Choď na obsah Choď na menu
 


Rodokmeň Noga

2. 4. 2012

Matej Noga a   manželka  Žofia

 

•A1 Jakub  Noga  ( nar. cca 1714  v ................ – zom. 14. 3. 1765 v Štiavniku)  rmanželka  Hedviga ............  (nar. cca 1713 v ........ -  zomr. .   15.  9. 1793 v Štiavniku)) sobáš   ............  v Štiavniku

• B1  Jozef ( nar.  cca 1738   v Štiavniku – zomr.  20. 8. 1789 v Štiavniku) manželka Katarína Slivka ( Andrejova) ( nar. 1753 v Štiavniku -  zomr.  12. 8. 1789  v Štiavniku) sobáš  3. 7. 1774 v Štiavniku

•C1  Mária  ( nar.  24. 8. 1775  v Štiavniku -   zomr.  15. 8. 1789 v Štiavniku)

•C2  Jozef  ( nar.  31. 8. 1778  v Štiavniku -   zomr.  .......... v ...................)

•C3  Zuzana  ( nar. 17. 12. 1781  v Štiavniku -   zomr.  .......... v Štiavniku) manžel Ján Habovský ( nar. .......... v Štiavniku -  zomr.  ................... v Štiavniku) sobáš  22. 11. 1803 v Štiavniku

•C4  Anna   ( nar. 1786   v Štiavniku -   zomr.  9. 8. 1789 v Štiavniku)

• B2 Jakub  ( nar.  1741 v Štiavniku – zomr.  8. 2. 1768  v Štiavniku) manželka Mária  ............ potom Bašistová ( nar. .............. v ................ -  zomr.  ................... v ...............) sobáš  ..............  v ..............

• C1  Jozef ( nar.  4. 3. 1764   v Štiavniku – zomr.  ........... v ...............)

• C2  Juraj ( nar.  18. 2. 1765  v Štiavniku – zomr.  ...........v .................)

• B3  Juraj ( nar.  1743  v Štiavniku – zomr.  21. 2. 1805 v Štiavniku) manželka Mária Krivjansky ( nar. 1746  v Štiavniku -  zomr.  9. 8. 1789 v Štiavniku) sobáš  26. 11. 1769  v Štiavniku

•C1  Mária  ( nar.  21. 11. 1770  v Štiavniku -   zomr.  .......... v Štiavniku) 1. manžel Michal Chripko  ( nar. 19. 8. 1764  v Štiavniku -  zomr.   11. 5. 1795 v Štiavniku) sobáš  18. 11. 1793  v Štiavniku 2. manžel Jakub Dulovič  ( nar. 2. 7. 1776  v Štiavniku- zomr.  31. 7. 1835  v   Štiavniku) sobáš  22. 2. 1802  v Štiavniku

•C2  Anna  ( nar.  18. 7. 1772  v Štiavniku -   zomr.  .......... v ................)

•C3 Zuzana  ( nar. 28. 11. 1774  v Štiavniku -   zomr.  do roku 1776  v Štiavniku)

•C4 Zuzana  ( nar. 8. 6. 1776   v Štiavniku -   zomr.  .......... v ..............)

•C5 Michal  ( nar. 24. 8. 1778  v Štiavniku -   zomr.  1. 1. 1829 v Štiavniku) 1. manželka Anna ........ ( nar. 1777 v .............. -  zomr.   10.  3. 1801   v Štiavniku) sobáš  ............. v .................  2. manželka Mária Ilenčík ( nar. 1777 v Štiavniku -  zomr.   4. 1. 1812  v Štiavniku) sobáš  22. 11. 1803 v Štiavniku  3. manželka Mária Krivjanska  ( nar. 1782  v Štiavniku -  zomr.   .24. 6. 1853 ............  v Štiavniku) sobáš  3. 2. 1812  v Štiavniku 

•D1 Adam  ( nar. 11. 9. 1804   v Štiavniku - zomr.  23. 9. 1804  v Štiavniku)

•D2 Eva  ( nar. 1805 v Štiavniku - zomr.  ..............  v Štiavniku) manžel  Jakub Vencko (nar. 1804  v Štiavniku -  zomr. ............ v Štiavniku) sobáš   28. 4. 1828  v Štiavniku

•D3 Ján  ( nar. 1806  v Štiavniku- zomr.  p. roku 1869  v Štiavniku) 1. manželka  Katarína Lapšanská (nar. 16. 7. 1803   v Štiavniku -  zomr. ..................... v Štiavniku  ) sobáš   25. 11. 1830   v Štiavniku)  

• E1  Žofia  ( nar. 24. 4. 1831   v Štiavniku – zomr.  25. 6. 1831  v Štiavniku)

• E2  Mária  ( nar. 1. 3. 1833  v Štiavniku – zomr.  p. roku 1869 v Štiavniku) manžel Martin Kordovánik ( nar. 1842 v Hrabušiciach -  zomr.  p. roku 1869 v Štiavniku) sobáš  10. 11.  1869 v Štiavniku

• E3 Ján   ( nar. 20. 11.  1836  v Štiavniku – zomr.  9. 6. 1871  v Štiavniku) manželka Žofia Šulík .............. ( nar. 1834 v Štiavniku -  zomr.  p. roku 1869 v Štiavniku) sobáš  25. 11.1863 v Štiavniku

•F1  Mária  ( nar. 28. 3. 1864   v Štiavniku -   zomr.  .......... v .............)

•F2  Katarína  ( nar. 20. 6. 1866  v Štiavniku -   zomr.  .......... v ..............)

•F3  Anna  ( nar. 12. 6. 1868 v Štiavniku -   zomr.  .......... v ................)

•F4  Zuzana  ( nar. 7. 2. 1871  v Štiavniku -   zomr.  .......... v ................)

• E4 Eva    ( nar. 3. 8. 1843   v Štiavniku – zomr.  ............. v ...............)

• E5 Katarína  ( nar. 24. 11. 1844  v Štiavniku – zomr.  .8. 7. 1852 v Štiavniku)  

•D4 Mária  ( nar. 1810  v Štiavniku- zomr.  ..............  v Štiavniku) manžel  Jozef  Vencko  (nar. 1810  v Štiavniku -  zomr. ............... v Štiavniku) sobáš   20. 11. 1833   v Štiavniku

•D5 Jozef   ( nar. 1815  v Štiavniku- zomr.  ..............  v ............) manželka  Mária Krempaská  (nar. ...........  v ............. -  zomr. ............... v ..............) sobáš   .....................   v ...................

• E1 Pavol  ( nar. 15. 1. 1849   v Štiavniku – zomr.  ............... v ............)

• E2 Štefan   ( nar. 10. 8. 1851    v Štiavniku – zomr.  ............... v ............)

•C6  Katarína  ( nar. 28.9. 1780  v Štiavniku -   zomr.  .......... v ................)

•C7  Martin   ( nar. 16. 10. 1783 v Štiavniku -   zomr.  .......... v Štiavniku ) manželka Mária Dručko  ( nar. 1790  v Štiavniku -  zomr.  28. 2. 1850 v Štiavniku) sobáš  1808-1809  v Štiavniku

•D1 Mária ( nar. 16. 9. 1810   v Štiavniku- zomr.  ..............  v Štiavniku) 1. manžel  Andrej Slivka – Cvaniga  ( nar. 19. 11. 1803 v Štiavniku -  zomr.  20. 2. 1842 v Štiavniku)  sobáš   22. 1. 1830  v Štiavniku 2. manžel  Martin Mičko  ( nar. 1814 v Hranovnici -  zomr.  ............... v Štiavniku)  sobáš  30. 10. 1843  v Štiavniku

•D2 Anna   ( nar. 10. 3. 1817  v Štiavniku- zomr.  ..............  v ..................)

•E1  Mária   ( nar. 25. 1. 1838   v Štiavniku -  zomr.  .................. v ...............)

• D3 Katarína   ( nar. 10. 10. 1819  v Štiavniku- zomr.  .............  v ..............) 

• D4  Pavol  ( nar. 6. 1. 1823  v Štiavniku – zomr.  28. 6. 1873  v Štiavniku) manželka Anna Šulík............ ( nar. 1824  v Štiavniku -  zomr.  p. roku 1869 v Štiavniku) sobáš  11. 11. 1848 v Štiavniku

•E1  Pavol  ( nar. 6. 1. 1850   v Štiavniku -  zomr.  1925 v Štiavniku) manželka Anna Šulík  z ulice ( nar. 20.6. 1849 v Štiavniku -  zomr.  p. roku 1869 v Štiavniku) sobáš  13. 7. 1872  v Štiavniku

•F1 Anna  (nar. 13. 7. 1874 v Štiavniku-    zomr.  .......... v ............)

•F2 Ján ( nar. 29. 11. 1877  v Štiavniku – zomr. 25. 1. 1951 v Štiavniku)  manželka Mária Husár ( nar. .................. v Hranovnici – zomr. 5. 3.  1966 v Štiavniku) sobáš  9. 6. 1902  v Hranovnici

•G1 Ján ( nar.  1903 v Štiavniku -  zomr.  26. 3. 1986  v Štiavniku) manželka  Anna Martinková z Drongovca ( nar. 21. 7. 1905   v Štiavniku – zomr. 2. 1. 1998 v Štiavniku) sobáš 30. 1. 1928 v Štiavniku

•H1  Ján  ( nar.  27. 12. 1927  v Štiavniku – zomr. ..............   v ............)  manželka ............ ( nar. 1....   v .......... – zomr. .......... v .........) sobáš ............ v .............

            •I1 Miroslav  (nar.  ........... v ..............

•H2  Helena  ( nar.  1930 v Štiavniku –  manžel  ............ Kapsdorfer ( nar. 1... v .......– sobáš ............ v Štiavniku

H3  Július ( nar.  1931 v Štiavniku  manželka Júlia Šaveľová ( nar.  1932  v Štiavniku   sobáš  ........................ v Štiavniku

•I1 Oľga  (nar.  1958 v Štiavniku – manžel  Jozef Kocún ( nar.  1958  v Sp. Sobote     sobáš ........................ v Štiavniku

•I2 Daniela ( nar.   1959 v Štiavniku – manžel Ľudomír Kacvinský ( nar. 1957  v Štiavniku  sobáš........................ v Štiavniku

•I3 Viliam ( nar.   1960 v Štiavniku – manželka ............ ( nar. ............ v ............  sobáš

•J1  ......... ( nar.  ............ v Štiavniku –

•J2 ............ ( nar.  ............ v Štiavniku–

•H4  Milan ( nar.  1939 v Štiavniku  manželka ............. ( nar.  1......  v ............   sobáš  ........................ v .............

•I1 .........  (nar.  .......... v ..............

•I2 ............. ( nar.   .........  v .............

•H5  Viliam ( nar.  1940 v Štiavniku  manželka Emília Slivková Gažička ( nar.  1942  v Štiavniku   sobáš  ........................ v Štiavniku

•I1 Emília  (nar.  1963  v Štiavniku – manžel  Jozef Šaveľ ( nar.  1960  v Štiavniku     sobáš ........................ v Štiavniku

•I2 Vladimír ( nar.   1967 v Štiavniku – manželka Anna Spišáková ( nar. 1967  v Hôrke  sobáš

•J1  Vladimír ( nar.  1989 v Štiavniku –

•J2  Tomáš ( nar.  1990 v Štiavniku–

•J3  Adrián  ( nar.  19.. v Štiavniku –

•G2 Martin( nar. 1905 v Štiavniku -  zomr.  22. 9. 1906  v Štiavniku)

•G3 Michal ( nar. 1906 v Štiavniku -  zomr.  16.  2. 1938  v Štiavniku) manželka  Anna Modríková ( nar. ............  v USA – zomr.. 10. 7. 1966 v  Štiavniku...) sobáš ........... v Štiavniku    

•H1  Ľudmila  ( nar.  19.. v Štiavniku – zomr.    v ..........)  manžel  ........... Záchenský ( nar. ..........  v .......... –  sobáš ............ v Štiavniku

•H2   Anna  ( nar.  1932  v Štiavniku –manžel  ........... Krupec ( nar. ..........  v .......... –  sobáš ............ v Štiavniku

•H3   Mária  ( nar.  19.. v Štiavniku – zomr.  ......... v Štiavniku) manžel  Pavol Dulovič Onruško ( nar. 1931  v Štiavniku –  sobáš ............ v Štiavniku

•H4  Jozef ( nar.  1937 v Štiavniku– zomr.  18. 2. 1983 v Štiavniku)  manželka Alžbeta Uporská ( nar.  1941 v ..............   sobáš  ........................ v Štiavniku

•I1 Melánia (nar.  1961  v Štiavniku – manžel Stanislav Štefko ( nar.  1959  v ..............   sobáš  ........................ v  .............

•I2 Ľubomír  (nar.  1963  v Štiavniku – manželka  Helga Wolfová ( nar.  1964  v ..............   sobáš  ........................ v ...............

•J1  Bibiána( nar.  1987 v Poprade –

•J2  Adriána ( nar.  1991 v Poprade–

•I3 Alžbeta ( nar.   1965 v Štiavniku – manžel Ivan Morong( nar.  1962  v ..............   sobáš  ........................ v Štiavniku

•I4 Jozef ( nar.   1974 v Štiavniku – manželka  Zuzana Orolínová ( nar.  1975  v ..............   sobáš  ........................ v ...............

•J1  Dominika ( nar.  1999 v Poprade –

•G4 Jozef ( nar .  1910 v Štiavniku -  zomr.  27. 12. 1953  v Ulmanku) kňaz ordin.......v Banskej Bystrici

•G5 Helena ( nar. 1920 v Štiavniku -  zomr.  2009  v Štiavniku) manželka  Ladislav Martinko od Jurka ( nar. 4. 5. 1913  v Štiavniku – zomr . 1. 6. 1991 v Štiavniku) sobáš 3. 2. 1941 v Štiavniku

•E2  Mária  ( nar. 1. 6. 1851  v Štiavniku -   zomr.  .......... v ..........)  manželka Pavol Šulík ( nar. 1848 v Štiavniku-  zomr.  ............... v Hrabušiciach ) sobáš  18. 11. 1872 v Štiavniku

•C8  Alžbeta  ( nar. 27. 8. 1786  v Štiavniku -   zomr.  14. 6. 1789  Štiavniku)

• B4 Anna  ( nar.  ............. v Štiavniku – zomr.................  v Štiavniku) manžel  Jakub Kaňa ( nar. .............. v ................ -  zomr.  ................... v ...............) sobáš  ..............  v ..............

 

•A2 Šimon  Noga  ( nar. cca 1716 v .............- zomr.   9.  11. 1767   v Štiavniku)

 

•A3 Juraj  Noga  ( nar. cca 1721 v ..............- zomr.   18. 9. 1771   v Štiavniku) manželka  Katarína Šiminger (nar. 1728  v ........ -  zomr. 9. 11. 1768  v Štiavniku ) sobáš   ............  v Štiavniku

• B1  Anna  ( nar.  .............   v Štiavniku -   zomr.  .............  v .............)

•B2  Jozef ( nar.  1764   v Štiavniku -   zomr.  25. 4. 1779  v Štiavniku)

• B3  Eva ( nar.  16. 12. 1766  v Štiavniku – zomr.  ............ v ..........)