Choď na obsah Choď na menu
 


Rodokmeň Martinko Ondrik-Jošček

2. 4. 2012

•A4 Pavol Martinko  ( nar. 1739  v Štiavniku- zomr.   5. 5. 1803  v Štiavniku ) 1. manželka  Mária Tokár  ( nar. ................  v Štiavniku – zomr. 1768  v Štiavniku)   sobáš pred 1762  v Štiavniku 2. manželka  Mária Mrenka  ( nar. 1734  v Štiavniku – zomr. 21. 9. 1811 v Štiavniku)   sobáš  .........  v ..............

•B1 Jakub Jurík  ( nar. 3. 5. 1763  v Štiavniku- zomr. 22. 9. 1825  v Štiavniku  resp.  zomr. 7. 5. 1815  v Štiavniku  ) manželka  Zuzana Šulík( nar. 1771 v Štiavniku - zomr.   6. 2. 1824  v  Štiavniku )  sobáš 2. 2. 1791   v Štiavniku

•C1   Mária ( nar.  27. 9. 1792  v Štiavniku- zomr.    26.8. 1831  v  Štiavniku  )  manžel Michal Janík ( nar.  6. 9. 1792 v Štiavniku – zomr.  17. 8. 1831  v Štiavniku)     sobáš  29. 4. 1816  v Štiavniku 

•C2   Katarína  ( nar.  16. 10. 1794  v Štiavniku- zomr.    ........ v  .......... )

•C3  Zuzana ( nar.  21. 2. 1799    v Štiavniku- zomr.    30.  4. 1806  v  Štiavniku )     

•C4   Ján ( nar.  6. 11. 1801   v Štiavniku- zomr.   31.  11. 1853  v  Štiavniku  )   manželka   Žofia Jaroš ( nar.  30. 3. 1801  v Štiavniku – zomr. 1. 9. 1855  v Štiavniku)     sobáš  22. 11. 1824  v Štiavniku

• D1  Štefan  ( nar. 1827  v Štiavniku – zomr. ............. v ..............)

• D2  Jakub  ( nar. 1829  v Štiavniku – zomr.  20. 6. 1829  v  Štiavniku)

• D3  Jozef  ( nar. 1831 v Štiavniku – zomr. do roku 1840  v Štiavniku.)

• D4  Ján ( nar. 1833  v Štiavniku – zomr.  do roku 1842 v  Štiavniku.)

• D5  Jakub ( nar. 1835  v Štiavniku – zomr.................... v ...............)

• D6 Alžbeta  ( nar. 1837  v Štiavniku – zomr............ v .........)

• D7  Jozef  ( nar. 1840 v Štiavniku – zomr. ................ v ...............)

• D8  Ján ( nar. 1842  v Štiavniku – zomr. ............... v ...............) 

• D9  Zuzana ( nar. 1845  v Štiavniku – zomr. 17. 8. 1845  v Štiavniku)

•C5  Anna  ( nar.  6. 10. 1804      v Štiavniku- zomr.    27. 2. 1809  Štiavniku ) 

•C6   Žofia  ( nar.  28. 1. 1807   v Štiavniku- zomr.    ........ v  ............... ) 

•B2 Michal  Jurík  ( nar. 21. 9. 1766 v Štiavniku- zomr. do roku 1806  v ................)  manželka  Katarína Lapšanská potom  Slivková Liptačkin ( nar. 1773 v Štiavniku – zomr. ....... v Štiavniku)   sobáš  .............  v Štiavniku

•C1  Michal  ( nar. 10. 8. 1794  v Štiavniku- zomr.   25. 1. 1795 v  Štiavniku ) 

•C2  Jozef ( nar. 14. 2.  1799  v Štiavniku- zomr.   20. 1. 1800  v  Štiavniku ) 

•B3 Jozef   ( nar. 3. 3. 1769  v Štiavniku- zomr. 7. 6. 1772 v Štiavniku) 

•B4  Ján   ( nar. 23.  6. 1771 v Štiavniku- zomr.  7. 6. 1772 v Štiavniku ) 

Vetva Ondrik

•B5 Ján   ( nar. 31. 5. 1773 v Štiavniku- zomr. 22. 10. 1828  v Štiavniku )  1. manželka  Mária Macuš ( nar.  177.  v Štiavniku -  zomr. .............. v Štiavniku) sobáš 22. 7. 1799 v Štiavniku 2. manželka Mária Balent ( nar.  1777  v Štiavniku  - zomr. 25. 8. 1831 . v Štiavniku) sobáš 6. 9. 1801 v Štiavniku

•C1 Zuzana  ( nar. 30. 10. 1803 v Štiavniku- zomr.  28. 12. 1803 v   Štiavniku ) 

•C2 Žofia   ( nar. 4. 1. 1805 v Štiavniku- zomr.  20. 3. 1805 v  Štiavniku ) 

•C3  Martin  ( nar. 1. 2. 1806  v Štiavniku- zomr.   17. 8. 1870 v  Štiavniku )   1. manželka  Anna Rusnák ( nar.  1. 12. 1805  v Štiavniku  zomr. 13. 3. 1841  v Štiavniku) sobáš 23. 11. 1830 v Štiavniku 2. manželka vd.  Anna Palguta rod.  Petrenčík ( nar.  1808   v Kubachoch  zomr. .............. v Štiavniku) sobáš 17. 5. 1841  v Štiavniku

• D1  Katarína  ( nar. 12. 10. 1831  v Štiavniku – zomr. 10. 5. 1873 vo Vydrníku) manžel Matej Kužma ( nar. 1830 vo Vydrníku– zomr. 4. 7. 1887 vo Vydrníku)     sobáš  16. 8. 1854  v Štiavniku

• D2 Mária ( nar.  23. 1. 1833  v Štiavniku – zomr. 11. 4. 1834 v Štiavniku)

• D3 Jozef   ( nar.  26. 1. 1835  v Štiavniku – zomr. 6. 9. 1835  v Štiavniku) 

• D4 Alžbeta ( nar. 20. 11. 1836  v Štiavniku – zomr. 22. 11. 1918 v Štiavniku) manžel Ján Chripko  ( nar. 8. 1. 1833  v Štiavniku -  zomr. 14. 10. 1870   v Štiavniku) sobáš   24. 11. 1857  v Štiavniku

• D5 Jozef   ( nar. 18. 3. 1839  v Štiavniku – zomr. 10. 12. 1873 v Štiavniku) manželka Anna Humenská ( nar. 1842  v Štiavniku -  zomr. 1922  v Štiavniku) sobáš   20. 11. 1866   v Štiavniku

•E1  Katarína  ( nar. 1. 10. 1867  v Štiavniku – zomr.   13. 6. 1885   v Štiavniku) manžel Andrej Hudzík Pajor ( nar. 30. 11. 1862  v Štiavniku -  zomr. 2. 4. 1918   v Štiavniku) sobáš   17. 11. 1884   v Štiavniku

•E2  Mária ( nar. 23. 9. 1869  v Štiavniku -  zomr. 1940   v Štiavniku ) manžel  vd.  Andrej Hudzík Pajor ( nar. 30. 11. 1862  v Štiavniku -  zomr. 2. 4. 1918   v Štiavniku) sobáš   23. 11. 1887   v Štiavniku

•E3 Anna  ( nar. 5. 2. 1871  v Štiavniku -  zomr.  5. 2. 1871  v Štiavniku)

•E4  Anna ( nar.  21. 6. 1872  v Štiavniku -  zomr.27. 6. 1872   v Štiavniku)

•E5  Anna ( nar.  18. 6. 1873  v Štiavniku -  zomr. ...........  v Štiavniku)

• D6 Zuzana ( nar. 18. 2. 1841   v Štiavniku – zomr.  30. 3. 1841  v Štiavniku)

• D7 Mária  ( nar. 22. 5. 1842  v Štiavniku – zomr.  9. 7. 1865 v Štiavniku) manžel Andrej Martinko Kubuš ( nar. 29. 11. 1829  v Štiavniku -  zomr.  18. 10. 1910 v Štiavniku) sobáš   7. 2. 1860   v Štiavniku

• D8 Zuzana   ( nar. 23. 1. 1844   v Štiavniku – zomr.  11. 2. 1859   v Štiavniku) 

• D9 Žofia  ( nar. 10. 12. 1845  v Štiavniku – zomr. .............. v Štiavniku) 1. manžel Ján Vencko ( nar. 10. 7. 1842  v Štiavniku -  zomr. 1885 v Štiavniku) sobáš   20. 11. 1864   v Štiavniku 2. manžel Martin Dulovič z ringu ( nar. 1825  v Štiavniku -  zomr. ................v Štiavniku) sobáš   ................   v Štiavniku

• D10  Martin  ( nar. 30. 7. 1848   v Štiavniku – zomr. 11. 9. 1848 v Štiavniku)

•C4 Mária  ( nar. 30. 11. 1807  v Štiavniku- zomr.  ..........v Kubachoch ) 

•C5  Katarína   ( nar. 29. 10. 1809  v Štiavniku- zomr. do roku 1818 v Štiavniku ) 

•C6 Matej  ( nar. 1. 2. 1812  v Štiavniku- zomr. 3. 2. 1863  v  Štiavniku )  manželka  Anna Slivková ............. ( nar.  1813  v Štiavniku.  zomr. .............. v Štiavniku) sobáš 4. 5. 1835  v Štiavniku

•D1  Mária  ( nar. 9. 8. 1835  v Štiavniku – zomr.   ..........   v Štiavniku)

•D2  Jozef ( nar. 19. 8. 1848 v Štiavniku -  zomr. ............ vo Vydrníku) manželka Anna Tkáčik ( nar. ..........vo Vydrníku -  zomr. ..........  vo Vydrníku) sobáš   3. 11. 1874   vo Vydrníku

•E1 Jozef   ( nar. 2. 3.  1877   vo Vydrníku -  zomr. .........v USA ???)

•E2  Ján ( nar.  27. 4. 1879   vo Vydrníku-  zomr. 6. 10. 1880  vo Vydrníku)

•E3 Mária  ( nar. 13. 9. 1881   vo Vydrníku -  zomr. .......v........)

•E4 Anna  ( nar. 2. 2. 1884 vo Vydrníku -  zomr. ............v........... ) 

•E5 Katarína ( nar. 9. 7. 1891   vo Vydrníku -  zomr. ..........v..........)

•C7  Ján   ( nar. 14. 5. 1815  v Štiavniku- zomr.   28. 1. 1816  v  Štiavniku) 

•C8 Katarína  ( nar. 26. 8. 1818  v Štiavniku- zomr.   20. 8. 1831 v Štiavniku ) 

•C9 Ján   ( nar. 16. 7. 1820  v Štiavniku- zomr.  ...............   v  .................   ) 

•C10 Štefan    ( nar. 20. 2. 1822  v Štiavniku- zomr. ................      ...............  ) 

•C11  Jakub   ( nar.   2. 7. 1824  v Štiavniku- zomr.   2. 7. 1824 v Štiavniku ) 

•B6  Pavol  ( nar. 25. 6. 1776 v Štiavniku- zomr.   ..................    v .............. ) 

•B7 Tomáš   ( nar. 20. 12. 1778  v Štiavniku- zomr.  30. 12. 1824  v Štiavniku)  manželka Anna Kolarčík  potom Palguta ( nar. 1783 vo Vernári – zomr. 1866 v Štiavniku)     sobáš  .............. v Štiavniku

•C1 Tomáš   ( nar. 7. 12. 1806  v Štiavniku- zomr.  6. 6. 1843 v Štiavniku )  manželka Anna Humenská ( nar. 24. 5. 1807 v Štiavniku – zomr. ...........v Štiavniku)     sobáš  15. 11. 1830  v Štiavniku

•D1  Anna  ( nar.  9. 10. 1831  v Štiavniku – zomr.   ..........   v ................)

•D2  Ján  ( nar.  29. 10. 1833  v Štiavniku – zomr.   ..........   v ....................)

•D3  Zuzana ( nar. 22. 1.. 1836 v Štiavniku – zomr.   ..........   v Štiavniku)  manžel Jozef Ilenčík ( nar. ........... v Štiavniku – zomr. ...........v Štiavniku)     sobáš  ...........  v Štiavniku

•D4  Michal   ( nar.  31. 8. 1838  v Štiavniku – zomr.   ..........   v ................)

•D5 Katarína ( nar. 23. 11. 1840 v Štiavniku – zomr.   ..........   v ...............)

•C2 Andrej   ( nar. 2. 12. 1808  v Štiavniku- zomr.   31. 8. 1874 v Štiavniku ) manželka .................... ( nar. ............... v ................– zomr. ...........v ...............)     sobáš  ...........  v Almás

•D1  Mária  ( nar. 1839  v Almás – zomr.   ..........   v Štiavniku) manžel Pavol Kaňa ( nar. 1835 v Štiavniku -  zomr. .........v Štiavniku) sobáš   17. 10. 1867  v Štiavniku

•C3 Ján   ( nar. 28. 11. 1810 v Štiavniku- zomr.  17. 3. 1813 v Štiavniku )

Vetva Joštek  

•C4 Jozef   ( nar. 30. 3. 1814 v Štiavniku- zomr. 7. 5. 1850  v Štiavniku)  manželka Katarína Slivka Švider ( nar. 30. 9. 1815   v Štiavniku – zomr. ...........v Štiavniku)     sobáš  19.  11. 1839  v Štiavniku

• D1  Ján ( nar. 16. 5. 1842  v Štiavniku – zomr. 13. 6. 1931  v Štiavniku) manželka Katarína Kukura ( nar.  1847 v  Ondreji– zomr. 14. 2. 1931 v Štiavniku)     sobáš  21. 11. 1865 v Štiavniku

•E1  Mária  ( nar.  7. 7. 1867 v Štiavniku – zomr.   15. 8. 1867 v Štiavniku)

•E2  Ján ( nar. 31. 8. 1868 v Štiavniku -  zomr.  3. 10. 1958 v Štiavniku) manželka Anna Dolák ( nar. 20. 11. 1872 v Štiavniku -  zomr.  7. 4. 1946 v Štiavniku) sobáš   19. 11. 1894 v Štiavniku

•F1 Mária   ( nar. 1. 12. 1895 v Štiavniku -  zomr. 1. 7. 1981 v  Štiavniku)

F2 Katarína  ( nar. 2.10. 1897  v Štiavniku -  zomr. 30. 10. 1921 Štiavniku) manžel Ján Dolák ( nar. 16. 2. 1893 v Štiavniku -  zomr. 8. 7. 1950  v Štiavniku) sobáš   17. 11. 1919  v Štiavniku

•F2  Anna  nar. 26. 10. 1899  v Štiavniku -  zomr.  22. 2. 1983 v Štiavniku) manžel Jozef Javorský Vandrak ( nar. 6. 1. 1894 v Štiavniku -  zomr. 1968  v Štiavniku) sobáš   10. 2. 1919 v  Štiavniku

F3 Zuzana  ( nar. 25.10. 1901  v Štiavniku -  zomr. ........... Štiavniku) manžel Ján Dolák ( nar. 16. 2. 1893 v Štiavniku -  zomr. 8. 7. 1950  v Štiavniku) sobáš   26. 9. 1922  v Štiavniku

F4 Helena  ( nar. 19. 9. 1904 v Štiavniku -  zomr. 14. 12. 1992 v Štiavniku)  manžel Michal Pemčák ( nar. 30. 4. 1890 v Štiavniku -  zomr. 10. 11. 1977  v Štiavniku) sobáš  14. 2. 1927  v Štiavniku

•F5 Ján ( nar. 1. 6. 1907  v Štiavniku -  zomr. 17. 7. 1972 v Štiavniku) manželka Anna  Mlynačíková ( nar. 10. 6. 1912 v Štiavniku -  zomr.  30. 6. 2002 v Štiavniku) sobáš 29. 1. 1934 v Štiavniku  

•G1 Martin    ( nar. 1934 v Štiavniku -  manželka Magdaléma Somšáková ( nar. 5. 1. 1940 v Novoveskej Hute -  zomr.  23. 3. 1999 Štiavniku) sobáš  18. 10. 1958 v ....................  

•H1 Magdaléna ( nar. 1959 v Štiavniku -   1. manžel  Miroslav Mrava ( nar. 1954 v Štiavniku) sobáš  8. 4. 1978 v Štiavniku  

•H2  Viera ( nar. 1962 v Štiavniku - manžel Tibor Jánoš ( nar. ........... v Kolinovciach sobáš  ....................... v Štiavniku  

•H3   Mária ( nar. 1968 v Štiavniku  manžel  Štefan Hrušovský ( nar. 1964 v Harichovciach -  sobáš  24. 2. 1990 v Štiavniku  

•G2  Ondrej    ( nar. 1938 v Štiavniku  manželka Anna Kicová ( nar. 1944 v Liptovskej Tepličke sobáš  18. 7. 1964 Štiavniku

•H1    Daniela ( nar.. 1965 v Štiavniku - 

•H2   Anna ( nar. 1971 v Štiavniku -   manžel Ján Dubňanský ( nar. 1970 v Obručnom - sobáš  6. 6. 1998 v Štiavniku  

•G3 Ján    ( nar. 1943 v Štiavniku -  manželka Anna Gajanová ( nar. ................. v Hranovnici sobáš  17. 8. 1968 v Hranovnici 

•H1    Roman ( nar............... v Hranovnici 

•H2    Martin ( nar. .............. v Hranovnici 

•G4 Štefan    ( nar. 1945 v Štiavniku -  manželka Mária Kubičárová ( nar.  1947 v  Letanovciach  sobáš  ....................... v Letanovciach 

•H1    Ľubomír ( nar. 1971 v Štiavniku - manželka Elena Martinková od Jurka ( nar. 1976 v Štiavniku) sobáš  28. 8. 1999 v Štiavniku

•I1  Adrián  ( nar.  2001 v Štiavniku -

•I2  Tadeáš ( nar. 2003 v Štiavniku -

•I3 Sebastián  ( nar. ............ v Štiavniku -

•G5 Mária   ( nar. 1948 v Štiavniku -  manžel Ján Fedor ( nar. 21. 7. 1944 v Hranovnici -  zomr.  14. 2. 1976 v Štiavniku) sobáš  15. 4. 1967 v Štiavniku

•F6 Johana  ( nar. 5. 9. 1909 v Štiavniku -  zomr. 1. 10. 2002 v Štiavniku) manžel Ondrej Javorský z Lyčanského ( nar. 16. 1. 1909 v Štiavniku -  zomr. 25. 2. 1982  v Štiavniku) sobáš   22. 1. 1934    v Štiavniku

•F7  Alžbeta ( nar. 19. 11. 1911  v Štiavniku -  zomr. 16. 1. 1996 v Štiavniku) manžel Ján Chripko od Matiaška ( nar. 27. 7. 1905 v Pitsburgu -  zomr. 30. 11. 1987  v Štiavniku) sobáš  30. 11. 1930  v Štiavniku

F8 Jozef  ( nar. 8. 5. 1914  v Štiavniku -  zomr. 11. 3. 1990  v Štiavniku) manžel Anna Dulovičová od Terčaka ( nar. 8. 8. 1916 v Štiavniku -  zomr.24. 6. 2001  v Štiavniku) sobáš   10. 2. 1941  v Štiavniku

•G1 Katarína    ( nar. 1941 v Štiavniku - manžel Andrej Hudzík od Pajora ( nar. 1939 Štiavniku) -  sobáš  6. 7. 1963 v  Štiavniku

•G2 Peter    ( nar. 1943 v Štiavniku -  manželka Alžbeta Lindemanová ( nar. 1946 v................. sobáš  19. 11. 1966  vo Veľkom Slavkove  

•H1    Peter ( nar. 1967 v Štiavniku - manželka Štefánia Tomášová ( nar. 1973 v Štiavniku) sobáš  14. 11. 1992 v Štiavniku

•I1  Petrana  ( nar. 1995 v Štiavniku -

•H2  Mária ( nar. 1969 v Štiavniku -   manžel ..................... ( nar. ............... v ............. sobáš  ....................... v Štiavniku  

•H3   Alžbeta ( nar. 1974 v Štiavniku -  manžel  Marek Paľuch ( nar. 1976 v Hrabušiciach -  sobáš  ........................ v Štiavniku  

•G5 Jozef    ( nar. 1950 v Štiavniku - manželka Mária Drenčényiová ( nar. ................. v Hôrke sobáš  ............ v Ondreji   

•H1    Jozef  ( nar. 1973  vPoprade  manželka ................ ( nar. ................. v .................. -  sobáš  ....................... v ....................  

•I1  Barbora ( nar. ............. v Poprade

• I2  Slávka( nar. ............. v Poprade

•H2  Mária ( nar. 1975 v Poprade manžel František Kornaj ( nar. 1969  v Poprade sobáš  ....................... v ............  

•H3   Lukáš ( nar. 19.. v Štiavniku - 

•G4 Anna    ( nar. 1952 v Štiavniku  manžel Pavol Próner ( nar. ................. Štiavniku sobáš  ....................v Štiavniku

•G5 Marta   ( nar.  1957 v Štiavniku -  manžel Michal Ilenčík ( nar. 1954 v Gánovciach   sobáš  15. 1. 1977 v Štiavniku

•E3  Jozef  ( nar.  16. 4. 1871 v Štiavniku – zomr.  11. 11. 1941 v Štiavniku) manželka Mária Tomášová ( nar. ......... v ............ -  zomr. ..............  v ...............) sobáš   ................. v Štiavniku

•E4  Štefan Maróthy ( nar. 17. 8. 1873 v Štiavniku -  zomr.  ................ v Piešťanoch) manželka Anna Ráchel ( nar. .......... v .............. -  zomr.   v ................) sobáš   ................. v ...............

•E5  Mária  ( nar.  17. 8. 1875 v Štiavniku – zomr.  19. 9. 1966 v Štiavniku) manžel Martin Hudzík Pajor ( nar.  18. 6. 1869 v Štiavniku -  zomr.   8. 1. 1954 v Štiavniku) sobáš   13. 11. 1893 v Štiavniku

•E6  Pavol ( nar. 21. 10. 1880 v Štiavniku -  zomr.  21. 6. 1882 v Štiavniku)

•E7 Katarína   ( nar.  21. 8. 1883 v Štiavniku manželka Alžbeta Jarošová ( nar. 14. 11. 1781 v Štiavniku – zomr. 16. 1. 1863 v Štiavniku)     sobáš  16. 11. 1803 v Štiavniku – zomr.   25. 1. 1884 v Štiavniku)

•E8 Martin ( nar. 14. 10. 1885 v Štiavniku -  zomr. 4. 1. 1891 v  Štiavniku)

• D2 Mária ( nar. 11. 9. 1844  v Štiavniku – zomr. 22. 7. 1865  v Štiavniku)

• D3 Katarína ( nar. 7. 8. 1848  v Štiavniku – zomr. ...................  v Štiavniku) manželka Jozef Dulovič - Terčák ( nar.  1846 v Štiavniku– zomr. ...........v Štiavniku)   sobáš  8. 11. 1869 v Štiavniku

•C5 Michal   ( nar. 29. 9. 1816  v Štiavniku- zomr. 6. 1. 1824   v  Štiavniku  ) 

•C6 Jozef   ( nar.  13. 5. 1821  v Štiavniku- zomr.   11. 9.  1821 v Štiavniku ) 

•B8 Mária  ( nar. 22. 7. 1781  v Štiavniku- zomr. ............ v Štiavniku)  manžel Michal Kaňa ( nar. ......... v Štiavniku – zomr. ...........v Štiavniku) sobáš  18. 11. 1805  v Štiavniku    

•B9  Martin  ( nar. 14. 6. 1785 v Štiavniku- zomr.  1. 3. 1786  v Štiavniku )