Choď na obsah Choď na menu
 


Rodokmeň Mrava-úvod

10. 4. 2012

Ondrej Mrava 

 

•A1 Michal Mrava ( nar. 1720  v ........... - zomr. 28.7. 1790  v Štiavniku)  manželka  Alžbeta Kaňa ( nar. 1728  v Štiavniku – zomr. 16. 2. 1779 v Štiavniku) sobáš   ..........  v Štiavniku

•B1 Michal ( nar. 1745  v Štiavniku- zomr.  29. 3. 1800 v Štiavniku) 1. manželka  vd.  Mária  Gašparík  rod. Šavel predtým Sedmak ( nar.  1739  v Štiavniku – zomr.  1786   v Štiavniku) sobáš   24. 10. 1773 v Štiavniku  2. manželka  Zuzana Štolcz ( nar.  1753 v Hranovnici – zomr. 6. 2. 1835 v Štiavniku) sobáš   29. 10. 1786  v Štiavniku

• C1 Michal ( nar. 22. 9. 1774  v Štiavniku – zomr. 18. 8. 1852 v Štiavniku) 1. manželka  Alžbeta Šulík  ............... ( nar. 24. 8. 1775  v Štiavniku -  zomr. 21. 8. 1803 v Štiavniku) sobáš   11. 11. 1799  v Štiavniku 2. manželka Mária Maguth  ( nar. 1783  vo Vydrníku -  zomr. 15.  9. 1844  v Štiavniku) sobáš   25. 10. 1803  v Štiavniku   pozri Mrava-záver

• C2 Martin   ( nar.  11. 11. 1776  v Štiavniku – zomr. 13. 2.  1821  v Štiavniku)  manželka Anna Géczy  ( nar. ......... v Štiavniku  -  zomr. ................ v Štiavniku) sobáš   11. 11. 1799  v Štiavniku

•D1  Ján  ( nar. 12. 2. 1802 v Štiavniku – zomr.   13. 2. 1802   v Štiavniku)

•D2  Ján ( nar. 12. 6. 1803 v Štiavniku -  zomr. 12. 6. 1803 v Štiavniku)

•D3 Mária ( nar. 5. 5. 1805 v Štiavniku -  zomr. ............ v ............) manžel Andrej Slivka................ ( nar. 24. 11. 1803  v Štiavniku -  zomr. ..........  v ...............) sobáš   27. 11. 1826  v Štiavniku

•D4  Juraj ( nar.  10. 4. 1808 v Štiavniku -  zomr. 27. 4. 1816  v Štiavniku)

•D5  Anna ( nar.  20. 8. 1810  v Štiavniku -  zomr. 29. 2. 1812  v Štiavniku)

•D6  Anna ( nar.  21 .12. 1813   v Štiavniku -  zomr. 27. 2. 1816  v Štiavniku)

•D7  Zuzana( nar.  23. 1. 1817 v Štiavniku -  zomr. .................v Štiavniku) manžel Ján Vagaš ( nar. 1809 v Štiavniku -  zomr. ..............  v Štiavniku) sobáš   12. 11. 1839  v Štiavniku

•D8  Štefan ( nar. 26. 12. 1819 v Štiavniku -  zomr. ...........  v ............)

• C3 Zuzana    ( nar.  6. 5. 1780   v Štiavniku – zomr. ...............  v ..................) 

• C4 Juraj  ( nar. 1781 v Štiavniku – zomr. do r 1789 v Štiavniku)

• C5 Katarína  ( nar. 11. 10. 1787  v Štiavniku – zomr. .............. v Štiavniku) manžel Ján Petrík  ( nar. 1792 v Štiavniku  -  zomr. ................ v Štiavniku) sobáš   23. 1. 1815 v Štiavniku

• C6 Juraj  ( nar. 9. 4. 1789 v Štiavniku – zomr. .............. v ..........)

• C7 Andrej  ( nar. 3. 9. 1790  v Štiavniku – zomr. 7. 1.  1796  v Štiavniku)

• C8 Anna  ( nar. 27. 3. 1792  v Štiavniku – zomr. 30. 1. 1796   v Štiavniku)

• C9 Alžbeta  ( nar. 6. 8. 1793   v Štiavniku – zomr. do roku 1795  v Štiavniku)

• C10 Alžbeta  ( nar. 30. 10. 1795    v Štiavniku – zomr. 1. 2. 1796  v Štiavniku)

• C11 Andrej ( nar. 23. 11. 1796  v Štiavniku – zomr. 14. 3. 1797  v Štiavniku)

• C12 Anna  ( nar. 25. 7. 1798 v Štiavniku – zomr. 8. 8. 1800 v Štiavniku)

•B2 Alžbeta ( nar. 1755 v Štiavniku- zomr.  .......... v Štiavniku) manžel  Andrej Ševčík ( nar.  ............ v Štiavniku – zomr. ............ v Štiavniku) sobáš   5. 11. 1780 v Štiavniku

 

•A2 Andrej  Mrava ( nar. 1728  v ............... - zomr.  18. 12. 1791  v Štiavniku) manželka  Alžbeta Kacvinská ( nar.  1724  v Štiavniku – zomr. 11. 12. 1791  v Štiavniku) sobáš   pred 1763 v Štiavniku

• B1 Ignác  ( nar. ............... v Štiavniku – zomr. .............. v ............) 

• B2 František  ( nar.  24. 8. 1765  v Štiavniku – zomr. 4. 9. 1825 v Štiavniku)  manželka Mária Revalkin  ( nar. 1773 v ............. -  zomr. 10. 12. 1827  v Štiavniku ) sobáš   12. 10. 1795  v Štiavniku

• C1 Mária  ( nar. 6. 8. 1797 v Štiavniku – zomr. .............. v ..........) manžel Ján Fábry  ( nar. 1805  v .............-  zomr. ................ v........) sobáš   14. 11. 1821  v Štiavniku

•C2  Juraj  ( nar. 27. 3. 1799 v Štiavniku – zomr.   15.  5. 1854    v Štiavniku) 1. manželka  Alžbeta Javorská Kuby ( nar.  8. 4.  1802  v Štiavniku -  zomr. 9. 12. 1852  v Štiavniku) sobáš   11. 11. 1822  v Štiavniku  

•D1  Zuzana( nar. 1823 v Štiavniku – zomr. do 1849  v Štiavniku) manžel Ján Javorský Pali ( nar. 1816 v Štiavniku -  zomr. ................ v .......) sobáš   22. 1. 1842 v Štiavniku

•D2  Štefan  ( nar. 14. 12. 1823 v Štiavniku – zomr. po roku 1869 v Štiavniku) 

•D3  Mária  ( nar.10. 12 .  1826 v Štiavniku – zomr.  ............... v Štiavniku) manžel Jozef Lavrík ( nar. 1833 v Štiavniku -  zomr. ................ v Štiavniku) sobáš   17. 11. 1851 v Štiavniku

•D4  Ján  ( nar. 18. 10. 1830  v Štiavniku – zomr. ............... v .................)

•D4  Katarína ( nar. 18. 12. 1834  v Štiavniku – zomr. ............... v ..............)

•D5  Alžbeta ( nar. 16.10. 1836  v Štiavniku – zomr.  1885  v Levoci) manžel Štefan Ludovít Leibitzer ( nar. 1826 v Levoci-  zomr. 1874 vLevoci) sobáš   23. 9. 1861  v Levoci

•C3  Andrej ( nar. 8. 8. 1801 v Štiavniku -  zomr. ............ v .................)  manželka Katarína Šavel  ( nar. 1807 v ................-  zomr. ................ v........) sobáš   ............... v .................

•D1  Mária ( nar. 13. 10. 1826  v Štiavniku – zomr. ............... v ................)

•D2  Anna  ( nar. 13. 2. 1840  v Štiavniku – zomr. ............... v ................)

•D3  Jozef ( nar. 24. 3. 1843  v Štiavniku – zomr.16. 6. 1844  v Štiavniku)

•D4  Ján  ( nar. 14. 12. 1845  v Štiavniku – zomr. ............... v .............)

•C4 Anna  ( nar. 25. 10. 1804  v Štiavniku – zomr. .............. v ..........)

•C5  Zuzana   ( nar. 8. 6. 1806 v Štiavniku -  zomr. ..............  v .......... manžel Jakub Šuňavec  ( nar. 1803  v ............. -  zomr. ................ v........) sobáš   4. 11. 1828  v Štiavniku

•C6  Júlia ( nar. 27. 7. 1809 v Štiavniku -  zomr. ..............  v .............)

•C7  Alžbeta ( nar. 10. 12. 1812 v Štiavniku -  zomr. ..............  v .................)

 

•A3 Juraj  Mrava ( nar. 1739  v Štiavniku- zomr.  7. 4. 1792 v Štiavniku) manželka  Mária Šaveľ ( nar.  1761  v Štiavniku – zomr. 31. 1. 1810 v Štiavniku) sobáš   5. 11. 1781 v Štiavniku

• B1 Mária   ( nar. 29. 8. 1781    v Štiavniku – zomr. 31. 1. 1810  v Štiavniku)

• B2 Michal  ( nar. 16. 3. 1783   v Štiavniku – zomr. 19. 8. 1789   v Štiavniku)

• B3 Anna  ( nar. 9. 12. 1785 v Štiavniku – zomr. .............. v Štiavniku) 1. manžel ......Gaži   ( nar.  ............... v Štiavniku – zomr. ............ v Štiavniku) sobáš   ..............  v Štiavniku 2. manžel Ján Braxator    ( nar. 1783  v Štiavniku – zomr. ............ v Štiavniku) sobáš   26. 11. 1821  v Štiavniku

• B4 Zuzana  ( nar. 12. 1. 1788 v Štiavniku – zomr. .............. v Štiavniku) manžel  vd. Ján Vencko  ( nar.  1791 v Štiavniku – zomr. ............ v Štiavniku) sobáš   11. 9. 1826  v Štiavniku

• B5 Martin  ( nar. 31 .10. 1790  v Štiavniku – zomr. 21. 11. 1860 v ..........) 1. manželka  Alžbeta Dulovič Ondruško ( nar.  9. 12. 1796 v Štiavniku – zomr. 28. 5. 1856  v Štiavniku)   sobáš   22. 11. 1819 v Štiavniku 2. manželka  vd. Anna  Dulovič rod. Stanko ( nar.  1806 v Štiavniku – zomr. ............ v Štiavniku) sobáš   3. 2. 1858 v Štiavniku