniel    (nar.  .................  v Štiavniku - zomr. ................ v ............) – manželka  Anna Gajanová ( nar. ............. v Hranovnici-   sobáš  ..............  v Hranovnici

•I1 Jana (nar.  1968  v Poprade manžel ...............Božik( nar. ................   v ............ sobáš  ..............  v ..............

•I2 Blanka (nar.  1971   v Poprade 

•H2 Anna    (nar.  1941  v Štiavniku  – manžel ...............Kladný( nar. ................   v Smižanoch  sobáš  ..............  v Štiavniku

•H3 Mária    (nar.  1944  v Štiavniku  – manžel ................Pavlík ( nar. ................   v .................. sobáš  ..............  v Štiavniku

•H4 Ondrej    (nar.  1949 v Štiavniku –  manželka Anna Hajnošová   ( nar. 1953 v ..............-  sobáš  ................. v ...................

•G5 Helena  ( nar.  14. 2. 1912 v Štiavniku - zomr. 12. 7.1983 v Štiavniku)  

•G6 Jozef  ( nar. 1914  v Štiavniku- zomr. 30. 11. 1939 vo Veľkej)  

•G7 Katarína  ( nar.  5. 4. 1916 v Štiavniku - zomr 28. 10. 2000 v Štiavniku) manžel Jozef Javorský ( nar. 7. 3. 1914 Štiavniku - zomr. 18. 1. 1958 v Štiavniku) sobáš .. .1. 1939 v Štiavniku

•G8 Eugen  ( nar. 18. 3.  1918  Štiavniku  - zomr. 8. 12. 2001 v Štiavniku) manželka  Mária Martinková- Falanga ( nar.  25. 2. 1923  v Štiavniku  - zomr. 24. 2. 2012  v Štiavniku)  sobáš  22. 2. 1944 v Štiavniku 

•H1 Marta     (nar.  1945  v Štiavniku– manžel  ............. ( nar. ............. v ............. -   sobáš  ..............  v Štiavniku

•H2 Peter     (nar.  1947  v Štiavniku– manželka  Justína Orolínová ( nar. 1948 v Spišskom Bystrom -   sobáš  13. 10. 1973  v Spišskom Bystrom

•I1 Peter (nar.  .................  v Poprade -

•I2 Pavol (nar.  1976 v Poprade -

•I3 Karol   (nar.  22. 8. 1978  v Poprade - zomr. 2 . 1. 2006 v  .................) tragicky , pochovaný v Štiavniku

•I4 Lukáš   (nar.  ...............  v Poprade -

•H3 Edita     (nar.  22. 4. 1948  v Štiavniku – zomr. 20. 8. 1957 v Štiavniku)

•H4 Anna     (nar. 1949  v Štiavniku– manžel  Ján Reviľák ( nar. ............. v Banskej Bystrici -   sobáš  19. 2. 1983  v Štiavniku

•H5 Miroslav     (nar.  1957  v Štiavniku– manželka Mária Vagašová ( nar. 1959   v Štiavniku  sobáš  ..............  v Štiavniku

•I1 .......... (nar.  .................  v Štiavniku 

•I2 .......... (nar.  ..............  v Štiavniku 

•I3 ............  (nar.  ...............  v Štiavniku

•H6 Katarína   (nar.  1960  v Štiavniku -

•G9 Vojtech  ( nar.  1. 11. 1919 v Štiavniku - manželka ................   ( nar. ............. v .............. sobáš  ............. v ..............

•H1 Lýdia     (nar.  1..........  v ..........– manžel  ...........Garaj  ( nar. ............. v ............. -   sobáš  ..............  v ....................

•G10 Sidónia  ( nar.  1921   v Štiavniku manžel Pavol Hudzík-Pajor   ( nar.  1921  v Štiavniku – zomr.  2008 vo Vydrníku) sobáš  ............. v Štiavniku

•F3  Mária  ( nar. 12. 2. 1878   v Štiavniku -  zomr. 17. 7. 1879 v Štiavniku)

•D6  Ján ( nar. 2. 4. 1812  v Štiavniku -  zomr. 29. 3. 1816 v Štiavniku)

x•D7 Tomáš, ...........  ( nar. 10. 12. 1815 v Štiavniku - zomr................ v  Miškovci) manželka  Anna Begala ( nar. 1816 vo Štvrtku - zomr. .................. v  Miškovci ) sobáš   .................v Miškovci??

•D8 Vavrinec, mäsiar  ( nar. 10. 8. 1818 v Štiavniku - zomr. 17. 10. 1839 v Štiavniku)

x•D9 Katarína ( nar. 1. 11. 1821 v Štiavniku - zomr. .............. v ................)  manžel Ján Bukat ( nar. ..............v Letanovciach - zomr. ..............v ...............) sobáš  13. 9. 1848 v Štiavniku  

Vetva od Jaroša

•D10 Ján ( nar. 28. 5. 1824 v Štiavniku -  zomr. 13. 9. 1851  v Štiavniku) manželka Katarína Jaroš potom Martinková-Dubňak ( nar. 1. 4. 1826   v Štiavniku -  zomr. ................... v Štiavniku) sobáš   15. 11. 1848  v Štiavniku

•E1 Jozef ( nar. 8. 1. 1850  v Štiavniku – zomr. pred. r. 1861 v Štiavniku)

•E2 Michal  (nar. 6. 7. 1851 v Štiavniku- zomr. ................ v Štiavniku) manželka  Katarína Šulík .................( nar. 12. 1. 1858 v  Štiavniku -  zomr. 5. 2. 1929  v Štiavniku) sobáš   13. 11. 1878  v Štiavniku 

•F1 Mária ( nar. 30. 8. 1878  v Štiavniku-  zomr. do roku 1882  v Štiavniku)

•F2  Katarína  ( nar. 7. 2. 1880 v Štiavniku -  zomr. 1961  v Štiavniku)  manželka  Ján Šavel   ( nar. 19. 4. 1873   v Štiavniku -  zomr. ................ v Štiavniku) sobáš ............. v Štiavniku

•F3 Mária ( nar. 1. 7. 1882  v Štiavniku - zomr. ................ v ............)

•F4  Ján ( nar. 8. 5. 1884   v Štiavniku -  zomr.  ..............v USA)  manželka Alžbeta Šavel  ( nar. 10. 10. 1889 v Štiavniku -  zomr. ................... v USA) sobáš  ................ v Štiavniku