Choď na obsah Choď na menu
 


Rodokmeň Lapšansky

2. 4. 2012

•A1 Matej Lapšansky ( nar. 1714 v ............- zomr. 29. 11. 1764  v Štiavniku)  manželka  ........... ( nar. ......... v ..... – zomr.  .......... v Štiavniku) sobáš   .............  v ............

•B1  Matej ( nar. 1742  v ........- zomr.  21. 5. 1794 v Štiavniku)  manželka  Mária Slivka Jakubova ( nar. 1748  v Štiavniku – zomr. 9. 5. 1808  v Štiavniku) sobáš   14. 4. 1771  v Štiavniku

• C1  Ján   ( nar. 1771 -2 v .........– zomr.    5. 7. 1810  v  Štiavniku) 

• C2 Katarína   ( nar. 1773 v ...........– zomr.    ........   v  Štiavniku)  1. manžel  Michal Martinko- Dubňák  ( nar.  ...................  v Štiavniku  – zomr. ........ v Štiavniku) sobáš   ........... v Štiavniku 2. manžel vd.  Michal Slivka Liptačkin ( nar. 1766  v Štiavniku - zomr. 11. 3. 1814   v  Štiavniku ) sobáš  19. 5. 1806 v Štiavniku

• C3 Jozef   ( nar.  5. 2. 1774  v Štiavniku – zomr.    4. 10. 1823   v Štiavniku) manželka  Žofia Staš ( nar.  1773 v ........... – zomr. 2. 7. 1830  v Štiavniku) sobáš   ..........v ..............

•D1 Jozef   ( nar. 20. 8. 1800  v Štiavniku – zomr.  8. 3. 1846  v Štiavniku)  1. manželka   vd. Mária Martinko rod. Petroci   ( nar.  1805   v Štiavniku  – zomr. do roku 1843  v Štiavniku) sobáš   6. 11. 1833 v Štiavniku  2. manželka Mária Hudzík ............... ( nar. .........  v Štiavniku - zomr. ..............  v  ..............) sobáš  .............  v.............

•E1 Jozef   ( nar. 3. 9. 1834   v Štiavniku – zomr. ............. v ...............)

•E2 Juraj  ( nar. 9. 4. 1837   v Štiavniku – zomr.  29. 8. 1846  v  Štiavniku)

•E3 Anna  ( nar. 1. 9. 1843  v Štiavniku – zomr. ............. v ............)

•D2  Mária  ( nar. 18. 11. 1803  v Štiavniku – zomr.  ........... v ...........)

•D3  Eva  ( nar. 18. 11.  1803 v Štiavniku – zomr.  28. 3. 1812 v Štiavniku)

•D4 Katarína   ( nar. 2. 11. 1805  v Štiavniku -  zomr.  31. 1. 1810 v Štiavniku) 

•D5 Andrej  ( nar. 10. 11. 1807   v Štiavniku – zomr.  23. 5. 1808  v Štiavniku)

•D6  Michal ( nar. 4. 10. 1810  v Štiavniku – zomr.  ......... v ..............)

• C4  Mária   ( nar. 14. 9. 1775  v Štiavniku – zomr.  4. 9.  1777   v Štiavniku)

• C5 Juraj  ( nar. 3. 4. 1778  v Štiavniku – zomr. 11. 1. 1843 v Štiavniku) manželka Zuzana Bobko ( nar........... v ........... - zomr. ..............  v  Štiavniku ) sobáš  19. 11. 1804 v Štiavniku

•D1  Mária  ( nar. 13. 9. 1806 v Štiavniku – zomr.  17. 1. 1807 v Štiavniku) 

•D2 Juraj  ( nar. 23. 2. 1809 v Štiavniku – zomr.  13. 1. 1813  v Štiavniku)

•D3  Michal ( nar. 22. 9. 1811 v Štiavniku -  zomr. 23. 8. 1855 v Štiavniku) manželka Anna Kožík ( nar.  ............v .......... -  zomr. ................ v........) sobáš  ................v...........

•E1 Ján  ( nar. 23. 5 . 1833 v Štiavniku – zomr. ............. v .............) manželka Mária Kužma ( nar. 1839 v ................. -  zomr. ................ v........) sobáš   17. 11. 1857  v Štiavniku

•F1  Jozef   (nar.  2. 2. 1860  v Štiavniku- zomr. 27. 7. 1860 v Štiavniku)

•F2  Mária  (nar.  16. 7. 1861   v Štiavniku- zomr. .......... v Štiavniku)

•F3 Zuzana (nar.  24.8. 1864   v Štiavniku- zomr. .......... v Štiavniku)    

•F4  Anna  (nar.  6. 2. 1870   v Štiavniku- zomr. .......... v .............)

•E2 Anna  ( nar. 5. 7. 1835  v Štiavniku – zomr. do 1845 v  Štiavniku)

•E3  Mária  (nar.  18. 3. 1838 v Štiavniku- zomr. .......... v .............)

•E4 Štefan (nar.  19. 7. 1842 v Štiavniku- zomr. 14. 10. 1866 v Štiavniku)

•E5  Anna  (nar.  20. 3. 1845  v Štiavniku- zomr. .......... v .............)

•E6  Zuzana  (nar.  25. 1. 1848  v Štiavniku- zomr. .......... v .............)

•E7 Michal  (nar.  22. 7. 1849 v Štiavniku- zomr. 12. 8. 1855 v Štiavniku)

•E8  Katarína (nar.  27. 11. 1851  v Štiavniku- zomr. .......... v .............)

•E9 Juraj (nar. 22. 4. 1853  v Štiavniku- zomr. 14. 8. 1855 v Štiavniku)

•D4 Anna  ( nar. 4. 2. 1818  v Štiavniku – zomr. do 1820 v Štiavniku)

•D5  Anna  ( nar. 11. 6. 1820 v Štiavniku – zomr.  .......... v Štiavniku) manžel Ján Šulík ( nar. 6.8. 1817 v Štiavniku -  zomr. ................ v Štiavniku) sobáš   25. 11. 1844 v Štiavniku

•D6  Zuzana  ( nar. 13. 4. 1823  v Štiavniku – zomr. 18. 4. 1824  v Štiavniku)

• C6 Adam   ( nar. 1. 11. 1780 v Štiavniku – zomr.    10. 11. 1782   v Štiavniku)

• C7 Martin   ( nar. 1. 11. 1780 v Štiavniku – zomr.   14. 5.   1782   v Štiavniku)

• C8 Anna ( nar. 6. 3. 1783 v Štiavniku – zomr.    .......   v Štiavniku) manžel Ján Krivjansky ( nar.  1787   v Štiavniku -  zomr. ................... v Štiavniku) sobáš   16. 11. 1818 v Štiavniku

• C9 Mária   ( nar. 6. 8. 1784 v Štiavniku – zomr........... v Štiavniku) manžel Andrej Lukáčik ( nar. 25. 10. 1780  v Štiavniku -  zomr. ................... v Štiavniku) sobáš   23. 11. 1803 v Štiavniku

• C10 Pavol  ( nar. 29. 6. 1785  v Štiavniku – zomr.    28. 12. 1787   v Štiavniku)

• C11 Michal  ( nar. 27. 9. 1787 v Štiavniku – zomr. 22. 3. 1827 v Štiavniku) manželka Mária Slivka Cvaniga potom Chripková ( nar. 24. 9.  1794 v Štiavniku -  zomr. 1..... v Štiavniku) sobáš   16. 11. 1818  v Štiavniku

•D1  Štefan  ( nar. 15. 8. 1819  v Štiavniku – zomr.  ...... v Štiavniku) 1. manželka Zuzana Humenská ( nar. 3. 7. 1820 v Štiavniku - zomr. 1. 6. 1859  v  Štiavniku ) sobáš  21.11.1843 v Štiavniku 2. manželka Katarína Sopko  ( nar. ....... v Štiavniku -  zomr. ........... v Štiavniku) sobáš  7. 1. 1860 v Štiavniku 3. manželka Katarína Gengel  ( nar. 1819  v ................ - zomr. ........... v Štiavniku) sobáš  ......... v Hrabušiciach

•E1  Ján  ( nar. 23. 11. 1844 v Štiavniku – zomr. ............. v ...........)

•E2 Jozef ( nar. 8. 3. 1849 v Štiavniku – zomr.  15. 3. 1849 v  Štiavniku)

•E3 Mária  (nar.  9. 5. 1850 v Štiavniku- zomr. .......... v Štiavniku) manžel Jozef Toman ( nar. .............  v Štiavniku -  zomr. ................... v Štiavniku) sobáš   3. 2. 1875  v Štiavniku

•E4 Zuzana  (nar.  15. 12. 1852 v Štiavniku- zomr. .......... v USA) manžel Štefan Slivka Cvaniga ( nar.  22. 8. 1854  v Štiavniku -  zomr. ................... v USA) sobáš   8. 2. 1882  v Štiavniku

•F1 Ján ( nar.   26. 2. 1877 v Štiavniku – zomr.  5. 3. 1877 v Štiavniku)

•F2  Jozef  ( nar.   26. 2. 1877 v Štiavniku – zomr.  27. 2. 1877 v Štiavniku)

•E5  Anna (nar.  22. 4. 1855 v Štiavniku- zomr. .......... v .............) manžel vd. Ján Krivjansky ( nar.  1851  v Štiavniku -  zomr. ................... v ............) sobáš   3. 2. 1875  v Štiavniku

•E6 Štefan  (nar.  31. 5. 1857 v Štiavniku- zomr. 9. 2. 1859 v Štiavniku)

•E7 Michal  (nar.  12. 6. 1859 v Štiavniku- zomr. 20. 6. 1859 v Štiavniku)

•D2  Mária  ( nar. 30. 3. 1827 v Štiavniku -  zomr. 1. 9.  1827 v Štiavniku)  

•B2 Zuzana  ( nar. ...........  v .................. -  zomr. ......... v Štiavniku) manžel  vd. Michal Palatinus ( nar.  ........ v Štiavniku – zomr. ........ v Štiavniku) sobáš   28. 10. 1765   v  Štiavniku

•B3 Anna ( nar. ...........  v ...........- zomr. ......... v Štiavniku) manžel  Ján Dručko ( nar.  ........ v Štiavniku – zomr. ........ v Štiavniku) sobáš   1. 6. 1774  v Štiavniku

•B4  Katarína  ( nar. ...........  v ...........- zomr. ......... v Štiavniku) manžel  Juraj Kacvinsky ( nar.  ........ v Machalovciach– zomr. ........ v Štiavniku) sobáš   ..........  v Štiavniku

•B5 Martin  ( nar. 1760 v .............- zomr.  25. 4. 1791  v Štiavniku)

•B6 Juraj  ( nar. cca 1763-5   v ...........- zomr. ......... v .................) manželka  Anna............ ( nar........... v ................- zomr. ..............  v  ..............) sobáš  ............................ v ..............

•C1 Martin  ( nar. 1791   v Štiavniku – zomr. 24. 6. 1795   v Štiavniku) 

•C2 Anna  ( nar. 31. 7. 1792  v Štiavniku – zomr. 21. 5. 1835  v Štiavniku)  manžel Pavol Hudzík Čierny (nar. 24. 2. 1796 v Štiavniku – zomr. 4. 9. 1839 v Štiavniku) sobáš   14. 11. 1825 v Štiavniku 

•D1 Ján   ( nar. 28. 3. 1820 v Štiavniku – zomr. do 1831  v Štiavniku)

•D2 Mária   ( nar. 14. 1. 1821  v Štiavniku – zomr. ............. v .................)

•D3 Katarína  ( nar. 5. 9. 1823  v Štiavniku – zomr. ............. v ...............)

                             •C3  Mária  ( nar. 12. 4. 1794  v Štiavniku – zomr.  3. 2. 1795  v Štiavniku)

•C4  Matej  ( nar. 21. 3. 1796 v Štiavniku – zomr.  ........... v ........)

•C5 Katarína   ( nar. 22. 10. 1804 v Štiavniku -  zomr. ............ v Štiavniku)  manžel Jakub Sedmak ( nar. 3. 8. 1799 v Štiavniku -  zomr. ................ v Štiavniku) sobáš   14. 2. 1825  v Štiavniku 

 

•A2  Ján Lapšansky ( nar. 1717  v ............- zomr. 19. 2. 1792  v Štiavniku)  manželka  Barbora Sedmáková ????  ( nar. 1729  v ..... – zomr.  5. 4. 1810  v Štiavniku) sobáš   .............  v ............

•B1  Mária  ( nar. 1........ v .......- zomr.  ....... v Štiavniku) manžel  Martin Šoltýs ( nar.  ........ v Hranovnici – zomr. ........ v Štiavniku) sobáš   6. 11. 1774 v Štiavniku

•B2 Pavol  ( nar. 1756  v .............- zomr.  10. 5. 1815 v Štiavniku) manželka  Mária ........... ( nar.  ........ v ........... – zomr. ........ v Štiavniku) sobáš   ........... v ...............

• C1 Jozef  ( nar. 29. 1. 1784   v Štiavniku – zomr. do roku 1791  v Štiavniku)

• C2 Mária  ( nar. 16. 9. 1785  v Štiavniku – zomr. 18. 1. 1859  v Štiavniku) manžel Martin Kollega  ( nar. 1785 v Štiavniku -  zomr. ............. v Štiavniku) sobáš   3. 11. 1807  v Štiavniku

• C3 Michal  ( nar. 20. 7. 1787 v Štiavniku – zomr. 20. 11. 1834  v Štiavniku) 1. manželka Katarína Dulovič -Ondruško ( nar. 10. 9. 1792 v Štiavniku -  zomr. 17. 9. 1831 v Štiavniku) sobáš   21. 11. 1814  v Štiavniku 2. manželka  vd. Katarína Kacvinská rod. Krivjanska  ( nar. 1792  v Štiavniku -  zomr. ..... v Štiavniku) sobáš   14. 11. 1832   v Štiavniku

•D1  Ján  ( nar. 18. 6. 1816  v Štiavniku – zomr.  21. 9. 1831 v Štiavniku)

•D2  Anna  ( nar. 5. 7. 1818   v Štiavniku – zomr.  22. 4. 1819  v Štiavniku)

•D3  Mária  ( nar. 5. 7. 1818  v Štiavniku – zomr.  26. 4. 1819   v Štiavniku)

•D4  Michal ( nar.  30. 3. 1820 v Štiavniku -  zomr. po roku 1863-1869 v Štiavniku) manželka Mária  Martinko Dubňák ( nar. 3. 11. 1824 v Štiavniku -  zomr. ................ v........) sobáš  27. 11 . 1843 v Štiavniku

•E1 Katarína  ( nar. 1. 11. 1840 v Štiavniku – zomr. ............. v ..........)

•E2 Anna ( nar. 10. 1. 1846  v Štiavniku – zomr. ......... v  Štiavniku)

•E3 Mária  (nar.  ...... v Štiavniku- zomr. .......... v .............)

•E4 Anna  (nar.  3. 1. 1859 v Štiavniku- zomr. .......... v .............)

•E5 Matej   (nar.  26. 2. 1860  v Štiavniku- zomr. .......... v .............)

•D5  Mária ( nar.  24. 1. 1822 v Štiavniku -  zomr. ............. v ...............) manželka Ján Regec   ( nar. 1820 v Letanovciach -  zomr. ................ v........) sobáš  9. 5. 1843  v Štiavniku

•D6  Štefan ( nar. 19. 12. 1822 v Štiavniku -  zomr. ............ v Štiavniku) manželka Mária Jochman   ( nar. 25. 3. 1835 v Štiavniku -  zomr. ................ v Štiavniku) sobáš   24. 10. 1854 v Štiavniku

•E1 Katarína  ( nar. 23. 10. 1854 v Štiavniku – zomr. ............. v Štiavniku)

•E2 Martin ( nar. 15. 10. 1856  v Štiavniku – zomr. ......... v  Štiavniku)

•E3 Štefan  (nar.  1858 v ...............- zomr. .......... v .............)

•E4 Jozef (nar.  3. 2. 1862 v Štiavniku- zomr. .......... v Štiavniku)

•E5 Jozef (nar.  6. 3. 1864 v Štiavniku- zomr. .......... v .............)

•E6 Ján (nar.  21. 6. 1867 v Štiavniku- zomr. 2. 8. 1867 v Štiavniku)

•E7  Mária (nar.  26. 5. 1869 v Štiavniku- zomr. .......... v ............)

•E8 Ján (nar.  11. 6. 1871 v Štiavniku- zomr. .......... v USA) manželka Júlia ................. ( nar. 1883 v ..............-  zomr. ..........  v USA) sobáš   .......... v ...............

•F1 Matilda ( nar.   1904 v USA – zomr. ..............USA)

•F2 Anna ( nar.   1908 v USA – zomr. ..............USA)

•F3 Jozef( nar.   1909 v USA – zomr. ..............USA)

•F4 Helen ( nar.   1911 v USA – zomr. ..............USA)

•F5 Michael( nar.   1913 v USA – zomr. ..............USA)

•F6 Mária( nar.   1916 v USA – zomr. ..............USA)

•F7 Harry( nar.   1919 v USA – zomr. ..............USA)

•D7  Martin ( nar. 21. 9. 1825 v Štiavniku -  zomr. 23. 7. 1868  v Štiavniku) manželka Anna Gaži ( nar. 19. 12. 1829 v Štiavniku -  zomr. ................ v Štiavniku) sobáš   ...........  v Štiavniku

•E1 Mária  ( nar. 19. 1. 1852 v Štiavniku – zomr. 26. 2. 1932 v Štiavniku) Ján Slivka Gažička ( nar. 16. 12. 1849 v Štiavniku - zomr. ..............  v  Štiavniku ) sobáš   4. 6. 1872 v Štiavniku

•E2 Anna   ( nar. 15. 5. 1853  v Štiavniku – zomr.  do 1859  v Štiavniku)

•E3 Martin  ( nar. 19. 10. 1856 v Štiavniku – zomr. 1. 3. 1859  v Štiavniku)

•E4 Matej  ( nar. 4. 9. 1859  v Štiavniku – zomr. ................ v Štiavniku)

•E5 Katarína ( nar. 7. 3. 1863  v Štiavniku – zomr. 1937 v Štiavniku) manžel Juraj Palguta ( nar. 22.9. 5. 1858 v Štiavniku zomr. ........... v Štiavniku) sobáš  11. 2. 1884 v Štiavniku

•D8 Anna ( nar. 1829 v Štiavniku – zomr. 19. 8. 1873 v Štiavniku) 1. manžel  Martin Rezko ( nar.  1834 v Spišskej Novej Vsi – zomr. 1873 v................) sobáš   1. 9. 1858 v Štiavniku 2. manžel  Ján Martinko Kubuš ( nar.  27. 5. 1828 v Štiavniku – zomr. 5. 8. 1900 v Štiavniku) sobáš   12. 8. 1873 v  Štiavniku

• C4 Pavol   ( nar.8. 1.  1789 v Štiavniku – zomr.    9. 12. 1795   v Štiavniku)

• C5 Jozef   ( nar. 28. 5. 1791 v Štiavniku – zomr.  13. 9.  1792   v Štiavniku)

• C6 Ján   ( nar. 1. 2. 1793 v Štiavniku – zomr.  18. 5.  1795   v Štiavniku)

• C7 Anna   ( nar. 3. 3. 1795 v Štiavniku – zomr.  21. 4  1795   v Štiavniku)

• C8 Ján  ( nar. 16.9. 1796 v Štiavniku – zomr. 13. 10. 1874  v Štiavniku) manželka Zuzana Dulovič Ondruško ( nar. 10. 9. 1794 v Štiavniku -  zomr.  14. 3. 1861 v Štiavniku) sobáš   15. 2. 1819  v Štiavniku

•D1  Ján  ( nar. 22. 12. 1819  v Štiavniku – zomr.  1...... v ..............)

•D2  Pavol ( nar. 12. 4. 1824  v Štiavniku – zomr.  1......... v ..............) manželka  Anna Hudzík  Biely ( nar. 21. 4. 1822 v Štiavniku -  zomr. 1..... v .............) sobáš   12. 11. 1850 v Štiavniku

•D3  Zuzana  ( nar. 23. 3. 1826   v Štiavniku – zomr.  11 8. 1827 v Štiavniku)

•D4  Jozef  ( nar. 18. 8. 1829  v Štiavniku – zomr.  ......... v ..............)

•D5  Štefan  ( nar.  14. 8. 1832 v Štiavniku -  zomr. ............ v Štiavniku) 1. manželka Mária  Petróci ( nar. 1836 v Štiavniku -  zomr. ................ v Štiavniku) sobáš   10. 11. 1857  v Štiavniku 2. manželka Alžbeta Konfala ( nar. 1837 v  ........-  zomr. ................ v Štiavniku) sobáš  26. 11. 1873 v Štiavniku

•E1 Mária  (nar.  29. 10. 1858 v Štiavniku- zomr. ........ v Štiavniku)

•E2 Štefan  (nar.  27. 5. 1860 v Štiavniku- zomr. 1933 v Štiavniku) manželka Zuzana Šimková ( nar. 1860 v Štiavniku -  zomr. 1943  v Štiavniku) sobáš  1. 3. 1886  v Štiavniku

•F1 Ján ( nar.   6. 6. 1886 v Štiavniku – zomr.  v I. SV na neznámom mieste )  manželka Anna Kapsdorferová neskôr Dulovičová( nar. 1888 v Hrabušiciach zomr. ........... v Štiavniku) sobáš  ............................v Hrabušiciach

•G1 František (nar.  1914  v Stiavniku - zomr.  1999 v Štiavniku )– manželka Anna Hudzíková Biely   ( nar.  1915 -  zomr. 1986 v Štiavniku) sobáš  1. 2. 1937  v Štiavniku

H1 Bernard  (nar.  1937  v Stiavniku– manželka Mária Mravová   ( nar.  1940 v Štiavniku sobáš  23. 9. 1961  v Štiavniku

•I1 Silvester  (nar.  1962  v SNV– manželka Mária Bačová   ( nar.  1971  v ..........sobáš  19. 8. 1997  v........

•J1 Katarína  (nar.  1998  v ...........

•J2 Martin  ( nar.  2001 v ..........

•I2 Bernard  ( nar.  1966 v SNV – manželka Anna Havrančíková  ( nar.  1965 v .......... sobáš  15. 9. 1990  v........

 •J1 Nikola (nar.  1992  v ...........

•J2 Alžbeta  ( nar.  1993 v ..........

•J3 Gabriela  ( nar.  2003  v ..........

•I3 Marcela ( nar. 1971  v  SNV

•I4 Mária ( nar. 1975 v SNV – manžel Michal Blažej  ( nar. ..............v ............. sobáš ........v..............

 •H2 František  ( nar. 1939 v Štiavniku – manželka Anna Javorská starý richtár   ( nar.  1941 v Štiavniku  zomr. ............ v Štiavniku)  sobáš 19. 9. 1964  v Štiavniku

•I1 Mária  (nar.  1966  v Stiavniku– manžel Ján Rachel   ( nar.  1959  v.......... sobáš  7. 7. 1984 v Štiavniku 

•I2 Renáta  ( nar. 1967  v Štiavniku – manžel Viliam Dulovič    ( nar.  1963 v Štiavniku  sobáš  6.6. 1987 v Štiavniku 

•I3 Otília ( nar.  1977 v Štiavniku – manžel  Peter Javorský Ondruškov  ( nar. ..............v ............. sobáš 1. 8. 1998 v Štiavniku

•H3 Marián ( nar. 1944  v Štiavniku - zomr. 1944 v Štiavnikuň

•H4 Jozef ( nar. 1946  v Štiavniku- zomr. 1994 v Štiavniku)– manželka Anna Kroláková  ( nar. 1949 v Osturni sobáš  ............v Osturni

•I1 Marta  (nar.  1972  v Stiavniku– manžel Milan Tarčák   ( nar.  ......................... sobáš ........v..............

•I2 Anna ( nar. 1975 v Štiavniku –

•I3 Katarína ( nar. 1978  v  Štiavniku – manžel   ................   ( nar.  ......................... sobáš ........v..............

•H5 Julián  ( nar. 1948  v Štiavniku – manželka Ema Vidišová  ( nar. 1953  v ............. sobáš 25. 8. 1973   v.........

•I1 Julián ( nar.  1976  v Poprade – manželka Tatiana Kollárová   ( nar.  ......................... sobáš ........v..............

•J1 ..............  (nar.  .............  v ...........

•I2 Martina ( nar.  1978 v Poprade –

•I3 Peter ( nar. 1980 v Poprade –

•H6 Mária  ( nar. 1951 v Štiavniku – manžel František Kurňava  ( nar. ..............v ............. sobáš  4. 8. 1979 v................

•G2 Ján  ( nar. 1915 v Štiavniku - zomr.  1915  v Štiavniku)

•E3 Mária  (nar.  5. 7. 1862 v Štiavniku- zomr. .............  v ...............)

•E4 Andrej  (nar.  3.  10. 1864 v Štiavniku- zomr. 28. 3. 1865  v Štiavniku)

•E5 Anna  (nar.  1867 v Štiavniku- zomr. do roku 1876  v Štiavniku)

•E6 Ján  (nar.  11. 6. 1870 v Štiavniku- zomr. 18. 11. 1875  v  Štiavniku)

•E7 Andrej  (nar.  9. 8. 1874 v Štiavniku- zomr. 8. 8. 1878  v Štiavniku)

•E8 Anna  (nar.  27.3. 1876 v Štiavniku- zomr. ................  v ...................)

•D6  Zuzana ( nar. 14. 9. 1834  v Štiavniku – zomr.  ......... v ..................)

•D7 Anna  ( nar. 10. 4. 1839   v Štiavniku – zomr.  ......... v ...............)

•E1 Anna   (nar.  5. 7. 1862 v Štiavniku- zomr. .............  v Štiavniku)

• C8  Pavol ( nar. 14. 7. 1801 v Štiavniku – zomr.  18. 5. 1805  v Štiavniku)

• C9  Katarína ( nar. 16. 7. 1803 v Štiavniku – zomr. ......... v Štiavniku)  manžel Ján Noga ( nar. 1806 v Štiavniku -  zomr. ................ v Štiavniku) sobáš   25. 11. 1830 v Štiavniku

• C10  Pavol ( nar. 22. 9. 1805 v Štiavniku – zomr. ......... v .............)

• C11 Zuzana  ( nar. 1807  v Štiavniku)   – zomr. ......... v Štiavniku)  manžel vd.  Jozef Martinko- Jurík ( nar. 3. 1. 1805  v Štiavniku – zomr. 18. 11. 1851  v Štiavniku) sobáš   25. 11. 1831 v Štiavniku

•C12  Alžbeta ( nar. 1809  v Štiavniku -  zomr.  5. 7. 1854  v Hranovnici) manžel Juraj Valluš  ( nar.  1816 .v Hranovnici -  zomr. .24. 1. 1855 .............. v Hranovnici) sobáš  6. 2. 1837 v Štiavniku

•B3 Martin  ( nar. .......... v .............. - zomr.  ..............  v Štiavniku) )  1. manželka  Mária Slivka...............  ( nar.  1759 v Štiavniku – zomr. 30. 8. 1787 v Štiavniku) sobáš   13. 11. 1785  v Štiavniku 2. manželka  Zuzana Martinko  Šimunko ( nar.  8. 12. 1766 v Štiavniku – zomr. 20.  4. 1816  v Štiavniku) sobáš  4. 11. 1787 v Štiavniku

• C1 Ján  ( nar. 24. 12. 1782  v Štiavniku– zomr.    ............    v Štiavniku) manželka Anna Palguta ( nar. 2.7. 1784  v Štiavniku -  zomr. 19. 3. 1816  v Štiavniku) sobáš   18. 11. 1811  v Štiavniku

•D1 Mária ( nar. 3. 1. 1813 v Štiavniku -  zomr. 12. 10. 1813 v Štiavniku)

•D2 Jakub ( nar. 10. 7  1815 v Štiavniku -  zomr. pred 1878 v Štiavniku) manželka Katarína Dická ( nar. 1........... v Hrabušiciach -  zomr. ................ v Štiavniku) sobáš   ........... v Hrabušiciach

•E1 Mária  ( nar. 9. 5. 1852  v Štiavniku – zomr. 9. 5. 1852 v Štiavniku)

•E2 Ján   ( nar. 8. 4. 1853   v Štiavniku – zomr. 8. 8. 1855  v Štiavniku)

•E3 Štefan  ( nar. 1856 v .............– zomr. ............. v ...........) manželka Anna Mecko ( nar. 1........... v Hrabušiciach -  zomr. ................ v Štiavniku) sobáš   18. 10. 1880 v Štiavniku

•F1 Ján ( nar.   13. 12. 1881  v Štiavniku – zomr.  6. 5. 1882 v Štiavniku)

•E4 Michal ( nar. 8. 9. 1860  v Štiavniku– zomr. 19. 3. 1862 v Štiavniku)

• C2 Mária  ( nar. 25. 10. 1786  v Štiavniku – zomr. do 1794 v Štiavniku)

• C3 Martin   ( nar. 14. 12. 1788  v Štiavniku – zomr.  1. 10. 1789  v Štiavniku)

• C4 Martin   ( nar. 17. 10. 1790   v Štiavniku – zomr. 30. 12. 1791   v Štiavniku)

• C5  Katarína   ( nar. 1793 v Štiavniku – zomr.    ........   v Betlanovciach)  manžel Jozef Kolcún ( nar. 1802 v Betlanovciach- zomr. ..........   v  Betlanovciach ) sobáš  20. 11. 1826 v Štiavniku

• C6 Mária  ( nar. 3. 1. 1794  v Štiavniku – zomr. ............v ..............)

• C7 Martin  ( nar. 10. 10. 1796   v Štiavniku – zomr. ............v ................)

• C8 Jozef   ( nar. 1. 3. 1801  v Štiavniku – zomr. 16. 9. 1802 v Štiavniku)

•B4 Zuzana ( nar. ...........  v ...............- zomr. ......... v Štiavniku) manžel  Juraj Šulík........... ( nar.  ........ v Štiavniku – zomr. ........ v Štiavniku) sobáš   18. 11. 1788 v Štiavniku