Choď na obsah Choď na menu
 


Rodokmeň Martinko Solár-Falanga-Cihoň

2. 4. 2012

Ján Martinko -  Solár ( nar. 1697 v Štiavniku  - zomr.  14. 4. 1771 v Štiavniku)  manželka  Mária ( nar. 1700  v ............- zomr.   8. 1. 1765   v  Štiavniku  )  sobáš ..............  v Štiavniku

 

•A1 Ján  Martinko ( nar. 1727  v Štiavniku- zomr.  15. 3. 1803 v Štiavniku  )  manželka  Zuzana Chripko ( nar. ............  v Štiavniku- zomr.   ............  v  Štiavniku  )  sobáš ..............  v Štiavniku

•B1 Anna  ( nar. .............. v Štiavniku- zomr.  ............... v Štiavniku  )  manžel  Martin Mrenka ( nar. ............ v Štiavniku- zomr.   .............  v  Štiavniku  )  sobáš ..............  v Štiavniku

•B2 Mária  ( nar. ........... v Štiavniku- zomr.  ................ v Štiavniku  )  manžel  Andrej Petrocy ( nar. ............ v Štiavniku ............ v Štiavniku - zomr.   ................  v  Štiavniku  )  sobáš ..............  v .................

•B3 Pavol  ( nar. 1760 v Štiavniku- zomr.  20. 5. 1805 v Štiavniku  )  manželka  Mária Jakubčák ( nar. 1767  vo Vikartovciach  - zomr.   18. 3. 1827  v  Štiavniku  )  sobáš ..............  v .................

•C1 Ján  ( nar. 23. 12. 1794 v Štiavniku- zomr.  17. 12. 1795 v Štiavniku  ) 

•C2 Martin   ( nar. 21. 10. 1796 v Štiavniku- zomr.  31. 8.  1855  v Štiavniku  )  manželka  Anna Petrócy ( nar. 1797  v Štiavniku- zomr.   26. 11. 1846 v Štiavniku )  sobáš 27. 4. 1818  v Štiavniku

•D1 Ján  ( nar. 30. 5. 1819  v Štiavniku- zomr.   2. 7. 1868 v  Štiavniku )  manžel Mária Žehranská ( nar. 1820 v........... -  zomr. 6. 10. 1870  v Štiavniku) sobáš   26. 10. 1840  v Štiavniku

• E1  Ján   ( nar. 2. 1. 1842  v Štiavniku – zomr. 25. 1. 1869  v Štiavniku)

• E2 Mária ( nar.  1. 5. 1844  v Štiavniku – zomr.  14. 4. 1846  v Štiavniku) 

• E3 Anna ( nar.  15. 6. 1846  v Štiavniku – zomr.   16. 2. 1848 v Štiavniku)

• E3 Katarína ( nar. 23. 1. 1848 v Štiavniku – zomr.  28. 5. 1849 v Štiavniku) 

• E4 Jozef   ( nar. 30. 12. 1849 v Štiavniku – zomr.  3. 2. 1884  v Štiavniku)  manželka Katarína Sedmák ( nar. 27. 9. 1846 v Štiavniku – zomr. 1932 v Štiavniku)     sobáš  22. 11. 1871 v Štiavniku

•F1  Ján ( nar. 16. 6. 1874 v Štiavniku – zomr.   4. 7. 1904   v Štiavniku) manželka Zuzana Doľáková ( nar. 13. 1. 1882 v Štiavniku – zomr. 5. 3. 1939 v Štiavniku)     sobáš  4. 11. 1901  v Štiavniku

•G1 Mária   ( nar. 5. 9. 1902 v Štiavniku -zomr.   5. 9. 1902  v Štiavniku)

•F2  Jozef  ( nar. 7. 8. 1876 v Štiavniku – zomr.   26. 12. 1876   v Štiavniku)

•F3  Mária ( nar. 1. 1. 1879  v Štiavniku – zomr.   30. 3. 1879  v Štiavniku)

•F4  Anna  ( nar. 28. 4. 1880 v Štiavniku -  zomr. 7. 3. 1883  v Štiavniku)

•F5 Katarína ( nar. 21. 10. 1882  v Štiavniku -  zomr.  11. 6. 1883  v Štiavniku)

•F6  Katarína ( nar. 10. 11. 1884  v Štiavniku -  zomr.  8. 11. 1887  v Štiavniku)

• E5 Zuzana   ( nar. 28. 1. 1852  v Štiavniku – zomr. .............. v Štiavniku) manžel Jozef Kacvinský ( nar. 18.. v Štiavniku -  zomr. ..........  v Štiavniku) sobáš   3. 2. 1880  v Štiavniku

• E6 Andrej  ( nar. 29. 11. 1854 v Štiavniku – zomr. 15. 8 . 1854  v Štiavniku)

• E7 Katarína ( nar. 4. 10. 1856 v Štiavniku – zomr. 5. 1. 1857  v Štiavniku)

• E8 Andrej ( nar. 22. 11. 1857 v Štiavniku – zomr. 15. 12. 1857  v Štiavniku)

• E9 Anna   ( nar. 18. 2. 1859  v Štiavniku – zomr. 10. 5. 1859 v Štiavniku) 

• E10  Andrej ( nar. 21. 11. 1862  v Štiavniku – zomr.  9. 4. 1897 v Štiavniku) manželka Katarína Kacvinská ( nar. 9. 7. 1865 v Štiavniku -  zomr. ..................  v Štiavniku) sobáš   26. 1. 1891  v Štiavniku

•F1  Zuzana  ( nar. 9. 6. 1896 v Štiavniku – zomr.   .......  v .........)

• E11 Katarína ( nar. 21. 11. 1865 v Štiavniku – zomr. 22. 2. 1866 v Štiavniku)

•D2 Mária  ( nar. 25. 1.  1823 v Štiavniku- zomr.  ..........v  Štiavniku )  manžel Štefan Javorský Pali ( nar. 1821 v Štiavniku – zomr. 1870 v Štiavniku)     sobáš  26. 11. 1845 v Štiavniku

•D3 Štefan  ( nar. 13. 8. 1826  v Štiavniku- zomr.  28. 3.  1827  v Štiavniku ) 

•D4 Anna    ( nar. 10. 6. 1828  v Štiavniku- zomr.  14. 6.  1828  v Štiavniku ) 

•D5 Katarína   ( nar. 10. 9. 1829  v Štiavniku- zomr.  .......... v  Štiavniku )  manžel Ján Dulovič Ondruško ( nar. 17. 9. 1826 v Štiavniku – zomr. ......... v Štiavniku)     sobáš  16. 11. 1852 v Štiavniku

•D6  Štefan  ( nar.  10. 12. 1831  v Štiavniku- zomr.  17. 5.  1915  v  Štiavniku)  1.  manželka Katarína Begala ( nar. 1838 . v Štiavniku – zomr. 20. 9. 1880  v Štiavniku)     sobáš  .............. v Štiavniku 2.  manželka Zuzana Begala ( nar. ..... v Štiavniku – zomr. ......... v Štiavniku)     sobáš  29. 12. 1862 v Štiavniku

• E1  Katarína  ( nar. 1. 10. 1858  v Štiavniku – zomr.  1935  v Štiavniku)

• E2 Mária ( nar. 8. 8. 1863 v Štiavniku – zomr.  28.2.1936 v Štiavniku) manžel Michal Lukáčik ( nar. 1863  v Štiavniku – zomr. ...........v Štiavniku)     sobáš  17. 11. 1890 v Štiavniku

• E3 Anna  ( nar. 29. 9. 1866  v Štiavniku – zomr. ..........v USA)  manžel ........Fišer  ( nar. ........ v ..... – zomr. ...........v USA)     sobáš  ........... v Štiavniku

• E4  Zuzana   ( nar. 26. 2. 1870  v Štiavniku – zomr. .............. v USA.) manžel .......... Roth ( nar. .......... v Štiavniku -  zomr. ...........  v USA) sobáš   .............  v Štiavniku

Vetva Cihoň

• E4 Jozef ( nar. 26. 2. 1872 v Štiavniku – zomr. 13. 8. 1960  v Štiavniku) 1. manželka Mária Cihoň ( nar. 1877 v Štiavniku -  zomr. 14. 3. 1917  v Štiavniku) sobáš   15. 2.  1897  v Štiavniku 2. manželka Mária Sedmáková ( nar. 1873 v Štiavniku -  zomr. 3. 2. 1942  v Štiavniku) sobáš   27. 6. 1927  v Štiavniku

•F1  Martin ( nar.  24. 10. 1897  v Štiavniku -  zomr.  1. 4. 1898  v Štiavniku)

•F2  Jozef ( nar.  1. 3. 1900 v USA – zomr.   9. 10. 1969   v Štiavniku) manželka Katarína Dulovič Terčák ( nar. 7. 11. 1903 v Štiavniku -  zomr. 24. 2. 1991 v Štiavniku) sobáš   6. 11. 1922  v Štiavniku

•G1 Mária   ( nar. 1925 v Štiavniku -  manžel Ján Modrík  ( nar. 1920 v USA-  zomr. 1980  v Štiavniku) sobáš   20. 10. 1947  v Štiavniku

•F3  Mária ( nar. 19. 2. 1902 v Štiavniku -  zomr. ...........v USA)  manžel Štefan Sedmák ( nar. 1896  v Štiavniku -  zomr. ......... v USA)  sobáš   24. 1. 1921   v Štiavniku

•F4  Anna ( nar. 6. 5. 1904 v Štiavniku -  zomr. 23. 5. 1968 v Štiavniku) manžel Štefan Pemčák ( nar. 24. 5. 1897 v Štiavniku -  zomr.  1968 v Štiavniku) sobáš   11. 2.1924   v Štiavniku

•F5  Helena ( nar. 9. 10. 1907 v Štiavniku -  zomr. 6. 5. 1909  v Štiavniku)

•F6  Ján ( nar. 28. 4. 1910 v Štiavniku -  zomr. 23. 6. 1987  Štiavniku) manželka  Margita Matejová ( nar. 1912  v Štiavniku -  zomr. 1985  v Štiavniku) sobáš   15. 5. 1933  v Štiavniku

•G1 Cyril   ( nar. 11. 7. 1933 v Štiavniku -  zomr. .................. v Štiavniku) manželka  Anna Hozová  ( nar. 1934 v Štiavniku  sobáš   21. 5. 1956  v Štiavniku

•H1 Ľubomír   ( nar. 1957 v Štiavniku -  manželka  ........... ( nar. ................. v Hranovnici  sobáš  30. 5. 1981 v ....................  

•H2  Vladimír    ( nar. 1960 v Štiavniku manželka Anna  Šavelová ( nar. 1960 v Štiavniku ) sobáš  20. 10. 1982  v Štiavniku

•I1  Dávid  ( nar. 1983 v .............

•I2  Miloš  ( nar. 1985 v .............

•H3  Metod     ( nar. 1972 v Štiavniku -  manželka  Andrea Gondová ( nar. ................. v .................. -  sobáš  18. 8. 1998  v ....................  

•G2 Metod ( nar. 1934  v Štiavniku - zomr. .................. v .................)   manželka  Katarína Nedorostíková  ( nar. ..............v ..............   sobáš   11..11. 1967 vo Veľkej Lesnej

•H1 Martin    ( nar. 1968  v Štiavniku -  zomr. ....... ) manželka  .............. ( nar. ................. v .................. sobáš  ....................... v ....................  

•H2  Mária    ( nar. 1972  v Štiavniku -  manžel ........... McGowan ( nar. ................. v .................. sobáš  ....................... v ....................  

•G3 Juraj   ( nar. 1939 v Štiavniku -  zomr. ......................) manželka Vlasta Lučivjanska ( nar. 1940 v .............. sobáš   .........  v ...........

•H1  Daniela    ( nar. 1962  v Štiavniku manžel     ...........   Barabas ( nar. ................. v .................. -  sobáš  ....................... v ....................  

•H2 Róbert    ( nar. 1968  v Štiavniku -  ) manželka ............. ( nar. ................. v .................. -  zomr.  ................. v ..................) sobáš  ....................... v ....................  

•G4 Eva ( nar. 1947  v Štiavniku -  manžel Milan  Halahija ( nar. ......... v ........... sobáš   29. 6. 1974  v Štiavniku

•F7  Johana ( nar. 12. 5. 1912 v Štiavniku -  zomr. ....  v Štiavniku) manžel .......... Baranka ( nar. ......... v ....... -  zomr. .........  v .........) sobáš   .........  v Štiavniku

• E5 Alžbeta ( nar. 26. 2. 1875  v Štiavniku – zomr. 1927  v USA) manžel Ján Jochman  Harenčár ( nar.  1874 v Štiavniku – zomr. 1927 v USA)     sobáš  11. 2. 1895  v Štiavniku

• E6 Júlia  ( nar. 25. 3. 1877  v Štiavniku – zomr. .............. v ..........) manžel Jozef  Gaži  ( nar. 1876 v Štiavniku -  zomr. ..........  v Štiavniku) sobáš   19. 2. 1898  v Štiavniku

•D7 Pavol ( nar. 20. 12. 1834  v Štiavniku- zomr.  12. 4. 1900 v Štiavniku) manželka Katarína Chripko ( nar. 15. 3.  1835 v Štiavniku – zomr.  12. 2. 1906 v Štiavniku)     sobáš  21. 11. 1855 v Štiavniku

• E1  Mária  ( nar. 7. 11. 1857  v Štiavniku – zomr. 9. 8. 1858 v Štiavniku)

• E2  Andrej  ( nar. 27. 11. 1858  v Štiavniku – zomr. 13. 12. 1906 v Štiavniku) manželka Zuzana Muránska ( nar. 11. 2. 1861 v Štiavniku – zomr.  23. 2. 1923 v Štiavniku)     sobáš  8. 2. 1881 v Štiavniku

•F1  Mária  ( nar. 1883 v Štiavniku – zomr.   12. 3. 1967   v USA) manžel Martin Chripko ( nar.  8. 10. 1880 v Štiavniku -  zomr.  11. 1 1935  v USA) sobáš   30. 5. 1904  v Štiavniku

•F2  Katarína( nar. 27. 3. 1885 v Štiavniku -  zomr. 3. 10.  1977 v Štiavniku) manžel Štefan Dulovič -Terčák ( nar. 17. 1. 1879 v Štiavniku -  zomr.  11. 12. 1961 v Štiavniku) sobáš   31. 1. 1904  v Štiavniku

•F3  Jozef ( nar. 4. 2. 1887 v Štiavniku -  zomr.4. 4. 1903  v Štiavniku)

•F4  Ján ( nar. 28. 2.  1889 v Štiavniku -  zomr. 28. 8. 1923 v Štiavniku) manželka Katarína Hudzík -Pajor ( nar. 8.10. 1894 v Štiavniku -  zomr. 22. 9. 1976 v Štiavniku) sobáš   17. 11. 1913  v Štiavniku

•G1 Katarína  ( nar.  20. 11. 1919 v Štiavniku -  zomr.  20. 1. 1925  v Štiavniku)

•G2 Mária   ( nar. 1921 v Štiavniku manžel Jozef Jochman  ( nar. 12. 3. 1919 v Štiavniku -  zomr. 28. 6. 2000  v Štiavniku) sobáš  22. 2. 1944  v Štiavniku

•G3  Anna ( nar. 25. 2. 1923  v Štiavniku – zomr. 24. 2 2012 ) manžel Eugen Javorský z Lyčanského ( nar. 11. 3.  1918 v Štiavniku -  zomr.  8. 12. 2001  v Štiavniku) sobáš   22. 2. 1944  v Štiavniku

•F5  Štefan ( nar. 4. 8. 1891 v Štiavniku -  zomr. 26. 6. 1892  v Štiavniku) 

•F6  Anna  ( nar. 2. 5. 1893 v Štiavniku – zomr.   10. 5. 1893   v Štiavniku)

•F7  Zuzana  ( nar. 3. 8. 1894 v Štiavniku -  zomr. ............. Štiavniku)  manžel Ján Bednárik  ( nar. 1887 v Štiavniku -  zomr. 1966 v Štiavniku) sobáš   17. 11. 1913  v Štiavniku

•F8  Ondrej  ( nar. 23. 2. 1902 v Štiavniku -  zomr. .11. 9. 1982  v Štiavniku) manželka Anna Doláková ( nar. 21. 3. 1903 v Štiavniku -  zomr. 5. 3. 1979 v Štiavniku) sobáš   23. 7. 1923 v Štiavniku

•G1 Andrej   ( nar.  16. 9. 1924   v Štiavniku -  zomr. 4. 10. 1924   v Štiavniku)

•G2 Andrej   ( nar.  23. 3. 1927  v Štiavniku -  zomr. 23. 3. 1927  v Štiavniku)

•G3 Jozef   ( nar. 23. 3. 1927  v Štiavniku -  zomr. 23. 3. 1927 v Štiavniku)

•G4 Anna   ( nar. 3. 1. 1936  v Štiavniku- zomr.   3. 4. 2012 )  manžel Martin Janík ( nar. 8. 9. 1930  v Štiavniku -  zomr. 6. 8. 2001  v Štiavniku) sobáš   .........  v Štiavniku

• E3 Katarína   ( nar.21. 9.  1861  v Štiavniku – zomr.   1936 v Štiavniku)  manželka  Jozef Slivka - Kollega ( nar. 2. 5. 1857 v Štiavniku -  zomr. ........  v Štiavniku) sobáš   8. 2. 1881  v Štiavniku

• E4 Ján ( nar. 19. 11. 1864 v Štiavniku – zomr. 24. 8. 1867 v Štiavniku)

• E5 Martin ( nar. 7. 10. 1865  v Štiavniku – zomr. ............v Štiavniku)

• E6 Štefan ( nar. 6. 8. 1867  v Štiavniku – zomr. 24. 8. 1867  v Štiavniku)

• E7 Mária  ( nar. 27. 8. 1871 v Štiavniku – zomr. 1948  v Štiavniku ) manžel Ján Martinko - Jaroš ( nar. 2. 4. 1858 v Štiavniku -  zomr. 1908  v Štiavniku) sobáš   23. 11. 1887  v Štiavniku

•C3 Mária    ( nar. 1798  v Štiavniku- zomr.  20. 1. 1800 v Štiavniku  ) 

•C4 Mária    ( nar. 13. 7. 1800 v Štiavniku- zomr.  21. 6. 1802 v Štiavniku  ) 

•C5 Michal  ( nar. 29. 7. 1803 v Štiavniku- zomr.  16. 8. 1831  v Štiavniku  )  manželka  Mária  Petrócy potom Lapšanská ( nar. 1805   v Štiavniku- zomr.   ............... v Štiavniku  )  sobáš 23. 4. 1827  v Štiavniku

• D1 Jozef ( nar. 21. 2. 1828   v Štiavniku – zomr. .22. 10. 1828  v Štiavniku)

• D2 Mária  ( nar. 27. 9. 1829  v Štiavniku – zomr. ............... v Štiavniku)

•B4 Ján  ( nar. 1762 v Štiavniku- zomr.  ............. v Štiavniku  )  1.  manželka  Mária Hudzík Čierny  ( nar. 8. 4. 1767  v Štiavniku- zomr.   ...........  v  Štiavniku  )  sobáš 14. 10. 1791   v Štiavniku   

•B5 Zuzana   ( nar. 27. 1. 1765  v Štiavniku- zomr.  ........... v .......... ) 

•B6 Katarína   ( nar. 3. 7. 1767 v Štiavniku- zomr.  ................ v ................ ) 

•C1 Ján ( nar. 16. 6. 1793  v Štiavniku- zomr.  11. 12. 1794  v Štiavniku  ) 

•B7 Alžbeta   ( nar. 3. 7. 1767 v Štiavniku- zomr.  ............. v ...................  ) 

 

•A2  Juraj   Martinko ( nar. ................ v Štiavniku- zomr.  .................. v Štiavniku  )  manželka  Mária Kremnická ( nar. ............  v ..............- zomr.   ............  v  Štiavniku  )  sobáš ..............  v ............

•B1 Mária   ( nar.1752  v Štiavniku- zomr.  13. 3. 1783 v Štiavniku  )

•C1 Mária ( nar. 20. 9. 1774 v Štiavniku- zomr.  ............ v ..................) 

•B2 Vavrinec  ( nar. .......... v Štiavniku- zomr.  ............... v ...............  )  manželka  Katarína .............. ( nar. ............. v ............. zomr.   .............  v  ............... )  sobáš ..............  v .................

•C1 Alžbeta  ( nar. 19. 9. 1790  v Štiavniku- zomr.  .............. v Štiavniku  ) 

•D1 Mária   ( nar. 3. 1. 1831   v Štiavniku- zomr.   .............. v  .............. ) 

•C2 Jozef   ( nar. 10. 4. 1794  v Štiavniku- zomr.  ..........  v .................. ) 

•B3 Zuzana   ( nar.  24. 8. 1763  v Štiavniku- zomr.  do 1769 v Štiavniku  )

•B4 Jakub   ( nar. 1. 5. 1767 v Štiavniku- zomr. 17. 6. 1767   v Štiavniku  )

•B5 Katarína    ( nar.  9. 10. 1768  v Štiavniku- zomr.  ............. v ...............  )

•B6 Zuzana    ( nar.  1769   v Štiavniku- zomr.  19. 6. 1770 v Štiavniku  )

•B7 Žofia    ( nar. 16. 5. 1772 v Štiavniku- zomr.  ............. v ....................  )