Choď na obsah Choď na menu
 


Rodokmeň Palguta

2. 4. 2012

•A1  Ján Palguta ( nar. cca  1711  v Štiavniku- zomr.  9.1. 1798 v Štiavniku)  manželka  Mária ............. ( nar. 1710  v Štiavniku – zomr. 16. 3. 1789 v Štiavniku) sobáš   ..........  v Štiavniku

• B1  Martin   ( nar. 1740  v Štiavniku – zomr.  1790 v Štiavniku) manželka  Anna Vencko ( nar. 17.. v Štiavniku -  zomr.  1........ v Štiavniku) sobáš  ............ v Štiavniku

•C1  Martin  ( nar. pred 1762 v Štiavniku -   zomr.   ....... v Štiavniku) manželka Mária Šulík Jozefova  ( nar. 17.. v Štiavniku -  zomr.  1........ v Štiavniku) sobáš  11. 11. 1781 v Štiavniku

•D1 Mária  (nar. 21. 11. 1782 v Štiavniku-    zomr.  .......... v ............) manžel Jozef Ilenčík ( nar. .................. v Štiavniku – zomr............. sobáš 22. 11. 1803  v Štiavniku

•D2 Anna ( nar. 2. 7. 1784  v Štiavniku – zomr. .........v ..............)  manžel  Ján Lapšanský ( nar. 1783  v Štiavniku -  zomr.  1.......... v Štiavniku) sobáš  18. 11. 1811 v Štiavniku

•D3  Jozef  (nar. 31 .1. 1786 v Štiavniku-    zomr.  14. 1. 1809  v Štiavniku)          

•D4  Tomáš ( nar. 6. 12. 1787  v Štiavniku – zomr.  3. 10. 1791  v Štiavniku) 

•D5 Zuzana (nar. 31. 1. 1790 v Štiavniku-    zomr.  13. 2. 1790  v Štiavniku)         

•D6 Žofia ( nar. 30. 3. 1794  v Štiavniku – zomr. 27. 2. 1817 v Štiavniku)    

•D7 Martin  (nar. 28. 4. 1797  v Štiavniku-    zomr. 20. 1.  1820 v Štiavniku)        

•D8 Zuzana ( nar. 20. 11. 1799  v Štiavniku – zomr. 23.  11. 1799 v Štiavniku) 

•C2  Pavol  ( nar. 6. 1. 1768  v Štiavniku -   zomr. 21. 6. 1836 v Štiavniku) manželka Zuzana ......... ( nar. 1765  v .............. -  zomr.  23. 3. 1827  v Štiavniku) sobáš  ............... v ..................

•D1 Tomáš ( nar. .. 11. 1792   v Štiavniku – zomr.  31. 5. 1794  v Štiavniku) 

•D2 Anna ( nar. 1794   v Štiavniku – zomr.  17. 8. 1795  v Štiavniku) 

•D3 Anna ( nar. 25. 7. 1796  v Štiavniku – zomr.  2. 1. 1798 v Štiavniku) 

•D4 Eva ( nar. 29. 5. 1799  v Štiavniku – zomr. .........v ..............) 

•D5  Anna ( nar. 1800  v Štiavniku – zomr. .........v ..............)  manžel Matej Ševčík ( nar. 1794 v Štiavniku – zomr............. v..............) sobáš 24. 11. 1824  v Štiavniku

•D6 Katarína ( nar. 1805  v Štiavniku – zomr. .........v ..............)  manžel Martin Tatarka  ( nar. 1801 v Štiavniku – zomr.............v..........) sobáš 17. 11. 1825  v Štiavniku

•E1  Ján ( nar. 2. 12. 1824  v Štiavniku – zomr. ................. v Štiavniku)

•D7 Anna ( nar. 1809   v Štiavniku – zomr.  13. 9. 1831 v Štiavniku) 

•C3  Anna  ( nar. 21. 1. 1770  v Štiavniku -   zomr. 11. 1.  1843 v Štiavniku) manžel Pavol Dolák ( nar. 18. 1. 1767 v Štiavniku -  zomr. 11. 9.  1815 v Štiavniku) sobáš  4. 11. 1793  v Štiavniku

•C4  Andrej  ( nar. 16. 9. 1772 v Štiavniku -   zomr.  .......... v ............)

•C5  Matej  ( nar. 15. 8. 1775 v Štiavniku -   zomr.  15. 7. 1779 v Štiavniku)

•C6  Ján  ( nar. 29. 5. 1777 v Štiavniku -   zomr.  3. 2. 1779 v Štiavniku)

• B2  Katarína ( nar. .............  v Štiavniku- zomr.  ..............  v Štiavniku) manžel Ján Slivka.... (nar. ........... v Štiavniku -  zomr. ..................... v Štiavniku ) sobáš   19. 11. 1769  v Štiavniku

• B3  Jakub   ( nar. 1748  v Štiavniku – zomr.  1815 v Štiavniku) 1. manželka Alžbeta Dručko ( nar. 1752 v Štiavniku -  zomr.  11. 5. 1797 v Štiavniku) sobáš  22. 11. 1772 v Štiavniku 2. manželka Katarína ............ ( nar. 1753 v .............-  zomr.  1. 5. 1833 v Štiavniku) sobáš  ........................ v .................

•C1  Mária  ( nar. 9. 10. 1774 v Štiavniku -   zomr.  24.11. 1776 v Štiavniku)

•C2  Ján  ( nar.10. 6.  1776  v Štiavniku -   zomr.  do 1781 v Štiavniku)

•C3 Juraj  ( nar. 28. 3. 1777 v Štiavniku -   zomr.  27. 12. 1777  v Štiavniku)

•C4 Mária   ( nar. 1778  v Štiavniku -   zomr.  13. 8. 1789  v Štiavniku)

•C5  Jakub  ( nar. 29. 7. 1779 v Štiavniku -   zomr.  do roku 1784 v Štiavniku)

•C6  Ján  ( nar. 20. 4. 1780  v Štiavniku -   zomr.  26. 8. 1781  v Štiavniku)

•C7  Jozef  ( nar. 17. 2. 1782 v Štiavniku -   zomr. 22. 10.  1845 v Štiavniku) 1. manželka Mária Ilenčík ( nar. 1780 v Štiavniku -  zomr.  1831 v Štiavniku) sobáš  15. 11. 1803  v Štiavniku 2. manželka Anna Martinko  rod.  Kolarčík  ( nar. 1783  v kravany -  zomr.  21. 6. 1866  v Štiavniku) sobáš  14. 11. 1831   v Štiavniku

•D1 Ignác  (nar. 30. 7. 1806 v Štiavniku-    zomr.  17. 11. 1806 v Štiavniku)

•D2 Tomáš ( nar. 30. 7. 1806  v Štiavniku – zomr. 31. 7. 1806 v Štiavniku

•D3  Martin  (nar. 18. 6. 1808 v Štiavniku-    zomr.  13. 9.  1831 v Štiavniku)       

•D4 Katarína ( nar. 25. 9. 1810  v Štiavniku – zomr. ............... v  ......................)  manžel Pavol Dulovič Kubičko ( nar. 11. 1. 1808 v Štiavniku – zomr.............v...............) sobáš 28. 10. 1833  v Štiavniku

•D5 Anna  (nar. 26. 1. 1813 v Štiavniku-    zomr.  .......... v  Hranovnici) manžel Štefan Majer ( nar. 1807 v Hranovnici – zomr. ..................v Hranovnici) sobáš 21.11. 1836  v Štiavniku     

•D6 Ján ( nar. 23. 5. 1815  v Štiavniku – zomr.10. 4. 1854 v Štiavniku)  manželka Mária Slivka Švidrik  ( nar. 15. 8. 1817  v Štiavniku – zomr. 3.9.  1866 v Štiavniku) sobáš 19. 11. 1839  v Štiavniku

•E1 Michal ( nar.  5. 9. 1841 v Štiavniku -  zomr. ............ v Štiavniku) manželka  Anna Sedmák ( nar. 12. 4. 1849  v Štiavniku – zomr. 1..... v Štiavniku) sobáš 24. 10. 1866  v Štiavniku

•F1  Anna  ( nar.  12. 4. 1868  v Štiavniku – zomr. .........   v ............)  manžel ......... Jančík ( nar. .............   v . .......... – zomr.  .........v ...........) sobáš ............ v Štiavniku  

•F2  Mária  ( nar. 22. 5.  1870 v Štiavniku – zomr.  1953   v Štiavniku)  1.  manžel ......... Strojný  ( nar. .............   v . .......... – zomr.  .........v ...........) sobáš ............ v Štiavniku  2. manžel Ondrej Slivka-Cvaniga ( nar. 1873   v Štiavniku – zomr. .........v  Štiavniku) sobáš ............ v Štiavniku  

•F3  Zuzana  ( nar. 19. 3.  1873 v Štiavniku – zomr.   .........v ............) 

•F4  Jozef  ( nar.  14. 9.  1875  v Štiavniku – zomr.    28. 11. 1963 v Štiavniku)  manželka Veronika Šimkovičová ( nar. 22. 1. 1886   v .................. – zomr.  6. 7. 1969 v Štiavniku) sobáš ............ v .............  

  •G1 Ján  ( nar.  24. 3. 1914  v Štiavniku – zomr.    21. 1. 1980 v Štiavniku)   – manželka  Mária Martinková od Jaroša ( nar.  23. 7. 1920 v Štiavniku – zomr.   9. 7. 1995  v Štiavniku)  sobáš ........................ v Štiavniku

•H1  Anna ( nar.  1946 v Štiavniku -  manžel František Skokan  ( nar.  ......... vo Vydrníku  .......... sobáš  21. 6. 1969   v Štiavniku

•H2  Ladislav ( nar.  1947  v Štiavniku– manželka Marta Priščová  ( nar.  ......... v .......... sobáš  23. 1. 1971   v Štiavniku

•H3  Ján ( nar.   1949 v Štiavniku– manželka Agnesa Pjataková  ( nar.  ......... v Štiavniku sobáš  13. 2. 1971   v Štiavniku

•I1 ............ (nar.  19..  v ...........  manžel .........  ( nar.  ......... v .......... sobáš  ........  v ..............

•I2  Jana  ( nar.  1977 v .......... manžel Karol Novotný   ( nar.  19.... v ..........sobáš  ........  v ..............

•H4  Stanislav ( nar.  13.9. 1950  v Štiavniku – zomr.  2. 11. 2000 v Štiavniku)   manželka Adela Budinská  ( nar.  1954 v Štiavniku sobáš  24. 8. 1974   v Štiavniku

•I1 Stanislav (nar.  1976  v Štiavniku

•I2 ...........  ( nar.  19.. v Štiavniku

•I3 Sabina  ( nar.  19.. v Štiavniku

•H5  Emília ( nar.  1953  v Štiavniku – manžel Jozef Lavrík  ( nar.  ......... v Štiavniku  sobáš  21. 2. 1976  v Štiavniku

•H6  Jozef   ( nar.  1957 v Štiavniku – manželka Zdenka Beniačová  ( nar.  1963 v Hôrke sobáš  26. 4. 1986   v Hôrke

•G2 Štefan ( nar.   6. 5. 1917 v Štiavniku - zomr.  20. 6. 1995 v Sp. Teplici) – manželka Anna Kukurová ( nar. 22. 10. 1915  v ..........   sobáš........................ v ............

•H1  Jozef   ( nar.  1949 v ................ – manželka Margita Bošelová  ( nar.  ......... v ........... sobáš  .................   v ..........

•G3 František ( nar.   25. 3. 1925 v Štiavniku - zomr.  8. 1. 1988 v Štiavniku)  manželka Mária Slivková-Gažička ( nar.  1935  v Štiavniku     sobáš........  v Štiavniku  

•H1  Martin ( nar.  1956 v Štiavniku – zomr.    22. 8. 1974 v Štiavniku) 

•H2  Milan ( nar.  1957 v Štiavniku– manželka Anna Gurová  ( nar.  ......... v .......... sobáš  ............   v ............

•H3  Magdalena  ( nar.  1959 v Štiavniku –

•H4 Marta  ( nar.  1962 v Štiavniku –

•F5  Ján  ( nar.  8. 12. 1877 v Štiavniku – zomr...............    v USA) 

•F6  Martin  ( nar.  7. 1. 1882 v Štiavniku – zomr. .............   v USA) 

•F7  Michal  ( nar.  7. 4. 1885 v Štiavniku – zomr.    .......... v USA) 

•E2 Ján ( nar.  12. 5. 1844 v Štiavniku -  zomr5. 6. 1850 v Štiavniku)

•E3 Mária ( nar.  3. 8. 1846 v Štiavniku -  zomr. ..................   v ...............)

•E4 Katarína ( nar.  13. 1. 1849 v Štiavniku -  zomr.  ..........  v Hranovnici)  manžel  Martin Králik  ( nar. .............. v Hranovnici -zomr.  ...............  v Hranovnici ) sobáš 18. 10. 1879  v Štiavniku

•E5  Anna ( nar.  13. 1. 1849 v Štiavniku -  zomr.  ..........  v Štiavniku) manžel  Andrej Javorský Ondruško ( nar. 4. 12. 1845 v Štiavniku -zomr.  7. 6. 1874  v Štiavniku) sobáš 3. 10. 1870  v Štiavniku

•E6 Ján ( nar.  19. 4. 1851 v Štiavniku -  zomr.  ........... v Štiavniku) manželka 1.  Katarína Šulík .................... ( nar. 20. 10. 1849   v Štiavniku – zomr. 1878 v Štiavniku) sobáš   25. 4. 1877  v Štiavniku 2. manželka  Katarína Sedmák ( nar. 27. 1. 1846   v Štiavniku – zomr. 31. 1. 1932 v Štiavniku) sobáš 12. 8. 1889 v Štiavniku

•F1  Ján  ( nar.  1. 4. 1877  v Štiavniku -  zomr.  22. 2. 1894  v Štiavniku)

•E7 Juraj ( nar.  19. 4. 1851 v Štiavniku -  zomr.  26. 3. 1852  v Štiavniku)

•D7 Štefan  (nar. 16. 12. 1817 v Štiavniku-    zomr.  26. 8. 1819 v Štiavniku)        

•D8 Zuzana( nar. 30. 10. 1820  v Štiavniku – zomr. 11. 2. 1824 v Štiavniku)

•C8  Jakub  ( nar. 7. 3. 1784  v Štiavniku -   zomr. 31. 7.  1789 v  Štiavniku)

•C9  Mária  ( nar. 29. 8. 1788 v Štiavniku -   zomr.  17. 8.  1789 v  Štiavniku)

•C10  Katarína ( nar. 29. 9. 1790 v Štiavniku -   zomr. 5. 10. 1791  v Štiavniku)

• B4  Mária  ( nar. 17..  v Štiavniku – zomr.  1... v Štiavniku) manžel  Jozef Dulovič Kubičko ( nar. ............ v Štiavniku -  zomr.  1.......... v Štiavniku) sobáš  23. 10. 1774 v Štiavniku