Choď na obsah Choď na menu
 


Rodokmeň Lavrík

25. 3. 2014

Andrej Sedmák - Pavlík  1660-65/1722-9

 

Andrej Pavlík  ( nar. 1690 v Štiavniku- zomr.  1738-1740 v Štiavniku )

 

•A1 Mária Pavlík  ( nar. 1715  v Štiavniku- zomr. 2. 12. 1800 v Štiavniku) manželka Juraj Vencko ( nar. 1715 v .................– zomr. 20. 5. 1779 v Štiavniku) sobáš .......... v  Štiavniku

•A2 Andrej Pavlík, želiar   ( nar. cca 1727 v Štiavniku- zomr. 22. 6. 1772  v Štiavniku) manželka Katarína Vencko ( nar. 1733 v Štiavniku – zomr. 17. 12. 1815 v Štiavniku) sobáš .......... v štiavniku

• B1 Ján,  želiar ( nar. cca 1754 v Štiavniku- zomr. 1. 10. 1827 v Štiavniku) manželka Katarína ............. ( nar. 1755 v .................– zomr. 17. 12. 1815 v Štiavniku) sobáš 1781-2  v .................

•C1 Mária ( nar. 29. 11. 1782  v Štiavniku – zomr. do 1787 v Štiavniku)

•C2 Mária ( nar. 21. 1. 1787  v Štiavniku – zomr. ............v Štiavniku) manžel Jozef Javorský Ondruško  ( nar. 1785 Štiavniku  - zomr. 1855  v Štiavniku) sobáš 11. 11. 1818 v Štiavniku

x•C3 Anna ( nar. 1789  v ................. - zomr. ....... v..........)  manžel Martin Slavkovský  ( nar. 1777 vo ...............  - zomr. .............v..............) sobáš 11. 11. 1818 v Štiavniku

•C4 Jakub, želiar ( nar. 1796  v ................. - zomr. ....... v Štiavniku) 1.  manželka Katarína Maguth ( nar. 1799 vo Vydrníku - zomr. 3. 9. 1829 v Štiavniku) sobáš 1820 vo Vydrníku 2.  manželka Mária Šulík z ulice  ( nar. 11. 8. 1800  v Štiavniku - zomr. 11. 9. 1851 v Štiavniku) sobáš 18. 11. 1829 v Štiavniku

•D1 Ján, želiar   (nar. 2. 12.  1821  v Štiavniku- zomr.  3. 8. 1865 v Štiavniku ) manželka Anna Šulík ( nar.  2. 4. 1824 v Štiavniku – zomr. 12. 12. 1882 v Štiavniku)  sobáš 10. 11. 1847 v Štiavniku

•E1 Katarína  ( nar. 25. 11. 1849 v Štiavniku - zomr. 1849 v Štiavniku)

•E2 Mária  ( nar. 18. 6. 1852 v Štiavniku - zomr. 22. 6. 1923 v Štiavniku) manžel Michal Mrava ( nar. 28. 9. 1848 v Štiavniku – zomr. 30. 8. 1904  v Štiavniku) sobáš  23. 11. 1874 v Štiavniku

•E4 Ján, želiar ( nar. 27. 1. 1857 v Štiavniku - zomr. 16. 2. 1932  v Štiavniku) manželka Anna Javorská-Pali ( nar. 24. 12. 1859 v Štiavniku – zomr. 20. 3. 1948 v Štiavniku) sobáš 21. 11. 1883 v Štiavniku

•F1 Ján  ( nar. 5. 9. 1886 v Smižanoch – zomr. .................v Smižanoch)

•F2 Jozef  ( nar. 28. 7. 1888 v Hrabušiciach – zomr. 26. 5. 1916 v USA)

•F3 Katarína  ( nar. 22. 11. 1890 v Štiavniku – zomr. 25. 10. 1963 v Štiavniku)  manžel Michal Budinský ( nar. 26.9. 1884 v Stratenej  – zomr. 14. 2. 1946 v Štiavniku) sobáš 16. 11. 1908  v Štiavniku

•F4 Ondrej, kováč  ( nar. 2. 10. 1894 v Štiavniku – zomr. 21. 10. 1975 v Štiavniku)  1. manželka   Katarína Martinko- Šimunko  ( nar. 27. 10. 1895 v Štiavniku - zomr. 2. 11. 1922 v Štiavniku )  sobáš 31. 1. 1921 v Štiavniku 2. manželka   Katarína Lácval  ( nar.................v Smižanoch - zomr. 28. 1. 1958 v Štiavniku) sobáš 1923 v Smižanoch

•G1  Margareta  ( nar. 12. 2. 1921 v Štiavniku – zomr. ................... v Štiavniku)

•G2 Anna Kristína ( nar. 26. 10. 1923  v Štiavniku – zomr. ................ v Štiavniku)

•G3 Jozef , robotník  ( nar. 10. 1. 1926  v Štiavniku – zomr. 7. 3. 1971  v Štiavniku) – manželka Marta Špiner  ( nar. 1928  v Štiavniku  sobáš 5. 11. 1949  v Štiavniku

•H1 Jozef, železničiar  ( nar. 1951  v Štiavniku – manželka  Emília Palguta ( nar. 1953 v Štiavniku  sobáš 21. 2. 1976 v Štiavniku

•I1 ............ (nar. ............. v ........... manžel ......... ( nar. ......... v .......... sobáš ........ v ..............

•I2 ............ ( nar. .............v .......... manželka ............... ( nar. 1............v ..........sobáš ........ v ..............

•H2 Jaroslav, horár  ( nar. 1957 v Štiavniku– manželka Marta  Kontrová ( nar. ......... v Štiavniku sobáš  ............... v Štiavniku

•I1  Zuzana  (nar. 19.. v ...........

•I2 Jaroslav ( nar. 19...... v ..........

•H3 Julián  ( nar. 1960 v Štiavniku –  manželka ...............( nar. ................v Poprade sobáš ............... v  Poprade

•I1 ............ (nar. ............. v ........... manžel ......... ( nar. ......... v .......... sobáš ........ v ..............

•I2 ............ ( nar. .............v ..........

•I3 ........... ( nar. ............. v .............

•H4 Mária  ( nar. 1968 v Štiavniku – manžel ............ Herich ( nar. ......... v ............... zomr. 1..... v.......... pochovaný v Štiavniku) sobáš ...........v Štiavniku

•G4 František  ( nar. 27. 7. 1929  v Štiavniku - zomr. 9. 2. 1988 vo Veľkej) – manželka Mária Orolínová ( nar. 1927 v .......... zomr.  26. 3. 2008 vo Veľkej )sobáš........................ v ............

•H1 Katarína ( nar.  1955 vo Veľkej – manžel ..........Kosegyi ( nar. ......... v ........... sobáš ................. v ..........

•G5 Anna Kristína ( nar. 5. 2. 1931  v Štiavniku – zomr. ................ v Štiavniku)

•G6 Ondrej ( nar.  10. 7. 1937 v Štiavniku - zomr. ...............vo Veľkej) manželka Anna Hudzík-Pajor ( nar. 1939 v Štiavniku sobáš. 7. 5. 1960  v Štiavniku

•H1 Vladimír ( nar. 1963  v Levoči manželka .................... ( nar. ......... v .......... sobáš ............ v ............ div.

•I1 Barbora (nar. 1986 v ...........

•I2 Dominika  ( nar. 1990 v ..........

•I3 Šimon ( nar. 2000 v .............

•H2 ..............( nar. ............v Štiavniku– manžel ..................( nar. ......... v .......... sobáš ............ v ............

•G7 Ladislav  ( nar. 28. 2. 1941  v Štiavniku – zomr.  1. 11.  2004  v Štiavniku) – manželka Anna Hudzík-Biely ( nar.  24. 2. 1942 v Štiavniku sobáš. 23. 2. 1963  v Štiavniku

•H1 Silvester ( nar. 1964  v Štiavniku – manželka  .................( nar. .....................v.................  sobáš ..................v..............

•I1 ............ (nar. ............. v ........... 

•I2 ............ ( nar. .............v .......... 

•H2 Sivia  ( nar. 1967 v Štiavniku– manžel Štefan  Spišák ( nar. 1963 v Kišovciach sobáš  ............... v Štiavniku div.

•H3 Martin ( nar.  1977 v Štiavniku –  manželka ...............( nar. ................v Poprade sobáš ............... v  Poprade

•I1 Nina  (nar. ............. v ........... 

•G8 Vladimír  ( nar. 1946  v Štiavniku – – manželka .................( nar. ...............v.............. sobáš........ v ................

•H1 ...............( nar. ................v ................ – manželka ................( nar. ......... v ........... sobáš ................. v ..........

•H1 ...............( nar. ................v ................ – manželka ................( nar. ......... v ........... sobáš ................. v ..........

•F5  Mária  ( nar. 12. 5. 1901 v Štiavniku – zomr. 27. 8. 1981 v Štiavniku) manžel Michal Jochman ( nar. 14. 8. 1887 v Štiavniku – zomr. 21. 8. 1966 v Štiavniku) sobáš 31. 1. 1921  v Štiavniku

•E4 Jozef  ( nar. 30. 5. 1859 v Štiavniku - zomr. 24. 4. 1860 v Štiavniku)

•E5 Anna ( nar. 26. 6. 1864 v Štiavniku - zomr. 4. 6. 1918 v Štiavniku) manželka Ján Pavol Martinko- Šimunko ( nar. 12. 4. 1859 v Štiavniku – zomr. 22. 1. 1926  v Štiavniku) sobáš 21.11. 1883 v Štiavniku

•D2 Jozef , želiar ( nar. 30. 1. 1833 v Štiavniku – zomr. 7. 8. 1880 v Štiavniku) manželka Mária Mrava ( nar. 1826 v Štiavniku - zomr. 17. 7. 1895 v Štiavniku) č.d. 32 sobáš 17. 11. 1851  v Štiavniku

•E1 Mária  ( nar. 12. 2. 1854 v Štiavniku - zomr. 5. 4. 1859 v Štiavniku)

•E2 Katarína   ( nar. 21. 10. 1856 v Štiavniku - zomr. 1. 2. 1913 v Štiavniku) manžel Jozef Cihoň ( nar. 23. 12. 1851 v Betlanovciach– zomr. 9. 1. 1909 v Štiavniku) čd. 131  sobáš  3. 2. 1875 v Štiavniku

•E3 Jozef ( nar. 25. 2. 1864  v Štiavniku - zomr. 23. 9. 1865  v Štiavniku)

x•E4 Anna ( nar. 26. 10. 1866 v Štiavniku -  zomr. ..............v...............) manželka Andrej Munczner ( nar.1861 v...............– zomr. ................v.................) sobáš 21. 11. 1883 v Štiavniku ešte v roku1891  v č.d.2

•E5 Pavol ??? Anna Kaňa rod Hudzik Biely

x• B2 Zuzana  ( nar. cca 1757 v Štiavniku- zomr. 1. 10. 1827 v Hranovnici ) manžel Ján Oravec  ( nar. 1755 v .................– zomr. 17. 12. 1815 v Štiavniku) sobáš 18. 5. 1777 v Štiavniku

• B3 Mária  ( nar. cca 1759 v Štiavniku- zomr. 3. 2. 1775 v Štiavniku )

• B4 Matej,  želiar ( nar. 24. 2. 1763 v Štiavniku- zomr. ..............v Štiavniku)

• B5 Michal Pavlík ,  želiar ( nar.  31. 8. 1766  v Štiavniku  – zomr. 7. 4. 1825 v Štiavniku)   manželka Žofia Fudelay ( nar. 1772 v Miklušovciach - zomr. .............. v Štiavniku) sobáš 23. 11. 1795 v Štiavniku

•C1 Mária ( nar. 11. 10. 1796 v Štiavniku – zomr. 19. 7. 1800 v Štiavniku)

•C2 Ján  ( nar. 13. 6. 1799  v Štiavniku – zomr. .............v Štiavniku)

•C4  Anna ( nar. 19. 12. 1815 v Štiavniku - zomr. p r. 1869 v Štiavniku)  manžel  Ján Gaduš ( nar. .............. v .................- zomr. .....................v...............) sobáš 25. 11. 1846 v Štiavniku

               •D1 Ján, želiar   (nar. 1845  v Štiavniku- zomr.  2. 3. 1862 v Štiavniku )

• B5 Katarína   ( nar. 13. 4. 1769   v Štiavniku – zomr. ................v  ............)