Choď na obsah Choď na menu
 


Rodokmeň Martinko-všeobecne

2. 4. 2012

Michal  Martinko  nar.  cca 1620

 

X1  Michal  Martinko  nar. cca 1645

Y1 Jan  Martinko   alias Janík  nar. cca 1770

•Z1 Ján Martinko  alias Janík

•Z2 Juraj Martinko  alias Janík

•Z3 Jakub  Martinko alias Janík ( nar. cca  1699 v Štiavniku- zomr. medzi 1738-1759 v Štiavniku)  manželka  Katarína ........ ( nar. 1701  v Štiavniku – zomr. 18. 10. 1774  v Štiavniku) sobáš   ..........  v Štiavniku

•A1 Michal Janík ( nar. cca  ............ v Štiavniku- zomr. p. r. 1785 v Štiavniku)  manželka  Anna Cvaniga ( nar. 1741  v Štiavniku – zomr. 16. 1. 1771 v Štiavniku) sobáš   cca 1757  v Štiavniku manželka  Anna ........... ( nar. 1742  v ............ – zomr. 25. 3. 1824 v Štiavniku) sobáš   ............. v ..............pozri Janík

Y2  .............. Martinko   alias Solár  nar. cca 1675

•Z1 Ján Martinko -  Solár ( nar. 1697 v Štiavniku  - zomr.  14. 4. 1771 v Štiavniku)  manželka  Mária ............... ( nar. 1700  v ............- zomr.   8. 1. 1765   v  Štiavniku  )  sobáš ..............  v Štiavniku

•A1 Ján  Martinko ( nar. 1727  v Štiavniku- zomr.  15. 3. 1803 v Štiavniku  )  manželka  Zuzana Chripko ( nar. ............  v Štiavniku- zomr.   ............  v  Štiavniku  )  sobáš ..............  v Štiavniku pozri Martinko-Solár-Falanga-Cihoň

•A2  Juraj   Martinko ( nar. ................ v Štiavniku- zomr.  .................. v Štiavniku  )  manželka  Mária Kremnická ( nar. ............  v ..............- zomr.   ............  v  Štiavniku  )  sobáš ..............  v ............

 

X2 Ján Martinko  ( nar. cca 1655 v Štiavniku – zomr.  po roku 1715 v Kubachoch) pozri Martinko-z Kubach a Kravan

Y1 Martin   Martinko    (nar.  cca  1685 v Kubachoch - zomr. .............  v Kravanoch)

•Z1 Matej (nar.  cca  1717 v Kravanoch - zomr. .............  v Kravanoch)

•Z2 Martin (nar. cca  1720 v Kravanoch - zomr. .............  v Kravanoch) manželka Mária Orolín ( nar. .......... v Kubachoch –zomr. ............ v Kravnoch) sobáš 19. 11. 1749 v Kubachoch 2. manželka Katarína Farbarík ( nar. ............ v Hranovnici –zomr. ............. v Kravanoch) sobáš .............. v Hranovnici

•Z3 Juraj   (nar.   ............ v Kravanoch - zomr. ............  v Kravanoch)  manželka vd. Katarína Riš ( nar. .......... v  Kubachoch –zomr. ............. v Kravanoch) sobáš 20. 11. 1746  v Kubachoch

Y2 Jan   Martinko    (nar.   cca 1690 v Kubachoch - zomr. .............  v  Kubachoch) 1. manželka Zuzana Černaj  ( nar. .......... v Kubachoch –zomr. ................ v Kubachoch) sobáš ............. v Kubachoch 2. manželka Katarína Ivan ( nar. ............ v Kubachoch –zomr. ............. v Kubachoch) sobáš 1738  v Kubachoch

•Z1 Zuzana (nar.   1725 v Kubachoch - zomr. ..............  v Kubachoch) manžel Ján Klimek ( nar. .......... v Kubachoch –zomr. ........... v Kubachoch) sobáš 20. 11. 1746 v Kubachoch

•Z2 Katarína  (nar.   ........... v Kubachoch - zomr. .............  v Kubachoch) manžel Martin Knežník ( nar. .......... v Kubachoch –zomr. ........... v Kubachoch) sobáš ............. v Kubachoch

•Z3 Mária  (nar.   5. 7. 1739 v Kubachoch - zomr. .............  v Kubachoch)

Y3 Šimon  Martinko   (nar.   cca 1694 v Kubachoch - zomr. 2. 2. 1755  v  Kubachoch) manželka Zuzana Dusa ( nar. 1698 v Kubachcoch –zomr. 28. 11. 1758 v Kubachoch) sobáš 1723 v Kubachoch

•Z1 Ján (nar.   1725 v Kubachoch - zomr. ..............  v Kubachoch)

•Z2 Martin (nar.   1728 v Kubachoch - zomr. .............  v Kubachoch) 1. manželka Anna Matis ( nar. .......... v Kubachoch –zomr. do r.  1758 v Kubachoch) sobáš 11. 11. 1753 v Kubachoch 2. manželka Anna Lipták ( nar. ............ v Kravanoch –zomr. ............. v Kubachoch) sobáš 11. 11. 1758 v Kubachoch

•Z3 Mária  (nar.   1731 v Kubachoch - zomr.  ........ v Kubachoch )

•Z4 Katarína  (nar.   1733 v Kubachoch - zomr. 1735 v Kubachoch )

•Z5 Pavol  (nar.   1737 v Kubachoch - zomr. ............  v Kubachoch)  manželka Mária Garčala ( nar. .......... v Kubachoch –zomr. ............. v Kubachoch) sobáš 11. 11. 1758 v Kubachoch

 

X3 Juraj Martinko alias Jurík  nar. cca 1660

Y1 Pavol  Martinko  Jurík  cca 1690- zomr.  1738-1759

Y2 Jakub  Martinko  Jurík  cca 1700- zomr.  1738-1759

•A1 Michal Martinko  ( nar. 1726  v Štiavniku- zomr.   20. 4. 1778 v  Štiavniku )  1. manželka Anna Karpel  ( nar.  ............... v  Štiavniku- zomr.   ........ v Štiavniku )  sobáš .................... v Štiavniku 2. manželka  Anna Vencko   ( nar.  1725  v Štiavniku – zomr.  1. 1. 1791 v Štiavniku)   sobáš  1766-1769  v Štiavniku

•B1 Ján   ( nar.  cca 1753 v Štiavniku- zomr.   .......... v Štiavniku)   manželka  Anna Šavel ( nar. 1751 v Štiavniku – zomr. .13. 1. 1791 v Štiavniku)     sobáš  2. 11. 1779 v Štiavniku

• C1  Matej   ( nar. 4. 2. 1780  v Štiavniku – zomr. 21. 10. 1846 v .................)

• C2  Jozef  ( nar. 30. 1. 1782  v Štiavniku – zomr. ............ v ...............)

• C3  Jakub  ( nar. 13. 7. 1784  v Štiavniku – zomr. 28. 10. 1787  v Štiavniku) 

• C4  Anna  ( nar. 24. 7. 1787  v Štiavniku – zomr. ............ v ................)

 • C5  Katarína  ( nar. 23.  11. 1789 v Štiavniku – zomr. ............ v ..............) 

•B2 Andrej Jurík  ( nar. 16. 11. 1763  v Štiavniku- zomr.  ..............   v Štiavniku  ) 

•B3 Katarína Jurík  ( nar. 9. 11. 1766  v Štiavniku- zomr.  ..............   v ...................)  manžel Michal Šulík  ( nar. 1762  v Štiavniku – zomr. ....... v Štiavniku)     sobáš  19. 11. 1786 v Štiavniku

•B4 Michal  ( nar. 13. 8  1769  v Štiavniku- zomr.   29. 6. 1807  v Štiavniku  )  manželka Mária ...............potom  Svatovská ( nar. 1762  v ............... – zomr. ....... v Štiavniku)     sobáš  ................. v ........    

• C1  Mária   ( nar. 18. 12. 1793   v Štiavniku – zomr. 23. 12. 1795 v Štiavniku)

• C2  Anna    ( nar. 12. 8. 1795    v Štiavniku – zomr. 15. 12. 1795  v Štiavniku)

• C3  Mária  ( nar. 19. 8. 1797  v Štiavniku – zomr. ............ v ...............) manželka Martin Slivka  Švidrik  ( nar. 11. 10. 1797 v Štiavniku – zomr. ........... v .............) manželka   sobáš   24. 11. 1823   v Štiavniku 

• C4  Zuzana  ( nar. 10. 1. 1800  v Štiavniku – zomr. ............ v Hranovnici) manželka Martin Maskulka  ( nar. ......... v Hranovnici - zomr. ....... v Hranovnici)     sobáš  22. 11. 1819  v Štiavniku

• C5  Jozef ( nar. 3. 1. 1805  v Štiavniku – zomr. 18. 11. 1851  v Štiavniku) 1.  manželka Mária Slivka .................  ( nar.  1. 12. 1801    v Štiavniku – zomr. 1831 v Štiavniku) sobáš  24. 11. 1825  v Štiavniku 2. manželka Zuzana Lapšanská   ( nar.  1807   v Štiavniku – zomr. 1.........v ..........)     sobáš  23. 11. 1831   v Štiavniku

• D1  Mária    ( nar. 22.2.1826  v Štiavniku – zomr.  16.3.1826  v Štiavniku)  

• D2  Mária    ( nar. 13. 9. 1832  v Štiavniku – zomr. ............. v ..............)  puczak ?

• D3 Anna    ( nar. 29. 4. 1835  v Štiavniku – zomr. ............. v ..............)

• D4  Štefan   ( nar. 27. 11. 1837  v Štiavniku – zomr. ............. v ..............)

• D5  Katarína  ( nar. 17. 11. 1839  v Štiavniku – zomr. 3. 11. 1854 v Štiavniku)

• D6  Jozef  ( nar. 16. 1. 1843   v Štiavniku – zomr.  2. 5. 1855 v Štiavniku)

• D7 Zuzana     ( nar. 23. 5. 1845   v Štiavniku – zomr. ............. v ..............)

• D8  Jakub   ( nar. 23. 5. 1845  v Štiavniku – zomr. ............. v ..............)

•A2 Šimon Martinko  ( nar. 1730  v Štiavniku- zomr.   10. 9. 1790  v Štiavniku ) manželka  Mária Vernarecová ( nar. 1739  v Štiavniku – zomr. 6. 12. 1796 v Štiavniku)   sobáš  .........  v .............. pozri Martinko-Šimunko-Jurko-z Drongovca

•A3 Jakub Martinko  ( nar. 1732 v Štiavniku- zomr.   10. 1. 1788  v Štiavniku )  manželka  Zuzana Dručko  ( nar. 1741  v Štiavniku – zomr. 24. 3. 1789  v Štiavniku)   sobáš  .........  v Štiavniku pozri Martinko-Dubňák-Jaroš

•A4 Pavol Martinko  ( nar. 1739  v Štiavniku- zomr.   5. 5. 1803  v Štiavniku ) 1. manželka  Mária Tokár  ( nar. ................  v Štiavniku – zomr. 1768  v Štiavniku)   sobáš pred 1762  v Štiavniku 2. manželka  Mária Mrenka  ( nar. 1734  v Štiavniku – zomr. 21. 9. 1811 v Štiavniku)   sobáš  .........   .............. pozri Martinko-Ondrik-Jošček

•A5 Martin  Martinko  ( nar. 1742 v Štiavniku- zomr. 20. 5. 1771  v  Štiavniku ) 

•A6 Ján  Martinko  ( nar. 1744  v Štiavniku- zomr.    20. 11. 1778 v  Štiavniku )  manželka Katarína Tokár  ( nar. 1746  v ..........- zomr.   24. 12. 1810 v Štiavniku )  sobáš 29. 11. 1766 v Štiavniku pozri Martinko-Kubuš

•A7 Alžbeta  Martinko ( nar. ............ v Štiavniku- zomr.  ........ v Štiavniku  )  manžel Jakub Kaňa ( nar. ...........  v Štiavniku- zomr.   ..........  v  Štiavniku  )  sobáš ..............  v Štiavniku